Strona Główna Mazowieckie
Mazowieckie
SPOTKANIE KOŁA Z WARSZAWY

W dniu 04.06.2013r odbyło się spotkanie Warszawskiego Koła ZEiRP RP z okazji Dnia Strażaka


Spotkanie to odbyło się sali OSP Wesoła. W spotkaniu brało udział 69 członków naszego Koła, oraz

zaproszeni goście :

z-ca Kom Miejskiego bryg.mgr inż. Bogdan Łasica,

były Prezes ZW ZEiRP RP oraz członek Koła Witold Gryc,

Prezes Koła  Otwock Jerzy Pokrewczyński,

Prezes Koła Żyrardów Krystyna Kozubska.

Spotkanie przebiegało w bardzo poniosłej i uroczystej atmosferze.

Poniżej kilka zdjęć ze spotkania.

 

 
Odbyło się spotkanie Wielkanocne Koła w Żyrardowie

W dniu 22 marca 2013 roku w Restauracji Karo odbyło się spotkanie wielkanocne członków Koła ZEiRP RP w Żyrardowie.

Spotkanie prowadziła Prezes Koła w Żyrardowie – Krystyna Kozubska, która przywitała wszystkich przybyłych członków Koła oraz zaproszonych gości :

  • Albina Piątkowskiego – Prezesa Zarządu Głównego ZEiRP RP,

  • Barbarę Łukasiewicz – Sekretarza Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP w Warszawie,

  • ks. Darka- Kapelana gminnego strażaków w Żyrardowie,

  • st. bryg. mgr inż. Andrzeja Oklesińskiego - Komendanta Powiatowego PSP w Żyrardowie,

  • bryg. mgr inż. Krzysztofa Newena - Zastępcę Komendanta Powiatowego PSP w Żyrardowie,

  • dh. Daniela Sawickiego – Prezesa OSP w Żyrardowie .

Po błogosławieństwie udzielonym przez Księdza Kapelana wszyscy uczestnicy spotkania składając sobie świąteczne życzenia podzielili się jajkiem. Zaproszeni goście złożyli wszystkim obecnym i ich rodzinom, życzenia świąteczne.

płk poż. w st.spocz. Albin Piątkowski przedstawił informacje o pracy i planach Zarządu Głównego.

 

Spotkanie było także doskonałą okazją do uczczenia jubilatów:

Stanisława Jankowskiego - z okazji 90 rocznicy urodzin ( jubilat z powodu stanu zdrowia nie był obecny na spotkaniu. Prezes Zarządu Głównego Z E i RP R P –Albin Piątkowski, Prezes Koła w Żyrardowie – Krystyna Kozubska oraz Komendant Powiatowy PSP w Żyrardowie – st. bryg. mgr inż. Andrzej Oklesiński odwiedzili Pana Stanisława w domu).

Czesława Kruka - z okazji 87 rocznicy urodzin

Mieczysława Świderskiego - z okazji 83 rocznicy urodzin

Włodzimierza Puchały - z okazji 81 rocznicy urodzin

Alicji Szatkowskiej - z okazji 75 rocznicy urodzin

Nestor wśród jubilatów obecnych na spotkaniu - kol. Czesław Kruk został odznaczony przez Albina Piątkowskiego - Prezesa Zarządu Głównego odznaką „Zasłużony dla ZEiRP RP”. Wszystkim jubilatom złożono serdeczne życzenia urodzinowe ,wręczono okolicznościowe listy gratulacyjne, oraz kwiaty.

Ponadto Prezes Koła- Krystyna Kozubska w imieniu wszystkich zebranych złożyła Komendantowi Powiatowemu

-Andrzejowi Oklesińskiemu życzenia z okazji 50 rocznicy urodzin.

W tej szczególnej chwili Prezes Zarządu Głównego wręczył Pani Prezes Koła pamiątkowy grawerton upamiętniający uroczystość wręczenia sztandaru.

Po zdmuchnięciu symbolicznych świeczek na torcie ( w imieniu kol. Stanisława Jankowskiego –świeczkę zdmuchnęła córka) i odśpiewaniu ”Sto lat” wszyscy zebrani przystąpili do przygotowanego poczęstunku.

Nasze spotkanie upływało w miłej, świątecznej i przyjacielskiej atmosferze. Nie zabrakło chwil wspomnień oraz rozmów o przyszłości.

Opracowała- Krystyna Kozubska – Prezes Koła ZEiRP RP w Żyrardowie
Poniżej zdjęcia ze spotkania.

