Strona Główna Kujawsko-Pomorskie
Kujawsko-Pomorskie
UROCZYSTY APEL W WĄBRZEŹNIE

 

Dnia 24 maja 2013 roku Koło Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP

w Wąbrzeźnie wspólnie z Komendą Powiatową P S P zorganizowali uroczysty Apel

z okazji DNIA STRAŻAKA.

W uroczystości tej wzięli udział między innymi:

- Zastępca Komendanta Wojewódzkiego st. bryg. Bogdan Sowiński,

- Prezes Kujawsko-Pomorskiego ZEiRP RP st. bryg. w st. spocz. Włodzimierz Marasz,

- Starosta Powiatowy w Wąbrzeźnie Krzysztof Mackiewicz,

- Zastępca Burmistrza Miasta Wąbrzeźno Wojciech Bereza,

- Pracownicy Komendy Powiatowej i J R G w Wąbrzeźnie,

- Emeryci i Renciści – członkowie naszego związku.

 

Podczas uroczystości na placu Komendy Powiatowej ogłoszono wiele awansów oraz wręczono medale i odznaczenia.

Przyznano również odznaczenia „Zasłużony dla Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP” Odznaczenia otrzymali:

- Komendant Powiatowy P S P bryg. Sławomir Herbowski

- Kierownik Sekcji Organizacyjno - Kadrowej mł. bryg. Marek Węglerski

- Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Związku ogn. poż. w st. spocz. Stefan Pyc

Następnie udano się do Pensjonatu „ZAMKOWA” na uroczysty poczęstunek podczas którego wręczono kwiaty, listy gratulacyjne wraz z życzeniami JUBILATOM członkom koła naszego Związku obchodzącym w roku bieżącym urodziny:

- Henryk Szymczak 70-lecie

- Zofia Dunajska 65-lecie

- Stanisław Supernak 65-lecie

 

Miła uroczystość stała się okazją do wspólnych rozmów, wspomnień oraz planów

na przyszłość, związanych z działalnością Związku, oraz integracją młodych strażaków

z emerytami pożarnictwa

 

 

 

 

Janusz Kopczyński


 

 
V Posiedzenie Kujawsko-Pomorskiego ZW.

Dnia 18 kwietnia 2013 roku od godziny 9.00 rozpoczął obrady Kujawsko-Pomorski ZW, tym razem w Komendzie Miejskiej PSP w Toruniu w JRG oraz Ośrodku Szkolenia Komendy Wojewódzkiej na ul. Olsztyńskiej 6

 • Obrady zaszczycili swoją obecnością:

 •  Z-ca KW PSP st. bryg. Bogdan Sowiński

 •  Komendant Miejski PSP st. bryg. Kazimierz Stafiej,

 •  Naczelnik Wydziału Kadr KW bryg . Janusz Halak,

 •  Naczelnik Ośrodka Szkolenia bryg. Adam Dominikowski.

 

Funkcję gospodarza Posiedzenia pełnił kol. Stanisław Młodziankiewicz Prezes Koła przy KM PSP w Toruniu. Po otwarciu posiedzenia Prezes ZW wspólnie z Z-cą Komendanta Wojewódzkiego udekorował odznaczeniami „ Zasłużony dla Związku EiRP RP” następujących Kolegów:

- Edward Beska – Koło przy KP w Chełmnie,

- Andrzej Zwierzyński - koło przy KP w Inowrocławiu,

- Jerzy Kreński – Koło przy KP w Brodnicy,

- Ryszard Gumowski – Koło przy KW w Toruniu.

Bardzo ważnym i uroczystym punktem obrad było powołanie Kół przy Komendzie Miejskiej PSP w Włocławku oraz przy KP w Żninie.

Jednocześnie Zarząd Wojewódzki powołał Kolegów: - Sławomira Bartlewskiego z Koła przy KM PSP w Włocławku, - Sławomira Rysia z Koła przy KP PSP w Żninie, na funkcję Członków K-P ZW.

Program obrad zdominowały sprawy funduszu socjalnego emerytów oraz „Społecznego protestu obywatelskiego”.

Po obradach zapoznano się z Ośrodkiem Szkolenia KW W programie turystycznym obejrzano seans w Planetarium oraz zwiedzono stadion Motoareny.

 

Włodzimierz Marsz

 

 

Serwis zdjęciowy Kol. Tadeusz Banach.

 

 

 

 
Emeryci z Pałuk powołali Koło.

Dnia 09 kwietnia 2013 r. godz. 1000 na spotkaniu w Komendzie Powiatowej PSP w Żninie,

 

woj. kujawsko-pomorskie w obecności 18 emerytów i rencistów, powołano Koło i wybrano

 

następujący skład Zarządu:

 1. Prezes - Sławomir Ryś,

 2. V-ce Prezes - Tadeusz Michalak,

 3. Sekretarz - Bogdan Białecki,

 4. Skarbnik - Lech Pilarski,

 5. Członek - Alina Krygier.

   

Do Komisji Rewizyjnej wybrano Kolegów:

 1. Przewodniczący - Zbigniew Łopata,

 2. Sekretarz - Sławomir Wachowski,

 3. Członek - Leszek Kitowski.

Na przedstawiciela do Zarządu Wojewódzkiego wybrano Prezesa Koła kol. Sławomira Rysia.

