Strona Główna Łódzkie
Łódzkie
WYCIECZKA EMERYTÓW Z KOŁA TOMASZÓW MAZOWIECKI.

 

W dniu 20 czerwca br. 36 osobowa grupa emerytów i rencistów pożarnictwa powiatu tomaszowskiego uczestniczyła w jednodniowej wycieczce do Tarnowskiech Gór, gdzie miała możliwość zwiedzania Zabytkowej Kopalni Srebra oraz muzeum starych parowozów.

W wycieczce uczestniczyli również zaprzyjaźnieni koledzy i koleżanki ze związku emerytów policji

i wojska.

Pogoda dopisała w 200 % , był grill i zabawy, w tym turniej rzutu lotką.

Czekamy na następny, równie udany wyjazd.

 

opr. Leszek Kobacki Prezes Koła

 

 

 

 
Uroczystości Dnia Strażaka w woj. łódzkim

 

 

 

Dzień Strażaka w Kutnie .

 

W dniu 15 maja 2013 roku odbyło się spotkanie z okazji Dnia Strażaka w Komendzie Powiatowej PSP  w Kutnie.

W czasie uroczystości Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP w Łodzi kol. Krystyna Zwierzchowska wręczyła najstarszym,

zasłużonym emerytom odznaki "Zasłużony dla Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP".

Odznaczonym: kol. Józefowi Różańskiemu i kol. Stanisławowi Wolińskiemu gratulacje złożył Łódzki Komendant Wojewódzki nadbryg. Andrzej Witkowski.

 

 

 

 

Wojewódzki Dzień Strażaka - 2013

 

18 maja 2013 roku w Skierniewicach świętowano Wojewódzki Dzień Strażaka 2013.

Wieloletniemu, zasłużonemu Prezesowi Koła w Kutnie, a jednocześnie Wiceprezesowi Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP w Łodzi kol. Jerzemu Wieczorkowskiemu Komendant Główny PSP gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz wręczył medal im. J. Tuliszkowskiego.

Odznaczonemu gratulacje złożyli m.in. czlonek kapituły Medalu Honorowego im.Józefa Tuliszkowskiego nadbryg. w stanie spoczynku Ignacy Ścibiorek i Łódzki Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Andrzej Witkowski.

Będąc na rynku w Skierniewicach należało zrobić sobie zdjęcie na ławeczce z prof.Szczepanem Pieniążkiem co uczynili kol. Krystyna Zwierzchowska - Wiceprezes i kol. Henryk Banasiak - Skarbnik ZW ZEiRP RP w Łodzi.

 

 

 


oprac.K.Zwierzchowska

 

 

 

 
O DOBRYCH OBYCZAJACH W ŚRODOWISKU ŁÓDZKICH ORGANIZACJI MUNDUROWYCH

Miesiąc kwiecień przy okazji obchodzonych świąt (4 IV - święta wojskowej służby zdrowia, 7 IV – Dzień Pracowników Ochrony Zdrowia) dla lekarzy i całego personelu medycznego jest również okazją do refleksji - jak oni sami i ich praca spostrzegana jest przez pacjentów w warunkach przeprowadzanych po 1997 roku ciągłych reform zdrowia i ich administracyjnych niedoskonałości. Dla nas pacjentów jest to także okazja do wyrażenia szacunku i podziękowania za wielokrotny trud w ratowaniu ludzkiego życia i niesienia codziennej pomocy chorym.

Do dobrych obyczajów w środowisku łódzkich organizacji mundurowych wchodzących w skład FSSM RP wpisuje się udział ich prezesów zarządów wojewódzkich w kwietniowym Walnym Zebraniu Członków Koła

im. gen. dyw. prof. dr. med. Bolesława Szareckiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. W zebraniu w dniu 11 kwietnia br. uczestniczyli zaproszeni gości:

Pan ppłk mgr Sławomir Płuciennik – Zastępca Komendanta Wojskowego Centrum Kształcenia Medycznego im. gen. bryg. dr. med. Stefana Hubickiego w Łodzi,

Pan płk SW mgr Janusz Kwiecień – prezes ZG Krajowego Związku Emerytów i Rencistów SW, wiceprezydent Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych,

Pan bryg. inż. Ireneusz Mańko – Prezes łódzkiego ZW Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP, wiceprezes ZG ZEiRP RP,

Pan kom. mgr Zdzisław Pełka – Prezes łódzkiego ZW Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych, wiceprezes ZG SEiRP ds. socjalnych,

kol. mjr Antoni Tarkowski – Wiceprezes ds. społecznych ZW ZŻWP w Łodzi,

kol. płk dr med. Henryk Stróżyński - dyrektor Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej w Łodzi,

Pan dr med. Konrad Walczak - zastępca ds. klinicznych Dyrektora Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Wojskowej Akademii Medycznej- Centralnego Szpitala Weteranów. Prezes Koła kol. płk dr Czesław Marmura otwierając zebranie złożył życzenia kolegom lekarzom z okazji Święta Wojskowej Służby Zdrowia i Święta Pracowników Ochrony Zdrowia, a na ręce Pana Płk. mgr. Sławomira Płuciennika w imieniu członków Koła złożył List Gratulacyjny z życzeniami i podziękowaniem dla Komendanta WCKMed. Pana Płk. lek. Zbigniewa Aszkielańca oraz dla kadry i pracowników wojska za codzienną pomoc jaką okazują w realizacji statutowych działań Koła.

Następnie zabierając głos w imieniu obecnych kolegów prezesów zarządów wojewódzkich bratnich związków wiceprezydent FSSM RP Płk SW mgr Janusz Kwiecień podziękował za zaproszenie na to zebranie, a z okazji tych świąt dziękował i gratulował kolegom lekarzom, którzy stworzyli w Łodzi dla środowiska służb mundurowych namiastkę opieki zdrowotnej, która przypomina z jednej strony minioną epokę, zaś z drugiej daje nadzieję i pokazuje kierunki oraz formułę, w których nowa reforma zdrowia powinna się rozwijać. Na zakończenie swojego wystąpienia podkreślił, że dzisiejsze podziękowania dla organizatorów i lekarzy tzw. Białych Sobót w postaci Pamiątkowych Plakietek przygotowane przez obecnych na zebraniu prezesów są tylko skromną namiastką szacunku, dobrej pamięci oraz koleżeństwa dla środowiska skupionego w Kole im. gen. dyw. dr. med. B. Szareckiego Związku Żołnierzy WP.

Po wystąpieniu Prezesa Janusza Kwietnia, kol. Płk Czesław Marmura poprosił Go i prezesów zarządów wojewódzkich: kol. Ireneusza Mańko, Zdzisława Pełkę, Antoniego Tarkowskiego o wręczenie „Pamiątkowych Podziękowań – Plakietek” dla lekarzy „Białych Sobót”: dr. med. Andrzeja Adamczewskiego, dr. med. Radosława Bonieckiego, dr. med. Andrzeja Bystrowskiego, dr. med. Seweryna Dymanowskiego, dr. med. Zbigniewa Jaworskiego, dr. med. Eugeniusza Papiernika, dr. med. Tadeusza Świątnickiego, dr. med. Gracjana Wilczyńskiego. Podziękowano w ten sposób także dyrektorowi Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej - dr. med. Henrykowi Stróżyńskiemu, dyrektorowi Szpitala MSW - dr. med. Robertowi Starcowi, dyrektorowi Centralnego Szpitala Weteranów – dr. med. Wiesławowi Chudzikowi za organizację w miarę szybkiego dostępu do lekarzy specjalistów dla weteranów służby oraz organizację badań profilaktyczno – lekarskich tzw. Białych Sobót. Za wyróżnienia w imieniu wyróżnionych lekarzy podziękował kol. płk dr. med. Henryk Stróżyński.

Następnie w kolejnym punkcie zebrania kol. płk dr n. hum. Czesław Marmura wygłosił referat nt. „Opieka zdrowotna weteranów służb mundurowych w cieniu nowej reformy Ministra Zdrowia”. Podjęte zagadnienia w tym referacie wzbudziły duże zainteresowanie uczestników zebrania. Problematyka zawarta w referacie będzie przedmiotem kolejnych publikacji autora.

Autor tekstu: Czesław Marmura

Foto: Zdzisław Pacholarz

 

 

 

 

 

 
Spotkanie Wielkanocne emerytów i rencistów pożarnictwa łódzkiego koła.

W dniu 25 marca 2013 r. w sali konferencyjnej KW PSP w Łodzi odbyło się wielkanocne spotkanie, na które przybyło liczne grono emerytów i rencistów pożarnictwa z Łodzi i woj. łódzkiego.

Na spotkaniu obecni byli:

bryg. Mariusz Konieczny zastępca łódzkiego komendanta wojewódzkiego PSP w Łodzi,

Ireneusz Mańko prezes zarządu wojewódzkiego emerytów i rencistów,

Stanisław Pietrzykowski prezes koła łódzkiego,

bryg. Piotr Celigowski naczelnik wydziału kwatermistrzowskiego

ks. bryg. Henryk Betlej kapelan wojewódzki strażaków, który odmówił z obecnymi modlitwę i poświęcił potrawy wielkanocne.

Spotkanie przebiegło w bardzo miłej atmosferze, a zebrani przekazali sobie życzenia świąteczne.

 

 

 

 
Zarząd Wojewódzki ZEiRP RP w Łodzi obradował na posiedzeniu wyjazdowym w Komendzie Powiatowej PSP w Bełchatowie.

W dniu 20 marca 2013 r. odbyło się plenarne posiedzenie Zarządu z następującym porządkiem obrad :

 • informacja z prac Prezydium ZW za okres od 6 grudnia 2012 do dnia obrad, w tym relację i informacje z posiedzenie Prezydium ZG w Krakowie,

 • sprawy organizacyjne i informacje bieżące (sprawozdawczość roczna)- cieszy wzrost ilości członków do prawie 800 osób w województwie,

 • wręczenie medali: „Za zasługi dla Ochr.Ppoż” – prezesowi koła w Zduńskiej Woli kol. K. Śpiewakowi i „Za zasługi dla Związku” prezesowi koła w Piotrkowie Trybunalskim kol. H. Warzyńskiemu

 • interwencji na rzecz zachowania 0,5% odpisu na fundusz socjalny emerytów i sprawy postępowań sądowych dot. kwotowej waloryzacji emerytur w 2012 r.

