Strona Główna Opolskie Do przeczytania - ciekawy materiał
Do przeczytania - ciekawy materiał

 

TADEUSZ ŚLIWA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSIĄGNIĘCIA STRAŻAKÓW WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

 

NA WOJEWÓDZKICH, KRAJOWYCH I MIĘDZYNARODOWCH: ZAWODACH

 

SPORTOWO - POŻARNICZYCH ORAZ W SPORTACH

 

POŻARNICZYCH NA TLE HISTORII PAŃSTWOWYCH

 

ORGANÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

 

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

 

 

 

 

 

 

 

 

CZĘŚĆ I

LATA 1950 - 1993

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPOLE, sierpień 2010 roku

 

 

 

 

 

 

 

 

SPIS TREŚCI

 

 

1. Wstęp strona-4

2. Historia państwowych organów ochrony przeciwpożarowej strona-6

województwa opolskiego

3. Ważniejsze pożary i zdarzenia strona-13

4. Kadra kierownicza komend Państwowej Straży Pożarnej strona-15

na dzień 30.06.2010 rok

5. Zginęli podczas pełnienia obowiązków służbowych strona-16

6. Wojewódzkie Zawody Pożarnicze w latach 1950-1965 strona-17

7. Wojewódzkie i Krajowe Zawody Sportowo-Pożarnicze strona-18

w latach 1966-1972

8. Sport pożarniczy w województwie opolskim w latach 1973-1975 strona-22

9 .Sport pożarniczy na świecie do 1976 roku strona-25

10. Zawody sportowo-pożarnicze w latach 1976-1977 strona-30

11. Sport pożarniczy w województwie opolskim w latach 1978-1993 strona-33

Krajowe i międzynarodowe zawody sportowo-pożarnicze OSP

w latach 1978-1993

12. Rok 1980-1981 strona-35

13. Rok 1982 strona -38

14. Lata 1983-1984 strona-40

15. Lata 1985-1988 strona-42

16. CTIF Warszawa 1989 strona-46

17. Lata 1990-1992 /okres przemian w Polsce/ strona-48

18. Rok 1993 strona-49

19. Od Autora strona -52

20. Literatura strona -53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOTTO

 

DO MŁODYCH

 

 

 

 

 

.

.......... KAŻDA EPOKA MA SWE WŁASNE CELE

I ZAPOMINA O WCZORAJSZYCH SNACH...

NIEŚCIE WIĘC WIEDZY POCHODNIĘ NA CZELE

I NOWY UDZIAŁ BIERZCIE W WIEKÓW DZIELE,

PRZYSZŁOŚCI PODNOŚCIE GMACH!

 

 

 

 

 

 

ALE NIE DEPCZCIE PRZESZŁOŚCI OŁTARZY,

CHOCIAŻ MACIE SAMI DOSKONALSZE WZNIEŚĆ;

NA NICH SIĘ JESZCZE ŚWIĘTY OGIEŃ ŻARZY

I MIŁOŚĆ LUDZKA STOI TAM NA STRAŻY,

I WY WINNIŚCIE IM CZEŚĆ ! ........

 

 

 

 

 

ADAM ASNYK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WSTĘP

 

 

Województwo opolskie zostało utworzone z dniem 1 lipca 1950 roku i w 2010 roku obchodzimy 60-tą rocznicę jego istnienia.

Z chwilą utworzenia województwa opolskiego,utworzono państwowe organy ochrony przeciwpożarowej:Komendę Wojewódzką Straży Pożarnych w Opolu,komendy powiatowe straży

pożarnych i komendy miejskie straży pożarnych. W okresie 60 lat działania,jednostki te ulegały:

rozbudowie,modernizacji,likwidacji do czasu,aż 1 lipca 1992 roku powołano Państwową Straż

Pożarną jako zawodową,umundurowaną i wyposażoną w specjalistyczny sprzęt formację,

przewidzianą do walki z pożarami,klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami.

Od 1950 roku jednostki zawodowych i ochotniczych straży pożarnych uczestniczyły w różnych formach szkolenia pożarniczego- w tym w zawodach pożarniczych.

Wraz ze zmianą wyposażenia w sprzęt pożarniczy, w tym:w samochody pożarnicze produkcji

krajowej,motopompy pożarnicze,drabiny pożarnicze,rozwojem przemysłu, nauki,budownictwa,

zmieniała się częstotliwość i rodzaj przeprowadzanych zawodów pożarniczych, zawodów sportowo-pożarniczych.

W 1973 roku zawodowi strażacy z województwa opolskiego rozpoczęli uprawiać sport pożarniczy, według regulaminu miedzynarodowego -tzw.”regulaminu radzieckiego'.

W skład sportu pożarniczego wchodzą następujące konkurencje:

*wspinanie przy użyciu drabiny hakowej na 3 piętro wspinalni,

*pożarniczy tor przeszkód 100 metrów z przeszkodami

*sztafeta pożarnicza 4x100 metrów z przeszkodami

*pożarnicze ćwiczenia bojowe

W latach 1973-1975 reprezentacja Polski w sportach pożarniczych (jako 10-osobowa drużyna) składała się tylko z zawodników województwa opolskiego. Od 1977 roku do reprezentacji

Polski dołączali strażacy z innych województw.

Od 1978 roku sport pożarniczy został uznany jako oficjalna dyscyplina sportu a w 1993 roku dopuszczony do uprawiania w kraju zarządzeniem Prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki z dnia 7 lipca 1993 roku /Monitor Polski z 1993roku,nr 36,poz.370/.

Corocznie od 1982 roku organizowane są Mistrzostwa Polski w Sporcie Pożarniczym .

Najbardziej wszechstronnym zawodnikiem jest st.ogn.poż. w st.spocz. JERZY KUJAWA

z Kluczborka ,posiadający odznakę Mistrza Sportu ,tytuły Mistrza Polski ,rekordy Polski we

wszystkich konkurencjach sportu pożarniczego,reprezentant Polski przez kilkanaście lat, liczący

się zawodnik na arenie międzynarodowej,zdobywca wielu medali na zawodach CTIF.

Inni reprezentanci Polski i województwa opolskiego zasłużeni w sportach pożarniczych :Janusz Szeląg, Andrzej Dzbanuszek, Stanisław Zubrzycki, Eugeniusz Grabowski,Krzysztof Gwozdecki, Norbert Heda, Jerzy Kowalski, Alojzy Sambok, Janusz Pabiś., Adam Zwardoń, Kazimierz Gancarz,

Bogusław Naróg,J ózef Jończy,Stefan Kmieciński,Stanisław Kuszła, Ryszard Wańczyk

Dla ochotniczych straży pożarnych organizowane są zawody sportowo-pożarnicze w kraju, według tzw.”regulaminu polskiego” obejmujące konkurencje:sztafeta pożarnicza 7*50metrów oraz ćwiczenia bojowe z podziałem na grupy: Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze,Kobiece Drużyny Pożarnicze i męskie OSP. Zawody sportowo- pożarnicze OSP organizowane są corocznie-jako gminne ;powiatowe, wojewódzkie i krajowe-rozgrywane co 4 lata.

Na Międzynarodowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych CTIF zawody są rozgrywane

według tzw.”regulaminu austriackiego”, od 1973 roku włączono konkurencje według

regulaminu radzieckiego”, co 4 lata.

Najbardziej wszechstronną jednostką OSP na terenie województwa opolskiego jest OSP Jasiona- która 4 razy pod rząd zajmowała 1 miejsce na Krajowych Zawodach Sportowo -Pożarniczych;

1984,1988,1993,1996 roku oraz zdobywała medale na Olimpiadach Pożarniczych tj. Międzynarodowych Zawodach Pożarniczych CTIF. Trenerem drużyny jest druh Henryk Matuszek.

CTIF-Międzynarodowy Komitet Techniczny d/s Zapobiegania i Zwalczania Pożarów ,działający

110lat (założony w 1900 roku), mający w swoim zakresie organizację zawodów pożarniczych.

Pierwsze wspólne zawody dla ochotniczych i zawodowych straży pożarnych CTIF odbyły się w 1961 roku w Bad Godesberg (RFN). Począwszy od 1969 roku ,zawody są rozgrywane co 4 lata.

Pierwszy medal na zawodach CTIF dla województwa opolskiego zdobyła Zakładowa Ochotnicza

Straż Pożarna /ZOSP/ Zakładów Przemysły dziewiarskiego „Unia” w Łączniku pow. Prudnik - medal srebrny na VI Międzynarodowych Zawodach Pożarniczych w 1977 roku w Trento/Włochy/.

W 1989 roku na IX Międzynarodowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych CTIF przeprowadzonych w Warszawie,jednostki OSP z województwa opolskiego zdobyły 7 medali,

w tym: 4 złote i 3 srebrne. Był to największy sukces sportowy jednostek OSP w historii ochrony

przeciwpożarowej województwa opolskiego na zawodach CTIF.

Głównym inicjatorem: rozwoju sportu pożarniczego, zawodów sportowo-pożarniczych,

postępu w jednostkach ochrony przeciwpożarowej województwa opolskiego, organizacji Mistrzostw Polski w Sporcie Pożarniczym był płk poż. Zdzisław Filingier- -Komendant Wojewódzki Straży Pożarnych w Opolu w latach od 1.05.1968-do 30.06.1989. Wielokrotny Kierownik reprezentacji Polski na zawodach międzynarodowych w Europie do 1985 roku., członek Rady d/s Wychowania Fizycznego i Sportu Komendanta Głównego Straży Pożarnych. W ochronie ppoż. województwa opolskiego od 01.07.1950 roku.

Na postęp w ochronie przeciwpożarowej, zasadniczy wpływ wywiera rozwiazanie takich spraw, jak: dobra organizacja,zapewnienie dopływu kadr na wysokim poziomie oraz rozwój techniki pożarniczej.

Twórcą dyscypliny sport pożarniczy w Polsce , trenerem, selekcjonerem, opiekunem, sędzią, koordynatorem przygotowań reprezentacji województwa opolskiego i reprezentacji Polski w sportach pożarniczych i zawodach sportowo-pożarniczych OSP w latach 1968-1994 był śp.płk poż. Mieczysław Janiec- Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Straży Pożarnych w Opolu w latach 1969-1990. W ochronie ppoż. województwa opolskiego od 01.07.1950 roku.

Płk poż. Mieczysław Janiec zmarł w dniu 27 listopada 1994 roku i został pochowany na

Cmentarzu Komunalnym w Opolu-Półwsi.

Organizatorem wojewódzkich zawodów sportowo-pożarniczych OSP, ZSP, nadzorującym zawody powiatowe,rejonowe,batalionowe oraz nadzorującym ćwiczenia kompanii,batalionów pożarniczych był płk poż. Romuald Kocielski- Zastępca d/s operacyjnych Komendanta Wojewódzkiego Straży Pożarnych w Opolu w latach 1968-1991. W ochronie ppoż. województwa opolskiego od 01.07.1950 roku.

Opracowanie przedstawia w krótkim zarysie:

1.historię państwowych organów ochrony przeciwpożarowej województwa opolskiego,

2.rozwój dyscypliny sportowej-sportu pożarniczego na terenie województwa opolskiego,

3.rozwój zawodów sportowo-pożarniczych OSP na terenie województwa opolskiego.

Moim dowódcom, nauczycielom, wychowawcom:

-płk poż. w st. spocz. ZDZISŁAWOWI FILINGIEROWI

-śp. płk poż.w st. spocz. MIECZYSŁAWOWI JAŃCOWI

-płk poż. w st. spocz. ROMUALDOWI KOCIELSKIEMU

niniejsze opracowanie poświęcam.

 

st. bryg. w st.spocz. inż. Tadeusz Śliwa

 

 

 

 

 

 

HISTORIA PAŃSTWOWYCH ORGANÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Ustawą z dnia 28 czerwca 1950 roku o zmianach podziału administracyjnego Państwa ( Dziennik

Ustaw z 1950 roku, nr 28, poz.255) zostaje utworzone województwo opolskie w skład którego weszło 11 powiatów z terenu województwa śląsko-dąbrowskiego, 2 powiaty z województwa wrocławskiego oraz 3 miasta stanowiące powiaty z województwa śląsko-dąbrowskiego

i 1 miasto z województwa wrocławskiego.

Z województwa śląsko-dąbrowskiego weszły powiaty: głubczycki, grodkowski, kluczborski,

kozielski, niemodliński, nyski, oleski, opolski, prudnicki, raciborski i strzelecki oraz miasta: Opole,

Nysa i Racibórz, natomiast z województwa wrocławskiego powiaty: brzeski i namysłowski oraz

miasto Brzeg.

W dniu 4 lutego 1950 roku Sejm ustawodawczy Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej uchwalił

ustawę o ochronie przeciwpożarowej i jej organizacji/ Dz.U z 1950 roku, nr 6, poz. 51/ która po raz pierwszy ustanawia państwowe organy ochrony przeciwpożarowej.

Od dnia 01 lipca 1950 roku na terenie województwa opolskiego funkcjonuje: Komenda Wojewódzka Straży Pożarnych w Opolu, mająca siedzibę przy Prezydium Wojewódzkiej Rady

Narodowej w Opolu, 13 Komend Powiatowych Straży Pożarnych oraz 4 Miejskie Komendy Straży

Pożarnych.

Pierwszym Komendantem Wojewódzkim Straży Pożarnych w Opolu został mianowany mjr poż.

Kazimierz Małyska, były Komendant Powiatowy Straży Pożarnych w Opolu a pierwszymi

pracownikami Komendy Wojewódzkiej Straży pożarnych w Opolu byli: Ob. Stefania Kominek,

Ob.Małgorzata Gambiec, ppor. Mieczysław Janiec, ppor. Jan Tenderowicz, Ob.Romuald Kocielski.

Pierwszymi powiatowymi i miejskimi komendantami byli:

w mieście Brzegu- ppor. Michał Tracz, w powiecie brzeskim- ppor. Zenon Kasiak, w powiecie

głubczyckim-Ob. Władysław Żuk, w powiecie grodkowskim- ppor. Eugeniusz Wyszyński, w powiecie kluczborskim- ppor. Władysław Tenerowicz (późniejszy Komendant Wojewódzki Straży

Pożarnych w Katowicach), w powiecie kozielskim- kpt. Jan Ponomarow, w powiecie namysłowskim- plut. Zygmunt Dytkowski, w powiecie niemodlińskim- Ob. Henryk Barczyk,

w powiecie nyskim- ppor. Tadeusz Płazak, w mieście Nysa- por. Józef Gradowski, w powiecie

oleskim-kpr. Jan Szprycha (po powołaniu ppor. Mieczysława Jańca do KWSP Opole), w powiecie

opolskim- ppor. Władysław Stolf, w mieście Opolu- mjr Antoni Mikuła, w powiecie prudnickim-

ppor. Władysław Kwaśnikiewicz, w powiecie raciborskim- ppor. Eugeniusz Kurczyński, w mieście

Racibórz- kpt. Maksymilian Proske, w powiecie strzeleckim- ppor. Adam Zając.

Według stanu na dzień 31 grudnia 1950 roku, na terenie województwa opolskiego:

1.działa 778 straży pożarnych w tym: straży zawodowych-4, straży ochotniczych z płatnym

pogotowiem-4, straży ochotniczych-726, straży obowiązkowych-9, straży przy zakładach

przemysłowych-35,

2.straże posiadają 635 remiz w których znajduje się: samochodów pożarniczych-26, autocysterna-1,

samochodów ciężarowych-19, motopomp różnej wielkości -297, wozów konnych-16,

beczkowozów dwu i czterokołowych-71, sikawek ręcznych-490, węży tłocznych-102952metrów

bieżących, drabiny pożarnicze-354 i inny sprzęt pomocniczy,

3.w Komendzie Wojewódzkiej Straży pożarnych w Opolu i 13 komendach powiatowych jest

zatrudnionych: zawodowych oficerów-13, zawodowych podoficerów-16, zawodowych strażaków

-3 oraz 21 pracowników cywilnych -ogółem 43 osoby,

4.w Miejskich Komendach Straży Pożarnych w Opolu,Brzegu,Nysie i Raciborzu jest

zatrudnionych:oficerów-6, podoficerów-31, strażaków-71 i 8 pracowników cywilnych -

ogółem 116 osób,

5.w całym 1950 roku powstało na terenie województwa 428 pożarów, które spowodowały straty

5613100złotych.Z tego w I półroczu miało miejsce 239 pożarów ze stratami 1787113złotych, zaś

w II półroczu powstało 189 pożarów a straty wynosiły 3815967złotych.Powstałe pożary

zniszczyły lasy na powierzchni 138,44 ha a średnia strat na 1 pożar wynosiła 13312,73złote.

6.w akcji gaszenia pożarów w roku 1950 brało udział 411 straży pożarnych w liczbie 4525

strażaków. Samochody pożarnicze do akcji ratowniczych wyjeżdżały 207 razy. Ponadto do akcji

gaśniczych użyto: motopompy-247, sikawek ręcznych-99, węży tłocznych-51606 metrów

bieżących oraz zużyto 5360 litrów materiałów pędnych.

7.w mieście Nysa istniał Wojewódzki Ośrodek Wyszkolenia Pożarniczego zatrudniający 5

oficerów, 2 strażaków i 1 pracownika cywilnego. WOWP w Nysie został odbudowany w czynie

społecznym przez pracowników i członków straży pożarnych województwa śląsko-

dąbrowskiego.

8.istniały: Fabryka Sprzętu Pożarniczego w Paczkowie produkująca głównie drabiny strażackie,

Fabryka Ładunków (do gaśnic) w Nysie, Fabryka Gaśnic w Otmuchowie.

Sejm PRL w dniu 31 października 1951 roku dokonał nowelizacji ustawy o ochronie przeciwpożarowej i jej organizacji / Dz.U z 1951 roku, nr58, poz.401/, wprowadzając poprawki

i uzupełnienia:

-Komenda Główna Straży Pożarnych zostaje podporządkowana Ministrowi Gospodarki

Komunalnej,

-wojewódzkie,powiatowe i miejskie komendy straży pożarnych usytuowano przy prezydiach

rad narodowych,

-ustanowiono resortową służbę ochrony przeciwpożarowej,

-powołano Korpus Techniczny Pożarnictwa z Komendantem Głównym Straży Pożarnych

na czele.

W 1952 roku następuje przeniesienie siedzib straży pożarnych z budynków prezydium rad narodowych do remiz i budynków straży w miastach powiatowych, mające na celu wzmocnienie nadzoru i usprawnienie kierownictwa ochrony przeciwpożarowej, jak też operacyjne wzmocnienie

miejscowych ochotniczych straży pożarnych. Równolegle z przeniesieniem komend tworzone są

w miastach powiatowych zawodowe posterunki złożone z kierowców , początkowo w składzie do

3 osób a w późniejszych latach od 5-8 osób.

W roku 1953, w celu usprawnienia dowodzenia podczas akcji ratowniczo-gaśniczych, wprowadzona zostaje zasada wyjazdu do każdego pożaru w powiecie jednostki OSP z miasta powiatowego a wraz z nią pracownika komendy powiatowej, którego zadaniem jest przejmowanie

dowodzenia i prowadzenie dochodzeń popożarowych.

W roku 1954 rozpoczęto pierwsze próby tworzenia i organizowania punktów alarmowo-

informacyjnych w Nysie i Koźlu. W KWSP Opole powstał prototyp planu operacyjnego obejmujący karty dysponowania i alarmowania jednostek straży pożarnych I,II i III rzutu do pożarów w : miejscowościach, zakładach przemysłowych i lasach.

Z dniem 01 stycznia 1955 roku powołany zostaje na stanowisko Komendanta Wojewódzkiego

Straży Pożarnych w Opolu por. poż. Bolesław Szymański.

W wyniku zmian w podziale administracyjnym województwa z dniem 01 stycznia 1956 roku

utworzono nowy powiat Krapkowice.

Z dniem 01 stycznia 1957 roku zostaje w Kędzierzynie utworzona Miejska Zawodowa Straż Pożarna.

Po 7-letniej przerwie zostaje reaktywowany w 1957 roku Związek OSP. Odbywają sie zjazdy powiatowe oraz zjazd wojewódzki. Pierwszym Prezesem Zarządu Okręgu został mgr Henryk Tabor.

Na wyposażenie samochodów operacyjnych w 1957 roku wprowadzono zestaw dokumentacji

operacyjnej, oparty na planie obrony przeciwpożarowej województwa.

Ukazują się pierwsze 3 numery strażackiego czasopisma „Strażak Opolski”, wydawanego przez

Komendę Wojewódzką Straży Pożarnych.

W 1958 roku zakupiono z dotacji rad narodowych i wprowadzono na wyposażenie jednostek

zawodowych straży pożarnych i OSP typu”S” w ważniejszych ośrodkach na terenie województwa

a także na wyposażenie PPAD/Powiatowych Punktów Alarmowo-Dyspozycyjnych/ środków

łączności radiowej w postaci 15 radiostacji sieciowych i 45 radiotelefonów samochodowych.

Wyposażono także organizowany warsztat radiowy przy KWSP w Opolu. W ten sposób województwo opolskie jako pierwsze w kraju otrzymało sprzęt łączności radiowej, umożliwiający

uzyskanie łączności radiowej z każdego punktu województwa.

Z dniem 01 lipca 1959 roku następuje zmiana na stanowisku Komendanta Wojewódzkiego Straży

Pożarnych w Opolu. Nowym Komendantem został mianowany kpt. poż. Andrzej Gatlik a jego

zastępcą mianowano kpt.poż. Zdzisława Filingiera, przeniesionego z likwidowanej definitywnie

Szkoły Podoficerów Pożarnictwa w Nysie.