 

W zebraniu uczestniczył  Prezes Kujawsko-Pomorskiego ZW Włodzimierz Marasz

 

oraz Z-ca Komendanta Powiatowego mł. bryg. mgr inż. Jarosław  Umiński.

 

Zarządowi gratulujemy i życzymy wiele sukcesów.

 

W. Marasz

 

Zdjęcia: mł. ogn. Hubert Kurowski.

 

 

 
Spotkanie w Grudziądzu.

Dnia 20 grudnia 2012 r o godz. 11.00 Koło ZEiRP przy KM PSP w Grudziądzu na świetlicy JRG

Nr 2 przy ul. Strażackiej zorganizowało spotkanie opłatkowe, na które przybyło 40 emerytów

i rencistów. Spotkanie prowadził Prezes Koła Gerard Mroczyński który przywitał wszystkich przybyłych oraz gości:

- Prezesa K-P ZW Włodzimierza Marasza,

- Komendanta Miejskiego st. bryg. Leszka Głowackiego,

- Z-cę Komendanta mł. bryg. Dariusza Sępierskiego,

- D-cą JRG Nr 2 mł. bryg. Zdzisława Bejera.

Spotkanie uświetniło Koło Teatralne z Szkoły Podstawowej Nr9 w Grudziądzu „Teatralki” z Dyrektor Szkoły Małgorzatą Szewczuk. Pamiątkowymi emblematami naszego Związku, za zasługi dla Koła wyróżniono dwóch działaczy:

1. Bronisława Halika,

2. Zenona Reetza.

Tradycyjnie już wręczono okolicznościowe listy następującym jubilatom:

1. Helenie Szczodrowskiej z okazji 80 urodzin,

2. Ryszardowi Trzcińskiemu z okazji 75 urodzin,

3. Renacie Krawczyńskiej z okazji 60 urodzin,

4. Tadeuszowi Kowalewskiemu z okazji 60 urodzin,

5. Jerzemu Kukielskiemu z okazji 50 urodzin.

To szczególne spotkanie odbywało się przy śpiewie kolęd i wspomnieniach czasu służby. Z satysfakcją wspominali, jak z okazji wyjazdowego posiedzenia w Bygoszczy gościli członków Zarządu Głównego dnia 29 września 2011 r przy okazji zwiedzania grudziądzkiej twierdzy. Zdjęcia Piotr Bilski – fotoreporter Gazety Pomorskiej.

 

 

Włodzimierz Marasz

 

 
Nowe Koło w województwie kujawsko-pomorskim

Trzecie miasto w województwie pod względem wielkości / 117 tys. mieszkańców / to Włocławek, miasto na prawach powiatu leżące po obu brzegach Wisły, w którym jest spory garnizon strażacki.

Jest także około 300 emerytów i rencistów pożarnictwa, dotychczas nie zrzeszonych.

Z inicjatywy st. bryg. w st. spocz. Grzegorza Świątkowskiego, byłego Komendanta Miejskiego, zorganizowano zebranie założycielskie, na którym wybrano władze Koła ZEiRP RP przy Komendzie Miejskiej PSP w Włocławku.

Zebranie odbyło się w świetlicy Komendy w Włocławku przy ul, Rolnej 1 dnia 27 listopada 2012 r o godz. 12 00. Wybrano następujący skład osobowy Zarządu:

1. Bartliński Sławomir - Prezes,

2. Politowski Włodzimierz - V-ce Prezes,

3. Zefert Janusz - Sekretarz,

4. Niedzielski Jacek - Skarbnik,

5. Łojewski Romuald - Członek.

Do Komisji Rewizyjnej wybrano:

1. Muszyński Zbigniew - Przewodniczący,

2. Ryniec Stanisław - Sekretarz,

3. Szczupakowski Stanisław - Członek.

Na przedstawiciela do Zarządu Wojewódzkiego wybrano: Bartlińskiego Sławomira.

Do składu osobowego Komisji Socjalnej KW PSP zaproponowano: Szałka Henryka.

Za najpilniejsze zadanie do wykonania uznano zorganizowanie w grudniu spotkania wszystkich emerytów i rencistów z powiatu włocławskiego. W zebraniu uczestniczył Prezes K-P ZW Włodzimierz Marasz. Gratulujemy Kolegom z Włocławka i życzymy sukcesów w realizacji zadań statutowych.

Wybrany Zarząd liczy na pomoc i wsparcie Komendanta Miejskiego st. bryg. mgr inż Roberta Majewskiego.

Włodzimierz Marasz

 
Pierwsze pokoleniowe spotkanie strażaków województwa kujawsko-pomorskiego.

Z okazji XX-lecia Państwowej Straży Pożarnej, Kujawsko-Pomorski Komendant Wojewódzki wspólnie z Zarządem Wojewódzkim Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa zorganizował spotkanie kadry kierowniczej jednostek ochrony przeciwpożarowej woj. kujawsko-pomorskiego. Spotkanie odbyło się dnia 12 września 2012 r o godz. 11.00 w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej Guzlin, gm. Brześć Kujawski, pow. włocławski.