 

 
Dostojny Jubilat - Stanisław Jankowski

 

W dniu 8 kwietnia 2013 roku Pan st. ogn. poż. „w stanie spocz.” Stanisław Jankowski będzie obchodził Jubileusz 90 rocznicy urodzin. Z tej okazji Prezes Zarządu Głównego Z E i RP R P –Albin Piątkowski ,Prezes Koła w Żyrardowie – Krystyna Kozubska oraz Komendant Powiatowy PSP w Żyrardowie – st. bryg. mgr inż. Andrzej Oklesiński odwiedzili Pana Stanisława. Dostojnemu Jubilatowi złożono serdeczne życzenia urodzinowe , przez Prezesa Zarządu Głównego został odznaczony odznaką „Zasłużony dla ZEiRP RP”, oraz wręczono okolicznościowe listy gratulacyjne, bukiet kwiatów i słodycze.

 

111

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pan Stanisław Jankowski w chwilę po otrzymaniu życzeń.

 

Pan Stanisław urodził się we wsi Strzałki w powiecie sieradzkim w rodzinie z tradycjami strażackimi. Jako nastolatek w latach 1941-1945r. został wywieziony na przymusowe roboty do Niemiec .

Idea, że losowi nie wolno się biernie poddawać pomogła mu przetrwać ten trudny okres czasu. Po szczęśliwym powrocie do domu starał się założyć jednostkę ochotniczej straży pożarnej w rodzinnej wsi. Zamiar się nie udał , bowiem został powołany do wojska. Stacjonując w Bieszczadach , podczas walk z bandami został dwukrotnie ranny.

W 1948 roku zamieszkał w Żyrardowie gdzie rozpoczął służbę jako strażak zawodowy w Zakładowej Straży Pożarnej „ Zakłady Lniarskie „ w Żyrardowie oraz wstąpił do Ochotniczej Straży Pożarnej.

 

 Pan Stanisław Jankowski (z prawej strony) podczas 52 Miejskiego Zjazdu OSP. 

  

 Od 1952 r. rozpoczął służbę w Warszawie. W 1961 r. uzyskał kwalifikacje podoficera pożarnictwa uprawniające do zajmowania dowódczych stanowisk w podziale bojowym .

Pan Stanisław podczas 48 letniego okresu zatrudnienia w jednostkach ochrony przeciwpożarowej wykazał się dużą ofiarnością i odwagą w ratowaniu życia, mienia i środowiska. Uczestniczył w licznych akcjach ratowniczo – gaśniczych .

Po przejściu na zasłużoną emeryturę nie pozostał obojętny wobec ochrony przeciwpożarowej i środowiska emerytów. Aktywnie włączył się w działalność Koła w Żyrardowie w którym jest członkiem .

Za swoją ofiarność, postawę i działalność zawodową wielokrotnie był odznaczony m. in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski , Medalem Za zasługi dla obronności kraju, Medalem 40-lecia Polski Ludowej, Złotym, Srebrnym i Brązowym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa, oraz wieloma medalami i wyróżnieniami resortowymi.

 

 

Opracowała: Krystyna Kozubska - Prezes Koła ZEiRP

 

 

 
Apel !

Koleżanki i Koledzy!

Zbieramy naszywki, plakietki stare i nowe, przyszywane na mundurach strażackich ZSP, OSP oraz na mundurach strażaków spoza Polski.
Prosimy, każdego kto dysponuje zbędnymi egzemplarzami takich znaków o przysłanie ich na adres

Koła ZEiRP RP w Warszawie. 

Pragniemy wykonać i wyeksponować zbiór tych odznak, w siedzibie koła i będzie ona dostępna dla wszystkich.

Ponżej adres.

Związek Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP

KOŁO WARSZAWA

CHŁODNA 3     

00-891 WARSZAWA

 

 
Spotkanie Koła z Warszawy

W dniu 15-01-2013 r. odbyło się spotkanie sprawozdawcze warszawskiego Koła ZEiRP RP wraz ze spotkaniem Świąteczno-noworocznym.

Spotkanie to odbyło się w sali OSP w Wesołej. W spotkaniu brało udział 64 członków naszego Koła.

Wśród zaproszonych gości byli obecni :

  • z-ca Komendanta Miejskiego bryg. mgr inż. Bogdan Łasica,

  • były Prezes ZW ZEiRP RP oraz członek Koła Witold Gryc,

  • Prezes honorowy Koła Tadeusz Sroka,

  • przedstawiciele Koła w Otwocku z Prezesem tego Koła Jerzym Pokrewczyńskim.

Spotkaniu przewodniczyła Wiceprezes Barbara Łukasiewicz, która przedstawiła zebranym sprawozdanie z dotychczasowej działalności Zarządu Koła, sprawozdanie złożyli również Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Hanna Radzikowska oraz Skarbnik Marek Miszczak , który przedłożył dotychczasową gospodarkę finansową Koła.