 

alt alt

Przed obradami uczestnicy posiedzenia zwiedzili Elektrociepłownię w Bełchatowie – zostali zapoznani z technologią i zabezpieczeniami p.poż.

 

W obradach uczestniczyli zaproszeni goście:


prezes Zarządu Woj. Stow.  Emerytów i Rencistów Policji  w Łodzi – kom. Zdzisław Pełka  i

 

prezes Zarządu  Woj.  Związku Żołnierzy WP w Łodzi  płk  Alojzy Ciszewski,

 

naczelnik Wydziału Kwatermistrzowskiego KW PSP w Łodzi bryg. mgr inż. Piotr Celigowski,

 

z-ca Komendanta Powiatowego w Bełchatowie bryg. mgr  Wojciech Jeleń

 

oraz st. bryg. w st. spocz. kapelan senior ks. Jerzy Kołodziejczak.

 

Po obradach zebrani wzięli udział w tradycyjnym „jajeczku” na które przybył Z-ca Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego bryg. mgr Paweł Stępień i Komendant Powiatowy PSP w Bełchatowie st. bryg. mgr Stanisław Krasoń. Zebrani złożyli sobie wzajemnie życzenia z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych.

Gospodarzem wyjazdowego posiedzenia ZW był Zarząd Koła w Bełchatowie – na czele z jego Prezesem kol. Mirosławem Stasiakiem któremu serdeczne podziękowanie za sprawną organizację i gościnność w imieniu ZW złożył kol. Mańko Ireneusz - Prezes ZW w Łodzi.

alt

opracował : sekretarz ZW ZEiRP RP w Łodzi – bryg. w st.spocz. mgr Jan Wiznerowicz.

 

 

 

 
nadbryg. Andrzej Witkowski został odznaczony

Poniżej podajemy link do strony internetowej KW PSP Łódź zawierający informację o odznaczeniu Pana nadbryg. Andrzeja Witkowskiego madalem "Pomnika Radogoszcz".

W uroczystości uczestniczył Wiceprezes ZEiRP RP Inereusz Mańko.

Gratulujemy Panie Komendancie!

http://www.straz.lodz.pl/serwis/index.php?str=93&id=3849

 
Zebranie sprawozdawcze w Łowiczu.

W dniu 17.02.2013 r. w siedzibie OSP w Łowiczu odbyło się zebranie sprawozdawcze Koła Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Łowiczu za rok 2012.

W spotkaniu udział wzięli zaproszeni goście: kol. Ireneusz Mańko – Wiceprezes ZG, Prezes ZW Przybyli także: bryg. Jacek Szeligowski Komendant Powiatowy PSP w Łowiczu wraz z bryg. Janem Gładysem- zastępcą Komendanta Powiatowego, Stanisław Zdzisław Bednarek- Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego OSP w Łowiczu oraz kol. Stanisław Kostrzewa – Prezes Koła Stowarzyszenia Związku Emerytów i Rencistów Policji w Łowiczu.

Przedstawiono wyniki pracy Zarządu za 2012, które w imieniu Zarządu Koła przedstawił Prezes kol. Leszek Chaicki, sprawozdanie finansowe przedłożył Skarbnik Koła, a sprawozdanie Komisji Rewizyjnej jej Przewodniczący. Zarząd jednogłośnie otrzymał absolutorium za miniony okres sprawozdawczy. Przedstawiono również zamierzenia na 2013r.

Dokonano też podsumowania współpracy z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Łowiczu, KW PSP w Łodzi oraz z Zarządem Wojewódzkim ZEiRP RP w Łodzi. Współpracę każdego szczebla oceniono bardzo wysoko.

Prezes Koła kol. Leszek Chaicki serdecznie dziękując za przybycie zaproszonych gości, którzy wysoko ocenili działalność Łowickiego Koła stwierdził, że liczy na dalsze wsparcie i pomoc Kierownictwa KP PSP, KW PSP oraz ZW ZEiR RP dla dalszego rozwoju Koła ,co obecni w pełni zadeklarowali.

W trakcie zebrania następujący działacze Koła Łowickiego zostali odznaczeni odznaką: Zasłużony dla Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP

kol. Henryk Więcek,

kol. Janusz Wójcik,

kol. Stanisław Kapusta.

Przyznane odznaki wręczył Wiceprezes ZG-Prezes ZW ZEIRP RP w

 

Łodzi Ireneusz Mańko.

 

Po zakończeniu obrad uczestnicy spotkania zostali zaproszeni na obiad.

 

Opracowanie: I. M. Zdjęcia: L.Ch

 

 


 


 

 
Jubileusz kapelana.

 30 stycznia 2013 r. to data 30 rocznicy Święceń Kapłańskich ks. bryg. Henryka Betleja, od 1990 r. Kapelana Strażaków Województwa Łódzkiego.

Uroczysta Eucharystia w jego intencji sprawowana pod przewodnictwem Seniora Archidiecezji Łódzkiej księdza Arcybiskupa Władysława Ziółka odbyła się w dniu 03 lutego 2013 roku w kościele pod wezwaniem Świętego Łukasza Ewangelisty i Świętego Floriana w Łodzi, przy ul. Strycharskiej.

W uroczystości uczestniczyła liczna grupa wiernych oraz wielu zacnych gości: księży kapelanów na czele z ks. bryg. Janem Krynickim - Kapelanem Krajowym strażaków, funkcjonariusze PSP, członkowie OSP, parlamentarzyści, przyjaciele oraz emeryci na czele z kol. Ireneuszem Mańko –Prezesem Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP w Łodzi. Obecni byli przedstawiciele Klubu Generalskiego PSP na czele z gen. brygadierem Wiesławem Leśniakiewiczem i jego zastępcami oraz Łódzkim Komendantem Wojewódzkim PSP wraz z zastępcami.

Życzeń było dużo. Komendant Główny wraz z Komendantem Wojewódzkim złożyli również życzenia i podziękowanie mamie Jubilata.

Po mszy świętej Jubilat zaprosił gości na obiad, dziękując za życzenia i oraz okazywaną mu życzliwość.

 

I.M.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jubileusz kapelana

30 stycznia 2013 r. to data 30 rocznicy Święceń Kapłańskich ks. bryg. Henryka Betleja, od 1990 r. Kapelana Strażaków Województwa Łódzkiego.

Uroczysta Eucharystia w jego intencji sprawowana
pod przewodnictwem Seniora Archidiecezji Łódzkiej księdza Arcybiskupa Władysława Ziółka odbyła się w dniu 03 lutego 2013 roku w kościele pod wezwaniem Świętego Łukasza Ewangelisty i Świętego Floriana w Łodzi, przy ul. Strycharskiej

W uroczystości uczestniczyła liczna grupa wiernych oraz wielu zacnych gości: księży kapelanów na czele z ks. bryg. Janem Krynickim - Kapelanem Krajowym strażaków, funkcjonariusze PSP, członkowie OSP, parlamentarzyści, przyjaciele oraz emeryci na czele z kol. Ireneuszem Mańko –Prezesem Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP w Łodzi. Obecni byli przedstawiciele Klubu Generalskiego PSP na czele z gen. brygadierem Wiesławem Leśniakiewiczem i jego zastępcami oraz Łódzkim Komendantem Wojewódzkim PSP wraz z zastępcami.

Życzeń było dużo. Komendant Główny wraz z Komendantem Wojewódzkim złożyli również życzenia i podziękowanie mamie Jubilata.

Po mszy świętej Jubilat zaprosił gości na obiad, dziękując za życzenia i oraz okazywaną mu życzliwość. I.M.

 

 
Zebranie Koła w Łodzi.

W dniu 24.01.2013 roku w „Klubie Seniora” łódzkie Koło odbyło doroczne zebranie sprawozdawcze. Informację z działalności i wykonania „Planu pracy za 2012 rok” przedstawił Prezes Koła kol. Stanisław Pietrzykowski . Sprawozdania przedstawili również Skarbnik Koła oraz Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Dyskutowano o problemach życia Emerytów, liczebności i opłacalności składek członkowskich stosownie do uchwały nr. 7/12 ZG. Zebrani zdecydowanie poparli działania władz naszego Związku przeciwko proponowanemu obniżeniu o połowę należnego funduszu socjalnego. Zapoznali się również ze skierowanym listem otwartym do parlamentarzystów ziemi łódzkiej w tej sprawie. Przyjęto „Plan pracy na 2013 rok”. W zebraniu tym uczestniczył przedstawiciel Komendanta Wojewódzkiego PSP – bryg. Piotr Celigowski – naczelnik Wydziału Kwatermistrzowskiego KW PSP w Łodzi, Ireneusz Mańko –prezes ZW. W zebraniu udział wzięło 50 członków.

Tekst i zdjęcia I. Mańko

 

 
LIST OTWARTY do parlamentarzystów ziemi łódźkiej

 

 

 Tutaj pobierzesz pismo w PDF.

Uwaga!

Są dwa pliki, czyli strona 1,oraz strona 2.

PDF 1

 

PDF 2

 

 

 
Łódzki Znicz Pamięci – w 150 rocznicę Powstania Styczniowego.

W dniu 9 stycznia 2013 roku Zarząd Koła im. gen. dyw. prof. dr. med. Bolesława Szareckiego w Łodzi, Związku Żołnierzy Wojska Polskiego kierowany przez kol. płk. dr. Czesława Marmurę zorganizował z okazji zbliżającej się 150 rocznicy Powstania Styczniowego tzw. „Styczniowy Znicz Pamięci”, w którym uczestniczyli członkowie łódzkich organizacji wchodzących w skład FSSM RP.

W przedsięwzięciu tym uczestniczył także przedstawiciel Marszałka Województwa Łódzkiego kol. płk. Stefan Zagrodnik.

W małym wiejskim kościółku z pierwszej połowy XIX wieku pw. Jana Chrzciciela w m. Dobra k/ Łodzi uczestnicy wysłuchali bardzo ciekawej prelekcji historycznej pani dr Katarzyny Motyl – nauczycielki miejscowej szkoły podstawowej.