Oprócz aktualnej kadry kierowniczej na spotkanie przybyli komendanci wojewódzcy, rejonowi oraz dowódcy JRG z byłych województw – bydgoskiego, toruńskiego i włocławskiego, łącznie ponad 50 osób.

Naczelnicy Wydziałów KW przedstawili aktualny stan ochrony przeciwpożarowej. Natomiast emeryci podzielili się historią i wspomnieniami. Komendant Wojewódzki wręczył wszystkim obecnym medale – numizmaty wybite z okazji XX-lecia Państwowej Straży Pożarnej.

Spotkanie przyczyniło się do pogłębienia integracji naszego środowiska w obecnym kształcie województwa kujawsko-pomorskiego, o co nasze Stowarzyszenie szczególnie zabiega. Zabiegamy również o historię pożarnictwa, która powinna być utrwalona a szczególnie o sprawiedliwą ocenę dorobku pokoleń strażackich.

Szkoda, że w małym stopniu wykorzystane jest doświadczenie byłej kadry dla wspierania i pomocy Kołom ZEiRP RP. Solidaryzowanie się z podwładnymi, którymi się dowodziło w czynnej służbie byłoby mile widziane. Wszyscy byli zgodni, co do trafności inicjatywy zorganizowania tego wspaniałego spotkania.

Włodzimierz Marasz

 

 

 
Obradował ZW woj. kujawsko-pomorskiego

IV Posiedzenie Kujawsko-Pomorskiego ZW. Dnia 11 października 2012 r o godz. 10 00 w Komendzie Powiatowej PSP w Inowrocławiu, tradycyjnie już jako wyjazdowe, rozpoczęło się IV Posiedzenie Kujawsko-Pomorskiego ZW z udziałem Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej oraz Prezesów Kół. Zanim przystąpiono do obrad, dokonano udekorowania odznaczeniem "Zasłużony dla ZEiRP" następujących działaczy: Janusz Kopczyński - Prezes Koła Wąbrzeżnie i członek GKR, Gerard Mroczyński - Prezes Koła w Grudziądzu, Jan Rosikiewicz - Prezes Koła w Szubinie, Lech Pawłowski - Prezes Koła w Lipnie, Stanisław Szyjkowski - Prezes Koła w Golubiu Dobrzyniu. Wszystkim członkom ZW i WKR wręczono "Akty Powołania". Gospodarzem spotkania był bryg. mgr inż. Artur Przybylski - Z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Inowrocławiu, który przywitał przybyłych i zapoznał z powiatem inowrocławskim. Główne tematy Posiedzenia to informacja Prezesa ZW o działaniach i uroczystościach od ostatniego Posiedzenia w Brodnicy, XX lecie ZEiRP, , sprawozdawczość, rewaloryzacja emerytur, składki członkowskie. Przewodniczący Komisji Socjalnej - bryg. mgr inż. Janusz Halak przedstawił informację z prac Komisji Socjalnej. Pod usprawiedliwioną nieobecność Prezesa Koła przy KP PSP w Inowrocławiu kol. Andrzeja Zwierzyńskiego informację o działalności przedstawił kol. Ireneusz Ziarnowski. Po zakończeniu obrad gospodarze zapoznali przybyłych z oddanym w tut. roku do użytku obiektem Komendy Powiatowej. Kapelan Strażaków ks. Zenon Rutkowski zapoznał z kościołem parafialnym w Inowrocławiu wybudowanym w czasie jego proboszczowskiej posługi. W części turystycznej zapoznano uczestników z Inowrocławiem jako miastem uzdrowiskowym a szczególnie tężnią solankową jedyną taką w Polsce. Podziękowania za organizację spotkania oraz opiekę uczestnicy złożyli Z-cy Komendanta Powiatowego oraz przedstawicielowi Koła przy KP PSP w Inowrocławiu Kol. Ireneuszowi Ziarnowskiemu szczególnie za Jego duże zaangażowanie.

Prezes K-P ZW Włodzimierz Marasz

 