 

Po zakończeniu wystąpień uczestnicy przystąpili do przygotowanego poczęstunku.

 

 
Spotkanie noworoczne i zebranie Koła Emerytów i Rencistów Pożarnictwa przy KG PSP.

Na zaproszenie Zarządu Koła Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Komendy Głównej PSP, odbyło się w dniu 30 stycznia 2013 r.nasze  spotkanie noworoczne, połączone z zebraniem sprawozdawczym. Prowadził je  Prezes płk poż. w st. spocz. Ludwik Wargocki,który powitał przybyłych kolegów. Następnie oddaliśmy minutą ciszy pamięć zmarłego członka płk. w st. spocz. Stanisława Machowicza. Poszczególni członkowie Zarządu m.in. Jan Mazowiec i Ilona Cybulska przedstawili sprawozdania z działalności w roku 2012 r. oraz zamierzenia na rok bieżący. Ponadto płk poż. w st.spocz. Jan Dąbkowski przedstawił informacje o pracy i planach Zarządu Głównego i Mazowieckiego ZEiRP.

W prowadzonej dyskusji poruszano zasady waloryzacji naszych emerytur, sprawy związane ze sprawami wnoszonymi w tej sprawie do sądów oraz potrzebami naszego środowiska.Wiele podziękowań skierowano do zarządu za zorganizowanie w roku ubiegłym 'Dnia w Centrum Naukowym Kopernik" - należy przypomnieć sobię powtórnie wiedzę, ale wg.nowych standartów dydaktycznych. Podjeliśmy uchwałe o nowej wysokości składek członkowskich oraz o przyjęciu nowych członków.

W drugiej części zebrania z członkami Koła spotkał się Komendant Główny PSP gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz oraz st. bryg. Dariusz Malinowski- Dyrektor Gabinetu Komendanta Głównego,.

W trakcie spotkania Komendant Główny PSP podsumował działalność naszej formacji w roku minionym, a także przedstawił perspektywy działań Państwowej Straży Pożarnej na rok bieżący. Szczególną uwagę zwrócił na ciągły rozwój i dostosowanie naszej służby do wciąż nowych wyzwań współczesnego świata. Chętnie odpowiadał na pytania i poruszaną tematykę przez kolegów naszego koła.Poinformował też o formach obchodów jubileuszu 20 - lecia Państwowej Straży Pożarnych.

Na zakończenie złożył wszystkim emerytom i rencistom pożarnictwa najlepsze życzenia z okazji Nowego 2013 Roku.

Spotkanie nasze przy kawie i słodyczach , było też okazją do wspomnień o latach minionej służby oraz o naszych planach , marzeniach i pasjach.

 

Ignacy Ściborek

 

 

Poniżej podajemy link do strony internetowej KG PSP zawierający informację o spotkaniu członków koła z Komendantem Głównym PSP

http://www.straz.gov.pl/page/index.php?str=18&id=34221

 
Spotkanie i zebranie Koła przy KG PSP

Na zaproszenie Zarządu Koła Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Komendy Głównej PSP, odbyło się w dniu 25 stycznia 2012 r. spotkanie noworoczne, połączone z zebraniem sprawozdawczym. Zebranie prowadził Prezes Koła płk poż. w st. spocz. Ludwik Wargocki, a poszczególni członkowie Zarządu przedstawili sprawozdania z działalności w roku 2011 i oraz zamierzenia na rok bieżący. Ponadto płk poż. w st.spocz. Józef Turski przedstawił informacje o pracy i planach Zarządu Głównego i Mazowieckiego ZEiRP.

Koło nasze jest jednym z większych i liczy obecnie 78 osób. Oddaliśmy cześć 2 zmarłym członkom i przyjeliśmy 3 nowych. Była też okazja, odstając w długiej kolejce, zapłacić bieżące składki związkowe.

W drugiej części zebrania z członkami Koła spotkał się Komendant Główny PSP gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz oraz st. bryg. dariusz Malinowski- Dyrektor Gabinetu Komendanta Głównego,. Komendant Główny podsumowując działalność formacji w minionym roku, w sposób szczególny odniósł się do tegorocznego jubileuszu XX-lecia Państwowej Straży Pożarnej.

Komendant zwrócił uwagę na ciągły rozwój i dostosowywanie się naszej służby do wciąż nowych wyzwań.

Na zakończenie złożył wszystkim emerytom i rencistom pożarnictwa najlepsze życzenia z okazji Nowego 2012 Roku.