Rozpoczyna się ogólna modernizacja i wyposażenie w biurka dyspozycyjne oraz ujednolicenie

dokumentacji pierwszych wzorcowych punktów alarmowo-dyspozycyjnych w Niemodlinie,

Koźlu i Raciborzu.

Rozpoczęto prace nad tworzeniem związków taktycznych: kompanie, bataliony i pułk pożarniczy.

Tworzono 4 bataliony: przemysłowy-do gaszenia pożarów w przemyśle; leśny-do gaszenia pożarów w lasach; przeciwpowodziowy-do działań podczas powodzi ;rolny (ogólny).

W dniu 13 kwietnia 1960 roku Sejm PRL uchwalił nową ustawę o ochronie przeciwpożarowej

(Dz. U. Z 1960 roku, nr 20, poz.120). Nowa ustawa rozszerzała komendom straży działalność na zapobieganie pożarom oraz ustalanie wymagań w zakresie zabezpieczenia pożarowego, podjęcie prac kontrolnych i podejmowanie działań w celu zmniejszenia zagrożenia pożarowego.

Także w 1960 roku utworzono w każdym powiecie POT (Punkt Obsługi Technicznej) pojazdów

i sprzętu silnikowego, przekształcone w 1965 roku w PPKSS(Powiatowy Punkt Konserwacji

Sprzętu Silnikowego). POT wyposażono w zestawy narzędzi warsztatowych (ślusarskich,

kowalskich,stolarskich) a także w aparaty do spawania i inne urządzenia. Przystąpiono także do

budowy kanałów rewizyjnych na wolnym powietrzu, będących jednocześnie myjką samochodową.

W 1961 roku: działało 879 jednostek straży pożarnych, w tym: ZSP-5, ZZSP-17, OSP typu S-130,

ZOSP typu S-2, Km-364, pozostałe Kr(sikawki)-361; powstało 696 pożarów w tym:2-bardzo duże,

29-duże, 153-średnie, 224-małe, 288- ugaszone w zarodku;ilość sekcji na 1 pożar-2,75.

Nastąpiło uroczyste otwarcie Wojewódzkiego Ośrodka Szkolenia Pożarniczego w Raciborzu

z dniem 01 maja 1961 roku.

W 1961 roku wszystkie Komendy Zawodowych Straży Pożarnych przystosowały samochody

ciężarowe na samochody wężowe, wyposażone w 2000mb. węży tłocznych i 2 motopompy.

Prototyp samochodu wężowego wykonano w ZSP Kędzierzyn.

W czerwcu 1961 roku ZSP Kędzierzyn wykonuje pierwszy prototyp działka wodnego na

beczkowozie MAZ-200 (GBM).

Powiatowa Komenda Straży Pożarnych w Koźlu wystawia na Ogólnokrajowej Wystawie

Sprzętu Pożarniczego w Warszawie w 1961 roku wzorcowy punkt alarmowo-dyspozycyjny

z pełnym wyposażeniem.

W 1961 roku wszystkie pojazdy straży pożarnych:bojowe, operacyjne, pomocnicze oraz

motopompy, przyczepy i inny sprzęt pożarniczy, oznakowano specjalną numeracją operacyjną,

według wzorów opracowanych w Komendzie Wojewódzkiej Straży Pożarnych w Opolu.

Po raz pierwszy do służby patrolowej w czasie powodzi i zagrożenia pożarowego lasów, zastosowano udostępniony przez Aeroklub Opole samolot. Równocześnie przeprowadzono

szkolenie oficerów w zakresie nawigacji lotniczej.

W celu skrócenia czasu rozwijania linii wężowych podczas pożarów, wprowadzono w 1962 roku

na wszystkich samochodach GBM i GBAM specjalne rury metalowe, stanowiące pojemniki,

na połączone z sobą węże ssawne, smok i linkę zabezpieczającą. Prototyp wykonano w ZSP Brzeg.

W 1964 roku zakończono instalowanie na wszystkich samochodach GBM, typowych działek wodnych.

Rozpoczyna się planowe zaopatrywanie w 1964 roku jednostek straży pożarnych w zestawy

sprzętu pływającego oraz umożliwiającego prowadzenie ratownictwa na wodach otwartych:łodzie,

ratownicze,silniki zaburtowe, rzutki ratownicze,siatki do wyławiania osób utopionych.

Utworzone zostały Zawodowe Straże Pożarne:

w Kluczborku z dniem 01 stycznia 1964 roku

w Prudniku z dniem 01 stycznia 1966 roku

w Krapkowicach, Namysłowie z dniem 01 stycznia 1967 roku

w Głubczycach, Głuchołazach, Oleśnie, Paczkowie, Strzelcach Opolskich z dniem

01 stycznia 1968 roku.

W 1966 roku następuje całkowita likwidacja jednostek OSP typu „Kr”,wyposażonych w sikawki

ręczne- wszystkie jednostki OSP zostają wyposażone w motopompy.

Także w 1966 roku, na bazie ZSP w Opolu, Raciborzu, Nysie i Brzegu utworzono rejonowe

ośrodki napraw i konserwacji sprzęty ochrony dróg oddechowych, będącego na wyposażeniu

ZSP i OSP.W ZSP Racibórz wykonano wzorcowy gabinet szkoleniowy i komorę do ćwiczeń,

wyposażoną między innymi: oświetlenie awaryjne, przeciwgazowo-dymowy tor przeszkód tzw.

„komnatę tortur” oraz urządzenie do alarmowego oddymiania komory. Pomocy w budowie,

urządzaniu i wyposażeniu udzieliła stacja ratownictwa górniczego kopalni „Wodzisław”.

Z dniem 01 maja 1968 roku Komendantem Wojewódzkim Straży Pożarnych w Opolu zostaje

mianowany płk.poż. Zdzisław Filingier a jego zastepcami płk poż. Mieczysław Janiec oraz

płk poż.Romuald Kocielski.

W 1968 roku nastąpiła całkowita likwidacja miejscowości bez zaopatrzenia wodnego do celów

przeciwpożarowych.

W czynie społecznym wyremontowano 100 zastępczych samochodów gaśniczych „Lublin” typu

ZGM-8 i przekazano dla jednostek OSP. Równocześnie zakupiono 150 szt. typowych przyczep rolniczych, skarosowano je w POM Trzeboszowice (woj.opolskie),wyposażono w sprzęt pożarniczy

i przekazano do jednostek OSP typu „M” jako przyczepy PG-8.

W 1969 roku wszystkim jednostkom straży pożarnych zapewniono połączenia telefoniczne a stan

elektrycznych środków alarmowych przekroczył 85% jednostek straży pożarnych województwa.

Rok 1975 przyniósł kolejne zmiany. Dekret z dnia 27 grudnia 1974 roku o służbie funkcjonariuszy pożarnictwa (Dz.U z 1974 roku,nr 50, poz 321 ) który wszedł w życie 01 stycznia 1975roku, ostatecznie potwierdzał zawodową odrębność strażaków i likwidował Korpus Techniczny Pożarnictwa (KTP).

Sejm uchwalił w dniu 12 czerwca 1975 roku nową ustawę o ochronie ppoż. (Dz.U z 1975 roku,

nr 20, poz.106), której wdrożenie zbiegło sie z ustawą o wprowadzeniu dwustopniowego podziału

administracyjnego kraju (gmina-województwo).Powstało 49 województw i gminy a powiaty: Olesno znalazło sie w granicach województwa częstochowskiego, powiat i miasto Racibórz

w granicach województwa katowickiego. W miejsce likwidowanych komend powiatowych i miejskich powstało 14 komend rejonowych. Na terenie województwa opolskiego funkcjonowały komendy rejonowe w : Brzegu, Głubczycach,Głuchołazach,Grodkowie,Kędzierzynie-Koźlu,Kluczborku,Krapkowicach,Namysłowie, Niemodlinie,Nysie, Opolu, Paczkowie, Prudniku ,Strzelcach Opolskich a w skład każdej komendy rejonowej wchodziła zawodowa straż pożarna. W Opolu były 2 oddziały Zawodowej Straży Pożarnej:Oddział I -Opole,ul.Budowlanych 1 i Oddział II w Opolu-Groszowicach ul. Wiktora Gorzołki 8. Terytorialny zasięg działania komend rejonowych straży pożarnych województwa opolskiego objął obszar od 3 do 10 podstawowych jednostek administracyjnych /miast, miast i gmin, gmin/.

Już od kwietnia 1975 roku Komenda Wojewódzka Straży Pożarnych w Opolu oraz Komenda

Rejonowa Straży Pożarnych w Opolu przeprowadziły się do nowej strażnicy w Opolu na ulicę

Budowlanych 1 ( Opola ,ul. Ozimska 53) W tym samym obiekcie mieściła się Zawodowa Straż Pożarna w Opolu-Oddział I oraz Wojewódzki Ośrodek Szkolenia Pożarniczego w Opolu – przeniesiony z Raciborza od lipca 1975 roku.

W latach 1975 - 1989 :rozbudowywano straże pożarne zarówno zawodowe: Głubczyce, Kędzierzyn-Koźle (987r.) Kluczbork, Krapkowice, Niemodlin, Nysa, Opole -1989 rok, Strzelce Opolskie-1987 rok, Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy w Turawie - 1976 rok, Paczków-1988 rok, jak i ochotnicze, poprawiano ich wyposażenie w sprzęt pożarniczy.

W Komendzie Rejonowej Straży Pożarnych w Nysie w latach 1977-1992 , funkcjonowała filia

Wojewódzkiego Ośrodka Szkolenia Pożarniczego w Opolu.

Z dniem 01 lipca 1989 roku nowym Komendantem Wojewódzkim Straży Pożarnych w Opolu został powołany płk poż. inż. Jerzy Seńczuk.

Według stanu na dzień 31.12.1990 rok, na terenie województwa opolskiego znajdowały się

w następujące ilości sprzętu pożarniczego: (tylko w jednostkach terenowych straży pożarnych)

-samochody gaśnicze -543 w tym w :ZSP-73 i OSP -470

-samochody specjalne -89 w tym w :ZSP-86 i OSP-3

-samochody pomocnicze -75 w tym w :ZSP-74 i OSP-1

-motopompy M8/8 -1273 w tym w :ZSP-114 i OSP-1159

-motopompy M40/8 -1 (Rosenbauer)

-motopompy M10/1,5 -98 w tym w:ZSP-33 i OSP-65 (szlamowe)

-motopompy M48/1,5 -10 (agregat pompowy AM3)

-przyczepy PG-8 -135 w tym w :ZSP-5 i OSP-130

- węży tłocznych - 487,3km w tym w: ZSP-130,3km i OSP-357km

-łodzie wiosłowe -56 w tym w:ZSP-20 i OSP-36

-aparaty powietrzne -404 w tym w:ZSP-332 i OSP-72

butlowe

-narzędzia hydrauliczne -6kpl (zestawy ratownicze)

-poduszki pneumatyczne -13kpl (nisko i wysokociśnieniowe)

-piła do ciecia betonu i stali -19

-pilarki do drewna -39 w tym w:ZSP-33 i OSP-6

-ubrania gazoszczelne -5kpl

-wór ratowniczy -31 w tym w:ZSP-28 i OSP-3

-sprężarka do ładowania butli -43 w tym w:ZSP-41 i OSP-2

-przyczepa oświetleniowa BLA -19kpl w tym w:ZSP-17 i OSP-2

-agregat do oddymiania -15kpl

-pompy do cieczy palnych -2kpl

-kuchnie polowe -8

-aparat do cięcia metali -32 w tym w:ZSP-30 i OSP-2

płomieniem acetylenowo-tlenowym

-DWP-16 (przenośne) -35 w tym w OSP-3 (działka wodno-pianowe)

Z dniem 1 stycznia 1991 roku jednostki terenowe Ochotniczych Straży Pożarnych zostały

przekazane z Komend Rejonowych Straży Pożarnych/KRSP/ do jednostek samorządowych -gmin.

Gminy przejęły w odniesieniu do OSP dotychczasowe prace wykonywane przez KRSP: zaopatrzenie w sprzęt pożarniczy w tym w: samochody pożarnicze, motopompy, węże pożarnicze, drabiny, środki pianotwórcze; zaopatrzenie w części zamienne, materiały pędne i smary, zapewnienie obsług technicznych posiadanego sprzętu;rozliczanie konserwatorów sprzętu technicznego , pomoc w budownictwie strażnic.

W związku ze zmianami w życiu gospodarczym i ustrojowym została uchwalona Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U.z 1991 roku, nr 81,poz.351), która weszła w życie 25 września 1991 roku. Powoływała ona specjalistyczną formacje -Państwową Straż Pożarną. Państwowa Straż Pożarna została zorganizowana z dniem 01 lipca 1992 roku. Teren województwa zabezpiecza 561 jednostek ochotniczych straży pożarnych, zrzeszających ok.27tys. Strażaków OSP oraz 915 strażaków Państwowej Straży Pożarnej pełniących służbę w 15 jednostkach ratowniczo- gaśniczych, 9 komendach rejonowych oraz Komendzie Wojewódzkiej PSP w Opolu. Na bazie WOSzP w Opolu została utworzona Szkoła Podoficerska Państwowej Straży Pożarnej w Opolu, która zakończyła działalność w dniu 31 marca 2003 roku.

Z 11 zakładowych zawodowych straży pożarnych, po 1992 roku działają 3 zakładowe służby ratownicze.

Do zabezpieczenia operacyjnego województwa, OSP dysponują 494 samochodami gaśniczymi a jednostki PSP:49 samochodami gaśniczymi, 103 samochodami specjalnymi )do ratownictwa

drogowego,ekologicznego, chemicznego, technicznego, wodnego/, 34 samochodami pomocniczymi

(samochody operacyjne, łączności). Do 1994 roku w/w siły, średniorocznie uczestniczą w ponad

4tys. zdarzeniach w tym pożary ok.2000, Natomiast pozostałe działania to szeroko pojęte ratownictwo, głównie drogowe i chemiczne.

St.bryg.inż. Jerzy Seńczuk -Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Opolu powołał niezależny zespół pod kierownictwem bryg.inż Ryszarda Korzeniowskiego do opracowania „Wojewódzkiego Planu Ratowniczego”, aby Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy na terenie województwa opolskiego rozpoczął funkcjonowanie od 1 stycznia 1995 roku.

W marcu 1994 roku został opracowany pierwszy w kraju „Wojewódzki Plan Ratowniczy”.

Z dniem 1 stycznia 1995 roku rozpoczął funkcjonowanie Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy .

Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Opolu st.bryg.inż. Jerzy Seńczuk został

awansowany na stopień nadbrygadiera (stopień generała w PSP) w 1998 roku.

Rok 1999 przyniósł kolejne zmiany. W wyniku reformy administracyjnej kraju,wprowadzono trójstopniowy podział terytorialny państwa: gmina , powiat, województwo. Zlikwidowano 49 województw, województwo opolskie zostało obronione. Z dniem 01stycznia 1999 roku powstało 16 województw w tym województwo opolskie, Komenda Wojewódzka PSP w Opolu, 10 Komend

Powiatowych PSP w: Brzegu (JRG Brzeg, Grodków), Głubczycach ( JRG Głubczyce), Kędzierzyn-

Koźle ) JRG Nr1 Kędzierzyn, JRG Nr 2 Koźle), Kluczbork ( JRG Kluczbork), Krapkowice (JRG

Krapkowice), Namysłów ( JRG Namysłów), Nysa ( JRG Nysa, Głuchołazy, Paczków), , Olesno

(JRG Olesno), Prudnik (JRG Prudnik), Strzelce Opolskie ( JRG Strzelce Opolskie), 1 Komenda Miejska Opole( JRG Nr 1 Opole ul.Głogowska, JRG Nr 2 Opole, ul.Budowlanych 1, JRG Niemodlin/ oraz 17 Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych /JRG/.

Z dniem 16 kwietnia 2000 roku na stanowisko Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży

Pożarnej w Opolu został powołany bryg. mgr inż. Karol Stępień, dotychczasowy Komendant

Powiatowy PSP w Kędzierzynie-Kożlu.

W dalszym ciągu zakupywany jest sprzęt specjalistyczny, wybudowano nowe siedziby Komend PSP i JRG w:Brzegu, Prudniku i zmodernizowano strażnice PSP w: Głubczycach, Kluczborku, Namysłowie, Oleśnie,

Według stanu na dzień 31.12.2009 rok:

1.W 2009 roku zanotowano 11208 zdarzeń, w tym:4108 pożarów- /36,6% ogółu interwencji/,

6413 miejscowych zagrożeń-/57,2% interwencji/, 687 alarmów fałszywych-/6,1% interwencji/

2.W strukturach KSRG /Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego/ funkcjonowało:

-12 stanowisk kierowania PSP

-17 jednostek ratowniczo-gaśniczych

-120 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych

3.Potencjał ratowniczy województwa:

-Państwowa Straż Pożarna

-839 strażaków pełniących służbę w systemie zmianowym

-200 pojazdów w podziale bojowym, w tym:

-59 samochodów gaśniczych

-124 samochody specjalne

-17 samochodów pomocniczych

-Ochotnicza Straż Pożarna

-744 pojazdy, w tym:

-681 samochody gaśnicze

-61 samochody specjalne

-2 samochody pomocnicze

4.W działaniach brało udział:

-10918 zastępów PSP i 40733 strażaków PSP

-7209 załóg OSP i 36182 strażaków OSP w tym 21444 strażaków z KSRG

-80 załóg zakładowych służb ratowniczych i 227 osób

5.Jednostki PSP zużyły /dm3/:

-Oleju napędowego-159110

-etyliny Pb-46949

-LPG-4435

6.Zatrudnienie w komendach PSP:

-funkcjonariuszy-1011-tj. 94,40% zatrudnionych

-oficerów-137

-aspirantów-226

-podoficerów-445

-szeregowców-203

-pracowników cywilnych-60-tj. 5,60% zatrudnionych

-piony służbowe:

-operacyjny -910 /90,00%/

-logistyka -51 /5,05%/

-prewencja -17 /1,68%/

-szkoleniowy -13 /1,29%/

-pozostałe -20 /1,98%/

 

 

Województwo opolskie :

*zajmuje obszar 9412 km2, co stanowi 3% powierzchni kraju

*zamieszkuje 1,034mln osób , co stanowi 2,8% ludności kraju

*z powierzchni ogólnej województwa , lasy zajmują 27,3 % powierzchni


WAŻNIEJSZE POŻARY I ZDARZENIA

-kwiecień 1953 rok -pożar Suszarni Słodu w Głubczycach opanowany 30 prądami wody

-1956 rok -klęska dużych pożarów stogów zboża w powiecie głubczyckim

-2 lipca 1957 rok -przez powiaty:kozielski, krapkowicki, strzelecki przeszła niezwykle silna

burza termalna. Przez 2 dni usuwano skutki huraganu.

-02.07.1957 rok -gaszenie groźnego pożaru na Wydziale Naftalenu w Zakładach Chemicznych

w Blachowni Śląskiej przez 51 sekcji straży pożarnych z woj. opolskiego

i woj. katowickiego

-X.1959 rok -duży pożar lasu na podłożu torfowym w leśnictwie Tułowice, pow. Niemodlin.

W akcji trwającej 6 dni brało udział 40 jednostek straży pożarnych

-17.07.1961 rok -trąba powietrzna na terenie województwa. We wsi Kielcza, pow. strzelecki

zniszczeniu lub uszkodzeniu uległo ponad 100 budynków / dach budynku

szkoły został odrzucony przez wiatr na odległość 50m/

-27.07.1961 rok -pożar w Zakładach Elektrod Węglowych w Raciborzu. Palił się magazyn

węgla aktywnego. Straty 2,3mln.zł. Działania były utrudnione częstymi

wybuchami pyłu węglowego

-IX 1961 rok -pożar magazynów na IV i V pietrze bloku koszarowego w jednostce

wojskowej w Prudniku. Pożar ugaszono z udziałem 4 kompani pożarniczych

z Prudnika, Nysy, Niemodlina, Głubczyc

-21.12.1961 rok -w trudnych warunkach zimowych 12 jednostek straży pożarnych walczyło

z groźnym pożarem 250-letniego pałacu w Pawłowie,pow.Racibórz

-II 1962 rok -jednostki straży pożarnych z powiatu strzeleckiego,kozielskiego i brzeskiego

bronią ważnych obiektów Huty „Małapanew” w Ozimku , przed zalaniem

wodą z rzeki Małapanew, usuwając duże ilości kry i lodu.

-1962 rok -pożar 20ha lasu w leśnictwie Stampnica,nadleśnictwo Kędzierzyn. Kompanie

odwodowe z powiatów: Racibórz, Strzelce Opolskie, Krapkowice

wykorzystały samochody wężowe i działka wodne na samochodach GBM,

-19.04.1964 rok -tylko w tym dniu powstało 29 pożarów, w tym 23 na obszarach leśnych.

Spaleniu uległo 250ha lasów a w akcji brało udział:5 batalionów

pożarniczych, wojsko, 2 plutony MO, 6 drużyn ratowniczych powołanych

spośród ludności cywilnej,

-1964 rok -w rejonie Zakładów Azotowych w Kędzierzynie powstał duży pożar lasu.

W ciągu 1 godziny rozprzestrzenił się na obszar 100ha.