 
Koło z Wąbrzeźna na wycieczce w Chorwacji

Wąbrzescy strażacy emeryci, pracownicy PSP  oraz  członkowie  OSP  w  dniach  od  1 do 10  czerwca   br. zwiedzali  piękną  CHORWACJĘ.  Wycieczkę  zorganizował  Związek  Emerytów i Rencistów  Pożarnictwa  R P  w  Wąbrzeźnie, wycieczki organizowane są  od kilu  lat  dwa  razy do roku  na  które zapraszamy  strażaków nie tylko emerytów  iraz  ich  rodziny.
Z  uznaniem  i  zachwytem  podziwialiśmy  pięknie  odbudowany  Dubrownik,  oraz  zwiedziliśmy  Split  z   okazałym  Pałacem  Dioklecjana,  przepiękną  starówkę  Trogiru.
Jedną  z  wielu  atrakcji  był  rejs  statkiem  po  Adriatyku  połączony  z  "Fisch Picnikiem" zabawą oraz degustacją przepysznych ryb i regionalnych trunków / wina, rakiji /
W  dniu  Bożego Ciała  przybyliśmy do  Medjugorie  aby  odmówić  modlitwę w  Sanktuarium oraz  uczestniczyć w drodze krzyżowej na  Górę Westchnień. W Bośni i Hercegowinie  zwiedziliśmy również zabytkowy piękny  Mostar.
Zachwyt  wzbudził  w nas  ogrom  cudownej  przyrody  i  wodospady  w  Parku  Narodowym KRKA. Cudownym przeżyciem był  spacer  po  terenach  Jezior  Plitwickich,  które zachwycają ogromem  wodospadów, fauną  i  florą.
Z dziesięciodniowej  wycieczki  wszyscy  uczestnicy  wrócili  do  domów  z  podziwem  dla  piękna  Chorwacji  i  pragnieniem  powrotu  w  te  strony  w  przyszłości.
Związek  nasz  zaprasza  do  udziału  w  kolejnej  wycieczce  tym  razem  do  Łeby w  dniach od  12  do  14  września  br.
Wszelkich  informacji  udzielam  pod  nr  telefonu:   501 708 244

Zgłoszenia  udziału  w  wycieczce  przyjmuję  na  adres  int.   jkopczynski1@wp.pl

z  turystyczno - strażackim  pozdrowieniem Janusz  Kopczyński

 

 
Wojewódzki Dzień Strażaka w Solcu Kujawskim

 

Na zaproszenie Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP oraz Prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP, Prezes Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP uczestniczył w wojewódzkich obchodach Dnia Strażaka w Solcu Kujawskim dnia 26 maja 2012 r.

Z okazji Dnia Strażaka Minister Spraw Wewnętrznych Postanowieniem nr 1/OP/2012 z dnia 09 maja 2012 r nadał następującym działaczom Kujawsko-Pomorskiego ZEiRP RP odznaki

„Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”:

1. Złota odznaka

- Balcer Tadeusz - Koło przy KP PSP w Nakle n/N,

2. Srebrna odznaka

- Chart Kazimierz - Koło przy KP PSP w Sępólnie Krajeńskim,

- Gumowski Ryszard - Koło przy KW PSP w Toruniu,

- Szymczak Henryk - Koło przy KP PSP w Wąbrzeżnie,

3. Brązowa odznaka

- Ciesielski Stanisław - Koło przy KP PSP w Sępólnie Krajeńskim,

- Jurczak Jan - Koło przy KP PSP w Chełmnie,

- Kleinbauer Leon - Koło przy KP PSP w Sępólnie,

- Krzoska Józef - Koło przy KP PSPw Nakle n/N,

- Trzciński Zdzisław - Koło przy KM PSP w Grudziądzu.

Medal Honorowy im. Józefa Tuliszkowskiego za znaczące zasługi dla rozwoju ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa województwa kujawsko-pomorskiego, za osiągnięcia prewencyjne i organizacyjne, za aktywną działalność w Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa dla: Andrzej Zwierzyński - Koło przy KM PSP w Inowrocławiu.

 

Opracował W Marasz

 
Kujawsko – Pomorskie na wyjazdowym plenarnym Posiedzeniu.

Dnia 24 kwietnia 2012 r o godz. 10.00, Komenda Powiatowa PSP w Brodnicy gościła członków ZW, Prezesów Kół, Komisję Rewizyjną na III Posiedzeniu IV kadencji Kujawsko-Pomorskiego ZW.

Po obradach Komendant Powiatowy mł. bryg. mgr inż. Waldemar Szrull oraz Prezes Koła Ireneusz Kędziorski zaprosili uczestników Posiedzenia na wycieczkę po Brodnicy – określanej przez turystów Bramą Mazur, 30 tysięcznym mieście, leżącym nad rzeką Drwęcą na Pojezierzu Brodnickim.

Na jego terenie zachowało się dużo zabytkowych obiektów na czele z wieżą krzyżackiego zamku. 196 schodów wieży emeryci dzielnie pokonali.

Sprawozdanie z Posiedzenia ukaże się wkrótce na naszej stronie www. emeryci.kujawy.psp.gov.pl .

 

 

Prezes ZW

Włodzimierz Marasz

 

 
Obradował ZW woj. Kujawsko-Pomorskiego

Informacja z przebiegu 2 Posiedzenia Kujawsko-Pomorskiego

ZWZEiRP RP IV kadencji.

Posiedzenie odbyło się w Komendzie Powiatowej PSP w Lipnie w czwartek, dnia 13 października 2011 r. W Posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu Wojewódzkiego, Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej, Prezesi Kół, Zarząd Koła przy KP w Lipnie oraz dwóch przedstawicieli emerytów z terenu KP PSP w Radziejowie. Uczestników spotkania przywitał Komendant Powiatowy w Lipnie bryg. mgr inż. Ireneusz Poturalski wraz z Z-cą mł. bryg. inż. Januszem Krasuckim informując o powiecie i warunkach służby. Otwierając obrady uczczono minutą ciszy pamięć ostatnio zmarłych członków naszego Stowarzyszenia, tj.

