Strona Główna Komunikaty Stanowisko w sprawie odpisu na...........
Stanowisko w sprawie odpisu na...........

Poniżej podajemy link do strony internetowej NSZZ Funkcjonariuszy  Straży Granicznej zawierający stanowisko m.in. w sprawie próby obniżenia  odpisu na fundusz socjalny emerytów i rencistów MSW.

 

http://nszzfsg.org/dokumenty/pisma-nszzfsg/Stanowisko%20i%20uwagi%20NSZZ%20FSG.pdf