-1966 rok - I batalion pożarniczy na polecenie Centralnego Punktu Alarmowo-

Dyspozycyjnego zostaje skoncentrowany na granicy województwa

i skierowany do dużego pożaru w Fabryce Samochodów „Jelcz” woj.

wrocławskie,

-26.09.1968 rok -groźny pożar w Zakładach Chemicznych w Blachowni Śląskiej,pow.Koźle,

-III,V,VI 1968 rok -seria dużych i groźnych pożarów oraz wybuchów w Zakładach Azotowych

w Kędzierzynie,pow.Koźle. Straty 4 mln.zł,

1969 rok -w porcie rzecznym Koźle-Port tonie na skutek awarii holownik rzeczny.

Szybka interwencja 3 jednostek ,polegająca na wypompowywaniu wody

z tonącego holownika i uszczelnianiu przecieku, przyczyniła sie do

uratowania pływającej jednostki,

-10-11.XI.1969 rok -pożar lasu w Kotlarni, pow. Koźle na powierzchni 400ha. W działaniach

brało udział:3 bataliony pożarnicze, 500 żołnierzy, spychacze, pługi, pilarki

-1971 rok - pożar zamku w Kamieniu Śląskim , pow.Krapkowice

-VI 1971 rok -udział opolskich straży pożarnych w sile 1 batalionu podczas gaszenia

pożaru w Rafinerii Nafty Czechowice-Dziedzice, woj. katowickie

-VII-VIII 1977 rok -długotrwała akcja przeciwpowodziowa na terenie województwa opolskiego.

Ewakuowano 2574 osoby, około 2000 zwierząt,udział brało 4500 strażaków

z 668 sekcji. OSP Głębocko pow. Grodków uratowało przed zerwaniem

most drewniany na rzece Nysie Kłodzkiej- wiążąc go linami do grubych pni

drzew na brzegu rzeki oraz likwidując zatory przy moście,

-II 1978 rok -pożar hali produkcyjnej w Opolskich Zakładach Drobiarskich Opole,ul. Arki

Bożka 1, straty 50mln złotych ,

-1978 rok -pożar internatu w Zespole Szkół Rolniczych w Nysie, straty 1,5mln złotych

-1980 rok -duży pożar magazynów Przedsiębiorstwa „Ruch” w Opolu, ul. Wspólna

-I 1981 rok -udział kompanii gaśniczej z woj. opolskiego w akcji gaszenia erupcji ropy

naftowej w Karlinie woj. koszalińskie,

-IV 1982 rok -udział kompanii pożarniczej w likwidacji skutków powodzi w gminie Słubice,

woj. płockie

-16.09.1984 rok -akcja ratownicza po wypadku samolotu wycieczkowego AN-2 na lotnisku

Aeroklubu Opolskiego w Polskiej Nowej Wsi, rej. Opole. Zginęło 12 osób.

-VIII 1985 rok -likwidacja skutków powodzi na terenie województwa opolskiego

-XII 1988 rok -udział grupy opolskich strażaków w akcji usuwania skutków trzęsienia ziemi

w Armenii

-IV 1989 rok -trwają równocześnie 2 bardzo duże pożary lasów w Nadleśnictwie Prószków

rej. Prudnik na obszarze 150ha oraz w Nadleśnictwie Kędzierzyn-Koźle

na obszarze 400ha

-09.07.1989 rok -wybuch par benzyny ekstrakcyjnej w budynku ekstrakcji Nadodrzańskich

Zakładów Przemysłu Tłuszczowego w Brzegu, 1 osoba zginęła,straty 50mln

złotych. Działania prowadziły 2 kompanie pożarnicze

-VIII-IX 1992 rok -udział jednostek PSP i OSP woj. opolskiego w gaszeniu pożaru kompleksu

leśnego koło Kuźni Raciborskiej , woj. katowickie, na powierzchni 9300ha ,

-lipiec-sierpień - powódź stulecia na terenie województwa opolskiego.

1997 rok W dniu 10.07.1997 roku o godz.4.30 przerwany został wał rzeki Odry

w Winowie k/Opola i zalane zostało 41,5% obszaru miasta Opola– dzielnica

Zaodrze, częściowo Szczepanowice i Półwieś, wyspa Pasieka i wyspa Bolko

Zalane zostały miasta: Głuchołazy, Nysa, Prudnik, Kędzierzyn- Koźle oraz

31 gmin. Zginęło 9 osób.

Poziom Odry w Opolu wyniósł w dniu 10.07.1997 r – brak danych

/wodowskaz został zalany na wysokości 777cm i brakło skali/.

W Krapkowicach wodowskaz wskazał odeczyt w lipcu 1997r- 1032cm.

Druga fala powodziowa przeszła przez Opole w dniu 24.07.1997 roku

i miała tylko 510cm / przy stanie alarmowym 600cm/.

-maj-czerwiec - powódź na terenie województwa opolskiego.

2010 rok Rzeką Odrą przez Opole płynęła fala kulminacyjna w dniu 20.05.2010 roku

wysokości 801cm, z przepływem wody 1900m3/s.

Miasto Opole nie zostało zalane.

Zalane zostało część miasta Koźle, gminy Bierawa,Cisek, kilkanaście wsi,

3300 gospodarstw ,70tys. ha gruntów rolnych, powstały 53 wyrwy

w wałach przeciwpowodziowych.

W Krapkowicach wodowskaz wskazał odczyt w dniu 20.05.2010 - 826cm.

Kadra kierownicza komend Państwowej Straży Pożarnej / na dzień 30.06.2010 rok/

 

-Opolski Komendant Wojewódzki PSP -st.bryg.mgr inż. Karol Stępień

 

-Z-ca Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP -st.bryg.mgr inż. Marek Gajek

 

-Z-ca Opolskiego komendanta Wojewódzkiego PSP -st.bryg.mgr inż. Jerzy Paluch

 

-Komendant Powiatowy PSP w Brzegu -bryg.mgr inż. Andrzej Kwiatkowski

 

-Komendant Powiatowy PSP w Głubczycach -bryg.mgr inż. Wiesław Kopecki

 

-Komendant Powiatowy PSP w Kędzierzynie-Koźlu -bryg.mgr inż. Janusz Chomiak

 

-Komendant Powiatowy PSP w Kluczborku -mł.bryg.mgr inż. Janusz Krupa

 

-Komendant Powiatowy PSP w Krapkowicach -bryg.mgr inż. Marek Matczak

 

-Komendant Powiatowy PSP w Namysłowie -bryg.mgr inż. Krzysztof Gacek

 

-Komendant Powiatowy PSP w Nysie -bryg.mgr inż. Marek Makówka

 

-Komendant Miejski PSP w Opolu - mł.bryg.mgr inż. Paweł Kielar

 

-Komendant Powiatowy PSP w Oleśnie -mł.bryg..mgr Czesław Noga

 

-Komendant Powiatowy PSP w Prudniku -mł.bryg.mgr inż. Mirosław Jelonek

 

-Komendant Powiatowy PSP w Strzelcach Op. -st.bryg.mgr inż. Stefan Szłapa

 

ZGINĘLI PODCZAS PEŁNIENIA OBOWIĄZKÓW SŁUŻBOWYCH

 

CZŁONKOWIE KORPUSU TECHNICZNEGO POŻARNICTWA

 

FUNKCJONARIUSZE POŻARNICTWA

 

STRAŻACY PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

 

DRUHOWIE OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH

 

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W LATACH 1950 -2010


1954 rok - st.ogn.poż. Szczepan Kiełbasiński /Komenda Zawodowej Straży Pożarnej

CPN w Blachowni Śląskiej/

1955 rok – ppor.poż.Włodzimierz Husak /Komendant Powiatowy Straży Pożarnych

w Prudniku/

1963 rok - por. poż. Czesław Tworzydło /Komendant ZZSP Zakładów Azotowych

w Kędzierzynie/

1964 rok -por.poż. Karol Pełka /Komendant Powiatowy Straży Pożarnych

w Opolu/

1969 rok - ogn.poż. Gerard Gacka /Komenda Miejska Straży Pożarnych

w Raciborzu - WOSżP/

1976 rok -kpt.poż. Jerzy Kryger / Komenda Rejonowa Straży Pożarnych

w Opolu/

1976 rok -st.ogn.poż. Karol Wodecki /Komenda Rejonowa Straży Pożarnych

w Opolu/

1989 rok- st.ogn.poż. Jerzy Drąg /Komenda Wojewódzka Straży Pożarnych

w Opolu/

1992 rok-druh Andrzej Malinowski OSP Kłodnica -rej.Kędzierzyn-Koźle

1994 rok -st.og.poż. Zbigniew Pentoś /Szkoła Podoficerska PSP w Opolu/

1995 rok -st.str. Jerzy Wsiaki /Komenda Rejonowa Straży Pożarnych

w Głubczycach /

1995 rok – druh Kazimierz Cerkownia / OSP Kazimierz, gmina Głogówek,

Komenda Rejonowa Straży Pożarnych

w Prudniku /

 

1999 rok -ogn.poż. Stefan Mikuła / Komenda Miejska PSP w Opolu/

2009 rok- druh Bogdan Rak /OSP Radomierowice, gmina Murów

Komenda M iejska PSP Opole /


WOJEWÓDZKIE ZAWODY POŻARNICZE W LATACH 1950 – 1965

I Wojewódzkie Zawody Pożarnicze dla zawodowych i ochotniczych straży pożarnych typu „S”

zorganizowano we wrześniu 1952 roku. W Opolu startowały jednostki z północnej części województwa a w Raciborzu, jednostki z miast i powiatów południowych. Obowiązywał regulamin

zawodów z lat przedwojennych.

Komenda Główna Straży Pożarnych wydała w marcu 1953 roku „Regulamin Zawodów Pożarniczych”. Wprowadzono podział straży pożarnych na 5 grup:

I-straże typu Kr i Rm – wyposażone w pompy ręczne /sikawki/ i konny lub ręczny sprzęt

transportowy

II-straże typu Km, Rm1,Rm2 -z motopompą i konnym lub ręcznym sprzętem transportowym

III-OSP typu S1 i S2 -z motopompą lub autopompą i wyposażone w samochody

IV-OSP typu S3 -3 motopompy i 3 samochody

V-wszystkie straże zawodowe i oddziały ZSP oraz OSP typu S3, które z uwagi na możliwości

techniczne i personalne, mogły współzawodniczyć ze strażami zawodowymi.

Straże grupy V wystawiały jeden pluton w składzie: 1 dowódca, sekcja gaśnicza w składzie 1+8

oraz sekcja specjalna w składzie 1+4, razem 15 zawodników. Dowódcami jednostek ćwiczących,

mogli być tylko komendanci straży lub ich zastępcy.

Ćwiczenia były indywidualne i zespołowe, które dzieliły się na szkolne i alarmowo-bojowe.

W grupie V należało się wykazać umiejętnością sprawiania drabiny mechanicznej, drabin hakowych i drabiny trzyprzęsłowej / drążkowej polskiej, francuskiej łańcuchowej lub szwedzkiej/

oraz obsługiwania aparatu ratowniczego Hoeniga.

W grupie II/dla OSP/,ćwiczenia szkolne obejmowały między innymi:wejście 2 strażaków na drugie piętro wspinalni po jednej drabinie hakowej, uratowanie człowieka za pomocą linki a następnie

samoratowanie się za pomocą linki.

W grupie V konkurencje indywidualne obejmowały także sprawianie drabiny hakowej do 3 piętra

i samoratowanie za pomocą linki w czasie 70s, za które otrzymywano 40punktów.Za każda sekundę

czasu krótszego dodawano 1 punkt a za każdą sekundę czasu dłuższego odejmowano 1 punkt. Należy pamiętać, że drabiny hakowe były tylko drewniane, zgodnie z regulaminem wchodzono

po 1 szczeblu .

W zawodach indywidualnych był także tor przeszkód: długości 200m, z przeszkodami: płotek

o wysokości 1 metra, ściana drewniana o wysokości 2,2m, równoważnia długości 5m, wejście po

drabinie hakowej na I piętro, zawieszenie linki i opuszczenie się w dół przechwytami rąk, bez pomocy nóg w czasie 130 sekund, za które otrzymywano 50 punktów. Skrócenie lub wydłużenie

czasu wykonania o sekundę, powodowało dodanie lub ujęcie 1 punktu

W II Wojewódzkich Zawodach Pożarniczych , które odbyły sie na stadionie „Gwardii” w Opolu

w dniach 14-15 sierpnia 1955 roku, wzięło udział 40 jednostek z terenu województwa.

III Wojewódzkie Zawody Pożarnicze odbywają się w w dniach 14-15 lipca 1956 roku w Raciborzu.

IV Wojewódzkie Zawody Pożarnicze przeprowadzono w Jastrzębiu, powiat Namysłów w 1957 roku

i trwały dwa dni.

W miesiącu październiku 1958 roku w Brzegu, odbywają sie V Wojewódzkie Zawody Pożarnicze.

Na zawodach tych wprowadzono nowe,po raz pierwszy zastosowane w skali wojewódzkiej formy

szkoleniowe,odbywając ćwiczenia bojowe na obiektach, uprzednio nieznanych jednostkom.

Wprowadzono konkurencję z zakresu zapobiegania pożarom oraz egzaminy teoretyczne. Do oceny

wyników jednostkom startującym w tych zawodach, włączono również punktacje za przeprowadzoną wcześniej część alarmową, polegająca na sprawdzeniu w siedzibach startujących

jednostek: gotowości bojowej, czasu alarmu i wyjazdu sekcji.

Zarządzeniem KGSP z 8 grudnia 1961 roku wprowadzono „Regulamin Zawodów Pożarniczych dla

Ochotniczych Straży Pożarnych”.W grupach I /Kr/, II/Krm/, III/Km/,IV /S/ wprowadzono zmiany.

Wprowadzono: egzamin teoretyczny, musztrę, ćwiczenia szkolne i ćwiczenia alarmowo-bojowe

a w konkurencjach indywidualnych: egzamin teoretyczny i tor przeszkód. Egzamin teoretyczny

zakończony pomyślnie, pozwalał na wydanie świadectwa ukończenia kursu podstawowego.

W grupie IV/OSP typu S/ w ramach ćwiczeń szkolnych należało między innymi wejść po drabinie

hakowej na 2 piętro wspinalni przez 2 strażaków. Indywidualny tor przeszkód liczył 150 metrów

i wymagał: pokonania rowu o szerokości 2 metrów, płotka o wysokości 08,m, przejścia po drabinie

Szczerbowskiego ustawionej w piramidkę, pokonania równoważni długości 5 metrów, sprawienia

linii wężowej z 2 odcinków, wejścia po drabinie przystawnej i zabezpieczenia sie zatrzaśnikiem

za ostatni szczebel. W ćwiczeniach alarmowo-bojowych należało dobiec do samochodu, przejechać

nim odległość 150-200 metrów, pokonując przeszkody: wymiana koła / z czasem zastąpiono ją

nadaniem meldunku telefonicznego/, usunięcie belki, pokonać dwa ostre zakręty. Następnie zbudować stanowisko wodne przy zbiorniku, podać 2 prądy wody w tym jeden z drabiny

Szczerbowskiego a drugi z ziemi z zadaniem ugaszenia mgłą wodną płonącej cieczy w wannie.

O miejscu w końcowej klasyfikacji decydowała suma punktów karnych zebranych przez zespół i zawodnika indywidualnego.

W dniu 7 października 1962 roku, na wyspie Bolko w Opolu odbywają sie VI Wojewódzkie

Zawody Pożarnicze . W grupie IV -OSP typu S startowało 15 jednostek. Na zawodach obecny był

Komendant Główny Straży Pożarnych płk Roman Darczewski.

I Krajowe Zawody Pożarnicze rozegrano w dniach 12-13 września 1964 roku w Zabrzu.

Reprezentacja ZSP zajmuje XX miejsce i ocenę dostateczną na startujące 22 plutony ZSP.

OSP Opole-Nowa Wieś Królewska zajmuje V miejsce na 22 sekcje OSP startujące w grupie IV i ocenę bardzo dobrą.

Reprezentacja województwa opolskiego zajęła ogólnie 18 miejsce w kraju.

VII Wojewódzkie Zawody Pożarnicze odbywają się w dniu 10 października 1965 roku na byłym lotnisku w Starym Grodkowie. Nowością tych zawodów jest start tylko typowych samochodów

GBM, wyposażonych w działka wodne, reprezentujących wszystkie ZSP i OSP z miast powiatowych. OSP ćwiczyły według typowego regulaminu KGSP a ZSP startowały

w konkurencjach obejmujących sprawdziany: sprawności kierowców, umiejętności operowania

działkami wodnymi oraz użycia pił motorowych. W zawodach uczestniczył Wiceminister Spraw

Wewnętrznych inż. Sznek, sekretarz Prezydium WRN Stanisław Grela.

WOJEWÓDZKIE I KRAJOWE ZAWODY SPORTOWO-POZARNICZE

W LATACH 1966-1972

W 1966 roku odbyły się eliminacje do III Międzynarodowych Zawodów Pożarniczych CTIF

w Karlovac /Jugosławia/.W zawodach wojewódzkich w dniu 15 maja 1966 roku I miejsce

zajął ZSP Kluczbork a II miejsce OSP Sławice /pow.Opole z czasami 140 i 76,5 sekundy/. Na zawodach międzywojewódzkich we Wrocławiu w dniu 29 maja 1966 roku ZSP Kluczbork

i OSP Sławice / czas 79 i 74,5 s/ zakwalifikowały się na eliminacje krajowe.

Eliminacje krajowe odbyły się w dniach 27-29.06.1966 roku na stadionie „Marymontu”

w Warszawie. ZSP Kluczbork i OSP Sławice nie zakwalifikowały się na Międzynarodowe Zawody

Pożarnicze do Karlovac ale były to pierwsze jednostki, które ćwiczyły według „regulaminu

austriackiego” w województwie opolskim i zakwalifikowały sie na szczebel krajowy.

OSP Sławice zajęła IV miejsce na eliminacjach krajowych z czasami 58 i 73,5 sekundy. W grupie

OSP I miejsce zajął OSP Pszów woj. katowickie. Jednostkę do zawodów przygotowywał, pełniąc

funkcje koordynatora płk poż.. Mieczysław Janiec i druh Paweł Przybyła /trener OSP Sławice/.

W 1967 ukazuje się „Tymczasowy regulamin zawodów sportowo-pożarniczych” wprowadzony

przez KGSP a w 1968 roku „Regulamin zawodów sportowo-pożarniczych dla ochotniczych

i zawodowych straży pożarnych” wprowadzony Zarządzeniem nr2/68 KGSP z dnia 30.01.1968 rok.

Po raz pierwszy pojawia się tytuł „zawody sportowo-pożarnicze”.

Następuje wyraźny podział na część pożarniczą i sportową. W części sportowej zalecano

przeprowadzanie takich konkurencji,jak: trójbój/rzut granatem,skok w dal, bieg na 100m/,slalom,

wyścig kolarski,tenis stołowy, siatkówka,itp.

Część pożarnicza to: egzamin teoretyczny, ćwiczenia alarmowo-bojowe oraz sztafeta. Następuje

podział na trzy grupy: I grupa to OSP typu M /motopompa i wózek ręczny lub przyczepa/, II grupa

to OSP typu S /posiadające samochód/, a zawodowe straże pożarne to grupa III. Zawodowe straże

pożarne ćwiczyły plutonem / 2 sekcjami/.Pierwsza miała za zadanie: zgasić płonącą ciecz w wannie

prądem mgłowym a prądem zwartym podawanym z autodrabiny, obrócić tarczę. Druga sekcja

wykonywała ratowanie 2 ludzi z 3 pietra wspinalni za pomocą wora ratunkowego. Wejście na

wspinalnię odbywało się po drabinie hakowej. Ratownicy musieli także wykazać się umiejętnością

samoratowania. Regulamin wyraźnie precyzował sposób wykonania ćwiczenia i ściśle określał

zadania dla poszczególnych funkcyjnych. W „Wytycznych w sprawie organizacji i przebiegu II KZSP” KGSP z dnia 4 marca 1968 roku, ustalono, że ZSP wykonuje ćwiczenia następująco:

-członkowie plutonu spoczywają w łóżkach, na I piętrze strażnicy, przykryci kocami, ubrani

w granatowe spodenki i białe podkoszulki gimnastyczne,

-osoby, które będą ratowane oraz obsługa do naciągania wora ratowniczego, zajmują w tym czasie

miejsca, zgodnie z „Regulaminem Zawodów”,

-ubrania polowe leżą na taboretach, ustawionych przed łóżkami złożone w kostkę, obuwie

ustawione przed taboretami, na nim ułożone skarpetki,

-na sygnał akustyczny i świetlny „Alarm” sekcje ubierają się, zjeżdżają po ześlizgach do garażu,

zajmują miejsca w samochodach, wyjeżdżają do akcji pokonując 10m odcinek i zatrzymują się

przed linią mety. W czasie jazdy należy włączyć syreny i migacze,

-zawodnicy zakładają uzbrojenie osobiste w czasie jazdy samochodem. Przed opuszczeniem

samochodu, zawodnicy obowiązkowo muszą założyć hełmy i zapiąć paski podbródkowe. Dopięcie

pasów bojowych można dokonać po wyjściu z wozów. W czasie wydawania rozkazu przez

dowódców sekcji, zawodnicy muszą być kompletnie uzbrojeni,

-pozostałe czynności według „Regulaminu zawodów” od pkt3, ust.3, &43,

-zespołowy tor przeszkód według „Regulaminu zawodów” &44

Grupa II wykonywała ćwiczenia alarmowo-bojowe, jak grupa IV według „Regulaminu Zawodów Pożarniczych dla OSP” z 1962 roku.