Bitwa pod Dobrą k/ Łodzi stoczona 24 lutego 1863 roku przez oddział powstańczy z oddziałami rosyjskimi była jedną z pierwszych bitew powstania. Głównym organizatorem oddziału powstańczego był wikary parafii miejscowego kościółka ks. J. Czajkowski. Wśród powstańców byli robotnicy, rzemieślnicy, chłopi, inteligencja i studenci z Łodzi i okolicznych miasteczek w wieku od 16 lat do 46 lat. Oddział liczył 210 kosynierów, 60 strzelców i 50 konnych. Uzbrojenie tego oddziału to 120 strzelb, 40 dubeltówek i 200 kos. Dowodził nim lekarz ze Zgierza Józef Dworzaczek, który nie miał żadnego przygotowania wojskowego, co przyczyniło się do wielu organizacyjnych zaniechań i w konsekwencji do klęski. Przeciw nim wystąpiły oddział rosyjski dowodzony przez sztabskapitana Nawrockiego - Oposzyńskiego w składzie dwóch rot (kompanii) piechoty i sotni kozaków z Piotrkowa. Po pięciogodzinnej walce, która rozpoczęła się w południe na polu bitwy zginęło około 70 powstańców, a drugie tyle zostało rannych. Do niewoli dostało się 84 powstańców, którzy zostali wcieleni do carskiej armii i zesłani w głąb Rosji. Wśród bohaterskich powstańców walczyły również kobiety, które broniły powstańczego sztandaru m.in. nauczycielka Maria Piotrowiczowa z Rogalińskich (pochowana na łódzkim cmentarzy przy ul. Ogrodowej).

Na wiejskim cmentarzu w m. Dobra pochowano we wspólnej mogile 52 powstańców. Właśnie tam przy pomniku Powstańców Styczniowych z 1863 roku uczestnicy tej historycznej podróży (zdjęcie) w dniu 9 stycznia 2013 roku złożyli wiązankę kwiatów i zapalili w imieniu członków FSSM RP patriotyczny znicz pamięci.

 

Tekst Czesław Marmura

(foto) Ryszard Dziubek

 

 

 

 
Wieczór Sylwestrowo-Noworoczny (2012/2013) członków ZEiRP RP koła łódzkiego.

 

Liczne grono emerytów łódzkiego koła zebrało się w klubowych pomieszczeniach, aby uroczyście pożegnać stary 2012 rok i powitać nowy 2013 rok.

 

Przy dobrej muzyce i w świetnej oprawie sali klubowej były tańce solo, parami i „kolejeczki” , co widać na pamiątkowych zdjęciach.

O północy w świetle fajerwerków, syren i świateł alarmowych wozów strażackich powitano NOWY 2013 ROK.

Składano sobie wzajemnie życzenia pomyślności, zdrowia i szczęścia.

 

DOSIEGO 2013 ROKU €“

 

wszystkim strażackim emerytom i rencistom oraz ich rodzinom życzył

Prezes Koła

kol. Pietrzykowski St.

 

 

Bawiono się świetnie do samego rana.

 

 

 

zdjęcia €“ amatorskie, oprac. J. Wiznerowicz

 

 

 

 
SPOTKANIA WIGILIJNO-OPŁATKOWE W KOŁACH ZWIĄZKU w woj. łódzkim.

W kołach i komendach PSP odbywały się uroczyste spotkania wigilijno-opłatkowe z okazji świąt Bożego Narodzenia. Spotykali się emeryci i ich rodziny, strażacy i zaproszeni goście w tym przedstawiciele innych służb mundurowych. W łódzkim do spotkań takich doszło w Łęczycy, Łodzi  i wielu innych kołach.
W uroczystościach tych udział brali wiceprezes ZW kol. K. Zwierzchowska i sekretarz ZW kol. J. Wiznerowicz – składając zebranym w imieniu ZG i ZW serdeczne życzenia świąteczne i noworoczne, życzenia składali także komendanci PSP.
Koło w Łęczycy przy tej okazji odbyło zebranie roczne ustalając plan zamierzeń na 2013 rok. W spotkaniu tym uczestniczyli: Komendant PSP – mł. bryg.  Jarosław Ostrowski oraz kapelan – ks. Krzysztof Kuśmirek oraz przedstawiciele innych służb mundurowych.
Przed spotkaniem wigilijnym Komendy Miejskiej PSP w Łodzi dokonano przekazania zakupionego sprzętu pożarniczego dla JRG PSP oraz samochodów dla OSP. W spotkaniu tym obok władz m. Łodzi uczestniczyli liczni przedstawiciele służb i instytucji współpracujących oraz znaczna grupa emerytów z tej jednostki. ZW Związku reprezentował sekretarz ZW kol.J.Wiznerowicz.
Koło łódzkie odbyło tradycyjne spotkanie opłatkowe w obiekcie KKW PSP w Łodzi. Wzięła w nim udział liczna grupa emerytów i rencistów i ich rodzin pod przewodnictwem prezesa Koła kol. St.Pietrzykowskiego.

Życzenia składali obecni Z-cy komendantów KW i KM PSP oraz wiceprezes ZW kol. K. Zwierzchowska.-

Korzystając z okazji! 

Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Zw.EiRP RP w Łodzi 
składa wszystkim członkom, 
a szczególnie prezesom i zarządom Kół 
życzenia zdrowia, wytrwałości i wszystkiego najlepszego 
na czas Świąt i nadchodzący Nowy 2013 Rok.Opracował : sekretarz ZW ZEiRP RP w Łodzi – bryg. w st.spocz. Jan Wiznerowicz.

 

 

 

 

 
Plenarne posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP

W dniu 3 grudnia 2012 roku w Pabianicach odbyło się plenarne posiedzenie ZW ZEiRP RP z następującym porządkiem obrad :

 • Otwarcie posiedzenia i powitanie przybyłych na posiedzenie.

 • Informacja z działalności prezydium ZW w 2012 r.

 • Realizacja Planu Pracy za rok 2012 i projekt Planu Pracy na 2013 r. oraz jego zatwierdzenie.

 • Informacja z posiedzeń Prezydium ZG w Warszawie w dniach 13.04.2012r., 12.07.2012r.
  i 19.09.2012r. oraz obrad plenarnych ZG w Sopocie w dniach 19.09-21.09.2012 r.

 • Zmiany w składzie ZW i Prezydium ZW /podjęcie stosownych uchwał/.

 • Sprawy finansowe /stan opłacania składek, nowa Instrukcja Finansowa, podwyżka składek/.

 • Sprawozdawczość za rok 2012.

 • Przekazanie Prezesom Kół materiałów /uchwały ZG i ZW i innych dokumentów/.

 • Wolne wnioski ( m. in. informacje Prezesów Kół o ich działalności w 2012 r.).

 • Wręczenie odznaczeń / zasłużony dla ochrony ppoż. oraz odznaki zasłużony dla ZEiRP RP/.

W trakcie obrad następujący działacze ZEiRP RP zostali wyróżnieni :Złotą Odznaką „Zasłużony Dla Ochrony Przeciwpożarowej”

 • kol. L. Chaicki – Prezes Koła w Łowiczu,

 • kol. St.Jeziorski - Prezes Koła w Sieradzu

 • kol. K.Rytczak - Prezes Koła w Opocznie.

Honorową odznaką – Zasłużony dla Związku Em. I Ren. Poż. RP:

 • kol. St.Pietrzykowski Prezes Koła w Łodzi

 • kol. M.Stasiak – Prezes Koła w Bełchatowie

Wręczenia odznaczeń dokonali: ŁKW PSP nadbryg,A. Witkowski i Prezes ZW ZEiRP RP w Łodzi Ireneusz Mańko.

W części dotyczącej spraw organizacyjnych:

 • przyjęto rezygnację kol. M.Trębickiego z funkcji Skarbnika i członka ZW – Uchwała ZW nr 3/2012,

 • dokonano wyboru uzupełniającego skład Prezydium ZW o kol. Banasiaka Henryka (Pabianice.) – Uchwała ZW nr 4/2012.

Po zakończeniu obrad zebrani udali się na tradycyjne spotkanie wigilijne z udziałem zaproszonych gości z służb mundurowych (WP, Policji, Służby Więziennej) oraz gościnnych gospodarzy z KP PSP Pabianice.

Opracował : Sekretarz ZW ZEiRP RP w Łodzi – bryg. w st. spocz. Jan Wiznerowicz.

Foto: T. Kubicki KW PSP w Łodzi.

 

 
Wycieczka do term w Uniejowie oraz wieczór Andrzejkowy członków ZEiRP RP koła łódzkiego.

W dniu 29 listopada 2012 r. prawie 40-to osobowa grupa emerytów łódzkiego koła ZEiRP RP udała się do term w Uniejowie. Kąpiele były cudownie odmładzające.

Zabaw w basenach i wspólnych fotek mnóstwo. Po kąpielach spożyto obfity posiłek i z bagażem wspomnień oraz obietnicą szybkiego powrotu do term odjechano w kierunku Łodzi.

W dniu 1 grudnia 2012 roku z okazji „Andrzejek” łódzkie koło zorganizowało wieczorek muzyczno-taneczny. Były wróżby i żarty, a wiele „wolnych i zajętych pań” w wróżbach dojrzało nową przyszłość. Bawiono się żwawo, były korowody i solówki.

 

 
Wręczenie kol. Maciejowi Trębickiemu wieloletniemu Skarbnikowi ZW ZEiRP RP w Łodzi medalu honorowego im. J. Tuliszkowskiego i odznaki "Zasłużony dla ZEiRP RP.

W dniu 20 listopada 2012 r. w gabinecie Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego nastąpiło uroczyste wręczenie medalu im. J.Tuliszkowskiego oraz odznaki „Zasłużony dla Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP” kol. Maciejowi Trębickiemu.

Medal im. Tuliszkowskiego nadał Komendant Główny PSP w uznaniu za znaczące osiągnięcia w toku wieloletniej służby w organach ochrony przeciwpożarowej, jednostkach pożarniczych i PSP.

Odznakę honorową Związku EiRP RP nadał jego Zarząd Główny w uznaniu zasług wniesionych w kolejnych kadencjach Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP w Łodzi gdzie odznaczany przez wiele lat pełnił funkcje członka Prezydium ZW i Skarbnika ZW.