 • śp. st. ogn. w st. spocz. Jaskowskiego Krzysztofa z KPPSP w Brodnicy, oraz

 • śp. st. ogn. w st.spocz. Urbanek Wojciecha z KP PSP w Lipnie.

Główne tematy obrad to:

1. Zebrania sprawozdawcze w Kołach,

2. Sprawozdawczość Kół za 2011 rok,

3. Informacja z Krajowego Zjazdu Delegatów w Częstochowie,

4. Harmonogram realizacji uchwał V KZD i IV WZD,

5. Bieżąca analiza opłacania składek członkowskich,

6. Działalność Koła przy KP PSP w Lipnie.

Z okazji 80 urodzin złożono życzenia oraz wręczono wiązankę kwiatów kol. Lambert Walter, członkowi Koła przy KW PSP. W Posiedzeniu uczestniczył ksiądz Kapelan bryg. Zenon Rutkowski, który zabrał głos w dyskusji.

Na pytania związane z funduszem socjalnym odpowiadała kpt. mgr Ewa Racieniewska Z-ca Przewodniczącego Komisji Socjalnej. Po zakończeniu obrad, Komendant Powiatowy zapoznał z obiektem, a następnie zaprosił na wycieczkę do Skępego, do Sanktuarium Matki Boskiej Brzemiennej. Pracowity dzień zakończył wspólny posiłek oraz poczęstunek ufundowany przez Komendanta i miejscowe Koło. Na zakończenie złożono podziękowanie Komendantowi Powiatowemu za opiekę i udzieloną pomoc w organizację posiedzenia.

Dokumentacja fotograficzna na stronie - azmitrowicz.fotosik.pl

Sporządził Włodzimierz Marasz – Prezes ZW.

 

 

 
Koło z Wąbrzeźna w Berlinie........... i Brukseli

Emeryci z Wąbrzeźna zwiedzają EUROPĘ

 

W dniach od 22 - 28 czerwca br emeryci zrzeszeni w Zw.E i R Poż. R P w Wąbrzeźnie woj. kujawsko-pomorskie wraz z emerytami policyjnymi oraz czynnymi zawodowo strażakami uczestniczyli w wycieczce do Brukseli, Paryża oraz Tropical Island pod Berlinem.

W Brukseli zwiedzaliśmy i podziwialiśmy przepiękną starówkę , katedrę oraz figurę Manneken - Pis /symbol Brukseli/ ,ważnym punktem wycieczki w Brukseli była wizyta w Europarlamencie, gdzie uczestnicy wycieczki spotkali się z europosłem Januszem Zemke. Miłym akcentem spotkania było wręczenie politykowi przez prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Wąbrzeźnie Jarosława Herbowskiego książki Jego autorstwa pt. „Pożarnictwo Wąbrzeźna na tle historii miasta i rozwoju ochrony przeciwpożarowej w kraju do 1990 roku”. W książce tej pojawia się wzmianka o ojcu Janusza Zemke, który w roku 1957 gościł w Wąbrzeźnie na Zgromadzeniu Ogólnym Członków O S P. Polityk był bardzo zadowolony z pamiątki jaką otrzymał od wąbrzeskich strażaków.

Następnym punktem wycieczki był Paryż gdzie na uczestników czekało dużo wrażeń. Zwiedziliśmy między innymi : Luwr, Katedrę Notre Dame, Świętą Kaplicę, Panteon, Cmentarz Pere Lachaise, Łuk Triumfalny, wieżę Eiffla i wiele innych pięknych zabytków. Miłym przeżyciem był wieczorny rejs po Sekwanie.

Tropikalna Wyspa pod Berlinem była atrakcją na której uczestnicy korzystali z różnych form wypoczynku / kąpiele, jakuzi, sauna, loty balonem./

Uczestnicy wycieczki są bardzo zadowoleni i już nie mogą doczekac się kolejnego wyjazdu.

Następna okazja już w pierwszy weekend września, w programie 3- dniowy pobyt nad morzem połączony ze zwiedzaniem Władysławowa, Helu, Gdańska oraz skansenu Wdzydze Kaszubskie.

Chciałbym poinformować iż nasz Związek zorganizował w latach ubiegłych wiele wycieczek m.i.n do Pragi, Budapesztu, Wiednia, Bratysławy, na Ukrainę do Lwowa oraz wiele wycieczek krajowych.

W roku 2012 Związek nasz zwiedzi następny zakątek Europy, w m-cu czerwcu planujemy wycieczkę do Chorwacji.