Sekcje żeńskie wykonują ćwiczenia następująco / „Wytyczne” KGSP dnia 4 marca 1968 roku/:

-sekcja ubrana w granatowe dresy ustawia sie na linii startu w odległości 30m od makiety

parterowej remizy strażackiej,

-w remizie ustawiony jest stojak, na którym wisi uzbrojenie osobiste,

-na sygnał syreny sekcja przebiega 30m odcinek, wbiega do remizy, zakłada i całkowicie

zapina uzbrojenie osobiste,

-w kompletnym uzbrojeniu przebiega 10m do linii, za którą znajduje się sprzęt

-dalszy ciąg ćwiczeń według „Regulaminu zawodów młodzieżowych drużyn pożarniczych”

od wiersza 8, pkt 3, ust.3, & 40.

-motopompę obsługuje mechanik-kobieta, członek startującej sekcji.

W Krapkowicach , w kwietniu 1968 roku odbyły się eliminacje do II Krajowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych. W dniach 18-19 maja 1968 roku wyłoniona reprezentacja bierze udział w II Krajowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych we Wrocławiu i zajmuje miejsca: ZSP Kędzierzyn-VII miejsce, żeńska ZOSP Kluczbork-IX miejsce, OSP Dobra-XI miejsce, spośród 22 reprezentacji województw i miast wyłączonych z województw /w każdej grupie/. Po raz pierwszy startują drużyny kobiece na II KZSP we Wrocławiu.

Reprezentacja województwa opolskiego zajęła ogólnie 7 miejsce w kraju.

Następuje rozwój działalności w zakresie wychowania fizycznego i sportu w zawodowych strażach

pożarnych województwa opolskiego. W tym celu załogi ZSP wykonują sposobem gospodarczym,

/opracowane w Komendzie Wojewódzkiej/, wzorcowe zestawy sportowe i gimnastyczne, organizowane są spartakiady.

Na stadionie „Otmętu” w Krapkowicach, w dniach 5 i 6 września 1970 roku, odbyła się

I Spartakiada Sportowo-Obronna Komend i ZSP województwa opolskiego. Startowało ponad

200 zawodników i zawodniczek. Spartakiada stanowiła posumowanie wszystkich imprez sportowych roku 1970, organizowanych na terenie województwa opolskiego.

We wrześniu 1971 roku w Kluczborku,odbyła sie II Wojewódzka Spartakiada Sportowo-Obronna, w której wzięło udział 25 reprezentacji terenowych i zakładowych zawodowych straży pożarnych

z województwa opolskiego. Ogółem startowało 218 zawodników w tym 25 kobiet, w takich

konkurencjach, jak: bieg na 100m, skok w dal, skok wzwyż, pchnięcie kulą, rzut granatem,

wspinanie się po linie, wspinanie po 2 drążkach, sztafeta pożarnicza 4x100m.

Odbyły się również: zawody strzeleckie, finał rozgrywek w kometce i piłce ręcznej. W ogólnym

współzawodnictwie w 1971 roku zwyciężyła: ZSP Kluczbork,przed ZZSP Blachownia Śląska,

ZSP Brzeg i ZSP Głuchołazy.

W październiku 1971 roku na wojewódzkich zawodach sportowo-pożarniczych dla ZSP na byłym

lotnisku w Otmicach wprowadzono nową konkurencję – Techniczny Tor Przeszkód. Regulamin został opracowany w KWSP w Opolu.

W 1972 roku odbywają się na byłym lotnisku w Otmicach kolejne wojewódzkie zawody sportowo pożarnicze dla OSP, mające za zadanie przygotować i wyłonić najlepsze drużyny na III Krajowe Zawody Sportowo-Pożarnicze.

III Krajowe Zawody Sportowo-Pożarnicze odbyły się w Krakowie w dniach 26-27 maja 1972 roku. .Dla plutonu ZSP wprowadzono dodatkowe utrudnienie. Polegało ono na tym, że poza zadaniami określonymi regulaminem, przodownik lub pomocnik roty II pierwszej sekcji, po ugaszeniu

pianą płonącej ropy /w aparacie tlenowym lub na sprężone powietrze/, wynosił człowieka

/manekin/ z zadymionego namiotu. Po wyniesieniu manekina z namiotu, należało go ułożyć na

noszach ustawionych w odległości 10m od wejścia do namiotu. Członek roty wchodzącej do namiotu musiał być ubezpieczony linką. Dodatkowe utrudnienia: wanna do gaszenia ma być o wymiarach 1,5mx,5m /dawniej 1mx1m/,ilość ropy 15dm3 /dawniej 10 dm3/, ustawiona na podwyższeniu 50cm /dawniej ustawiona na ziemi/.

W dniu 12 maja 1972 roku podczas odprawy

kierowników reprezentacji na zawody i kierowników zespołów sędziowskich, ustalono:

-aparaty ochrony dróg oddechowych powinny być przewożone tak, jak do akcji rat.-gaś.,

-na zawodach mogą być stosowane linki ratownicze używane w podziale bojowym,

-podczas przygotowań do startu jednostki, drabiny hakowe muszą być doniesione pod wspinalnię

i ułożone obok wora ratowniczego. Mogą być stosowane tylko polskie drabiny z jedną kosą

i bez szczebla nad kosą.,

-odległość noszy i wanny z ropą od namiotu wynosi około 5m,

-w strażnicy będą ześlizgi usytuowane za wozami w ilości 2 na pluton,

-do zadymienia namiotu stosowany będzie ręczny granat dymny /RGD/ o 1 minutowym działaniu,

wrzucany do namiotu w momencie ogłoszenia alarmu,

-akcje ratowniczą ze wspinalni można prowadzić przez jedno z trzech okien, pozostających

w dyspozycji sekcji,

-sekcje OSP -grupa II, mogą startować zarówno na samochodach typu 028, jak i na samochodach

typu 003, przy czym zbiornik wodny będzie ustawiony po lewej stronie toru, /Jelcz 003/

-węże używane na zawodach mogą być spięte gumą, zabezpieczającą krąg węża przed

rozwinięciem,

-wsiadanie i wysiadanie z samochodu może być wykonane w sposób dowolny, lecz samochód

nie może ruszyć przy otwartych drzwiach,

-beczkowozy /nazwa z protokołu/ znajdujące sie na placu zawodów podczas całego zgrupowania

i startu w ćwiczeniach, musza być bezwzględnie napełnione wodą,

-w ćwiczeniach alarmowo-bojowych ŻDP, MDP i OSP odległość od zbiornika do miejsca

ustawienia drabiny wynosi 65m.

Reprezentacja województwa opolskiego na III Krajowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych w Krakowie zajęła w ogólnej klasyfikacji województw 2 miejsce a w poszczególnych grupach:

-ZSP - 2 miejsce, puchar Komendanta Głównego Straży

20

Pożarnych, złote medale za wynik bardzo dobry,

-OSP z miejscowości -10 miejsce, srebrne medale za wynik dobry / ulegając

zwycięzcy zaledwie 15pkt/,

-OSP z miasta powiatowego -5 miejsce, złoty medal za wynik bardzo dobry,

-MDP -1 miejsce, puchar Ministra Spraw Wewnętrznych,

złote medale za wynik bardzo dobry,

-ŻDP -2 miejsce, puchar Komendanta Głównego Straży

Pożarnych, złote medale za wynik bardzo dobry,

W skład reprezentacji województwa wchodzili:

*Pluton ZSP z Raciborza w składzie:

d-ca plutonu- kpt. Władysław Cieślikiewicz /z-ca MKSP w Raciborzu/

d-ca I sekcji - st.ogn.Roman Uchacz / szef zmiany ZSP Racibórz/

d-ca II sekcji- mł.ogn.Tadeusz Czarnopolski /d-ca sekcji ZSP Nysa/

d-ca sekcji pomocniczej- ogn.Paweł Daszyński /d-ca sekcji ZSP Kędzierzyn/

Mechanicy-kierowcy -st.ogn.Paweł Szymiczek /ZSP Racibórz

-sekc.Piotr Poliwoda /KWSP Opole/

przodownicy i pomocnicy -str.Jerzy Kowalski /ZSP Opole/

rot: I sekcji /gaśniczej/ - st.str.Joachim Kowalski /ZSP Opole/

-st.str.Józef Wilczek /ZSP Racibórz/

-st.str.Robert Gediga /ZSP Kędzierzyn/

II sekcji /ratowniczej/ -st.str.Mieczysław Jędrzejowski /ZZSP PZPB„Frotex”Prudnik/

-str.Stanisław Spórna /ZZSP PZPB „Frotex” Prudnik/

-st.str.Jerzy Kiczka /ZSP Opole/

-str.Jerzy Chwałek /ZZSP ZCh „Blachownia” Kędzierzyn/

III sekcji /pomocniczej/ -mł.ogn.Czesław Depta /ZSP Prudnik/

-st.str.Władysław Mazur /ZSP Prudnik/

-str.Jerzy Grzyb /ZZSP ZCh 'Blachownia” Kędzierzyn/

-str.Mirosław Kaczmarek /ZZSP ZCh „Blachownia”/

-str.Augustyn Piętka /ZSP Racibórz/

-st.str.Bernard Mika /ZSP Opole/

-str.Krzysztof Kuriata /ZSP Opole/

*OSP z miejscowości -OSP Chmielowice /pow.Opole/ w składzie:

d-ca sekcji - Wiesław Łoś

przodownik I roty - Stefan Biskup

pom.przod.I roty - Joachim Cichos

przodownik II roty -Antoni Biskup

pom.przod.II roty -Stefan Mocia

kierowca-mechanik -Franciszek Długosz

rezerwowy -Jerzy Walecko

*OSP z miasta powiatowego -OSP Opole-Nowa Wieś Królewska /m.Opole/

d-ca sekcji -Bogdan Sułkowski

przodownik I roty -Henryk Fiszer

pom.przod.I roty -Rudolf Stoszek

przodownik II roty -Józef Weber

pom.przod.II roty -Helmut Drozd

kierowca-mechanik -Roman Mila

rezerwowy -Mieczysław Więckowski

*MDP -MDP OSP z Kluczborka /pow.Kluczbork/ -trener-kpt.poż. Włodzimierz Blada

d-ca sekcji -Leszek Górecki

przodownik roty -Leszek Kałwak

pom.przod.roty -Bogdan Naróg

przodownik roty -Jerzy Kujawa

pom.przod.roty -Jan Heczko

mechanik -Henryk Płaza

łącznik -Ryszard Kuś

rozdzielaczowy -Wacław Prokopski

rezerwowy -Jan Dzierżoń

 

*ŻDP -ŻDP ZOSP ZPDz ”Unia” w Łączniku /pow.Prudnik/

d-ca sekcji -Barbara Szyndzielorz

przodownik roty -Lidwina Barsz

pom.przod. roty -Urszula Cholewa

przodownik roty -Małgorzata Zając

pom.przod.roty -Róża Kuboń

rozdzielaczowy -Regina Daniel

łącznik -Dorota Suchoń

mechanik -Weronika Feter

rezerwowy -Wanda Bocek

Krajowe Zawody Sportowo-Pożarnicze dla MDP były przeprowadzone po raz pierwszy w Polsce.

Kierownikiem reprezentacji województwa opolskiego był mjr Romuald Kocielski.

Te wybitne osiągnięcia nie mające precedensu w dotychczasowej historii pożarnictwa województwa opolskiego są wynikiem wysokiego poziomu wyszkolenia jednostek, rezultatem skrupulatnych i skutecznych przygotowań reprezentacji oraz efektem dużego, osobistego zaangażowania, ambicji, hartu i woli zwycięstwa zarówno zawodników, jak i kadry instruktorsko-trenerskiej.

SPORT POŻARNICZY W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W LATACH 1973-1975

Zimą 1972/73 przychodzi decyzja z KGSP, że do Brna ,w lipcu 1973 roku na V Międzynarodowe Zawody Pożarnicze CTIF ma pojechać reprezentacja ZSP z województwa opolskiego, bo na

III KZSP w Krakowie byli prawie najlepsi, a tylko drobny błąd techniczny sprzętu zdecydował,

o małej porażce. Pluton ZSP Racibórz z woj. opolskiego zajął II miejsce, ulegając jednym punktem /1s/ reprezentacji województwa rzeszowskiego mimo, że zwyciężył zarówno w ćwiczeniach

alarmowo-bojowych i sztafecie pożarniczej.

Międzynarodowe Zawody Pożarnicze CTIF będą rozgrywane według regulaminu CTIF, tzw. „regulaminu austriackiego” oraz dodatkowo w sportach pożarniczych, według tzw.”regulaminu radzieckiego”.

Reprezentacja ZSP z województwa opolskiego będzie reprezentować pożarnictwo polskie

w sportach pożarniczych według tzw.”regulaminu radzieckiego” a ZSP Rzeszów według regulaminu CTIF tzw.”regulaminu austriackiego”/I miejsce na III KZSP w Krakowie/.

Wyłoniono kadrę wojewódzką i opracowano program przygotowań: indywidualna praca w macierzystych jednostkach, zgrupowania eliminacyjno-sprawnościowe, techniczno-kondycyjne,

sześciotygodniowe zgrupowanie przedstartowe treningowo-doskonalące dla ścisłej kadry zawodników w Głuchołazach.

Głównym trenerem i koordynatorem przygotowania reprezentacji był płk poż. Mieczysław Janiec. W ZSP w Opolu str.Jerzy Kowalski rano stawiał tranzystorowe radio na oknie II piętra wspinalni / Opole, ul.Ozimska 53/, brał do ręki drabinę hakową i wchodził na wieżę, żeby z niej zaraz zejść. Upał nie upał, deszcz nie deszcz, pożar nie pożar. Dookoła biegło życie, koledzy grali w piłkę, konserwowali sprzęt , opalali sie w słonku a on nic tylko wchodził i schodził. Po sto i więcej razy na zmianę. W ZSP Kluczbork , gdzie trenerem był kpt. Włodzimierz Blada, ćwiczyli str.Jerzy Kujawa i str.Bogusław Naróg.

W dniach 8-15 lipca 1973 roku w Brnie /Czechosłowacja/ na V Międzynarodowych Zawodach

Pożarniczych CTIF wystąpiła drużyna w składzie:Władysław Cieślikiewicz, Edward Feret, Jerzy

Kowalski, Jerzy Kujawa, Bogusław Naróg, Stanisław Spórna,,Alojzy Sambok,Janusz Szeląg,Robert

Gediga,Mieczysław Jędrzejowski. Reprezentacja Polski w klasyfikacji końcowej po czterech konkurencjach zajęła 4 miejsce z ogólna ilością 22 punktów,uzyskując w poszczególnych

konkurencjach:100m z przeszkodami-4 miejsce,drabina hakowa-4 miejsce,sztafeta 4*100m-

4 miejsce,ćwiczenia bojowe-5 miejsce.W konkurencjach indywidualnych:drabiny hakowe-

26 miejsce-Jerzy Kowalski-18,2s, 38-Alojzy Sambok-18,7s, 39-Stanisław Spórna-18,9s, 44-Jerzy

Kujawa-19,2s; 100m z przeszkodami-8 miejsce-Jerzy Kujawa-18,0s, 20-Stanisław Spórna-18,6s,

27-Jerzy Kowalski-19,0s, 33-Robert Gediga-19,2s. Jerzy Kujawa w konkurencji 100m z przeszkodami ustanowił nowy rekord Polski z czasem 18,0s.

W dniach 21-23 września 1973 roku odbyły się w Sofii /Bułgaria/-VI Międzynarodowe Zawody

Sportowo-Pożarnicze Krajów Demokracji Ludowej. Polskę reprezentowała 1 drużyna

z województwa opolskiego w składzie:Jerzy Kowalski,Jerzy Kujawa,Bogusław Naróg,Janusz

Szeląg,Alojzy Sambok.Robert Gediga,Stanisław Spórna,Antoni Gumięga,Stanisław Zadylak,Józef Michna. Reprezentacja Polski zdobyła 4 brązowe medale:

-III miejsce w ogólnej klasyfikacji 4 konkurencji /wspólnie z Czechosłowacja/

-III miejsce drużynowo w 100m z przeszkodami

-III miejsce drużynowo w drabinie hakowej

-III miejsce Jerzego Kujawy w 100m z przeszkodami z czasem 17,3s /rekord Polski/

oraz zajęła miejsce:5-sztafeta 4*100m,4-ćwiczenia alarmowo-bojowe.

W konkurencjach indywidualnych uzyskano czasy: 100m z przeszkodami:Jerzy Kujawa-17,3s/III

miejsce/ Bogusław Naróg-17,9s/XI/,Antoni Gumięga-18,4s/XVIII/,Jerzy Kowalski-18,5s/XIX/

Stanisław Spórna-18,9s,/XXVIII/,Robert Gediga-19,9s/XXX/ ; drabiny hakowe:Janusz Szeląg-

16,9s/XIII miejsce i rekord Polski/,Jerzy Kujawa-17,3s/XVIII/,Jerzy Kowalski-17,4s/XX/,

Stanisław Zadylak-17,5s/XXI/,Alojzy Sambok-17,5s/XXII/,Józef Michna-17,5s/XXIII/.

Janusz Szeląg był pierwszym zawodnikiem w Polsce, który wchodził po drabinie hakowej co

dwa szczeble.

Zarządzeniem nr 5/74 KGSP z dnia 30 kwietnia 1974 roku wprowadzono w życie „Instrukcję

w sprawie wychowania fizycznego i sportu w ochronie przeciwpożarowej”.Wszyscy członkowie

Korpusu Technicznego Pożarnictwa mają zdawać testy sprawności fizycznej: nr1-letni, nr2-zimowy, nr3-pływanie, nr4- kondycyjno-rekreacyjny/dla strażaków powyżej 40 roku życia/.

W 1974 roku w ramach zawodów wojewódzkich przeprowadzono:

-finał rozgrywek w piłce siatkowej, w której zwyciężyła drużyna ZSP Kędzierzyn, przed ZSP Nysa,

Kluczbork i Strzelce Opolskie,

-we wrześniu zawody strzeleckie z broni kbks, według tzw. „systemu pojedynków strzeleckich” z

udziałem 25 czteroosobowych drużyn, reprezentujących zawodowe i zakładowe straże pożarne.

Zwyciężyła drużyna ZZSP Zakładów Azotowych „Kędzierzyn” przed ZSP Paczków

ZSP Niemodlin,

-we wrześniu na jeziorze Turawskim odbyły sie wojewódzkie zawody łodzi ratowniczych

i zawody pływackie. W konkurencji wyścigu łodzi ratowniczych na dystansie 8km, zwyciężyła

pięcioosobowa obsada ZZSP Huty im.Gen.K. Świerczewskiego w Zawadzkiem w czasie 40,35min,

przed ZZSP Zakładów Azotowych „Kędzierzyn” w czasie 40,51min i ZSP Kędzierzyn

w czasie 41,0min. W konkurencjach pływackich zwycięzcami okazali się: w pływaniu 100m

stylem dowolnym-Z.Gwóźdź z ZSP Nysa, M.Sidor z ZSP Głubczyce i J.Dzbanuszek z ZSP

Głuchołazy. Natomiast w pływaniu w sprzęcie ABC/płetwy,maska,fajka/ na dystansie 200m:

A.Basaraba z ZSP Kędzierzyn, M.Urbański z ZSP Grodków i L.Kuzdrowski z ZSP Opole,

-finalną imprezę sportowo-sprawnościową była V Wojewódzka Spartakiada Komend i ZSP

województwa opolskiego.

W V Spartakiadzie uczestniczyły reprezentacje wszystkich 28 terenowych i zakładowych

zawodowych straży pożarnych województwa opolskiego oraz drużyna pożarnicza kadry czeskiej

oraz reprezentacja województwa katowickiego. Dnia 19 września 1974 roku na wspinalni ZSP

Głuchołazy rozegrano konkurencję :wejście po drabinie hakowej na III piętro wspinalni-potraktowane jako III Mistrzostwa województwa w tej konkurencji , według

międzynarodowego regulaminu zawodów sportowo-pożarniczych; pożarniczą gimnastykę

przyrządową oraz skok w dal i rzut granatem.

Na podium zwycięzców w konkurencji drabin hakowych stanęli:

-Jerzy Kowalski /ZSP Opole/ z czasem 16,2s /nowy rekord Polski/

-Janusz Szeląg /ZSP Nysa/ z czasem 16,9s /wyrównał dotychczasowy rekord Polski/

-Jerzy Kujawa /ZSP Kluczbork/ z czasem 17,3s

Najlepszym z reprezentacji Czechosłowacji okazał się Józef Charwat z czasem 17,4s

a z reprezentacji województwa katowickiego Zdzisław Dymitruk z czasem 21,6s.

W dniu 20 września 1974 roku na stadionie MZKS w Nysie rozegrano konkurencje: bieg 100m

z przeszkodami. W konkurencji 100m z przeszkodami uzyskano czasy:

-Jerzy Kujawa /ZSP Kluczbork/ -17,0s /nowy rekord Polski/

-Józef Charwat /CSRR/ -18,0s

-Jerzy Kowalski /ZSP Opole/ -18,0s

-Bogusław Naróg /ZSP Kluczbork/-18,0s

-Antoni Gumięga /KWSP Opole/ -18,4s

Ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne i możliwość wypadku, nie można było przeprowadzić konkurencji sztafety pożarniczej a ćwiczenia bojowe przeprowadzono pomiędzy reprezentacją województwa opolskiego i reprezentacja CSRR. Zwyciężyli opolanie

z czasem 46,5s a reprezentacja CSRR uzyskała czas 61,3s.