 

W uroczystości wręczenia wyróżnień uczestniczyli - Łódzki Komendant Wojewódzki nadbryg. Witkowski Andrzej oraz Prezes ZW ZEiRP RP w Łodzi kol. Mańko Ireneusz i V-ce Prezes ZW kol. K.Zwierzchowska

oraz Sekretarz ZW kol. J.Wiznerowicz. Wyróżniony przekazał serdeczne wyrazy podziękowań i zadowolenia z uznania przez przełożonych wniesionego wkładu pracy.

 

fot. KW PSP w Łodzi, opracował: bryg. st.spocz..Wiznerowicz     

 

           

 
W hołdzie zmarłym strażakom

Listopadowe oddanie hołdu i zapalenie zniczy na grobach byłych strażaków stały się już łódzką tradycją. Inicjatorem jej jest nadbrygadier w st. spocz. Ignacy Ścibiorek.

6 listopada 2012r. emeryci z województwa łódzkiego wraz z Łódzkim Komendantem Wojewódzkim nadbrygadierem Andrzejem Witkowskim, Zastępcą Komendanta Miejskiego PSP w Łodzi mł. bryg. Grzegorzem Janowskim oraz Kapelanem Strażaków Województwa Łódzkiego ks. bryg. Henrykiem Betlejem złożyli hołd swoim kolegom, którzy odeszli na wieczny spoczynek.

Modlono się za ich dusze oraz zapalono znicze na łódzkich cmentarzach przy ulicach Sopockiej, Rzgowskiej, Lodowej i Ogrodowej oraz przed tablicą pamiątkową usytuowaną na budynku KW PSP    w Łodzi.

 

Opracowanie - I. Mańko Zdjęcia - KW PSP w Łodzi

 

 

 

 

 
Pożegnanie lata w Tomaszowie Mazowieckim

W dniu 17-10-2012 r. 40 emerytów i rencistów pożarnictwa powiatu tomaszowskiego uczestniczyło w  wycieczce jednodniowej pn. „Pożegnanie Lata” . Wycieczka zorganizowana była przez Koło ZEiRP RP  w Tomaszowie Maz.  Podczas wycieczki zwiedzane były najciekawsze miejsca krajobrazowe województwa łódzkiego, miejsce pamięci narodowej tj. miejsce gdzie zginął mjr Henryk Dobrzański "Hubal", jak również zwiedzano lotnisko wraz ze strażą pożarną.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się pokazy sprzętu wojskowego.

Piękna pogoda sprzjała zbieraniu grzybów i relaksowi na swieżym powietrzu.

Nie zabrakło również grila oraz czasu na to, aby "dopilnować" na odległość naszą reprezentację podczas meczu z anglikami.

Leszek Kobacki

 

 

 
Wizyta we Lwowie delegacji strażaków z Łodzi.

W dniach 28.09 – 2.10.2012 r. delegacja strażaków PSP i grupa emerytów pożarnictwa przebywała z wizytą na Ukrainie.


W składzie delegacji dzięki życzliwości nadbryg. Andrzeja Witkowskiego - Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego PSP uczestniczyło też kilku emerytów pożarnictwa m.in. kol. I. Mańko Prezes ZW ZEiRP RP oraz kol. J. Wiznerowicz – Sekretarz ZW ZEiRP RP.
W ramach pobytu za wschodnią granicą Polski m. in.:
- odwiedzono cmentarzach i miejscach pamięci żołnierzy polskich poległych w okresie I wojny światowej, gdzie złożono wiązanki kwiatów i zapalono znicze w „Lasku Polskim” oraz na innych mogiłach, którymi od kilku lat opiekują się łódzcy harcerze;

- zapoznano się z organizacją i bazą dydaktyczną na Uniwersytecie Pożarniczym we Lwowie, gdzie kształci się kadra oficerska służb mundurowych Ukrainy, w tym także ratownicy straży pożarnej. Po zwiedzeniu miasta udano się na cmentarz Łyczakowski oraz Polski cmentarz wojenny „Orląt”, odwiedzając mogiły znanych Polaków.

Podczas pobytu w polskim Centrum Dialogu Kostiuchnówka dh Jarosław Górecki harcmistrz ZHP i jednocześnie pełnomocnik Wojewody Łódzkiego ds. wschodu, dzielił się swoją bogata wiedzą w zakresie historii Polski na wschodzie z okresu Legionów Polskich.

opr. i zdjęcia J.Wiznerowicz

 

 
Wycieczka w Pieniny

 

Wycieczka w Pieniny i na Słowację 57 emerytów i rencistów woj. łódzkiego z kół:


łódzkiego, pabianickiego i innych w dniach 6-9 września 2012 r.


zorganizowana przez ZW ZEiRP RP i KW PSP w Łodzi we współpracy


z BT „Bieszczader”.


Pierwsze dni wycieczki to spokojna, integracyjna droga w kierunku Pienin. Czas upływał na podziwianiu piękna natury – spływie Dunajcem – spacerze po Trzech Koronach a wieczorem - oczywiście w dobrych nastrojach i przy wesołej muzyce odbyła się zabawa trwająca do czasu dopóki sił starczyło.
W kolejnych dniach udaliśmy się na tereny Słowacji do Jaskini Lodowej podziwiając jej piękno oraz zwiedzając okoliczne miasta i zamki oraz muzea. Wycieczka b. udana dzięki znakomitej organizacji i kompetentnym przewodnikom.

 

Link do albumu z ponad 100 zdjęciami ;

http://www.tatry-przewodnik.com i dalej po otworzeniu strony klikamy na zakładkę "Galeria" i przycisk "Zapraszam" a po przekierowaniu należy wybrać  właściwy album .zdjęć.

 


Zdjęcia: Marek Marzec – przewodnik tatrzański

 

 
Festyn z okazji 20-lecia PSP na Stadionie Narodowym w Warszawie z udziałem emerytów - członków ZEiRP RP z woj. łódzkiego.

W dniu 25 sierpnia 2012 r. liczne grupy emerytów łódzkiego środowiska pożarniczego z większości kół uczestniczyły na Stadionie Narodowym w Warszawie w wielkim festynie dla strażaków i ich rodzin, z występami wielu zespołów artystycznych, połączonym z pokazami grup specjalistycznych, wystawą sprzętu oraz licznymi atrakcjami dla najmłodszych.

Była to dobra okazja do spotkań, obejrzenia nowoczesnego sprzętu ratowniczego, podziwiania nowego stadionu i jego wyposażenia.

Wszyscy wracali pod wielkim wrażeniem postępu w wyposażeniu jaki mogli na własne oczy obejrzeć.

 

opracowanie i zdjęcia: K. Zwierzchowska.

 

 

 
Koło z Tomaszowa Mazowieckiego na kolejnej wycieczce w Warszawie.

W dniu 17 sierpnia 2012 r. 40-osobowa grupa strażackich emerytów i rencistów z koła w Tomaszowie Maz. uczestniczyła w wycieczce do Warszawy.

Podstawowym celem było zwiedzenie Muzeum Powstania Warszawskiego gdzie dzięki bardzo dobremu przewodnikowi, dowiedzieliśmy się tego, czego nie można wyczytać w publikacjach ani obejrzeć w TV.

Po zwiedzeniu Muzeum był jeszcze czas na Złote Tarasy , a w drodze powrotnej wspólną kolację.

Już tradycyjnie w wycieczce brali udział przedstawiciele emerytów z wojska i policji.


opracowanie i zdjęcia: Kobacki Leszek.

 

 

">

 
Wycieczka dla 60 emerytów i rencistów z kół: kutnowskiego, łowickiego i tomaszowskiego w dniach 11-18 czerwca 2012 r.
Pierwszy dzień wycieczki, to spokojna, integracyjna droga do ŚwieradowaZdroju. Drugi dzień, to czas poświęcony na zwiedzanie obiektów muzealnych Drezna, no i oczywiście wspólne oglądanie meczu Euro-2012 pomiędzy reprezentacją Polski a Rosją, a następnie w dobrych nastrojach przy wesołej muzyce trwała zabawa sie do późnych godzin nocnych. W trzecim dniu udaliśmy się na tereny czeskie do Frydlandu podziwiając zamek oraz „czeską Szwajcarię” – czyli krajobrazowy Park Narodowy. Czwarty dzień , to Rotunda i Panorama Racławicka wraz ze zwiedzaniem Wrocławia oraz możliwością obejrzenia "strefy kibica Euro-2012 na Rynku Wrocławskim, a później powrotna droga do domu Szczególne podziękowania składamy głównemu organizatorowi wycieczki, kol. Jurkowi Wieczorkowskiemu – Prezesowi Koła w Kutnie, licząc, że już ma pomysł na następny wyjazd.


oprac. Leszek Kobacki – Prezes Koła w Tomaszowie Mazowieckim.

 

 
Jubileusz kapelana!
Dzień 24 czerwca 2012 r. to data jubileuszu 70 urodzin i 45 kapłaństwa ks. płk.poż. w st. spocz. Jerzego Kołodziejczaka. Jubilat przez trzy kadencje był kapelanem krajowym strażaków Rzeczypospolitej Polskiej. Jubilat uczestniczy w działalności łódzkiego koła ZEiRP RP (wcześniej w kole przy KG PSP)  i bierze czynny udział w naszych spotkaniach i wycieczkach.

Uroczysta msza św. w intencji Jubilata sprawowana była w Łagiewnikach - w zabytkowym kościele zakonu łódzkich franciszkanów. Przybyło na nią wielu zacnych gości: księży kapelanów, przyjaciół, funkcjonariuszy PSP i członków naszego związku:
m. innymi kol. Mańko Ireneusz – prezes ZW ZEiRP RP w Łodzi,
kol. Wiznerowicz Jan – sekretarz ZW ZEiRP RP w Łodzi,
kol. Pietrzykowski St. – prezes Koła i wielu innych.
Obecni byli przedstawiciele klubu generalskiego PSP na czele z gen. Markiem Kowalskim - zastępcą komendanta głównego PSP oraz nadbryg. Witkowskim Andrzejem – Łódzkim Komendantem Wojewódzkim PSP.
Łódzkie bractwo kurkowe wystawiło delegację w uroczystych strojach kontuszowych wraz z pocztem sztandarowym.
Złożyliśmy Jubilatowi serdeczne gratulacje i życzenia urodzinowe. Na pamiątkę prezes i sekretarz ZW przekazali Jubilatowi prezenty  z okolicznościową dedykacją.
Jubilat w ogrodach rodzinnego domostwa podejmował gości do późnego wieczora, dziękując wszystkim za życzenia i pamięć oraz okazywaną mu życzliwość.

opracował: bryg. w st. spocz. J.Wiznerowicz

  
Koło z Tomaszowa Mazowieckiego na wycieczce.