 

z turystycznym pozdrowieniem

 

Janusz Kopczyński

Prezes Koła

">


 
Obradował IV WZD woj. kujawsko-pomorskiego
"IV Wojewódzki Zjazd Delegatów woj. kujawsko - pomorskiego".
Dnia 29 marca 2011 r w Szkole Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy odbył się IV Wojewódzki Zjazd Delegatów ZEiRP RP woj. kujawsko - pomorskiego. Przewodniczącym Zjazdu wybrano kol. Andrzeja Zmitrowicza a kol. Ewę Gołumską protokolantem.
Zjazd zaszczycili: Z-ca Kujawsko-Pomorskiego KW bryg. mgr inż. Krzysztof Michałowski, Komendant Szkoły st. bryg. mgr inż. Marek Miś, Kapelan Strażaków ks. bryg. Zenon Rutkowski, Przewodniczący Komisji Socjalnej KW mł. bryg. Janusz Halak. W głosowaniu wybrano nowe władze.
Na Krajowy Zjazd Delegatów wybrano : Kopczyńskiego Janusza oraz Włodzimierza Marasza.
Prezes ZW Włodzimierz Marasz
Protokół nr 1/2011

z ukonstytuowania się Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP woj. kujawsko – pomorskiego z

dnia 29 marca 2011 roku.

Działając na podstawie § 31 ust. 2 Statutu ZEiRP RP Kujawsko-Pomorski Zarząd Wojewódzki

postanawia ukonstytuować się następująco:

Prezes - Marasz Włodzimierz

V-ce Prezes - Zmitrowicz Andrzej

V-ce Prezes - ZwierzyńskiAndrzej

Sekretarz - Gołumska Ewa

Skarbnik - Gumowski Ryszard

Członek Prezydium - Mroczyński Gerard

Członek Prezydium - Młodziankiewicz Stanisław

Członek Prezydium - Banach Tadeusz

Członek - Chrapiński Mieczysław

Członek - Frączek Jerzy

Członek - Kreński Jerzy

Członek - Krzoska Józef

Członek - Pawłowski Lech

Członek - Rosikiewicz Jan

Członek - Stefański Sławomir

Członek - Szyjkowski Stanisław

Członek - Szymczak Henryk

Członek - Warmiński Piotr

Prezes Zarządu Wojewódzkiego

Włodzimierz Marasz

 

 

Protokół nr 1/2011

z ukonstytuowania się Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej ZEiRP RP

woj. kujawsko-pomorskiego z dnia 29 marca 2011 roku.


Działając na podstawie § 38 ust. 3 Statutu ZEiRP RP

Wojewódzka Komisja Rewizyjna postanawia ukonstytuować się następująco:

Przewodniczący - Kopczyński Janusz

Z-ca Przewodniczącego - Sławatycka Teresa

Sekretarz - Grzegorek Bogusława

Członek - Suwisz Zbigniew

Członek - Talaśka Krzysztof

 

Przewodniczący

Wojewódzkiej Komisji Komisji Rewizyjnej

Kopczyński Janusz

 

 

 

 
WZD woj. Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy
Dnia 09 lutego 2011 r odbyło się Prezydium Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego, 
na którym omówiono zaawansowanie przygotowań do Wojewódzkiego Zjazdu Delegatów.
Termin Zjazdu - wtorek 29 marca 2011 r o godzinie 10.00 w świetlicy Szkoły Podoficerskiej PSP
w Bydgoszczy ul. Glinki 86.
Serdecznie zapraszamy Kolegów Delegatów oraz Członków ustępującego Zarządu Wojewódzkiego
i Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej. Mile widziani będą przedstawiciele emerytów z Komend,
gdzie nie utworzono jeszcze Kół.

Z koleżeńskim pozdrowieniem

Prezydium K-P ZW.
 
Obradował ZW woj. kujawsko-pomorskiego

Szanowne Koleżeństwo

Dnia 19 października br. odbyliśmy kolejne wyjazdowe plenum ZW w KPPSP w Świeciu.

Sprawozdanie na naszej stroniczce jak również większa ilość zdjęć do wykorzystania.

Z pozdrowieniami

Andrzej Zmitrowicz v-ce Prezes ZW.

Spotkanie_w_Swieciu_025 Spotkanie_w_Swieciu_031

Spotkanie_w_Swieciu_056 Spotkanie_w_Swieciu_063

http://emeryci.kujawy.psp.gov.pl/

 
Powstało nowe Koło
Przybyło nam członków, powstało nowe Koło w województwie kujawsko - pomorskim. 
Dnia 27 maja 2010 r o godzinie 17 00 inicjatywna grupa na czele 
z Piotrem Warmińskim zorganizowała spotkanie
emerytów i rencistów
w Komendzie Powiatowej PSP w Sępólnie Krajeńskim, na którym powołano
Koło Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa.
Członkowie założyciele /17 osób / do Składu osobowego Zarządu Koła wybrali: 1. Prezes - Piotr Warmiński, 2. V-ce Prezes - Wiesław Sledź, 3. Sekretarz - Kazimierz Chart, 4. Skarbnik - Mieczysław Rzepka. Do Komisji Rewizyjnej:Przewodniczący-Bogdan Baumgart,Sekretarz-Bogusław Stryszyk,
Członek - Ryszard Kabat.
Na przedstawicieli do Zarządu Wojewódzkiego: 1. Piotr Warmiński, 2. Wiesław Śledź. Życzymy dużo satysfakcji z przynależności do naszego Związku oraz miłej i owocnej współpracy z Komendantem Powiatowym PSP. Prezes ZW Włodzimierz Marasz.
 