Po V Spartakiadzie w 1974 roku ustalono, że niezwłocznego uregulowania wymagają sprawy:

-oficjalnego uznawania rekordów jednostek ZSP z województw i kraju w konkurencjach

objętych międzynarodowym regulaminem zawodów sportowo-pożarniczych

i uhonorowania ich zdobywców,

-organizowania na wzór lig sportowych, Mistrzostw Polski w konkurencjach

sportowo-pożarniczych,

-organizowania obozów kondycyjnych dla ścisłej czołówki województwa i kraju,

-każda ZSP winna mieć ścianę ćwiczeń i metalowe drabiny hakowe.

W 1974 roku reprezentacja województwa opolskiego zdobyła w dorocznych zawodach we Frydku-

Mistku /Czechosłowacja/ „Puchar Beskidów”.

W Magdeburgu /Niemiecka Republika Demokratyczna/ w 1975 roku odbyły się VII Międzynarodowe Zawody w Sporcie Pożarniczym Krajów Socjalistycznych. Reprezentację Polski stanowili zawodnicy z województwa opolskiego w składzie 10 osób. W ogólnej klasyfikacji Polska zajęła III miejsce/wspólnie z NRD/, uzyskując: III miejsce wspólnie z drużyną z Czechosłowacji w drabinach hakowych, III miejsce w 100m z przeszkodami, III miejsce w sztafecie pożarniczej, IV miejsce w pożarniczych ćwiczeniach bojowych i zdobyła 4 brązowe medale.

SPORT POŻARNICZY NA ŚWIECIE DO 1976 roku

Komendant Główny Straży Pożarnych Zarządzeniem nr 10/76 z dnia 20 lutego 1976 roku w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego regulaminu zawodów sportowo-pożarniczych dla zawodowych i ochotniczych straży pożarnych oraz młodzieżowych drużyn pożarniczych, załącznikiem nr 4 wprowadził „Regulamin zawodów sportowo-pożarniczych dla grupy IV-zawodowe straże pożarne” /według regulaminu zawodów międzynarodowych/.

Zawody rozgrywane są w następujących konkurencjach konkurencjach:

-wejście po drabinie hakowej na 3 piętro wspinalni

-pokonanie 100 m toru przeszkód

-sztafeta pożarnicza 4*100m z przeszkodami

-ćwiczenia bojowe od motopompy

Do udziału w zawodach można zgłosić 10 zawodników, którzy biorą udział w konkurencji :100m z przeszkodami i wejście po drabinie hakowej na 3 piętro wspinalni-8 zawodników /liczy się czas

6 zawodników/;W konkurencji sztafety pożarniczej 4*100m z przeszkodami z 8 zawodników tworzy sie dwa zespoły, które biorą udział w sztafecie. Do udziału w ćwiczeniu bojowym wyznacza się 7 osób.

Podstawowym i jedynym kryterium oceny wszystkich konkurencji jest czas wykonania ćwiczenia.

Przy czym za uzyskanie łącznego najniższego czasu w danej konkurencji, drużyna otrzymuje

1 punkt, za 2 miejsce dwa punkty, za 3 miejsce trzy punkty itd. Ogólna klasyfikację drużynową

ustala sie na podstawie najmniejszej ilości punktów, otrzymanych łącznie we wszystkich

konkurencjach.

W 1976 ustalenia sprzętowe były następujące, np:

1.drabina hakowa -drabina hakowa składa się z dwóch drewnianych /metalowych/ bocznic

połączonych szczeblami oraz ze stalowego zębatego haka /kosy/. Hak

umocowany jest do trzech górnych szczebli przy pomocy przyspawanych

tulei. Wymiary drabiny hakowej:długość-4100mm;szerokość-300mm,

długość haka-650mm;rozstaw bocznic-250mm,rozstaw szczebli-340mm,

odstęp między szczeblami-310mm;liczba szczebli-13;ciężar do-10kg.

Zmiany dokonane w 1978 roku-dowolnej produkcji,ciężar minimalny

8,5kg,ilość szczebli-13,bez odsadek.

2.ubiór-wszyscy zawodnicy występują w pożarniczym umundurowaniu ochronnym,

w hełmach/bez uzbrojenia osobistego/ i obuwiu służbowym /na twardej podeszwie/.

Wprowadzono później pas bojowy typu młodzieżowego.

3.sztafeta pożarnicza 4*100m z przeszkodami-na IV odcinku w odległości 2om od linii

etapu ustawia się jedną gaśnicę pianową. Wprowadzono później gaśnicę proszkową GP-2.

4.100m z przeszkodami-węże tłoczne o długości po 20m,zakończone łącznikami typu

„Sztorc”,średnica węży 52mm. Po zmianach-węże tłoczne długości 20m /+-0,5m/,

fi 50 do 52 mm,łączniki „Sztorca” lub „Rota”.

Do 1971 roku włącznie, Polskę na międzynarodowych zawodach w sporcie pożarniczym, reprezentowali zawodnicy rekrutujący się z podchorążych Szkoły Oficerów Pożarnictwa.

W latach 1973 i 1975 skład polskiej reprezentacji na zawodach w Brnie, Sofii i Magdeburgu

stanowili funkcjonariusze i pracownicy zawodowych straży pożarnych województwa opolskiego.

Natomiast już w 1977 roku w Brnie nasz zespół kadry narodowej składał się z zawodników trzech województw: katowickiego, opolskiego i warszawskiego.

We wrześniu 1971 roku odbyły się w Szczecinie VIII wojewódzkie zawody pożarnicze dla

zawodowych straży pożarnych, które ćwiczyły według regulaminu obowiązującego na zawodach

międzynarodowych - regulaminu radzieckiego. Były to pierwsze zawody w sporcie pożarniczym

w kraju, na szczeblu wojewódzkim. Mimo wielu starań, KWSP Szczecin nie otrzymała drabin

hakowych produkowanych przez zakłady w Paczkowie – według norm radzieckich. Zawodnicy

z 9 ZSP startowali na drabinach krajowej produkcji, które są cięższe i drewniane.

Krótka historia sportu pożarniczego:

Krajem, który pierwszy wprowadził sport pożarniczy jako samodzielną dyscyplinę był Związek

Socjalistycznych Republik Radzieckich /ZSRR/.

W 1937 roku odbyły się w ZSRR ogólnokrajowe zawody straży pożarnych, w programie których

po raz pierwszy znalazła się konkurencja- sport pożarniczy. Dynamiczny rozwój tego sportu nastąpił jednak dopiero po II wojnie światowej. Te daty można uznać za przełomowe w historii

sportu pożarniczego w ZSRR:

1945 rok- kiedy wyłoniono ogólnokrajowego mistrza straży pożarnych w dwuboju pożarniczym,

1951 rok- przyznanie tytułów mistrza kraju w konkurencjach: wejście po drabiny hakowej

na 3 piętro wspinalni i pożarniczym torze przeszkód na 100m ,

1959 rok- kiedy wprowadzono pierwszy jednolity program 4 konkurencji sportu pożarniczego,

przepisy dotyczące przyznawania tytułów sportowych i klas sportowych oraz zasady

kwalifikacyjne dla sędziów,

1963 rok-zatwierdzony został nowy regulamin,który z niewielkimi zmianami obowiązuje do

dziś. Dokument ten reguluje organizację zawodów sportowych,technikę

wykonywania poszczególnych konkurencji,zasady sędziowania oraz tryb rejestracji

rekordów.

Sportem Pożarniczym kieruje Federacja Sportu Pożarniczego,powołana w 1963 roku. Ogniwa

Federacji działają w republikach,województwach,większych miastach.

Federacja koordynuje całokształt prac związanych z rozwojem sportu pożarniczego,opracowuje

kalendarze imprez centralnych,wprowadza zmiany do regulaminu,organizuje szkolenie trenerów,

zatwierdza rekordy,przyznaje tytuły sportowe,zatwierdza projekty obiektów i przyrządów

sportowych.

Sędziowie-w zależności od posiadanych kwalifikacji i doświadczenia,sędziom przyznaje się

tytuły:sędziego ogólnokrajowego,sędziego republiki i sędziego I kategorii. Uprawnienia sędziowskie przyznaje Główny Urząd Ochrony Przeciwpożarowej ZSRR, natomiast przydziały

sędziów do sędziowania zawodów dokonują ogniwa Federacji Sportu Pożarniczego.

Zawody-regulamin przewiduje 5 rodzajów zawodów:indywidualne,drużynowe, indywidualno-

drużynowe,klasyfikacyjne,eliminacyjne. W większości konkurencji zawodnicy startują z bloków,po strzale z pistoletu startowego. W 1975 roku podczas zawodów w Duszanbe, po raz pierwszy wykorzystane zostały elektroniczne tablice świetlne do podawania wyników.

Pierwszą ogólnokrajową klasyfikację zawodników uprawiających wyczynowo sport pożarniczy

wprowadzono w 1963 roku. Zasady klasyfikacyjne i minima czasowe zmieniane są co 2 lata.

Niektóre normatywy czasowe dla zawodników dorosłych na lata 1975-1976:/w sekundach/

*Mistrz sportu

-wejście po drabinie hakowej na 3 piętro -15,8

-100m z przeszkodami -17,6

-dwubój pożarniczy -34,2

*Kandydat na mistrza sportu

-wejście po drabinie hakowej -16,9

-100m z przeszkodami -19,0

-dwubój pożarniczy -37,0

*Zawodnik klasy I

-wejście po drabinie hakowej -18,0

-100m z przeszkodami -21,0

-dwubój pożarniczy -40,0

*Zawodnik II klasyfikacja

-wejście po drabinie hakowej -20,0

-100m z przeszkodami -23,0

-dwubój pożarniczy -45,0

*Zawodnik III klasy

-wejście po drabinie hakowej -22,0

-100m z przeszkodami -25,0

-dwubój pożarniczy -48,0

Obowiązują indywidualne tytuły sportowe:mistrz sportu,kandydat na mistrza sportu, zawodników klasy I, II, III. W 1970 roku wprowadzono dodatkowy tytuł-międzynarodowego mistrza sportu.

Rekordy krajowe i republik mogą być uznawane jedynie podczas zawodów objętych kalendarzem

imprez, z udziałem obsady sędziowskiej o odpowiednich uprawnieniach. Ustalona została

dokumentacja wyników rekordowych i tryb ich publikowania. Prowadzona jest wieloletnia

ewidencja rekordów i nazwisk rekordzistów. Co roku ogłasza się listy dziesięciu najlepszych

zawodników i drużyn.

Trenerzy-kadra trenerów rekrutuje się z doświadczonych sportowców,praktyków i teoretyków,

posługujących się nowoczesnymi metodami treningowymi. Dla doskonalenia pracy trenerskiej

organizowane są ogólnokrajowe zgrupowania trenerów. Wykładowcami są pracownicy instytutów wychowania fizycznego i specjaliści w zakresie sportu pożarniczego.

Zagadnieniami teoretycznymi sportu pożarniczego i metodami treningu zajmuje się Instytut

Kultury fizyczne w Leningradzie.

W oficerskich szkołach pożarniczych prowadzone są cykle wykładów na temat teorii i techniki

wykonywania ćwiczeń, zasad sędziowania i metod treningu. Za dobre wyniki w pracy trenerskiej

przyznawane są tytuły: starszy trener i zasłużony trener.

Treningi-cykl treningowy dla zawodników trwa cały rok i podzielony jest na okresy:przejściowy,

przygotowawczy i startów.

Okres przejściowy przypada na październik i listopad. W tym czasie zawodnicy doskonalą technikę,opanowanie nowych rodzajów chwytów sprzętu i przyrządów,itp.

Okres przygotowawczy trwa od grudnia do kwietnia. Miesiące zimowe są poświęcone na treningi

rozwijające ogólną sprawność fizyczną .Od marca rozpoczynają się, przeważnie trzy razy w tygodniu po dwie godziny, ćwiczenia poszczególnych konkurencji. Dla każdej konkurencji są

ustalone czasy kontrolne. Uzyskiwane wyniki wpisuje się do indywidualnych dzienników

treningowych.

W okresie startów celem treningów jest utrzymanie najwyższej formy tuż przed zawodami.

Place ćwiczeń-w wielu garnizonach pożarniczych są boiska treningowe i stadiony. Tylko w 1975 roku oddano do użytku obiekty sportowe w:Baku, Biełgorodzie,Uljanowsku, Serańsku, Orenburgu.

Stadion sportu pożarniczego w Tallinie ma trybuny na 4000 miejsc,szatnie,natryski,pomieszczenia

dla sędziów i zawodników. W Rostowie nad Donem wybudowano dwubieżniowy 100m tor

przeszkód i wspinalnię trzypiętrową w krytej hali.

Sport pożarniczy w ZSRR obejmuje także trzy konkurencje dla juniorów:grupa wiekowa 15-16 lat i 17-18 lat. Konkurencje dla juniorów: wejście po drabinie hakowej na 1 piętro / dla grupy starszej na 2 piętro/, pokonanie 80m toru przeszkód / dla grupy starszej 100m/, dwubój pozarniczy juniorów.

Normy czasowe dla juniorów na lata 1973-1976: /osiągnięcie klasy sportowej/

*grupa wiekowa 15-16 lat

-wejście po drabinie hakowej na 1 piętro wspinalni:

I klasa -10,1s; II klasa-11,0s; III klasa-12,0s

-80m tor przeszkód:

I klasa-19,2s; II klasa-20,8s; IIIklasa-22,5s

-dwubój pożarniczy juniorów:

I klasa-30,0s; II klasa-32,8s; III klasa-35,0s

*grupa wiekowa 17-18 lat

-wejście po drabinie hakowej na 2 piętro wspinalni:

I klasa-16,0s; II klasa-17,5s; III klasa-19,0s

-100m tor przeszkód

I klasa-22,0s; II klasa-23,5s; III klasa-25,0s

-dwubój pozarniczy juniorów:

I klasa-39,0s; II klasa-42,0s; III klasa-45,0s

Rozwiązanie spraw organizacyjnych stworzyło pomyślne warunki dla rozwoju sportu pożarniczego.

Zaczął on zyskiwać nowych zwolenników. Uprawiali go ochotnicy, młodzież, członkowie klubów-

stawał sie sportem masowym.

I Mistrzostwa ZSRR odbyły sie w 1965 roku w Leningradzie. Uczestniczyły w nich reprezentacje

większości republik. Na mistrzostwa zostali zaproszeni przedstawiciele pożarnictwa krajów socjalistycznych. Polskę reprezentował ówczesny Zastępca Komendanta Głównego Straży Pożarnych płk poż. Władysław Pilawski.

Bardzo ważnym dla tej dyscypliny sportu był rok 1968. Z okazji 50-lecia pożarnictwa radzieckiego

w ZSRR,odbyło sie wiele imprez sportowych. W Leningradzie rozegrano I MIĘDZYNARODOWE

Zawody w Sporcie Pożarniczym Państw Socjalistycznych. Polska w tych zawodach nie uczestniczyła. Zwyciężyła reprezentacja ZSRR przed NRD, Rumunią, Bułgarią i Czechosłowacją.

II Międzynarodowe Zawody w Sporcie Pożarniczym Państw Socjalistycznych odbyły się w 1969

roku w Bukareszcie /Rumunia/. Polska w klasyfikacji ogólnej zajęła 6 miejsce.

Kolejne III Międzynarodowe Zawody w Sporcie Pożarniczym Państw Socjalistycznych odbyły się

w dniach 13-14 września 1970 roku na stadionie KS”Gwardia” w Warszawie.

Reprezentacja Polski zajęła w ogólnej klasyfikacji 5 miejsce a w: 100m z przeszkodami-2 z czasem 123,9s; wejście po drabinie hakowej–7 z czasem-136,3s;sztafeta 4*100m-3 z czasem-75,0s;ćwiczenia bojowe-5 z czasem-69,0s

IV Międzynarodowe Zawody w Sporcie Pożarniczym odbyły się w 1971 roku w Budapeszcie

/Węgry/.Polska reprezentacja zajęła w ogólnej klasyfikacji 3 miejsce i wróciła z brązowymi medalami. Reprezentacja Polski uzyskała wyniki:100m z przeszkodami-5 miejsce z czasem 121,0s;wejście po drabinie hakowej -7 miejsce z czasem121,9s;sztafeta 4*100m-2 miejsce

z czasem71,0s;ćwiczenia bojowe-1 miejsce z czasem 48,2s.

Do 1971 roku włącznie, w skład reprezentacji Polski na międzynarodowe zawody w sporcie pożarniczym wchodzili zawodnicy, rekrutujący się z podchorążych Szkoły Oficerów Pożarnictwa

w Warszawie.

W latach 1973-1975 reprezentacja Polski składała się tylko z funkcjonariuszy i pracowników zawodowych straży pożarnych województwa opolskiego.

Początki były trudne-wspomina płk poż. Mieczysław Janiec:Mieliśmy film z Międzynarodowych Zawodów Pożarniczych Państw Socjalistycznych z Warszawy z 1970 roku, trochę uszkodzony-odtwarzaliśmy go i tak się uczyliśmy konkurencji w sporcie pożarniczym.

Wspomina ogn.poż. Jerzy Kujawa-jaka była jego droga do sportu pożarniczego:

„To był przypadek. Pociągał mnie sport. W Kolejowym Klubie Sportowym w Kluczborku biegałem na dystansie 100m i uzyskiwałem czas 10,7-10,8 sekundy. Pracowałem juz jako kierowca

w ZSP Kluczbork. O moich startach w klubie dowiedział się płk poż. Mieczysław Janiec z Opola.

Zabrał mnie na zgrupowanie do Głuchołaz i powiedział, że będę trenował bieg po drabinie

hakowej oraz 100m z przeszkodami. Byłem przerażony. Nigdy przedtem nie wchodziłem po

drabinie hakowej do I piętra wspinalni, a tu perspektywa nie wchodzenia, a wbiegania i to aż na

III piętro. Pierwszy instruktaż o nachwytach i podchwytach, o koordynacji pracy rąk i nóg

i pierwsza próba. Ważne były dla mnie nie nachwyty i podchwyty a to, żeby kurczowo trzymać się drabiny i aby nogi trafiły na szczeble Przyszedł wreszcie dzień sprawdzianu Wszedłem na III piętro wspinalni tylko raz. Dokonanie podobnego wyczynu po raz drugi przerastało już moje możliwości. Zająłem ostatnie miejsce. Podczas jednego z pierwszych treningów zleciałem nawet z drabiny z wysokości I piętra.

Czekałem kiedy otrzymam polecenie spakowania rzeczy i powrotu do jednostki. Nic takiego jednak

nie nastąpiło. Przełożeni na zgrupowaniu byli wyrozumiali i cierpliwi. Obdarzyli mnie dużym

kredytem zaufania, chociaż koledzy wygrywali ze mną kiedy i jak chcieli. Nieco lepiej wiodło mi

się w konkurencji 100m z przeszkodami. Podczas pierwszych treningów uzyskiwałem czasy w granicach 21 sekund. Rekord świata na tym dystansie wynosił wówczas 18,2s. Po intensywnym

treningu w 1973 roku biegałem już ten dystans w czasie 18,1s ale rekord świata też znacznie się

poprawił”.

Wspomina plut.poż. Andrzej Dzbanuszek -”Podobnie jak Jurek Kujawa, ja zacząłem uprawiać

sport pożarniczy przypadkowo. W klubie sportowym w Głuchołazach grałem w piłkę nożna

i biegałem na dystansie 400m.Pułkownik Janiec namówił mnie, abym przystąpił do pracy

w miejscowej zawodowej straży pożarnej a następnie abym zaczął trenować konkurencje sportu

pożarniczego. Początkowo było trudno. Abecadła techniki wchodzenia po drabinie hakowej oraz

biegania 100m z przeszkodami uczył mnie plut.poż. Stefan Kmieciński z ZSP Głuchołazy-

ówczesny członek kadry i aktualny mój opiekun w jednostce. Kiedy już poznałem podstawowe elementy, uprawianie dyscyplin sportu zaczęło mi sprawiać przyjemność. W zawodach

międzynarodowych wystartowałem po raz pierwszy w 1975 roku w Magdeburgu. W biegu po

hakówce uzyskałem wówczas wynik 16,9s a w biegu na 100m z przeszkodami -19,2s”.

Na międzynarodowych zawodach w sportach pożarniczych prym wiedli zawodnicy ZSRR.

Pierwszych 8 miejsc w konkurencjach indywidualnych i dwuboju były zarezerwowane dla

nich-byli nie do pokonania. Poprawiali rekordy świata a czasami w pierwszej ósemce znalazł się zawodnik z innego kraju.

Tak było w 1973 roku na VI Miedzynarodowych Zawodach w Sporcie Pożarniczym Krajów Socjalistycznych w Sofii /Bułgaria/, gdzie Jerzy Kujawa wynikiem 18,0s w konkurencji indywidualnej 100m z przeszkodami zajął 3 miejsce i zdobył brązowy medal /Polak stanął po raz pierwszy na podium w konkurencji indywidualnej /.

Drug raz Polak- Andrzej Dzbanuszek stanął na podium podczas IX Międzynarodowych Zawodów w Sporcie Pożarniczym Krajów Socjalistycznych w Rydze w 1978 roku , z czasem 16,9 s zajął 3 miejsce w konkurencji indywidualnej 100 m z przeszkodamii i zdobył brązowy medal.

Sport pożarniczy po raz pierwszy został włączony na V Międzynarodowe Zawody Pożarnicze CTIF w Brnie /Czechosłowacja/ w 1973 roku.