W dniu 28 czerwca 2012 r. 40-to osobowa grupa emerytów z zwiedzała Kazimierz Dolny i okolice.

Był piknik, zwiedzanie m.in. Kazimierza, jazda jeepami, piesza wędrówka wąwozami.

Wcześniej 18 osób uczestniczyło w 4-dniowej wycieczce do Świeradowa i okolic.

W miesiącu lipcu, w ramach porozumienia będziemy uczestniczyć na zaproszenie emerytów policyjnych w dwóch imprezach : jednodniowej wycieczce do Torunia i Ciechocinka oraz w święcie Policji w dniu 24 lipca ( wspólne ognisko i grilli... )

 

opracowanie i zdjęcia: Kobacki Leszek.

 

 
Uroczystośći Dnia Strażaka w Łodzi.
W dniach 11 i 18 maja 2012 r. odbyły się spotkania  z okazja Dnia Strażaka w KM PSP w Łodzi i Wojewódzkie Obchody organizowane przez KW PSP w Łodzi w Centrum Wystawienniczym Międzynarodowych Targów Łódzkich, gdzie odbyła się akademia i dokonano wręczenia odznaczeń, medali, awansów na wyższe stopnie służbowe oraz medali okolicznościowych z okazji 20-lecia powołania PSP.
W obchodach tych uczestniczyli: kol.I.Mańko – Prezes ZW ZEiRP RP w Łodzi, kol. J.Wiznerowicz – Sekretarz ZW ZEiRP RP w Łodzi, kol.St.Pietrzykowski – Prezes Koła ZEiRP RP w Łodzi oraz liczne grono emerytowanych pożarnikow.

Prezes ZW ZEiRP RP w Łodzi kol.I.Mańko uczestniczył w dniu 30 maja 2012 r. w powiatowych obchodach Dnia Strażaka w Poddębicach,  gdzie dokonał wręczenia odznak „Zasłużony dla Związku EiRP RP” prezesowi Koła kol. St.Zgodzie i członkowi zarządu Koła. W obchodach tych obok czynnych funkcjonariuszy uczestniczyła większość członków tego koła.

W większości kół Związku woj. łódzkiego odbyły się obchody, capstrzyki, majówki strażackie z udziałem rodzin i sympatyków.

 
Dzień Strażaka w Tomaszowie

W dniu 09 maja 2012 r. odbyło się spotkanie w siedzibie KP PSP, gdzie przedstawiono najnowsze procedury dotyczące ratownictwa techniczno-medycznego. Obejrzeliśmy panoramę Tomaszowa z podnośnika ( 40m ).

Następnie udaliśmy sie m.in. do Grot Nagórzyckich oraz odbudowywanego zamku w Inowłodzu.

Dalsza droga to ziemia piotrkowska i opoczyńska z sanktuarium w Poświętnem. Dzień został zakończony wspólną biesiadą w Ponikle.W obchodach i spotkaniu uczestniczyło 42 osoby oraz przedstawiciele emerytów Policji i WP.

Natomiast podczas obchodów powiatowych Dnia Strażaka w Smardzewicach Prezes Koła kol. Leszek Kobacki otrzymał Brązową Odznakę " Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej".

 

opracowanie i zdjęcia: Kobacki Leszek.

 

 
"Wielkanoc" w Łodzi

clip_image001

3 kwietnia 2012 r. odbyło się spotkanie Wielkanocne łódzkiego koła emerytów i rencistów pożarnictwa przy tradycyjnym „jajeczku”.

W trakcie spotkania w auli KW PSP w Łodzi łódzkich pożarników-emerytów i rencistów powitał prezes zarządu Koła ZEiRP RP           kol. Pietrzykowski Stanisław, w tym:

 • Wiceprezesa Zarządu Głównego- kol. Mańko Ireneusza oraz:

 • Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego PSP nadbryg. Witkowskiego Andrzeja,

 • Z-cę ŁKW PSP w Łodzi bryg. Koniecznego Mariusza,

 • Komendanta Miejskiego PSP w Łodzi st. bryg. Wyciszkiewicza Andrzeja,

 • Naczelnika Wydz.Kwat. KW PSP mł. bryg. Celigowskiego Piotra,

 • st. bryg. w st. spocz. kapelana-seniora, ks. Jerzego Kołodziejczaka,

 • asp. Doliwę-Sumerę Katarzynę – pracownika d.s. socjalnych w KW PSP,

oraz liczne grono członków Koła (ponad 50 osób).

 

clip_image003

 

 


Przybyli goście złożyli życzenia świąteczne emerytom i życzyli im pomyślności i zdrowia,a ks. kapelan-senior st. bryg. w st. spocz. J. Kołodziejczak – życzył emerytom „wszelkich łask” oraz pobłogosławił świąteczne potrawy.

Zdjęcia i opracowanie : sekretarz ZW ZEiRP RP w Łodzi bryg.w st.spocz. mgr Jan Wiznerowicz.


 

 
Koło z Tomaszowa Mazowieckiego na wycieczce w Warszawie.

W dniu 27 marca 2012 r. pod kierownictwem prezesa kol. Kobackiego Leszka odbyła się wycieczka Koła ZEiRP RP z Tomaszowa Mazowieckiego do stolicy w celu zwiedzenia Sejmu i Senatu RP.

Był to bardzo udany wyjazd dla prawie 40 emerytów i rencistów, gdyż mieliśmy szczęścia, że naszym przewodnikiem ( oprócz stałego przewodnika z wszechnicy sejmowej ) została p. poseł Krystyna Ozga.
W tym samym czasie z wizytą na terenie Sejmu przebywał nowy prezydent Niemiec z delegacją i żadne inne grupy nie mogły nic zwiedzać poza galerią. No, ale nasza p. poseł załatwiła... , a po zwiedzaniu był obiad w sejmowej stołówce i później warszawska wspaniała starówka i wspólna kolacja w drodze powrotnej.


opracowanie i zdjęcia: Kobacki Leszek.

 


 

 
Obradował ZW w Łodzi

Zarząd Wojewódzki ZEiRP RP w Łodzi obradował na posiedzeniu wyjazdowym

w Komendzie Powiatowej PSP w Łęczycy.

 

W dniu 27 marca 2012r. odbyło się plenarne posiedzenie ZW ZEiRP RP z następującym porządkiem obrad :

1. sprawy organizacyjne i informacje bieżące (sprawozdawczość roczna),

2. przyjęcie Uchwał w sprawach:

a) powołaniu Koła Związku w Skierniewicach,

b) przeznaczeniu kwoty środków na zakup plakiety ZW i innych symbolicznych pamiątek,

3. wręczenie AKTU powołania Koła w Skierniewicach,

4. wolne wnioski – sprawy waloryzacji emerytur, organizacji „białych sobót” lekarskich itp.


Przed obradami uczestnicy posiedzenia zwiedzili:

- „muzeum pamiątek m.in. pożarniczych” (zbiory kol. J.Kopki - prezesa Koła w Łęczycy),

- średniowieczna kolegiatę w Tumie,

- obiekt byłego zakładu karnego-więzienia w Łęczycy,

- zamek w Łęczycy.

W obradach uczestniczyli zaproszeni goście:

nadbryg.A.Witkowski – Łódzki Komendant Wojewódzki, mł. bryg. mgr inż. Ostrowski Jarosław Komendant Powiatowy PSP w Łęczycy,

i Z-ca KP PSP kpt. mgr Mikołajczyk Marek, Naczelnik Wydziału Kwatermistrzowskiego KW PSP w Łodzi bryg. mgr inż. Piotr Celigowski, płk dr Czesław Marmura - Pełnomocnik ds. Opieki Zdrowotnej ZG ZŻWojska Polskiego oraz ksiądz kapelan Strażaków Województwa Łódzkiego mł. bryg. ks. Henryk Betlej i st. bryg. w st. spocz. kapelan senior, ks. Jerzy Kołodziejczak.

Po obradach zebrani wzięli udział w tradycyjnym „jajeczku” i posiłku składając życzenia z okazji zbliżających się świąt Wielkanocnych.

Gospodarzami wyjazdowego posiedzenia ZW był Zarząd Koła w Łęczycy – na czele z jego Prezesem kol. Janem Kopką i V-ce Prezesem kol. Kryszkowskim Marianem, którym serdeczne podziękowanie za dobrą organizację i gościnność w imieniu ZW złożył kol. Mańko Ireneusz - Prezes ZW w Łodzi .

 


Opracował :

Sekretarz ZW ZEiRP RP w Łodzi–bryg.w st.spocz. mgr Jan Wiznerowicz


 

 
Powstało nowe Koło naszego Związku w Skierniewicach w woj. łódzkim.

28.02. 2012 r. odbyło się zebranie założycielskie Koła Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Skierniewicach, które będzie już 22 kołem związkowym w województwie łódzkim.

Grupą inicjatywną kierował kol. Kazimierz Zdun, który w jej imieniu przedstawił zebranym

(ponad 30 przybyłym emerytom) informację o zasadach organizacji i celach działania Związku wynikających z Statutu Związku. Przy ogólnej aprobacie chęci założenia Koła Związku – zebrani wypełnili „Deklaracje członkowskie” oraz wpłacili obowiązkowe składki i dobrowolne wpisowe. Zgodnie z wszelkimi zasadami przeprowadzono wybory do Zarządu Koła i Komisji Rewizyjnej.

Nowo wybrany Zarząd Koła ukonstytuował się następująco: Prezes - Kazimierz Zdun,

V-ce Prezes - Dariusz Błędowski, Sekretarz - Jan Pawlak, Skarbnik - Elżbieta Cieślak

oraz członkowie – Lech Moskwa i Marek Skiba. Na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

wybrano kol. Marię Maciejak.

 

W tym inauguracyjnym zebraniu udział wzięli goście: kol. Ireneusz Mańko – Wiceprezes ZG, Prezes ZW oraz kol. Jan Wiznerowicz - członek Prezydium ZG, Sekretarz ZW, obecny był także st. bryg. mgr inż. Dariusz Rosiński – Komendant Miejski PSP w Skierniewicach.