Posiedzenie ZW woj. kujawsko-pomorskiego

Dnia 22 kwietnia 2010 r o godz. 10.30 odbędzie się wyjazdowe VII Plenum Kujawsko Pomorskiego

ZW ZEiRP RP w Komendzie Powiatowej PSP w Golubiu - Dobrzyniu.

Po zakończeniu posiedzenia Komendant Powiatowy PSP oraz Prezes Koła ZEiRP zapraszają na wycieczkę

/ zamek w Golubiu-Dobrzyniu oraz Szafarnia /.

Serdecznie zapraszam członków ZW.

Włodzimierz Marasz-Prezes ZW

 
Dane teleadresowe ZW kujawsko-pomorskiego

Ze strony internetowej KW PSP woj. kujawsko-pomorskiego - zakładka ZEiRPoż RP

 

 

ADRESY
ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO ORAZ KÓŁ
ZWIĄZKU EMERYTÓW I RENCISTÓW POŻARNICTWA RP
WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Zarząd Wojewódzki ZEiRP RP
87-100 Toruń ul. Prosta 32 tel. 056 6580124
Email: zwkpzeirp@interia.pl
Prezes – Włodzimierz Marasz tel. 508 956 241
Email: maraszw@o2.pl
V-ce Prezes – Andrzej Zmitrowicz tel. 503 156 402
Email: azmitrowicz@interia.pl
V-ce Prezes – Andrzej Zwierzyński tel. 052 3515798
Skarbnik – Ryszard Gumowski tel. 056 6552742

Koło ZEiRP RP przy Komendzie Powiatowej PSP w Brodnicy
87-300 Brodnica ul. Sienkiewicza 23 tel. 056 4950600
Prezes - Krzysztof Jaskowski

Koło ZEiRP RP przy Komendzie Miejskiej PSP w Bydgoszczy
85-158 Bydgoszcz ul. Dąbrowskiego 4
Prezes – Tadeusz Banach tel. 600264079
Sekretarz - Włodzimierz Manikowski tel. 605339573
Skarbnik - Krzysztof Talaśka - tel. 795582021

Koło ZEiRP RP przy Szkole Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy
85-861 Bydgoszcz ul. Glinki 86 tel. 052 3498400
Prezes – Kazimierz Zadłużny tel. 503 950 243
Sekretarz - Grażyna Kipka tel. 604 908 383
Skarbnik - Anna Gulczyńska - tel. 608 768 875

Koło ZEiRP RP przy Komendzie Powiatowej PSP w Chełmnie
86-200 Chełmno ul. Łunawska 3a tel. 056 6864466
Prezes - Edward Beska tel. 056 6860239
Sekretarz - Stefan Laaser tel. 056 6863282
Skarbnik - Józef Kwapis tel. 056 6867458

Koło ZEiRP RP przy Komendzie Powiatowej PSP w Golubiu Dobrzyniu
87-400 Golub-Dobrzyń ul. Lipnowska 9 tel. 056 6832244
Prezes - Stanisław Szyjkowski tel. 056 6833998
Sekretarz - Piotr Górski
Skarbnik - Władysław Marciniak

Koło ZEiRP RP przy Komendzie Miejskiej PSP w Grudziądzu
86-300 Grudziądz ul. Piłsudzkiego 25/27 tel. 056 4506631
Prezes - Gerard Mroczyński tel. 056 4621369
Sekretarz - Leszek tel. 056 4624275
Skarbnik - Teresa Sławatycka tel. 056 6436604

Koło ZEiRP RP przy Komendzie Powiatowej PSP w Inowrocławiu
88-100 Inowrocław ul. Poznańska 133 tel. 052 3575021
Prezes - Andrzej Zwierzyński tel. 052 3515798
Sekretarz - Ireneusz Ziarnowski
Skarbnik - Jan Dziwnik

Koło ZEiRP RP przy Komendzie Powiatowej PSP w Lipnie
87-600 Lipno ul. Sportowa 16 a tel. 054 2886560
Prezes - Lech Pawłowski tel. 054 2883724
Sekretarz - Stanisław Strużyński tel. 054 2883723
Skarbnik - Barbara Remiszewska tel. 506 420 196

Koło ZEiRP RP przy Komendzie Powiatowej PSP w Mogilnie
88-300 Mogilno ul. 900-lecia 3 tel. 052 3152351
Prezes - Franciszek Madej tel. 608 172 150
Skarbnik - Bogdan Wesołowski tel. 052 3151076

Koło ZEiRP RP przy Komendzie Powiatowej PSP w Nakle n.Notecią
89-100 Nakło n. Notecią ul. Strażacka 3 tel. 052 3867010
Prezes - Stefan Lemański
Sekretarz - Mieczysław Jamnik

Koło ZEiRP RP w Szubinie
89-200 Szubin ul. Paderewskiego 12
Prezes - Jan Rosikiewicz tel. 052 3843887
Sekretarz - Danuta Rosikiewicz
Skarbnik - Jan Erdman tel. 052 3843785

Koło ZEiRP RP przy Komendzie Powiatowej PSP w Rypinie
87-500 Rypin ul. Strażacka 4 tel. 054 2803737
Prezes - Bogusław Rumocki tel. 054 2805254