Spotkanie nasze ,przy kawie i słodyczach , było też okazją do wspomnień o latach minionej służby oraz o snuciu dalszych życiowych planów.-

Ignacy Ścibiorek

 

 
Obradował WZD woj. mazowieckiego

W dniu 29 marca 2011 odbył się Wojewódzki Zjazd Delegatów woj. mazowieckiego.

Na Prezesa ZW wybrano kol. Jana Całę.

Gościem WZD był Mazowiecki Komendant Wojewódzki PSP st.bryg. mgr inż. Gustaw Mikołajczyk.

Więcej informacji wkrótce.

Gratulujemy i życzymy dalszej twórczej i efektywnej pracy na rzecz pożarniczego środowiska emerytów i rencistów.

 
Walne zebranie członków Koła przy KG PSP
W dniu 25 stycznia 2011 r. w Hotelu Łazienkowskim odbyło się Walne zebranie sprawozdawczo -
wyborcze członków Koła Emerytów i Rencistów Komendy Głównej PSP.
Połączone ono było
ze spotkaniem noworocznym z Komendantem Głównym.
Gościem honorowym był pan st. bryg. w st. spocz. Jan Cała - Prezes Zarządu Głównego ZEiR RP.
W części merytorycznej członkowie Koła dokonali, oceny pracy Koła i ustępującego Zarządu.
Ocenili ją jako wysoką i udzielili absolutorium. Następnie uczestnicy podjęli ciekawą dyskusję nad planem
pracy w roku bieżącym oraz najbliższej kadencji. Głos zabrał kolega Jan Cała, który poinformował
o problematyce będącej tematem prac Zarządu Głównego


Dokonano następnie wyboru władz Koła.
Zarząd koła ukonstytuował się w następującym składzie:
1.Ludwik Wargocki – prezes,
2.Danuta Zwolińska – wiceprezes,
3.Jan Mazowiec – sekretarz,
4.Ilona Cybulska – skarbnik,
5.Grażyna Frontczak – członek,
6.Józef Turski – członek,
7.Józef Owczarski – członek.
Ponadto wybrano Komisję Rewizyjną w składzie:
1.Witold Senkowski – przewodniczący,
2.Stanisław Dąbek – sekretarz,
3.Alina Kowalska – członek.oraz delegatów na Zjazd Wojewódzki.

Następnie przy skromnym posiłku spotkaliśmy się z
generałem brygadierem Wiesławem Leśniakiewiczem - Komendantem Głównym PSP.
Obecny był też st.bryg. Dariusz Malinowski - Dyrektor Gabinetu KG.
Komendant Główny złożył życzenia noworoczne wszystkim obecnym uczestnikom
spotkania, oraz poinformował o działaniach realizowanych przez całą formację na
rzecz poprawy bezpieczeństwa naszego Państwa.

Spotkanie członków Koła było okazją do złożenia sobie wspólnych życzeń,
koniecznych zapytań o stan zdrowia oraz snuciem kolejnych planów i marzeń .-


Ignacy Ścibiorek

nadbryg. w st. spocz.

 
Informacja z posiedzenia ZW woj. mazowieckiego

POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO ZERiPoż. RP woj. MAZOWIECKIEGOW dniu 27 kwietnia 2010r. odbyło się posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego ZERPoż. RP woj. Mazowieckiego

z udziałem prezesów kół. W posiedzeniu uczestniczył Komendant Wojewódzki PSP

st. brygadier Gustaw MIKOŁAJCZYK.
Chwilą ciszy uczczono pamięć ofiar katastrofy samolotowej pod Smoleńskiem.
Głównym tematem posiedzenia, poza sprawami organizacyjnymi Związku,

był problem związany z projektem nowego regulaminu Funduszu Socjalnego Emerytów.

W projekcie opracowanym w Komendzie Wojewódzkiej w znaczący sposób ograniczono

udział przedstawicieli naszego związku w Komisji Socjalnej i procesie opiniowania wniosków.

Przeciwko takim rozwiązaniom była większość dyskutantów.
Postanowiono wnieść uwagi do projektu regulaminu, gwarantujące utrzymanie właściwej

reprezentacji w komisji, środowiska emerytów i rencistów.
Komendant Wojewódzki zgłoszone postulaty przyjął do rozpatrzenia. W części organizacyjnej

omówiono między innymi sprawy związane z podwyższeniem

z dniem 1 stycznia 2011r. składki członkowskiej. Problem ten będzie jednym z tematów

do dyskusji w nadchodzącej kampanii sprawozdawczo – wyborczej naszego związku. 
Obradował ZW ZEiRPoż. RP woj.mazowieckiego

W dniu 27 - go kwietnia br. obradował ZW ZEiRPoż RP naszego województwa.

Więcej informacji wkrótce.