Strona Główna Komunikaty
Spotkanie w MSW

Poniżej podajemy link do strony internetowej NSZZ Policjantów z Poznania zawierający informację ze spotkania przedstwicieli ZZ w MSW.

 

http://www.nszzp.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=3181:informacja-ze-spotkania-fzzsm-w-msw&catid=1:aktualnoci-nszz-policjantow&Itemid=3

 

 
Czasowa awaria w bazie ubezpieczonych.

Zarząd Główny Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP otrzymuje informacje i pytania od naszych emerytów i rencistów sygnalizujące trudności w możliwości korzystania z wizyt u lekarzy. Problem powstał w miniony poniedziałek kiedy to niektórzy nasi emeryci ( renciści) mieli kłopoty z przyjęciem ich przez lekarzy z powodu braku ich rejestracji w systemie „EWUŚ”.

Poprosiliśmy o wyjaśnienie przyczyn tego stanu w Zakładzie Emerytalno – Rentowym MSW.

Poinformowano nas, że w NFZ powstał problem techniczny, który jest usuwany. Stan ten powinien być w krótkim czasie skorygowany. Wobec powyższego w przypadkach trudności z dostaniem się do lekarzy należy pilnie skontaktować się telefonicznie z Zakładem Emerytalno Rentowym, skąd zainteresowane osoby otrzymają zastępczo czasowe dokumenty na czas trwania tej awarii.

Drugi problem który jest zgłaszany przez niektórych emerytów i rencistów to nieczytelne legitymacje emeryta, trudności w odczytaniu numerów legitymacji lub zagubienie legitymacji emeryta – rencisty. W takiej sprawie należy zwrócić się na piśmie do ZER, podać przyczynę wymiany legitymacji i koniecznie załączyć posiadaną zniszczoną legitymację. Zakład Emerytalno Rentowy wystawi w takiej sytuacji nowa legitymację.

Dane adresowe i numery telefonów ZER powinny być w posiadaniu Zarządów Wojewódzkich i kół terenowych naszego Związku.

 

 

 

Załączam serdeczne pozdrowienia.

Albin Piątkowski

Prezes Zarządu Głównego

Szczecin, dnia 29 maja 2013 r.

 
Odbylo się kolejne spotkanie w MSW.

Poniżej podajemy link do strony internetowej NSZZ Strażaków "Solidarność" zawierający informację o spotkaniu z Wicemnistrem SW.  

 

http://www.skpnszz.org/news.php?readmore=558

 
Trochę informacji z MSW-u!

Poniżej podajemy linki do stron internetowych Biuletunu Informacji Publicznej MSW zawierające informacje o bieżących pracach w MSW dotyczących naszego środowiska.

 

1. http://bip.msw.gov.pl/portal/bip/435/22177 /Projekt_rozporzadzenia_Ministra_Spraw_Wewnetrznych_z_dnia__2013_r_zmieniajace_ro.html

 

2. http://bip.msw.gov.pl/portal/bip/form/r21053/136.html

 

3. http://bip.msw.gov.pl/portal/bip/form/r21055/137.html

 
Stanowisko w sprawie zmian w przepisach.

Poniżej podajemy link do strony internetowej NSZZ Florian zawierający informację o stanowisku związku w sprawie zmian w przepisach MSW.

http://zzsflorian.kwpsp.wroc.pl/i/Opinia_16_04_2013.pdf 

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 3 z 14