Koło ZEiRP RP przy Komendzie Miejskiej PSP w Toruniu
87-100 Toruń ul. Legionów 70/76 tel. 056 6119322
Prezes - Stanisław Młodziankiewicz

Koło ZEiRP RP przy Komendzie Wojewódzkiej PSP w Toruniu
87-100 Toruń ul. Prosta 32 tel. 056 6580124
Prezes - Ryszard Gumowski tel. 056 6552742
Sekretarz - Z Piotrowski
Skarbnik - W Tulejko

Koło ZEiRP RP przy Komendzie Powiatowej PSP w Tucholi
89-500 Tuchola ul. Sępoleńska 20 tel. 052 3361227
Prezes - Fryderyk Mikulski tel. 052 3345267
Sekretarz - Urszula Musolf tel. 052 3342117
Skarbnik - Zenon Gierszewski tel. 661661062

Koło ZEiRP RP przy Komendzie Powiatowej PSP w Wąbrzeżnie
87-200 Wąbrzezno ul. Matejki 11 tel. 056 6890900
Prezes - Janusz Kopczyński tel.501 708 244
Sekretarz - Bożema Rudzińska
Skarbnik - Ryszard Henryszewski

Koło ZEiRP RP przy Komendzie Miejskiej PSP w Włocławku
87-800 Włocławek ul. Rolna 1 tel. 054 2320800
Prezes - Ryszard Olszewski tel. 054 2361272
Skarbnik - Stanisław Ryniec

 
Powstało nowe Koło ZEiRPoż RP

POWSTAŁO NOWE KOŁO!

Na spotkaniu dnia 12 listopada 2009 roku utworzono Koło ZEiRP RP przy Komendzie Miejskiej PSP w Bydgoszczy.

W skład Zarządu Koła zostali wybrani koledzy:
1. Tadeusz Banach - Prezes,
2. Włodzimierz Manikowski - Sekretarz,
3. Krzysztof Talaśka - Skarbnik.
Skład osobowy Komisji Rewizyjnej:
1. Ireneusz Jabłoński - Przewodniczący,
2. Mariusz Majewski - Członek,
3. Zygmunt Guzik - Członek.
Gratulujemy i życzymy owocnej działalności dla dobra emerytów i rencistów.

Prezes Zarządu Wojewódzkiego
Włodzimierz Marasz

 

 
Warning: opendir(//images/stories/naklo) [function.opendir]: failed to open dir: No such file or directory in /plugins/content/jwsig.php on line 100
Informacja

Informacja z VI Plenarnego Posiedzenia Kujawsko – Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP

Posiedzenie odbyło się dnia 18 września 2009 r o godz. 11.00 w Komendzie Powiatowej PSP w Nakle n/Notecią.
W posiedzeniu uczestniczył: st. bryg. Tomasz Leszczyński – Komendant Wojewódzki PSP oraz st. bryg. Tadeusz Milewski Komendant Powiatowy PSP.

Przebieg Posiedzenia:

 1. Otwarcia  dokonał Prezes Zarządu Wojewódzkiego.
 2. Wystąpienie Komendanta Powiatowego.
 3. Sprawozdanie z Posiedzenia Zarządu Głównego ZEiRP RP. Zapoznano z uchwałą Zarządu Głównego w sprawie prowadzenia sporów sądowych o przywrócenie uprawnień emerytalnych do waloryzacji świadczeń według wskaznika płacowego.
 4. Wystąpienie Kujawsko – Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP / w wystąpieniu między innymi wyraził zadowolenie  z organizowania wyjazdowych posiedzeń ZWZEiRP RP oraz przedstawił zmiany w składzie Komisji sojalnej.
 5. Informacja z Posiedzenia Komisji Socjalnej. W związku z zmianami kadrowymi w KW PSP, zmianie uległ skład Komisji Socjalnej (przewodniczący oraz obsługa administracyjna).
 6. Przerwa.
 7. Zapoznanie z siedzibą KP PSP w Nakle nad Notecia.
 8. Informacja o działalności Kół w powiecie nakielskim. O pracy Kół w Nakle n. Notecią oraz w Szubinie mówił Prezes Koła w Szubinie kol. Jan Rosikiewicz
 9. Opłacalność składek członkowskich.
 10. Sprawy organizacyjne. Dyrektor Biura Operacyjnego Mentor SA przedstawił ofertę – Ubezpieczenie na życie emerytowanych funkcjonariuszy i pracowników PSP.

Na zakończenie Posiedzenia wręczono Komendantowi Powiatowemu PSP st. bryg. Tadeuszowi Milewskiemu List Kujawsko – Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP z podziękowaniem za umożliwienie zapoznania się z warunkami służby oraz specyfiką powiatu nakielskiego jak również walorami krajoznawczymi doliny nadnoteckiej.
Dyskusję prowadzono po każdym omówionym pkt. programu. Protokolantem kol. Urszula Musolf.

Dokumentację fotograficzną sporządził kol. Andrzej Zmitrowicz.

 

Po zakończeniu Posiedzenia odbyła się wycieczka statkiem po Noteci.

Prezes Zarządu Wojewódzkiego
Włodzimierz Marasz