Kol. Ireneusz Mańko – Wiceprezes ZG, Prezes ZW przedstawił zebranym szereg informacji z dokonań Związku w ostatnich lat oraz omówił prawie 17-letnią historię jego działania. Komendant Miejski PSP w Skierniewicach st.bryg. mgr inż. Dariusz Rosiński zapewnił o dobrej woli kierownictwa komendy w sprawie udzielenia pomocy w bieżących działaniach, w tym zapewnienia bazy „biurowej i jej stosownego doposażenia” oraz innych form wspierania działań w tym szczególnie związanych z działalnością socjalną. Uczestnicy zebrania pozytywnie odnieśli się do przedstawionej „Uchwały programowej na 2012 rok”, która zobowiązała Zarząd do pilnego opracowania „Planu pracy na 2012 rok”. Na zakończenie obrad zebrani pozowali do pamiątkowego zbiorowego zdjęcia, które będzie otwierać kronikę Koła.

AKT POWOŁANIA KOŁA W SKIERNIEWICACH” zostanie przekazany na ręce prezesa Koła na najbliższym wyjazdowym posiedzeniu plenarnym Zarządu Wojewódzkiego Związku EiRP RP, które odbędzie się w dniu 27 marca 2012 r. w Łęczycy.


opracowanie i foto – JW.

Gratulujemy i obiecujemy pomoc organizacyjną.

 


 

 
ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE KOŁA w ZDUŃSKIEJ WOLI woj. łódzkie.

W dniu 24.02.2012 r. odbyło się zebranie sprawozdawcze Koła Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Zduńskiej Woli za rok 2011.

W spotkaniu udział wzięli zaproszeni goście: kol. Ireneusz Mańko – Viceprezes ZG, Prezes ZW oraz kol. Jan Wiznerowicz - członek Prezydium ZG, Sekretarz ZW. Przybyli także: st.kpt. Adam Kubiak - Z-ca K-ta Powiatowego PSP w Zduńskiej Woli oraz kol. Zenon Smoliński - Przewodniczący Zarządu Powiatowego Związku Emerytów Policji w Zduńskiej Woli

Przedstawiono wyniki pracy Zarządu za 2011, które w imieniu zarządu Koła przedstawił Prezes kol. Karol Śpiewak, sprawozdanie finansowe przedłożył Skarbnik Koła a oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej jej Przewodniczący. Zarząd jednogłośnie otrzymał absolutorium za miniony okres sprawozdawczy.

Dokonano też podsumowania współpracy z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Zduńskiej Woli, KW PSP w Łodzi oraz współpracy z Zarządem Wojewódzkim ZEiR P RP w Łodzi. Współpracę każdego szczebla oceniono bardzo wysoko. Uczestnicy zebrania pozytywnie odnieśli się do zamiarów podwyższenia indywidualnej składki członkowskiej.

Zarząd Koła serdecznie dziękując za wsparcie i pomoc kierownictwa KP PSP, życzył wielu udanych i mądrych działań dla dalszego rozwoju Koła. Po zakończeniu obrad uczestnicy zostali zaproszeni na wspólny obiad.


oprac. Karol Śpiewak – Prezes Koła.

 

fotografie – JW.

 

 

 
Spotkania noworoczne w woj. łódzkim

W kołach odbywają się spotkania Opłatkowo-Noworoczne i roczne zebrania sprawozdawcze. Spotykają się emeryci i ich rodziny, strażacy i zaproszeni goście w tym przedstawiciele innych służb mundurowych. W spotkaniach tych udział wzięli prezes ZW kol. I. Mańko i sekretarz ZW kol. J. Wiznerowicz – składając zebranym w imieniu ZG i ZW serdeczne życzenia na Nowy 2012 Rok, życzenia składali także kapelani i komendanci PSP.

W dniu 11.01.2012 r. koło w Tomaszowie Maz. przy tej okazji odbyło zebranie roczne ustalając plan zamierzeń na 2012 rok.
W spotkaniu tym uczestniczyli:
starosta tomaszowski : p. Piotr Kagankiewicz, komendant powiatowy PSP st. bryg. Roman Pająk , d-ca JRG PSP bryg. Krzysztof Iskierka, kapelan strażaków pow. piotrkowskiego ks. prałat Grzegorz Gogol , kapelan strażaków pow. tomaszowskiego ks. Zbigniew Kowalczyk, K-nt Powiatowy Policji mł. insp. Mirosław Domański, Przewodniczący Związku EiR Policji kol. Wojciech Trzeciecki, Przewodniczący Związku Żołnierzy WP kol. Jan Karbownik. Po zebraniu w uroczystym obiedzie uczestniczyli wszyscy emeryci z rodzinami, ciepło wspominano lata służby. W spotkaniu tym uczestniczyło ok. 60 osób.

W dniu 12.01.2012 roku łódzkie koło odbyło doroczne zebranie sprawozdawcze za 2011 rok. Prezes koła kol. St. Pietrzykowski złożył sprawozdanie z działalności. Sprawozdania przedstawili skarbnik koła oraz przew. Komisji Rewizyjnej. Dyskutowano o problemach życia emerytów, stanie związku w tym odnoszono się do poziomu wysokości składek i proporcji ich podziału na szczeble struktury Związku. Przyjęto „Plan pracy na 2012 rok”. W zebraniu tym uczestniczył przedstawiciel K-ta Wojew. PSP – bryg.P.Celigowski – naczelnik Wydz. Kwatermistrzowskiego KW PSP w Łodzi. W zebraniu udział wzięło 55 członków.


W dniu 16.01.2012 r. w Pabianicach doszło do spotkania członków tamtejszego koła. Spotkanie połączono z życzeniami na Nowy 2012 Rok, podzielono się opłatkiem, i po przeprowadzeniu zbiórki składki związkowej - uczestnicy (ok. 70 osób) rozpoczęli „karnawałową zabawę” przy dźwiękach miejscowego zespołu muzycznego. Bawiono się świetnie wraz z przybyłymi na to spotkanie przedstawicielami władz miasta i powiatu oraz K-dy PSP i Z-du OSP.


W załączeniu kilka zdjęć z zebrań.

 

Opracował : Sekretarz ZW ZEiRP RP w Łodzi – bryg. w st.spocz. Jan Wiznerowicz.

Zdjęcia : Tomaszów Maz., Łódź, Pabianice.

 

 
Spotkanie świąteczne w Łowiczu
SPOTKANIA WIGILIJNO-OPŁATKOWE W KOŁACH ZWIĄZKU

W kołach i komendach PSP odbywają się uroczyste spotkania wigilijno-opłatkowe
z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia. Spotykają się emeryci i ich rodziny, strażacy i zaproszeni goście w tym przedstawiciele innych służb mundurowych. W łódzkim do spotkań takich doszło w Łęczycy, Łowiczu, Łodzi
i Poddębicach.
W spotkaniach tych udział wzięli prezes ZW kol. I. Mańko i sekretarz ZW
kol. J. Wiznerowicz – składając zebranym w imieniu ZG i ZW serdeczne życzenia świąteczne i noworoczne, życzenia składali także komendanci PSP.
Koło w Łęczycy przy tej okazji odbyło zebranie roczne ustalając plan zamierzeń na 2012 rok. W spotkaniu tym uczestniczyli: Komendant PSP – mł. bryg.  Jarosław Ostrowski, kapelan – ks. Krzysztof Kuśmirek, Prezes Koła z Poddębic – kol. Stanisław Zgoda, Sekretarz Koła Pow. Policji w Łęczycy – Grażyna Rodak i Prezes Emerytów
i Rencistów ZK w Garbalinie – Jerzy Lewandowski oraz p. Anna Juszczak.

Przed spotkaniem wigilijnym w Komendy Miejskiej w Łodzi dokonano przekazania zakupionego sprzętu pożarniczego (średnich i ciężkich samochodów pożarniczych) dla JRG PSP oraz przekazania 2 samochodów dla OSP Andrzejów i OSP Sikawa.
W spotkaniu tym obok władz m. Łodzi uczestniczyli liczni przedstawiciele służb
i instytucji współpracujących oraz znaczna grupa emerytów z tej jednostki.

Korzystając z okazji!


Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Zw.EiRP RP w Łodzi
składa wszystkim członkom,
a szczególnie prezesom i zarządom Kół
życzenia zdrowia, wytrwałości i wszystkiego najlepszego
na czas Świąt i nadchodzący Nowy 2012 Rok.Opracował : Sekretarz ZW ZEiRP RP w Łodzi – bryg. w st.spocz. Jan Wiznerowicz.
Zdjęcia : KM/P Łódź, Łęczyca, Łowicz.

 

 

 

 

 

 

 

SPOTKANIA WIGILIJNO-OPŁATKOWE W KOŁACH ZWIĄZKU

W kołach i komendach PSP odbywają się uroczyste spotkania wigilijno-opłatkowe
z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia. Spotykają się emeryci i ich rodziny, strażacy i zaproszeni goście w tym przedstawiciele innych służb mundurowych. W łódzkim do spotkań takich doszło w Łęczycy, Łowiczu, Łodzi
i Poddębicach.

W spotkaniach tych udział wzięli prezes ZW kol. I. Mańko i sekretarz ZW
kol. J. Wiznerowicz
– składając zebranym w imieniu ZG i ZW serdeczne życzenia świąteczne i noworoczne, życzenia składali także komendanci PSP.

Koło w Łęczycy przy tej okazji odbyło zebranie roczne ustalając plan zamierzeń na 2012 rok. W spotkaniu tym uczestniczyli: Komendant PSP – mł. bryg.  Jarosław Ostrowski, kapelan – ks. Krzysztof Kuśmirek, Prezes Koła z Poddębic – kol. Stanisław Zgoda, Sekretarz Koła Pow. Policji w Łęczycy – Grażyna Rodak i Prezes Emerytów
i Rencistów ZK w Garbalinie – Jerzy Lewandowski oraz p. Anna Juszczak.