Polska była drugim krajem w Europie, która wprowadziła w 1978 roku jako dyscyplinę sportową - sport pożarniczy.

ZAWODY SPORTOWO- POŻARNICZE W LATACH 1976-1977

Po zmianach administracyjnych w kraju i w ochronie przeciwpożarowej w 1975 roku, Komenda

Główna Straży Pożarnych po konsultacjach z wieloma komendami wojewódzkimi, opracowała

i wdrożyła nowe regulaminy zawodów sportowo-pożarniczych dla zawodowych i ochotniczych

straży pożarnych oraz młodzieżowych drużyn ochotniczych straży pożarnych.

Z dniem 16 października 1975 roku Komendant Główny Straży Pożarnych wprowadził „Regulamin

spartakiad sportowych dla funkcjonariuszy pożarnictwa”.Program spartakiadowy obejmuje konkurencje:piłkę siatkową;tenis stołowy;wielobój pożarniczy:bieg na 100m,bieg na 1000m,skok

w dal,rwanie ciężarka 17,5kg naprzemianrącz,wejście po drabinie hakowej na 3 piętro wspinalni.

Zarządzeniem nr 10 Komendanta Głównego Straży Pożarnych z dnia 20 lutego 1976 roku

w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego regulaminu zawodów sportowo-pożarniczych dla

zawodowych i ochotniczych straży pożarnych oraz młodzieżowych drużyn ochotniczych straży

pożarnych wprowadzono:1. podział jednostek na cztery grupy:

-grupa I-kobiece i młodzieżowe drużyny pożarnicze,dzielące sie na dwie kategorie wiekowe:

IA-od 12do 16 lat /drużyna liczy zawodników 7+1/

IB-od 16 do 18 lat /drużyna liczy zawodników 9+1/

Drużyny kobiece startują w kategorii IB z tym,że wiek zawodniczek powinien

wynosić powyżej 18 lat.

-grupa II-OSP typu „M” i typu „S” posiadające nietypowe samochody i GLM / skład 9+1/

-grupa III-OSP typu „S” posiadające typowe samochody typowe /skład 9+1/

-grupa IV- ZSP /wszystkich kategorii/ zlokalizowane w terenie i w zakładach pracy.

Drużyna składa się z 17 zawodników, w tym 10 zawodników do zawodów sportowo-

pożarniczych i 6+1 w technicznym torze przeszkód,

2.podział na szczeble i częstotliwość organizowania:

-gminne-co rok-organizowane przez komendy rejonowe straży pożarnych

-rejonowe-organizowane przez komendy rejonowe straży pożarnych na podstawie decyzji

komendanta wojewódzkiego straży pożarnych,

-wojewódzkie-organizowane przez komendy wojewódzkie straży pożarnych na podstawie

decyzji komendanta wojewódzkiego straży pożarnych,

-strefowe-co 4 lata-organizowane przez komendy wojewódzkie straży pożarnych,

-krajowe-co 4 lata-organizowane przez Komendę Główną Straży Pożarnych.

3.podział na strefy-utworzono VIII stref do których przyporządkowano 49 województw.

Województwo opolskie znalazło się w strefie V, do której zaliczono województwa:Opole,

Katowice,Częstochowa,Kielce,Kraków,Bielsko-Biała.

4.regulaminy zawodów sportowo-pożarniczych w formie załączników:

-zasady ogólne-załącznik nr1

-dla OSP grupy IA-załącznik nr 2

-dla OSP grupy IB,II i III-załącznik nr 3

-dla ZSP grupy IV-załącznik nr 4

Generalnie nowelizacja regulaminów polega na tym, że dla OSP przyjęto międzynarodowy

regulamin zawodów CTIF-tzw.”regulamin austriacki” a dla ZSP przyjęto międzynarodowy

regulamin zawodów krajów socjalistycznych-tzw”regulamin radziecki”.

W 1976 roku odbyły się I Wojewódzkie Zawody Sportowo-Pożarnicze ZSP województwa

opolskiego.

Zawody wojewódzkie dla OSP w grupach I,II i III odbyły się w maju 1976 roku na byłym lotnisku

w Otmicach. W czerwcu 1976 roku na poligonie KWSP w Katowicach w Rudzie Śląskiej odbyły

się zawody strefowe. Na zawody krajowe z województwa opolskiego zakwalifikowała się tylko

drużyna ZOSP Zakładów Przemysłu Diewiarskiego „Unia” w Łączniku w grupie IB.

W kategorii ZSP-TTP /Techniczny Tor Przeszkód/ zakwalifikowała się reprezentacja województwa

katowickiego na zawody krajowe, chociaż zawody w konkurencji TTP powstały na terenie województwa opolskiego i konkurencja była rozgrywana od 1971 roku. Sekcja ZZSP Zakładów Przemysłu Bawełnianego „Frotex” w Prudniku w TTP uległa dopiero po bardzo ciężkiej walce, demonstrując bardzo wysoki poziom sprawności technicznej.

Podstawowym samochodem pożarniczym w Technicznym Torze Przeszkód /TTP/ na IV KZSP był

typowy,średni samochód gaśniczy GBAM-2/8+8 typ 028 lub 003.

Sekcja OSP z Dobrzenia Małego,startująca w grupie III, która wskutek awarii samochodu podczas konkurencji technicznego toru przeszkód odpadła w zawodach strefowych /zajęła III miejsce/, jednak zademonstrowała najwyższy poziom w ćwiczeniach bojowych i sztafecie pożarniczej.

IV Krajowe Zawody Sportowo-Pożarnicze i I Centralna Spartakiada Sportowa Funkcjonariuszy Pożarnictwa odbyły się w dniach 10-12 września 1976 roku w Łodzi.

W klasyfikacji generalnej województw: I miejsce Rzeszów– po raz czwarty,II miejsce- Katowice Opole-III miejsce.

W grupie IV-ZSP,reprezentacja w składzie:

-plut. Jerzy Kowalski -KWSP Opole /kapitan drużyny/

-st. kpr. Andrzej Dzbanuszek- -ZSP Głuchołazy

-plut. Jerzy Kujawa -ZSP Kluczborka

-plut. Alojzy Rybarczyk -ZZSP Zakładów Azotowych „Kędzierzyn”

-plut. Alojzy Sambok -ZSP Kędzierzyn-Koźle

-plut. Edward Sasiński -ZSP Kędzierzyn-Koźle

-plut. Janusz Szeląg -ZSP Nysa

-st.kpr. Jan Szpanko -ZSP Głuchołazy

oraz zawodnicy rezerwowi:kpr. Henryk Kluczta, st.str. Piotr Job, str. Józef Grzegorz

i mł.chor. Piotr Stecki, zajęła I miejsce, zdobyła puchar i złote medale za zwycięstwo zespołowe w grupie zawodowych straży pożarnych.

W zespołowych konkurencjach: drabiny hakowe,bieg 100m z przeszkodami,sztafeta pożarnicza

4*100m z przeszkodami,ćwiczenie bojowe reprezentacja województwa opolskiego wygrała

zdecydowanie z reprezentacjami województw: Katowice/II m/i Warszawa /III m/.

W konkurencji drabin hakowych:

I miejsce Jerzy Kowalski z wynikiem -16,6s

II miejsce Janusz Szeląg z wynikiem -16,8s

III miejsce Jerzy Kujawa z wynikiem -17,1s

Podczas pokazów plut. Jerzy Kowalski ustanowił w konkurencji „drabin hakowych” nowy

rekord Polski wynikiem 15,9s.

W biegu 100m z przeszkodami:

I miejsce Jerzy Kujawa z wynikiem -17,8s

II miejsce ex eguo: Alojzy Sambok i Andrzej Dzbanuszek po 18,6s

III miejsce ex eguo:Janusz Szeląg i Jerzy Kowalski po 18,7s

W dwuboju pożarniczym/100m z przeszkodami i drabiny hakowe/:

I miejsce Jerzy Kujawa

II miejsce Jerzy Kowalski

III miejsce Janusz Szeląg

W głównej konkurencji spartakiadowej- w wieloboju pożarniczym

I miejsce Bogusław Naróg /woj.opolskie/ -453pkt

II miejsce Wacław Maciołek /woj.warszawskie/ -415pkt

III miejsce Mieczysław Kołodziejczyk /woj/legnickie/ -404pkt

IV miejsce Stefan Kmieciński /woj.opolskie/ -389pkt

Indywidualny turniej tenisa stołowego w ramach Centralnej spartakiady- plut.Gerard Kaduk

z ZZSP Zakładów Chemicznych „Blachownia” w Kędzierzynie-Koźlu zajął IV miejsce, z równą

ilością punktów, co wicemistrz turnieju.

W grupie IB Mistrzem Polski została drużyna ZOSP ZPDz „Unia” w Łączniku.

Na IV Krajowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych w Łodzi, województwo opolskie zademonstrowało też kilka nowoczesnych urządzeń technicznych, np. magnetowid, nowe konstrukcje tarcz do ćwiczeń oraz elektroniczne urządzenia do pomiaru ilości wody. Udzielono także organizatorom bardzo konkretnej pomocy organizacyjno-technicznej.

Dopiero od 1983 roku we wszystkich konkurencjach sportu pożarniczego w zawodach

międzynarodowych, czas mierzony jest elektronicznie.

Kierownikami drużyn na IV KZSP w Łodzi byli:

-grupy IV ZSP -płk poż. Mieczysław Janiec

-”wieloboistów” -kpt.poż. Włodzimierz Blada

-tenisisty -st.ogn. Stefan Chróstowski

-Kobiecej Drużyny Pożarniczej -st.ogn. Pankracy Chełmecki

W II Wojewódzkich Zawodach Sportowo-Pożarniczych ZSP województwa opolskiego o memoriał

im. Roberta GEDIGI w maju 1977 roku, rozegranego na obiektach KWSP Opole , wprowadzono na wzór radziecki, „wyścig po drabinach przyściennych”. Wyniki wyścigu po drabinach przyściennych:1m-Jerzy Kowalski-6,4s/rekord Memoriału/,2m-Janusz Szeląg-6,8s,3m-Ireneusz Pietrusiński/Warszawa/-6,8s,4m-Jan Szpanko/Głuchołazy/-7,0s,5m-Andrzej Dzbanuszek / Głuchołazy/-7,1s,6m-Ignacy Dwornik/Katowice/-7,2s,7-8m-Stefan Kmieciński/Głuchołazy/,Jerzy

Flis/Warszawa/-7,3s. W zawodach startowała kadra narodowa ZSP.

W dniach 7-11 lipca 1977 roku w Brnie /Czechosłowacja/, odbyły się VIII Międzynarodowe

Zawody w Sporcie Pożarniczym Państw Socjalistycznych. W skład reprezentacji Polski wchodzili:

z woj. opolskiego 6 osób:Jerzy Kowalski,Janusz Szeląg,Andrzej Dzbanuszek,Jan Szpanko,Edward Sasiński,Alojzy Sambok, z woj.katowickiego 2 osoby:Ignacy Dwornik,Henryk Kratofil a z woj.

warszawskiego także 2 osoby:Ireneusz Pietrusiński i Krzysztof Frąckiewicz. Kierownikiem

reprezentacji był płk poż. Zdzisław Filingier.

Polska reprezentacja kolejny raz w międzynarodowych zawodach zdobyła 3 miejsce w klasyfikacji

generalnej zawodów/ zwyciężyła reprezentacja ZSRR, 2 miejsce reprezentacja Czechosłowacji/.

Reprezentacja Polski drużynowo zajęła w poszczególnych konkurencjach miejsca: bieg 100m

z przeszkodami-IV,sztafeta 4*100m z przeszkodami-II,Drabina hakowa-III,ćwiczenia bojowe-II

i zdobyła 2 medale srebrne i 2 medale brązowe.

Reprezentacja Polski ustanowiła nowy rekord kraju w ćwiczeniach bojowych z czasem-42,2s.

Lecz najważniejszym zadaniem zespołu trenerskiego i zawodników kadry Polski,był start na

VI Międzynarodowych Zawodach Pożarniczych CTIF w Trento/Włochy/, które odbyły się

w dniach 31 lipca-7 sierpnia 1977 rok. Zawody sportowe CTIF odbywają się co 4 lata,poprzednie

odbyły sie w 1973 roku w Brnie /Czechosłowacja/.

Kadrę trenerska tworzyli:płk poż. Mieczysław Janiec z KWSP Opole, kpt.poż. Włodzimierz Blada

z KRSP Kluczbork oraz mgr Grażyna Radziejowska z KWSP Katowice a reprezentacja Polski

w grupie ZSP składała się z zawodników,którzy w lipcu 1977 roku brali udział w zawodach w Brnie. Polska reprezentacja zawodowych straży pożarnych na VI Międzynarodowych Zawodach

Pożarniczych CTIF w Trento zdobyła w klasyfikacji ogólnej II miejsce i medal srebrny. Pierwsze miejsce przypadło drużynie Związku Radzieckiego a trzecie Czechosłowacji.

Polska reprezentacja uzyskała wyniki, które są nowymi rekordami Polski drużyn:

-ćwiczenia bojowe - 41,2s

-bieg na 100m z przeszkodami -106,6s

-sztafeta 4*100m z przeszkodami -63,0s

-drabiny hakowe indywidualnie -Janusz Szeląg /Opole/-15,7s

-dwubój indywidualnie -Janusz Szeląg /Opole/-33,4s

Reprezentacja Polski w kategorii ZSP zajęła drużynowo:I miejsce w ćwiczeniach bojowych

i zdobyła złoty medal oraz II miejsca w:drabinach hakowych,100m z przeszkodami i sztafecie 4*100m z przeszkodami i zdobyła medale srebrne oraz medal srebrny za II miejsce ogółem.

Na VI MZP CTIF w Trento, w kategorii OSP -Kobiecych Drużyn Pożarniczych grupy IB nasz

kraj reprezentowała drużyna ZOSP ZPDz”Unia” z Łącznika,która zajęła III miejsce i zdobyła

medal srebrny.

Płk poż. Mieczysław Janiec poinformował,że największym problemem przed zawodami w Trento

był brak sprzętu. Dochodziło do tego,że w Opolu były trzy drabiny hakowe w tym jedna

uszkodzona a w Katowicach była jedna sprawna.

Pod koniec 1977 roku w Głubczycach odbyła się VIII Spartakiada Sportowo-Pożarnicza.

W konkurencji,wejście po drabinie hakowej indywidualnie uzyskano rezultaty:Janusz Szeląg-16,2s,

Jerzy Kujawa-16,2s,Andrzej Dzbanuszek-16,7s.

SPORT POŻARNICZY W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W LATACH 1978-1993

KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE ZAWODY SPORTOWO-POZARNICZE OSP

W LATACH 1978-1993

Na terenie Polski od kilkunastu lat, odbywają sie zawody sportowo-pożarnicze. Ich integralną

częścią są konkurencje sportu pożarniczego:

-wspinanie przy użyciu drabiny hakowej do 3 piętra wspinalni,

-pożarniczy tor przeszkód 100 metrów,

-sztafeta pożarnicza 4*100 metrów z przeszkodami,

-ćwiczenia bojowe

Sport pożarniczy został uznany za dyscyplinę sportową w 1978 roku. Aktem prawnym regulującym

ten stan, było wydanie przez przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki w dniu 23 maja 1978 roku zarządzenia nr11 w sprawie nadania Gwardyjskiemu Pionowi Sportowemu uprawnień organizacji wiodącej w rozwoju sportu pożarniczego,co dało podstawę do

powołania Rady d/s wychowania fizycznego i sportu pożarniczego przez Komendanta Głównego

Straży Pożarnych. Rada d/s WFiSP została powołana w marcu 1979 roku. W skład Rady d/s WFiSP został powołany płk poz. Zdzisław Filingier.

W dniach 22-23 maja 1978 roku przeprowadzono w Kluczborku wojewódzkie zawody sportowo-

pożarnicze jako memoriał Roberta Gedigi. W zawodach wzięła udział kadra Polski,przygotowująca

się do zawodów międzynarodowych państw socjalistycznych w Rydze dla której przeprowadzono

sprawdzian kontrolno-kwalifikacyjny.

Specjalną nagrodę w wysokości 500zł,ufundowaną przez płk poż. Mieczysława Jańca /Zastępcy

Komendanta Wojewódzkiego Straży Pożarnych w Opolu/ dla zawodnika,który osiągnie wynik 15,0s w konkurencji drabin hakowych lub 17,0s w biegu 100m z przeszkodami - otrzymał

plut. Bogusław Naróg z Kluczborka za najlepszy wynik w biegu na 100m z przeszkodami.

W miesiącu maju 1978 roku, płk poż. Mieczysław Janiec uczestniczył w Pradze /Czechosłowacja/

w konferencji roboczej przedstawicieli państw socjalistycznych w zakresie sportu pożarniczego.

Przebywając na IX Oddziale ZSP miasta Pragi,gdzie trenuje część kadry narodowej CSRR zauważył na wyposażeniu nowe radzieckie drabiny hakowe. Poinformowano go,że reprezentacja

CSRR przebywała na 2-tygodniowym treningu w Tbilisi,gdzie startowała w konkurencji z 16

drużynami radzieckimi,zajmując:VI miejsce w sztafecie,IX miejsce w konkurencji 100m

z przeszkodami i XI miejsce w drabinach hakowych /mimo,iż 3 zawodników czeskich uzyskało

czasy poniżej 16 sekund/.

Tam też, po raz pierwszy zetknęli się z elektronicznym mierzeniem czasu i stamtąd przywieźli

5 nowych drabin hakowych. Trener radziecki trenował przez miesiąc czasu reprezentację CSRR.

W dniach 2-7 września 1978 roku odbyły się w Rydze /ZSRR/ IX Międzynarodowe Zawody

w Sporcie Pożarniczym Państw Socjalistycznych. Kierownikiem zespołu był płk poż. Zdzisław

Filingier-Komendant Wojewódzki Straży Pożarnych w Opolu/, sędzią mjr poż.mgr Włodzimierz

Blada/Komendant Rejonowy Straży Pożarnych w Kluczborku ,woj. opolskim/,trenerem płk poż. Mieczysław Janiec/Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Straży Pożarnych w Opolu/ i trzech

zawodników z województwa opolskiego:Jerzy Kujawa,Janusz Szeląg,Andrzej Dzbanuszek

Do reprezentacji narodowej zostali zakwalifikowani na podstawie wyników,jakie

osiągnęli w 13 sprawdzianach przeprowadzonych od maja do 30 sierpnia 1978 roku.

W generalnej klasyfikacji:I miejsce-ZSRR, II miejsce-Polska, III miejsce-NRD. W konkurencjach zespołowych:wejście po drabinie hakowej-III miejsce,bieg 100m z przeszkodami -II miejsce,Sztafeta 4*100m z przeszkodami-VII miejsce,ćwiczenia bojowe-III miejsce.

Podczas IX Międzynarodowych Zawodów w Sporcie Pożarniczym Krajów Socjalistycznych

w Rydze w 1978 roku, ustanowiono 3 rekordy kraju:

-plut. poż .Andrzej Dzbanuszek w konkurencji 100m z przeszkodami uzyskał czas-16,9s;

3 miejsce w klasyfikacji indywidyualnej / jako drugi Polak/ i zdobył brązowy medal ,

-ogn.poż. Jerzy Kujawa w konkurencji wejścia po drabinie hakowej na 3 piętro wspinalni

osiągnął czas-15,5s

-ogn.poż. Jerzy Kujawa w dwuboju pożarniczym /drabiny hakowe i 100m z przeszkodami/

osiągnął czas-32,7s.

W dniach 22-24 września 1978 roku /piątek-niedziela/ w Nysie przeprowadzono I Indywidualne

Mistrzostwa Polski w Sporcie Pożarniczym -NYSA 78 w konkurencjach indywidualnych:

-wejście po drabinie hakowej na 3 piętro wspinalni /wspinalnia ZSP Nysa,ul.Chopina/

-bieg 100m z przeszkodami /stadion Klubu Sportowego „Polonia” w Nysie, ul.Sudecka

W I IMPSP w Nysie wystartowało 39 zawodników, w tym 10 osobowa kadra narodowa CSRR

w sportach pożarniczych oraz zawodnicy z KWSP:Katowice,Częstochowa,Poznań,Jelenia Góra,

Kielce,Warszawa,SChP Kraków,Opole.

Wyniki mistrzostw:

-bieg 100m z przeszkodami:Jerzy Kujawa/Opole/-17,0s,Miroslav Zenek/CSRR/-17,7s,Tadeusz

Zieleńczuk/Katowice/-17,8s,Wladimir Soucek/CSRR/-17,9s,

-drabiny hakowe:Ignacy Dwornik/Katowice/-15,6s,Jan Zavral/CSRR/-15,8s,Frantisek Konrad

/CSRR/-15,9s,Albert Minar/CSRR/-16,0s,Andrzej Dzbanuszek/Opole/-16,0s

-dwubój pożarniczy:Jerzy Kujawa/Opole/-33,2s,Vladimir Soucek/CSRR/-33,9s,Andrzej

Dzbanuszek/Opole/-34,0s,Josef Bousal/CSRR/-34,2s

W ramach Mistrzostw , odbyło sie uroczyste spotkanie Zastępcy Komendanta Głównego Straży Pożarnych płk poż. Tomasza Ostrowskiego z członkami reprezentacji Polski uczestniczącymi w zawodach w Rydze a w dniu 24 września 1978 roku przeprowadzono zawody sportowo-pożarnicze OSP dla II batalionu.