 

Przed spotkaniem wigilijnym w Komendy Miejskiej w Łodzi dokonano przekazania zakupionego sprzętu pożarniczego (średnich i ciężkich samochodów pożarniczych) dla JRG PSP oraz przekazania 2 samochodów dla OSP Andrzejów i OSP Sikawa.
W spotkaniu tym obok władz m. Łodzi uczestniczyli liczni przedstawiciele służb
i instytucji współpracujących oraz znaczna grupa emerytów z tej jednostki.

 

Korzystając z okazji

 

 

Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Zw.EiRP RP w Łodzi

składa wszystkim członkom,
a szczególnie prezesom i zarządom Kół

życzenia zdrowia, wytrwałości i wszystkiego najlepszego

na czas Świąt i nadchodzący Nowy 2012 Rok.

Opracował : Sekretarz ZW ZEiRP RP w Łodzi – bryg. w st.spocz. Jan Wiznerowicz.

Zdjęcia : KM/P Łódź, Łęczyca, Łowicz.

 

 
Kolejna w tym roku „ BIAŁA SOBOTA ” w Łodzi.
Nieustający w swej społecznej aktywności Pełnomocnik ds. opieki zdrowotnej Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego kolega płk dr n. hum. Czesław Marmura oraz Dyrektor Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SP ZOZ w Łodzi pan płk dr n. med. Henryk Stróżyński byli inicjatorami przeprowadzenia w dniu 26 listopada 2011 roku w gościnnych progach Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej w Łodzi , kolejnej akcji badań profilaktyczno – lekarskich dla weteranów Służb Mundurowych i żołnierzy garnizonu oraz ich najbliższych w ramach tzw. „ BIAŁEJ SOBOTY ”.
Od listopada 2010 roku po uzgodnieniach na szczeblu wojewódzkim pomiędzy Stowarzyszeniami Emeryckimi WP, Policji, Straży Pożarnej i Więziennictwa uczestniczą w niej również weterani zrzeszeni w Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych i ich rodziny
Nadmienić należy, że zarówno Pan Dyrektor WSPLek jak i lekarze – specjaliści uczestniczący w tych profilaktycznych badaniach są członkami Koła im. gen. dyw. prof. dr med. Bolesława Szareckiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, którym prezesuje od ośmiu lat płk dr n. hum. Czesław Marmura.
Ta łódzka akcja urealnionej współpracy i wzajemnej koleżeńskiej pomocy stowarzyszonych organizacji w Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP jest przykładem dla naszych członków, działaczy w innych regionach kraju .
Rangę tego przedsięwzięcia podnosiła przesympatyczna atmosfera wyrozumiałości i cierpliwości personelu pielęgniarsko - medycznego , który wysłuchiwał naszych dolegliwości i udzielał wyczerpujących porad lekarskich, a niekiedy przedstawiał konieczność przeprowadzenia dalszych badań lub konsultacji z lekarzami innych specjalizacji . Nad całością organizacyjną czuwał płk dr med. Zbigniew Jaworski wiceprezes ds. socjalno – zdrowotnych wspomnianego wyżej Koła ZŻWP.
Badania były przeprowadzane w gabinetach laryngologicznym (płk dr med. Gracjan Wilczyński), okulistycznym (lek. med. Janina Godlewska i ppłk dr med. Marek Adamczewski ), neurologicznym (por. dr med. Seweryn Dymanowski), pulmonologicznym (mjr dr med. Andrzej Bystrowski), urologicznym (mjr dr med. Radosław Boniecki), ortopedycNieustający w swej społecznej aktywności Pełnomocnik ds. opieki zdrowotnej Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego kolega płk dr n. hum. Czesław Marmura oraz Dyrektor Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SP ZOZ w Łodzi pan płk dr n. med. Henryk Stróżyński byli inicjatorami przeprowadzenia w dniu 26 listopada 2011 roku w gościnnych progach Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej w Łodzi , kolejnej akcji badań profilaktyczno – lekarskich dla weteranów Służb Mundurowych i żołnierzy garnizonu oraz ich najbliższych w ramach tzw. „ BIAŁEJ SOBOTY ”.
Od listopada 2010 roku po uzgodnieniach na szczeblu wojewódzkim pomiędzy Stowarzyszeniami Emeryckimi WP, Policji, Straży Pożarnej i Więziennictwa uczestniczą w niej również weterani zrzeszeni w Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych i ich rodziny
Nadmienić należy, że zarówno Pan Dyrektor WSPLek jak i lekarze – specjaliści uczestniczący w tych profilaktycznych badaniach są członkami Koła im. gen. dyw. prof. dr med. Bolesława Szareckiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, którym prezesuje od ośmiu lat płk dr n. hum. Czesław Marmura.
Ta łódzka akcja urealnionej współpracy i wzajemnej koleżeńskiej pomocy stowarzyszonych organizacji w Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP jest przykładem dla naszych członków, działaczy w innych regionach kraju .
Rangę tego przedsięwzięcia podnosiła przesympatyczna atmosfera wyrozumiałości i cierpliwości personelu pielęgniarsko - medycznego , który wysłuchiwał naszych dolegliwości i udzielał wyczerpujących porad lekarskich, a niekiedy przedstawiał konieczność przeprowadzenia dalszych badań lub konsultacji z lekarzami innych specjalizacji . Nad całością organizacyjną czuwał płk dr med. Zbigniew Jaworski wiceprezes ds. socjalno – zdrowotnych wspomnianego wyżej Koła ZŻznym (płk prof. dr hab. med. Zbigniew Dudkiewicz) i internistycznym(ppłk dr med. Marek Grochowski i ppłk med. Tadeusz Świątnicki) Osoby chętne mogły skorzystać z gabinetu stomatologicznego (Lek. stom. Jarosław Wiaderkiewicz) lub wykonać badanie EKG.
Akcja tego typu, jak wykazały rozmowy z osobami przybyłymi, budująco wpływa na samopoczucie naszych weteranów i są oni bardzo wdzięczni organizatorom, którzy nie zapominają o osobach potrzebujących wsparcia nie tylko w zakresie ochrony zdrowia. Również ważnym aspektem tej akcji jest możliwość spotkania się z byłymi koleżankami i kolegami z którymi kontakty z różnych przyczyn ustały.
Mamy nadzieję, że dzięki zaangażowaniu tych wszystkich ludzi dobrej woli zaangażowanych w sprawny i efektywny przebieg „Białej Soboty” podobne akcje będą dalej kontynuowane w środowisku łódzkim , a inne ośrodki w kraju pójdą za łódzkim przykładem.
Poprzednia „ Biała Sobota” dla weteranów zrzeszonych w Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych i ich rodzin z terenu woj. łódzkiego odbyła się w Szpitalu MSWiA w Łodzi w dniu 24 września 2011.

 
Obrady ZW w Łodzi i spotkanie wiglilijne 2011

W dniu 6 grudnia 2011 r. w odbyło się plenarne posiedzenie ZW Związku i Wojew. Komisji Rewizyjnej z udziałem prezesów wszystkich Kół oraz zaproszonymi przedstawicielami PSP w osobach:

nadbrygadiera Andrzeja Witkowskiego - Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego PSP,

st. bryg. Andrzeja Wyciszkiewicza - Komendanta Miejskiego PSP w Łodzi,

mł. bryg. Piotra Celigowskiego - Naczelnika Wydziału Kwatermistrzowskiego KW PSP,

asp. Katarzyny Doliwy - Sumery - sprawy socjalne w KW PSP,

i przedstawicielami Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych w osobach:

płk. Janusza Kwietnia - Przewodniczącego Krajowego Zw. Em. i R . Więziennictwa,

płk. dr.n.hum. Czesława Marmury - czł. Pr. ZG ZŻWP,

kom. Zdzisława Pełki - Prezesa Wojewódzkiego Stowarzyszenia Em. I Ren. Policji.

 

Porządek obrad obejmował:


1. Informację z działalności prezydium ZW od 21.06. - do 6.12.2011 r.


2.Omówienie realizacji „Planu Pracy za rok 2011” i przyjęcie „Planu Pracy na 2012 rok”.


3.Informacji z posiedzenia Prezydium ZG w Warszawie (25.08.11 r.) i obrad

 

plenarnych ZG w Bydgoszczy w dniach 28.09 - 30.09.2011 r.


4. Sprawy finansowe /stan opłacania składek/ przez koła i zasad ich przekazywania


w 2012 roku.


5. Informacji z wykorzystania funduszu socjalnego w KM/P PSP za 10 m-cy 2011 r.


6. Zasad i nowych wzorów sprawozdawczość z przcy Kół za rok 2011.


7. Przekazanie prezesom Kół materiałów /uchwały ZG i ZW i inne/. –

 

płyta CD i wydruki.

8. Wolne wnioski.

W trakcie obrad nadbrygadier Andrzej Witkowski - Łódzki Komendant Wojewódzki PSP przedstawił zebranym informację o dokonaniach i osiągnięciach w 2011 roku w zakresie stanu wyposażenia jednostek PSP oraz zapewnił o stałej woli niesienia pomocy seniorom pożarnictwa przez kierownictwa poszczególnych komend PSP.

Po zakończeniu obrad odbyło się uroczyste spotkanie „wigilijno-opłatkowe – na które przybyli:
ks. mł.bryg. Henryk Betlej - Kapelan Wojewódzki Łódzkich Strażaków, ks. st.bryg. w st.spocz. Jerzy Kołodziejczak, którzy po podzieleniu się opłatkiem życzyli emerytom dobrych świąt Bożego Narodzenia i pomyślności w 2012 roku.

 

Opracował : Sekretarz ZW ZEiRP RP w Łodzi –

bryg. w st.spocz. Jan Wiznerowicz.


 
W Łodzi zapalili znicze na grobach strażaków!

 

W zaduszkowym hołdzie zmarłym strażakom - 02.11.20112 listopada 2011 roku Łódzki Komendant Wojewódzki PSP


w Łodzi nadbrygadier Andrzej Witkowski, Zastępca Komendanta


Miejskiego PSP w Łodzi st. bryg. Piotr Pakuła oraz emerytowani


strażacy woj. łódzkiego w tym kol. Ireneusz Mańko – Prezes ZW


Zw.EiRP RP i kol. St.Pietrzykowski – Prezes Koła Łódzkiego Zw.EiRP

 

RP złożyli hołd swoim kolegom, którzy odeszli na wieczny

 

spoczynek.


Listopadowe spotkania przy grobach stały się już tradycją dla

 

łódzkich strażaków a inicjatorem ich jest nadbryg. w st. spocz.