W 1978 odbywają się zawody sportowo-pożarnicze batalionowe dla OSP /w 4 batalionach/. Wojewódzkie zawody sportowo-pożarnicze OSP w Otmicach wraz z Technicznym Torem Przeszkód ,także dla ZSP,odbyły się w dniu 15 października 1978 roku. Techniczny Tor Przeszkód

rozgrywany był na samochodach GBA-2,5/16-Jelcz 005 /Star 244L/.

Zawody strefowe-strefy V odbyły się w 1979 roku: dla grupy IV-w Opolu a Techniczny Tor Przeszkód ZSP i dla OSP grupy IB,II i III przeprowadzono w Otmicach /na byłym lotnisku/.

W grupie IV ZSP do zawodów krajowych, awansowały reprezentacje województwa:opolskiego,

katowickiego i kieleckiego a w TTP ZSP Strzelce Opolskie z woj.opolskiego. W OSP grupie IB

zakwalifikowała się OSP Lipowa z woj. opolskiego, w grupie II OSP Wodzisław-Pszów z woj.

katowickiego a w grupie III OSP Kadłub z woj. opolskiego.

W dniach 23-24 czerwca 1979 roku w Hoyerswerda /woj.Cotbus-NRD/odbyły się międzynarodowe

zawody reprezentacji narodowych w sportach pożarniczych:NRD,ZSRR,Czechosłowacji,Rumunii i Polski. Z woj. opolskiego w skład reprezentacji weszli:zawodnicy-Andrzej Dzbanuszek,Bogusław Naróg,Jerzy Kujawa, Alojzy Sambok,Janusz Szeląg z woj. opolskiego i z woj. katowickiego-Ignacy Dwornik,Henryk Musiał,Roman Śmietana i Tadeusz Zieleńczuk;trener-płk poz.Mieczysław Janiec,sędziowie-Grazyna Radziejowska z Katowic i mjr poz.Włodzimierz Blada z Kluczborka; kierownik reprezentacji płk poż.Zdzisław Filingier. Polska w ogólnej klasyfikacji otrzymała dyplom za zajęcie III miejsca. Reprezentacja Polski ustanowiła drużynowy rekord Polski w wejściu po drabinie hakowej na 3 piętro wspinali z czasem-96,5s.

W konkurencji drabin hakowych,punkty dla polskiej drużyny zdobyli:Jerzy Kujawa-XI miejsce 15,5s,Janusz Szeląg-XVIII miejsce 16,0s,Andrzej Dzbanuszek-XIX miejsce 16,1s,Tadeusz Zieleńczuk-XX miejsce 16,1s,Henryk Musiał-XXIV miejsce 16,4s z życiowym wynikiem,Ignacy Dwornik-XXV miejsce 16,4s.

Jerzy Kujawa wyrównał należący do niego indywidualny rekord Polski w ćwiczeniu z drabinami hakowymi i dwuboju pożarniczym /15,5s i 32,7s/.

W lipcu 1979 roku na III Międzynarodowych Zawodach Młodych Pożarników koło miasta

Tuapse /ZSRR/ nad morzem Czarnym, polska druzyna chłopców wywodząca sie z OSP Wójcice,

gmina Otmuchów,rejon Nysa – zajęła I miejsce w generalnej punktacji, spośród 17 reprezentacji

z krajów Europu i reprezentacji Mongolii. Konkurencje III Międzynarodowych Zawodach

Młodych Pożarników obejmowały: ćwiczenia bojowe, sztafetę 4*100m,indywidualnie bieg na

100m, pływanie na 50m. Opiekunem grupy był por.poż. Jan Boćwiński z Nysy.

ROK 1980 – 1981

W kwietniu 1980 roku przeprowadzone zostaje kurs sędziów sportu pożarniczego w filii Wojewódzkiego Ośrodka Szkolenia Pożarniczego w Nysie.

Program szkolenia sędziów sportu pożarniczego został opracowany przez KGSP w 1979 roku i obejmuje 36 godzin zajęć w tym 13 godzin zajęć teoretycznych i 23 godziny zajęć praktycznych.

W zajęciach praktycznych uczestniczą reprezentanci ZSP kadry wojewódzkiej. Szkolenie prowadzi i nadzoruje płk poż. Mieczysław Janiec-wieloletni trener,opiekun ,twórca dyscypliny sport pożarniczy na terenie województwa opolskiego. Autor niniejszego opracowania otrzymał od płk poż. Mieczysława Jańca legitymację sędziego sportu pożarniczego z numerem 1/80.

Na wiosnę 1980 roku odbyły się dla OSP zawody batalionowe a wojewódzkie zawody sportowo-pożarnicze na stadionie w Leśnicy, rej.Strzelce Opolskie.

W dniach 2-9 września 1980 roku w Braszow /Rumunia/ odbyły się X Międzynarodowe Zawody

Sportowo-Pożarnicze Krajów Socjalistycznych. W wyniku eliminacji,na zawody zakwalifikowali sie:z województwa opolskiego-Henryk Grabarczyk/ZSP Opole/,Józef Jończy/ZSP Głuchołazy/,

Andrzej Dzbanuszek/ZSP Głuchołazy/,Jerzy Kujawa/ZSP Kluczbork/,Kazimierz Gancarz/ZSP

Prudnik/,Stanisław Zubrzycki/ZSP Kluczbork/,z województwa katowickiego-Ignacy Dwornik/ZSP

Rybnik/,Tadeusz Zieleńczuk/ZSP Chorzów/,Henryk Kratofil/ZSP Tarnowskie Góry/,Henryk

Musioł/ZSP Wodzisław/.W skład reprezentacji Polski wchodzili:kierownik reprezentacji-płk poż.

Zdzisław Filingier/KWSP Opole/,trener-płk poż.Mieczysław Janiec/KWSP Opole/,sędzia-mjr poż.Włodzimierz Blada/Kluczbork-woj.opolskie/. W ogólnej klasyfikacji reprezentacja zajęła

V miejsce a w konkurencjach:bieg na 100m z przeszkodami-III miejsce,wejście po drabinie

hakowej-IV miejsce,Sztafeta pożarnicza 4*100m-IV miejsce,ćwiczenia bojowe-VIII miejsce.

W dniach 2-4 października 1980 roku zostały przeprowadzone w Poznaniu V Krajowe Zawody Sportowo-Pożarnicze. Rozkazem Nr 6/80 Komendanta Głównego Straży Pożarnych z dnia

12 sierpnia 1980 roku w sprawie przeprowadzenia V KZSP,Komendant Główny Straży Pożarnych

dopuścił do startu w grupie IV ZSP reprezentacje województw opolskiego i katowickiego,ze względu na wielokrotne reprezentowanie Polski na zawodach międzynarodowych. Ze strefy V

zakwalifikowała się reprezentacja województwa kieleckiego.

Klasyfikacja ogólna V Krajowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych:

-1 miejsce i Puchar Ministra Spraw Wewnętrznych oraz Złoty medal przyznano

reprezentacji województwa opolskiego,

-2 miejsce i puchar Komendanta Głównego Straży Pożarnych oraz Srebrny medal

przyznano reprezentacji województwa poznańskiego,

-3 miejsce i Puchar Prezesa Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych

oraz Brązowy Medal przyznano reprezentacji województwa szczecińskiego

-4 miejsce woj. Lubelskie

-5 miejsce woj. katowickie

Kierownikiem reprezentacji województwa opolskiego był płk poż .Mieczysław Janiec.

Grupa IV ZSP -trener mjr poż.mgr Włodzimierz Blada /Kluczbork/

-zawodnicy:Andrzej Dzbanuszek -ZSP Głuchołazy

Ryszard Duda -ZSP Nysa

Kazimierz Gancarz -ZSP Prudnik

Henryk Grabarczyk -ZSP Opole

Eugeniusz Grabowski -ZSP Brzeg

Józef Jończy -ZSP Głuchołazy

Jerzy Kujawa -ZSP Kluczbork

Janusz Pabiś -ZSP Głuchołazy

Alojzy Sambok -ZSP Kędzierzyn-Koźle

Stanisław Zubrzycki -ZSP Kluczbork

Adam Zwardoń -ZSP Głuchołazy

Bogusław Naróg -ZSP Kluczbork

Wyniki: * ćwiczenia z drabiną hakową indywidualnie

1.Kazimierz Gancarz /Opole/ -16,2

2.Ignacy Dwornik /Katowice/ -16,2

3.Andrzej Dzbanuszek /Opole/ -16,6

4.Henryk Kratofil /Katowice/ -16,7

5.Ryszard Duda /Opole/ -16,8

6.Henryk Grabarczyk /Opole/ -17,0

7.Eugeniusz Grabowski /Opole/ -17,2

8.Krzysztof Kępczyński /Warszawa/ -17,2

9.Włodzimierz Socha /Poznań/ -17,2

10.Alojzy Sambok /Opole/ -17,3

*drużynowo drabiny hakowe

1.Opole -101,1

2.Katowice -103,8

3.Poznań -108,5

*100m z przeszkodami indywidualnie

1.Andrzej Szymaniak /Katowice/ -18,2

2.Ignacy Dwornik /Katowice/ -18,3

3.Tadeusz Zieleńczuk /Katowice/ -18,4

4.Józef Jończy /Opole/ -18,4

5.Henryk Kratofil /Katowice/ -18,4

6.Jan Szpanko /Katowice/ -19,0

7.Kazimierz Gancarz /Opole/ -19,0

8.Eugeniusz Grabowski /Opole/ -19,0

9.Ireneusz Pietrusiński /Warszawa/ -19,0

10.Alojzy Sambok /Opole/ -19,2

*drużynowo 100m z przeszkodami

1.Katowice -112,7

2.Opole -114,2

3.Kielce -118,1

*dwubój sportowo-pożarniczy

1.Ignacy Dwornik /Katowice/ -34,5

2.Henryk Kratofil /Katowice/ -35,1

3.Kazimierz Gancarz /Opole/ -35,2

4.Andrzej Dzbanuszek /Opole/ -36,0

5.Eugeniusz Grabowski /Opole/ -36,2

6.Henryk Grabarczyk /Opole/ -36,2

7.Tadeusz Zieleńczuk /Katowice/ -36,4

8.Alojzy Sambok /Opole/ -36,5

9.Jan Jankowski /Poznań/ -37,1

10.Jan Szpanko /Katowice/ -37,1

*sztafeta 4*100m z przeszkodami

1.Opole -65,7

2.Katowice -66,8

3.Poznań -71,1

wiczenia bojowe

1.Katowice -45,4

2.Kielce -46,0

3..Opole -46,4

*ogólny wynik zawodów sportowo-pożarniczych ZSP

1.Katowice -6 punktów

2.Opole -7 punktów

3.Kielce -16 punktów

*Techniczny Tor Przeszkód ZSP

1.ZSP Strzelce Opolskie /woj.opolskie/ -159 punktów

2.ZSP Zduńska Wola /woj.sieradzkie/ -171 punktów

3.ZSP Gryfice /woj.szczecińskie/ -172 punkty

Trener -kpt.Józef Manderla

zawodnicy -ogn.poż Jerzy Moj

-plut.poż. Joachim Radziej

-st.kpr.poż.Norbert Miensok

-kpr.poż.Hubert Jagusz

-kpr.poż.Michał Zimon

-st.str.Piotr Woźnica

-str.Alfons Jaskóła

Grupa IB-Kobiece Drużyny Pożarnicz

1.OSP Lipowa /woj/opolskie/ -183pkt

2.OSP Bielsk Podlaski /woj.białostockie/ -194pkt

3.OSP Jaroszewice woj.lubelskie/ -201pkt

Trener OSP Lipowa-st.ogn.poż. Andrzej Jóźków

Grupa III

1.OSP Kadłub /woj.opolskie/ -313pkt

2.OSP Duszniki /woj.poznańskie/ -336pkt

3.OSP Iława /woj.olsztyńskie/ -350pkt

Trener OSP Kadłub-st.og.poż. Stefan Szopa

Łącznie województwo opolskie zdobyło 6 medali w tym:złote-4;srebrne-1,brązowe-1.

Po raz pierwszy w historii ochrony przeciwpożarowej województwa opolskiego, reprezentacje

strażaków OSP i ZSP województwa opolskiego wygrały Krajowe Zawody Sportowo- Pożarnicze /w Poznaniu w 1980 roku/.

Podczas V KZSP w Poznaniu odstąpiono od rozgrywania konkurencji spartakiadowych,gdyż

wprowadzono stałe rozgrywki I i II ligi w piłkę siatkową i tenisa stołowego od 1978 roku oraz

Powszechną Odznakę Sprawności Fizycznej,która obejmowała konkurencje spartakiadowe

i mogli ją zdobywać funkcjonariusze pożarnictwa i członkowie OSP.

W dniu 22 grudnia 1980 roku w siedzibie Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki, po raz

pierwszy w historii sportu pożarniczego wręczono brązowe medale „Za wybitne Osiągnięcia Sportowe” w tym 3 reprezentantom z województwa opolskiego: Andrzejowi Dzbanuszkowi,

Jerzemu Kujawie, Januszowi Szelągowi za osiągnięcia na IX Międzynarodowych Zawodach

37

w Sporcie Pożarniczym Państw Socjalistycznych w Rydze w 1978 roku.

W 1978 roku GKKFiS przyznał srebrna medale „Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej” dla

płk poż. Zdzisława Filingiera -Komendantowi Wojewódzkiemu Straży Pożarnych w Opolu oraz

płk poz.Mieczysławowi Jańcowi -Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Straży Pożarnych w Opolu. Podczas uroczystości towarzyszących V Krajowym Zawodom Sportowo-Pożarniczym

w Poznaniu w październiku 1980 roku, było wręczenie medali „Zasłużony działacz Kultury Fizycznej” dla pięciu funkcjonariuszy, w tym brązowego medalu dla mjr poz.mgr Włodzimierz

Blada-Komendanta Rejonowego Straży Pożarnych w Kluczborku.

Od stycznia 1981 roku rozpoczęto przygotowania kadry narodowej i wojewódzkiej do zawodów CTIF w Boblingen/RFN/ oraz OSP Lipowa- grupa IB/żeńska/ i OSP Kadłub grupa III /męska/. Przeprowadzono memoriał im.Roberta Gedigi jako wojewódzkie zawody sportowo-pożarnicze ZSP w grupie IV z udziałem kadry narodowej.

W dniach 19-29 lipca 1981 roku rozpoczęły sie VII Międzynarodowe Zawody Pożarnicze CTIF w Boblingen /RFN/.Kierownikiem reprezentacji był płk poz.Zdzisław Filingier-Komendant

Wojewódzki Straży Pożarnych w Opolu,sędzią głównym zawodów był płk poż .Mieczysław

Janiec-Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Straży pożarnych w Opolu,trener w grupie IV ZSP

mjr poz. Włodzimierz Blada-Komendant Rejonowy Straży Pożarnych w Kluczborku,trenerem

OSP Lipowa st.og.poż.Andrzej Jóźków z Komendy Rejonowej Straży Pożarnych w Grodkowie,

trenerem OSP Kadłub st.ogn.poż.Sefan Szopa z Komendy Rejonowej Straży Pożarnych

w Strzelcach Opolskich. W grupie IV ZSP w skład kadry narodowej po licznych sprawdzianach,

zakwalifikowało się 5 reprezentantów z województwa opolskiego:Andrzej Dzbanuszek ,Adam

Zwardoń,Janusz Pabiś /wszyscy trzej z ZSP Głuchołazy/,Eugeniusz Grabowski /ZSP Brzeg/,

Kazimierz Gancarz /ZSP Prudnik/.

W grupie ZSP ogólnie Polska zajęła IV miejsce,na które złożyły się miejsca drużynowe:

wejście po drabinie hakowej-IV,bieg 100m z przeszkodami-III,sztafeta 4*100m z przeszkodami-IV,

ćwiczenie bojowe-III.

Ustanowiono nowe rekordy Polski:

-drużynowo 100m z przeszkodami-106,0s /zaliczono czasy:Andrzeja Dzbanuszka,Janusza

Pabisia,Kazimierza Gancarza/

-drużynowo drabin hakowych-95,7s /zaliczono czasy:Eugeniusza Grabowskiego,

Andrzeja Dzbanuszka,Adama Zwardonia/

Krzysztof Kępczyński z Warszawy wyrównał rekord Polski w konkurecji wejscie po drabinie

hakowej z czasem-15,5s.Reprezentant ZSRR Jurij Polikarpow ustanowił nowy rekord świata

w konkurencji -wejscie po drabinie hakowej na 3 piętro wspinalni z czasem-13,9s.

W konkurencji 100m z przeszkodami, 12 miejsce zajął Janusz Pabiś z czasem-17,4s /najlepszy czas

z reprezentantów Polski,a zwyciężył zawodnik ZSRR Aleksander Borodin z czasem 16,4s.

Reprezentacja ZSP zdobyła dwa medale brązowe, za zdobycie 3 miejsc w konkurencjach:

100m z przeszkodami i ćwiczeniu bojowym.

Kobieca drużyna pożarnicza z OSP Lipowa zajęła 7 miejsce i zdobyła medal brązowy a męska drużyna pożarnicza OSP Kadłub zajęła 17 miejsce i zdobyła medal srebrny.

W dniu 18 września 1981 roku na stadionie sportowym „Otmęt” w Krapkowicach przeprowadzono

Wojewódzkie Zawody Sportowo-Pożarnicze dla grupy IB z udziałem mistrzów i wicemistrzów

zawodów batalionowych oraz dla młodzieżowych drużyn pożarniczych. W miesiącu wrześniu 1981 roku zorganizowano na stadionie w Leśnicy także Wojewódzkie Zawody Sportowo-

Pożarnicze OSP dla grupy III z udziałem mistrzów i wicemistrzów zawodów batalionowych.

Rok 1982 jest rokiem wyjątkowym w rozwoju sportu pożarniczego w Polsce. Zaczynają się odbywać Mistrzostwa Polski w Sporcie Pożarniczym.

ROK 1982

I Indywidualne Mistrzostwa Polski w Sporcie Pożarniczym w Opolu

 

W dniach 18-19 września 1982 roku na wspinalni i boisku KWSP Opole ul.Budowlanych 1,

odbyły się I Indywidualne Mistrzostwa Polski w Sporcie Pożarniczym w dwóch konkurencjach:wspinanie przy użyciu drabiny hakowej oraz 100m z przeszkodami.

Otwarcia I Indywidualnych Mistrzostw Polski w Sporcie Pożarniczym dokonał Komendant

Główny Straży Pożarnych płk poż.inż. Tomasz Ostrowski. Po raz pierwszy wręczono za dotychczasowe osiągnięcia w sporcie pożarniczym medale „Mistrza Sportu” dla:

-mł.chor.poż. Janusza Szeląga z woj. opolskiego

-ogn.poż. Andrzeja Dzbanuszka z woj. opolskiego

-ogn.poż. Ignacego Dwornika z woj. katowickiego

-ogn.poż. Jerzego Kujawy z woj.opolskiego

W mistrzostwach startowało 100 funkcjonariuszy pożarnictwa z 18 województw. Podstawą do

zakwalifikowania zawodników do udziału w poszczególnych konkurencjach były wyniki uzyskane na poziomie minimum III klasy sportowej:

-wejście po drabinie hakowej na 3 piętro wspinalni -21sekund

-100m z przeszkodami -23sekundy

Równocześnie po raz pierwszy w historii pożarnictwa,zastosowano w konkurencji 100 metrów

z przeszkodami elektroniczny pomiar czasu aparaturą firmy Longines z dokładnością do trzeciego miejsca po przecinku,z natychmiastowym wydrukiem wyniku oraz w ciągu 30s od zakończenia biegu możliwość odtworzenia filmu i ustalenia czasu i kolejności miejsc. Aparatura do elektronicznego pomiaru czasu obsługiwana była przez pracowników Warsztatu Łączności KWSP Opole.

Równocześnie testowano pomiar elektroniczny w drabinach hakowych, ale przyjęto do wyników

pomiar ręczny.

Wyniki uzyskane podczas I Mistrzostw Polski w Sportach Pożarniczych:

*konkurencja wejście po drabinie hakowej na 3 piętro wspinalni

1 miejsce - Mistrz Polski -15,7s , kpr.poż. Eugeniusz Grabowski ZSP Brzeg, woj. opolskie

2 miejsce -I Wicemistrz Polski -ogn.poż. Ignacy Dwornik z woj.katowickego

3 miejsce -II Wicemistrz Polski -plut.poż.Krzysztof Kępczyński z woj.warszawskiego

*konkurencja 100m z przeszkodami

1 miejsce -Mistrz Polski -17,95s odn.poż.Ignacy Dwornik z woj.katowickiego

2 miejsce -I Wicemistrz -st.str. Stefan Matusiak z woj. łódzkiego

3 miejsce -II Wicemistrz -plut.poż. Krzysztof Kępczyński z woj. warszawskiego

*dwubój pożarniczy

1 miejsce-Mistrz Polski -33,75s ogn.poż. Ignacy Dwornik

2 miejsce-I Wicemistrz -33,81s plut.poż. Krzysztof Kępczyński

3 miejsce -II Wicemistrz -34,01s kpr.poż. Eugeniusz Grabowski ZSP Brzeg woj.opolskie

Sprawa nadawania tytułów ”Mistrza Sportu”została uregulowana w 1978 roku. Główny Komitet

Kultury Fizycznej i Turystyki opracował „Klasyfikację w sporcie pożarniczym”.Składa się ona

z trzech części:I część zatytułowana jest „Mistrz Sportu”-zawiera wymagania,które musi spełnić zawodnik,aby zostać wyróżnionym tytułem i odznaką mistrza sportu;II część „Klasyfikacji” określa zasady nadawania klas sportowych i prowadzenia ewidencji sklasyfikowanych zawodników. Klasy sportowe-mistrzowską międzynarodową, mistrzowską i pierwszą,nadaje Gwardyjski Pion Sportowy,natomiast klasę drugą i trzecią nadaje Rada d/s Wychowania Fizycznego i Sportu Pożarniczego. III część i zarazem główną stanowią wymagania zdobywania poszczególnych klas sportowych. Wymagania klasy mistrzowskiej międzynarodowej:jest zajęcie pierwszego,drugiego lub trzeciego miejsca w zawodach międzynarodowych CTIF,państw socjalistycznych albo też uzyskanie wyniku na poziomie co najmniej aktualnego rekordu Polski a warunkiem uzyskania klasy

mistrzowskiej jest legitymowanie się wynikami na poziomie reprezentacji kraju. Normy do uzyskania klas sportowych można zdobywać na zawodach odpowiedniej rangi:międzynarodowe zawody CTIF,międzynarodowe zawody w sporcie pożarniczym państw socjalistycznych ,mistrzostwa Polski i mistrzostwa województwa oraz zawody typu lokalnego /pucharowe, memoriały,mityngi/ ujęte w kalendarzu imprez centralnych Rady do spraw Wychowania Fizycznego i Sportu pożarniczego,działającej przy KGSP.