 

Ignacy Ścibiorek.


Delegacja odwiedziła groby na łódzkich cmentarzach przy ulicach:

 

Pabianickiej, Rzgowskiej, Lodowej i Ogrodowej oraz oddała hołd

 

poległym strażakom oraz przed tablicą pamiątkową usytuowaną na

 

budynku KW PSP w Łodzi.


W spotkaniu uczestniczyli także: były Kapelan Krajowy Strażaków

 

st. bryg. ks. Jerzy Kołodziejczak oraz Kapelan Strażaków

 

Województwa Łódzkiego mł. bryg. ks. Henryk Betlej.

 

 

 

 

 
„Biała Sobota” dla weteranów służb mundurowych w Łodzi.


Na inicjatywę Pełnomocnika ds. opieki zdrowotnej Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego pana płk dr Czesława Marmury o potrzebie zorganizowania w Łodzi badań profilaktyczno – lekarskich tzw. „Białej Soboty” dla weteranów służb mundurowych i żołnierzy garnizonu oraz ich najbliższych odpowiedział dyrektor Szpitala MSWiA w Łodzi, pan mjr rez. dr n. med. Robert Starzec, który w dniu 24 września 2011 r. w godz. od 8.00 do 14.00 w gabinetach specjalistycznych przychodni szpitala (kardiologa, laryngologa, okulisty, ortopedy, neurologa, urologa, chirurga naczyniowego, ginekologa, USG serca, USG ogólne i EKG) zorganizował badania diagnostyczne dla ponad 200 pacjentów.

Ta społecznie cenna inicjatywa w opiece zdrowotnej, a oparta o wartości zawarte w oficerskiej maksymie „esprit de corps” (duch koleżeństwa) spotkała się z szerokim zainteresowaniem pacjentów - członków wchodzących w skład Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych w Łodzi, w sytuacji znanej nam wszystkim, a wykreowanej przez obowiązujące standardy Narodowego Funduszu Zdrowia. To zainteresowanie badaniami wyrażało się zarówno dużą liczbą chętnych do zapisów na „Białą Sobotę”, jak i frekwencją samych już badanych pacjentów, którzy tego dnia mogli być przyjęci.

Na podkreślenie zasługuje sprawność i życzliwość zespołów specjalistyczno - lekarskich i administracyjno – pielęgniarskich Szpitala MSW i A w Łodzi, którzy tego sobotniego dopołudnia przyjęli po od 19 do 27 wdzięcznych pacjentów, Należy przy tej okazji nadmienić, że dla niektórych pacjentów będących w podeszłym wieku możliwy czas wyznaczony do lekarza specjalisty w różnych innych przychodniach był określony na 4- 6 miesięcy oczekiwań.

Tę sprawność organizacyjną i życzliwość całego personelu lekarsko -administracyjnego Pana dyrektora Roberta Starca biorącego udział w „Białej Sobocie” mógł także zaobserwować minister Krzysztof Kwiatkowski, w tym przypadku Przewodniczący Rady Społecznej Szpitala MSWiA w Łodzi, który spotkał się w tym dniu w gabinecie dyrektora Szpitala MSWiA w Łodzi pana dr n. med. Roberta Starca, także z patronami tego przedsięwzięcia: - płk Januszem Kwietniem - wiceprezydentem Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych i prezesem Krajowego Związku Emerytów i Rencistów SW, - płk dr n. hum. Czesławem Marmurą - pełnomocnikiem ds. opieki zdrowotnej ZG ZŻWP, - płk Eugeniuszem Kacprzykiem – zastępcą ds. służb mundurowych dyrektora Oddziału Łódzkiego NFZ, - bryg. w st.spocz. Ireneuszem Mańko – wiceprezesem ZG i prezesem ZW w Łodzi Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP, - komisarzem Zdzisławem Pełką – wiceprezesem ZG i prezesem ZW w Łodzi Związku Emerytów i Rencistów Policyjnych.

 

Pan minister wysłuchał informacji o organizowanych w Łodzi przedsięwzięciach w obszarze opieki zdrowotnej dla weteranów służb mundurowych, a także odniósł się do propozycji uczestników spotkania co do poprawy funkcjonowanie tej opieki w Łodzi w najbliższych latach. W bezpośrednich rozmowach z pacjentami pan Minister dowiedział się o problemach z jakimi muszą borykać się starsi ludzie aby zadbać o podupadające zdrowie. Życzył wszystkim poprawy dostępności do lekarzy i szpitali, oraz pomyślności w życiu osobistym. Szczególne podziękowania za zorganizowanie „ Białej Soboty ” należą się naszemu koledze płk Czesławowi Marmurze, który jest w dalszym ciągu głównym organizatorem tego rodzaju akcji. Swoim zaangażowaniem, charyzmą potrafi zmobilizować innych do działania na rzecz osób potrzebujących różnego rodzaju wsparcia.

Również dziękujemy panu dr Robertowi Starcowi , dyrektorowi szpitala za wsparcie naszej akcji.

Mamy nadzieję, że przy wsparciu osób dobrej woli w dalszym ciągu będziemy organizować akcję mające na celu ułatwienie dostępu naszych weteranów do badań profilaktycznych.

 

Tekst, foto Ryszard Dziubek


 

 
ZW w Łodzi zorganizował wycieczkę do LwowaZarząd Wojewódzki Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa w Łodzi wspólnie z Działem Socjalnym KWSP zorganizował w dniach 07 – 11 września 2011r wycieczkę do LWOWA.

Zwiedziliśmy zabytki Lwowa między innymi: dworzec kolejowy, cerkiew katedralną św. Jura, katedrę polską i ormiańską, kaplicę Boimów, pomnik Adama Mickiewicza, cmentarz łyczakowski i orląt lwowskich, skansen piwa, park stryjski, górę zamkową.

Zwiedziliśmy również Olesko – Zamek Sobieskich, Podhorce – Zamek Koniecpolskich i Rzewuskich, park i klasztor, Świrż – XVII-wieczny klasztor nad jeziorem.

Obejrzeliśmy balet „Don Kichot” w przepięknych wnętrzach teatru opery i baletu lwowskiego.

Gościliśmy u strażaków lwowskich. Przyjęto nas serdecznie. Obejrzeliśmy bogato wyposażoną izbę pamięci oraz wyposażenie jednostki.

Miłym akcentem pobytu we Lwowie był bankiet z kabaretem Leopolis.

Byliśmy również w zamku i parku w Krasiczynie oraz arboretum w Bolestraszycach.

 

 

 
Obradował ZW w Łodzi

Plenarne posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP

W dniu 21 czerwca 2011r. odbyło się plenarne posiedzenieZW ZEiRP RP z następującym porządkiem obrad :

 • wręczenie odznak „Zasłużony Dla Ochrony Przeciwpożarowej”,

 • informacje z przebiegu obrad V krajowego Zjazdu Delegatów ZEiRP RP,

 • informacje z przebiegu II posiedzenia plenarnego ZG ZEiRP RP,

 • sprawy organizacyjne i informacje.

W trakcie obrad następujący działacze ZEiRP RP zostali wyróżnieni :Złota Odznaka „Zasłużony Dla Ochrony Przeciwpożarowej”

 • Jerzy Wieczorkowski – Prezes Koła w Kutnie, Wiceprezes ZW ZEiRP RP w Łodzi,

Srebrna Odznaka „Zasłużony Dla Ochrony Przeciwpożarowej”

 • Jan Kopka – Prezes Koła w Łęczycy.

Wręczenia odznak dokonali: Naczelnik Wydziału Kwatermistrzowskiego KW PSP w Łodzi bryg. mgr inż. Piotr Celigowski i Prezes ZW ZEiRP RP w Łodzi Ireneusz Mańko.

Ponadto poinformowano, że w dniu 7 maja 2011r. na Ogólnopolskich Obchodach Dnia Strażaka – 2011 w Łodzi - kol. Janowi Wiznerowiczowi –Sekretarzowi ZW ZEiRP RP - Komendant Główny PSP gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz wręczył :

Medal Honorowy im. Józefa Tuliszkowskiego.

kol. Stasiakowi Mirosławowi wręczono Złotą Odznakę „Zasłużony Dla Ochrony Przeciwpożarowej”.

Przebieg V Krajowego Zjazdu Delegatów przedstawiła wyczerpująco wiceprezes ZW kol. Krystyna Zwierzchowska podkreślając aktywny udział delegatów z naszego województwa - kol. Jan Wiznerowicz przewodniczył Komisji Statutowej, kol. I. Mańko sprawował opiekę nad Gośćmi Honorowymi Zjazdu i został ponownie wybrany w skład Zarządu Głównego ZEiRP RP wraz z kol. Janem Wiznerowiczem. Kol. K.Zwierzchowska została wybrana członkiem Głównej Komisji Rewizyjnej Związku i jej sekretarzem.

Przedstawiono informację o przebiegu obrad II plenarnego posiedzenia ZG Związku odbytego w dniu 20 maja 2011 r. w Warszawie, na którym
kol. Ireneusz Mańko został wybrany na wiceprezesa ZG, a kol. J. Wiznerowicz w skład prezydium ZG.

Omówiono projekt Harmonogramu realizacji Uchwały Programowej V Zjazdu i zatwierdzono ostateczny „Plan pracy ZW w Łodzi na 2011 r.”

W części dotyczącej spraw organizacyjnych:

 • dokonano wyboru uzupełniającego skład osobowy ZW o kol. Kryszkowskiego Mariana (Łęczyca) i kol. Weselskiego Andrzeja (Sieradz) – Uchwała ZW nr 1/2011,

 • dokonano wyboru uzupełniającego skład Prezydium ZW o kol. Kobackiego Leszka (Tomaszów M.) i kol. Weselskiego Andrzeja (Sieradz) – Uchwała ZW nr 2/2011.

 • Ponadto omówiono stan opłacania składek statutowych i przekazano do realizacji uchwałę nr 10/2011 z dania 7 kwietnia 2011 roku
  V
  Wojewódzkiego Zjazdu Delegatów ZEiRP RP w sprawie programu działania na kadencję lat 2011 – 2014.

Opracował : Sekretarz ZW ZEiRP RP w Łodzi – Jan Wiznerowicz.

 

 

 

 


 

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 2