LATA 1983- 1984

W styczniu 1983 roku została powołana kadra wojewódzka w sportach pożarniczych w składzie: st.kpr. Eugeniusz Grabowski z ZSP Brzeg, junak Krzysztof Gwozdecki z ZSP Kluczbork, junak Jerzy Kramek z ZSP Kędzierzyn-Koźle,ogn. Jerzy Kujawa z ZSP Kluczbork,mł.chor. Stanisław Kuszła z ZSP Nysa,ogn. Janusz Pabiś z ZSP Głuchołazy, mł.chor. Janusz Szeląg z ZZSP ZNTK Opole,mł.chor. Ryszard Wańczyk z ZSP Głuchołazy, st.kpr. Stanisław Zubrzycki z ZSP Kluczbork, st.kpr.Adam Zwardoń z ZSP Głuchołazy,junak Erwin Sławik z ZSP Niemodlin,junak Norbert Heda

z ZZSP ZPB”Frotex” Prudnik,junak Wiesław Kalinkiewicz z ZZSP ZK Zdzieszowice,st.kpr.

Mariusz Gonerski z ZSP Nysa,junak Jan Mielczarek z ZSP Brzeg,st.kpr. Józef Jończy z ZSP

Głuchołazy,kpr. Jan Kirchniawy z ZZSP Zch”Blachownia” w Kędzierzynie-Koźlu. Na podstawie sprawdzianów kwalifikacyjnych, aż 6 zawodników z województwa opolskiego zakwalifikowało się do kadry narodowej:Eugeniusz Grabowski,Ryszard Wańczyk,Krzysztof Gwozdecki,Janusz Pabiś,Stanisław Zubrzycki i Adam Zwardoń /na 10 zawodników w drużynie/.

W dniach 27-29 maja 1983 roku w miejscowości Siofok-Balatonfuzfo /Węgry/ odbyły się

XI Międzynarodowe Zawody w Sportach Pożarniczych Krajów Socjalistycznych. W ogólnej

klasyfikacji ,Polska zajęła III miejsce i zdobyła brązowy medal a w pożarniczym ćwiczeniu bojowym zajęła III miejsce,zdobyła brązowy medal i ustanowiła nowy rekord Polski z czasem 40,28s. Ignacy Dwornik/woj/katowickie/-zawodnik o najdłuższym stażu w reprezentacji, uzyskał czas w drabinie hakowej 15,41s i tym samym ustanowił nowy rekord Polski. Zawodnik radziecki-Aleksandr Szerstiuk- w „hakówce” uzyskał czas 13,80s a w dwuboju

ustanowił nowy rekord świata z czasem 30,24s.

W kadrze Polski brak sprzętu-drabin hakowych z kosami tytanowymi,które ważą 1,5kg.Kosy

polskie w drabinach hakowych są stalowe i ważą 5-6kg mimo,że ciężar drabiny jest taki sam /minimum 8,5kg/.Przy użyciu lekkiej kosy,ciężar rozłożony jest równomiernie,łatwiej z hakówką biegać,lżej „robiąc przeciwwagę” zacinać na piętrach.

Węgrzy podczas zawodów zastosowali po raz pierwszy pomiar elektroniczny czasów we wszystkich konkurencjach.

Pomiar elektroniczny czasów w konkurencji drabiny hakowe,zastosowała KWSP Kielce podczas Turnieju Trzech Wspinali w miesiącu sierpniu 1983 roku i podczas II Mistrzostw Polski w Sportach Pożarniczych.

Memoriał im. Roberta Gedigi został rozegrany w czerwcu 1983 roku. Kadra wojewódzka wzięła udział w zawodach:o Puchar komendanta Wojewódzkiego Straży Pożarnych w Łodzi /maj 1983/,

Memoriał im.płk Oleńczaka w Katowicach /czerwiec 1983/,Turniej Trzech Wspinalni /Kielce,

Starachowice,Miechów /3-5 sierpnia 1983/, Mistrzostwa m.stołecznego Warszawy 7-8 września

1983roku.

Drużynowe Mistrzostwa Polski w Sportach Pożarniczych rozegrano w dniach 27-28 sierpnia 1983 roku w Rzeszowie i obejmowały 2 konkurencje:ćwiczenia bojowe i biegi sztafetowe 4*100m.

Na doskonale przygotowanym stadionie Resovii padły wyniki:

* sztafeta pożarnicza 4*100m

1 miejsce Katowice -62,26s

2 miejsce Opole -63,25s

3 miejsce Łódź -64,29s

*pożarnicze ćwiczenia bojowe

1 miejsce Opole -40,87s

2 miejsce Rzeszów -41,89s

3 miejsce Katowice -46,06s

W dniach 17-18 września 1983 roku odbyły się w Kielcach II Indywidualne Mistrzostwa Polski

w Sporcie Pożarniczym. Wyniki uzyskane podczas mistrzostw:

*wejście po drabinie hakowej na 3 piętro wspinalni

1 miejsce Mistrz Polski -ogn.poż. Ignacy Dwornik /woj/katowickie/ -15,43s

2 miejsce I Wicemistrz -ogn.poż. Jerzy Kujawa /woj. opolskie/ -15,82s

3 miejsce II Wicemistrz -st.kpr.poż. Eugeniusz Grabowski /woj. opolskie/ -16,10s

*dwubój pożarniczy

3 miejsce II Wicemistrz -ogn.poż .Jerzy Kujawa /woj. opolskie/ -35,55s

Ewenementem tych zawodów było to,że z uwagi na dużą frekwencję,uczestników mistrzostw

podzielono na dwie grupy startowe-reprezentanci 17 województw startowali w sobotę 17 września

w konkurencji 100m z przeszkodami a pozostali w konkurencji drabin hakowych. W niedzielę było

odwrotnie. Ta niefortunna decyzja sprawiła,że wskutek deszczu powstały diametralnie różne

warunki rozgrywania konkurencji-w sobotę kapuśniaczek a w niedzielę ulewny deszcz, który

zamienił bieżnię w gliniaste grzęzawisko. Zawodnicy startujący w niedzielę w 100m z przeszkodami,zostali całkowicie pozbawieni jakichkolwiek szans w walce o czołowe lokaty.

W tej grupie była niestety nasza reprezentacja województwa opolskiego.

W dniu 10 września 1983 roku na stadionie w Paczkowie odbyły się Wojewódzkie Zawody

Sportowo-Pożarnicze dla Ochotniczych Straży Pożarnych ,według regulaminu KGSP grupy II.

W zawodach wzięły udział jednostki OSP,które zajęły miejsca 1-3 w zawodach batalionowych

oraz mistrz ubiegłych zawodów wojewódzkich,razem 13 jednostek OSP.

W dniu 16 października 1983 roku odbyły sie w Częstochowie III międzywojewódzkie zawody sportowo-pożarnicze V strefy z udziałem najlepszych ochotniczych straży pożarnych z województw: bielsko-bialskiego,częstochowskiego,katowickiego,kieleckiego,krakowskiego

i opolskiego. Województwo opolskie reprezentowały Ochotnicze Straże Pożarne z: Jasionej-gmina

Zdzieszowice,KRSP Krapkowice;Dobrzenia Małego-gmina Dobrzeń Wielki,KRSP Opole oraz

Żeńska Drużyna Pożarnicza z Rozmierki-gmina i KRSP Strzelce Opolskie.

W grupie II zwyciężyła OSP Jasiona a w grupie III zwyciężył OSP Dobrzeń Mały i te jednostki

zakwalifikowały się na V Krajowe Zawody Sportowo-Pożarnicze . Jednostka z grupy IB, OSP

Rozmierka zajęła II miejsce.

W miesiącu maju 1984 roku przeprowadzono na wspinalni KWSP Opole i na stadionie w Prószkowie Memoriał im.plut.poz. Roberta Gedigi. Był on jednocześnie głównym sprawdzianem kadry wojewódzkiej ZSP przed III Mistrzostwami Polski w Sporcie Pożarniczym.

W dniach 3-5 sierpnia 1984 roku w Białymstoku zostały przeprowadzone III Mistrzostwa Polski

w Sportach Pożarniczych i VI Krajowe Zawody Sportowo-Pożarnicze dla OSP.

W III Mistrzostwach Polski w Sporcie Pożarniczym reprezentacja województwa uzyskała wyniki:

*pożarnicze ćwiczenia bojowe

1 miejsce Mistrz Polski -reprezentacja woj.opolskiego -39,59s /nowy

rekord Polski/

*100m z przeszkodami indywidualnie

1 miejsce Mistrz Polski -ogn.poż. Jerzy Kujawa /woj. opolskie/ -17,65s

*drużynowo

1 miejsce -Opole

2 miejsce -Katowice

3 miejsce -Białystok

W VI Krajowych Zawodach sportowo-Pożarniczych:

*grupa II

1 miejsce -OSP Jasiona

*grupa III

3 miejsce -OSP Dobrzeń Mały

Komenda Główna Straży Pożarnych zorganizowała po raz pierwszy w ochronie przeciwpożarowej

I Mistrzostwa Polski Strażaków Płetwonurków a ich przeprowadzenie powierzyła Komendzie Wojewódzkiej Straży Pożarnych w Opolu. Regulamin mistrzostw został opracowany, przesłany

do jednostek i w dniach 14-16 września 1984 roku uczestnicy spotkali się nad jeziorem Srebrnym,

k/ Turawy, woj. opolskie. W I Mistrzostwach Polski Strażaków Płetwonurków wzięło udział 83 zawodników z 16 województw. Drużyna Ochotniczej Straży Pożarnej Oddział Ratownictwa Wodnego w Opolu /OSP ORW Opole/ jako Opole I, zajęła 1 miejsce i zdobyła tytuł Mistrza Polski,miejsce 2-drużyna Opole II i miejsce 3-drużyna Lublina II.

Druh Andrzej Prokopowicz z OSP ORW Opole w konkurencji indywidualnej zajął I miejsce i uzyskał tytuł Mistrza Polski-najlepszego strażaka-płetwonurka oraz złoty medal, I Wicemistrzem został Jerzy Turczyniewicz z Kędzierzyna -Koźla /woj. opolskie/ a II Wicemistrzem Polski został Tadeusz Wiśniewski z Opola.

Do 1992 roku ,na terenie województwa opolskiego nie było w strukturach zawodowych straży

pożarnych jednostek ratownictwa wodnego lub grup specjalistycznych. Na terenie województwa

opolskiego działały 3 jednostki OSP ORW w: Opolu, Kędzierzynie-Koźlu i Grodkowie.

W książce „W ogniu faktów-wspomnienia generała pożarnictwa”,autor Andrzej Stefanowski,

wydawnictwo Poznań 2008 rok,stron 816; -na stronie 424, wiersz 10 od góry autor pisze:”Oprócz

tego od 2 do 4 września 1988 roku na jeziorze Drawsko w Czaplinku w województwie koszalińskim odbyły się I Mistrzostwa Polski Strażaków Płetwonurków. Bazę mistrzostw stanowił

Ośrodek Wypoczynkowy „Zodiak””; na stronie 460,wiersz 10 od góry jest napisane:”We wrześniu

1989 roku w Człuchowie w województwie słupskim odbyły się II Mistrzostwa Polski Strażaków

Płetwonurków z udziałem 31 drużyn i 93 zawodników z 20 województw”.

Stwierdzam,że Mistrzostwa Polski Strażaków Płetwonurków w Czaplinku w 1988 roku odbyły się, ale były to IV Mistrzostwa Polski Strażaków Płetwonurków a V Mistrzostwa Polski Strażaków Płetwonurków odbyły się w 1989 roku w Człuchowie.

VI Mistrzostwa Polski Strażaków-Płetwonurków odbyły się w 1994 roku w miejscowości

Półwiosek Stary k/Ślesina w woj.konińskim.W Konkurencji indywidualnej 1 miejsce zajął i został Mistrzem Polski druh Andrzej Prokopowicz z OSP ORW Opole.

VI Mistrzostwa Polski Strażaków Płetwonurków zorganizowano po 5-letniej przerwie.

LATA 1985 -1988

W 1985 roku „Regulaminem nr 1/85 Komendanta Głównego Straży Pożarnych z dnia 10 maja 1985 roku w sprawie zawodów sportowo-pożarniczych dla jednostek ochotniczych straży pożarnych,

młodzieżowych i kobiecych drużyn pożarniczych” wprowadzono :ćwiczenia „na mokro” /na wzór

z roku 1968/- rezygnując z „regulaminu austriackiego”,odstępowano od zawodów strefowych,

wprowadzono podział na grupy,przyjmując:

-grupa I -drużyny młodzieżowe chłopców i dziewcząt do 15 lat,

-grupa IIA -drużyny młodzieżowe chłopców i dziewcząt w wieku 15-18 lat

-grupa IIB -Drużyny kobiece powyżej 18 lat

-grupa III -jednostki OSP wszystkich typów

W nowym „Regulaminie” obowiązywały:ćwiczenia bojowe,sztafeta 7*50m a na zawodach

gminnych i rejonowych także musztra.

W dniu 11 maja 1985 roku we Wrześni, odbyły sie eliminacje centralne dla drużyn OSP, z których

tylko 1 będzie reprezentować Polskę na VIII Międzynarodowe Zawody Pożarnicze CTIF w Austrii-

eliminacje przeprowadzono według regulaminu CTIF,tzw. regulaminu austriackiego.

W eliminacjach startowało 6 drużyn,które na VI Krajowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych

w Białymstoku zajęły 3 pierwsze miejsca w grupie II i III. W tej szóstce znalazły się 2 drużyny

z woj. opolskiego:OSP Jasiona -Mistrz Polski w grupie II z Białegostoku i OSP Dobrzeń Mały-

3 miejsce w grupie III z Białegostoku. Zwycięstwo odniosła OSP Jasiona -ćwiczenia bojowe

wykonała bezbłędnie w czasie 44,0s a bieg sztafetowy 9*50m z przeszkodami w czasie 66,7s.

Na drugim miejscu uplasowała się OSP z Dobrzenia Małego,ulegając zwycięzcy zaledwie 6sekund.

Polskę na zawodach w Austrii będzie reprezentować OSP Jasiona.

W dniach 19-20 czerwca 1985 roku zostały przeprowadzone zawody w sporcie pożarniczym jako memoriał im. Roberta Gedigi z udziałem kadry narodowej i mistrzostwa województwa

terenowych i zakładowych zawodowych straży pożarnych w sporcie pożarniczym i 5-boju.

Rozegrano konkurencje:100m z przeszkodami i sztafety pożarnicze na 2 torach na stadionie

w Prószkowie natomiast wyścigi drabin hakowych na 4 torach wspinalni KWSP Opole, ulica

Budowlanych 1. Pomiar elektroniczny zapewniła KWSP Kielce.

W dniach 15-21 lipca 1985 roku w mieście Vocklabruck w Austrii odbywały się VIII Międzynarodowe Zawody Sportowo-Pożarnicze CTIF oraz V Zawody Młodzieżowych Drużyn

Pożarniczych. Polska była reprezentowana tylko w grupie męskich drużyn OSP i w sporcie

pożarniczym zawodowych straży pożarnych.

OSP Jasiona została sklasyfikowana na miejscu 10-14 wśród najlepszych drużyn Europy i po

wielu latach zdobyła dla Polski złoty medal. Jednostka wykonała ćwiczenia bojowe bezbłędnie w czasie 48,0s /2 najlepsze drużyny z RFN i Austrii wykonały to zadanie w 39s/, natomiast w biegu sztafetowym osiągnęła 5 czas konkursu z wynikiem 62,0s.

W grupie drużyn sportu pożarniczego w skład 10-osobowej reprezentacji Polski wchodziło

5 zawodników z woj. opolskiego – Norbert Heda, Eugeniusz Grabowski, Janusz Pabiś,

Stanisław Zubrzycki i Krzysztof Gwozdecki. W punktacji ogólnej zawodów , Polska zajęła IV miejsce i zdobyła srebrny medal.

Polacy ustanowili 3 rekordy Polski:

*wyścig po drabinach hakowych na 3 piętro wspinali

-2 miejsce Grzegorz Rydzewski z Białegostoku w czasie 14,08s

/poprawił rekord o 1,12s/

*pożarnicza sztafeta 4*100m z przeszkodami

--4 miejsce z czasem 59,78s

*pożarnicze ćwiczenia bojowe

-4 miejsce z czasem 39,20s

W konkurencji drabin hakowych zwyciężył zawodnik ZSRR w czasie 13,31s.

Treningami zawodników kierował płk poż. Mieczysław Janiec a kadrę narodową w sporcie pożarniczym przygotowywali:ppłk poż. Włodzimierz Blada z Opola,kpt.poż. Grazyna Głownia

z Katowic i ppor.poż. Marek Rybarczyk z Łodzi.

W dniach 6-8 września 1985 roku w Gdańsku, na stadionie „Lechia” odbyły się IV Mistrzostwa Polski w Sporcie Pożarniczym.

Reprezentacja województwa opolskiego uzyskała wyniki:

*100m z przeszkodami indywidualnie

2 miejsce -I Wicemistrz Polski -Stanisław Zubrzycki -17,67s

3 miejsce -II Wicemistrz Polski -Jerzy Kujawa -17,81s

*wspinanie po drabinie hakowej na 3 piętro wspinalni

1 miejsce -Mistrz Polski -Krzysztof Gwozdecki -15,28s

2 miejsce -I Wicemistrz Polski -Stanisław Zubrzycki -15,54s

*dwubój pożarniczy

1 miejsce -Mistrz Polski -Krzysztof Gwozdecki -33,14s

2 miejsce -I Wicemistrz -Stanisław Zubrzycki -33,21s

3 miejsce -II Wicemistrz -Jerzy Kujawa -33,50s

*sztafeta pożarnicza 4*100m z przeszkodami

3 miejsce -II Wicemistrz Polski Opole -61,16s

*klasyfikacja drużynowa Mistrzostw Polski

1 miejsce- woj. opolskie -15punktów

2 miejsce woj. kieleckie -26punktów

3 miejsce woj. szczecińskie -30punktów

W dniach 20-21 września 1985 roku na jeziorze Kaliszany k/Chodzieży woj. pilskie, odbyły się

II Mistrzostwa Polski Strażaków-Płetwonurków, zorganizowane przez Służbę Szkolenia KGSP

i KWSP w Pile a gospodarzem była OSP ORW w Chodzieży. Na mistrzostwa przyjechało

28 zespołów z 20 województw a do konkurencji indywidualnych zgłosiło się 78 uczestników.

Wyniki indywidualne:

1 miejsce -Mistrz Polski Andrzej Prokopowicz OSP ORW Opole -83punkt

2 miejsce -I Wicemistrz Grzegorz Byszewski Łódź -84punkty

3 miejsce -II Wicemistrz Tadeusz Wiśniewski OSP ORW Opole -91punktów

Wyniki drużynowe:

1 miejsce -Mistrz Polski OSP ORW Opole -653punktów

2 miejsce -I Wicemistrz OSP ORW Koszalin -687punktów

3 miejsce -II Wicemistrz OSP ORW Piotrków Trybunalski -694punktów

Rok 1986

W 1986 roku „Regulaminem Nr 1/86 Komendanta Głównego Straży Pożarnych z dnia 25 lutego

1986 roku w sprawie zawodów w sporcie pożarniczym” szczegółowo określono warunki: organizowania zawodów,sprzętowe,sędziów, dokumentacji w tym ustanawiania rekordów.

Zawody organizowane są corocznie jako:rejonowe,wojewódzkie,Mistrzostwa Polski. Drużyna

składa się z 12 osób, w tym:1 kierownik reprezentacji, 1 trener i 10 zawodników-podzielonych na

zespoły startujące w konkurencjach: pożarniczy tor przeszkód-100m; wspinanie przy użyciu drabiny hakowej na 3 piętro wspinalni;sztafeta pożarnicza 4*100m z przeszkodami;pożarnicze

ćwiczenia bojowe. Na Mistrzostwach Polski prowadzi się klasyfikacje:indywidualną,zespołową

i drużynową-na podstawie sumy punktów uzyskanych przez poszczególne zespoły danej drużyny we wszystkich konkurencjach, lecz bez dwuboju.

W dniach 17-18 czerwca 1986 roku na stadionie Technikum Rolniczego w Prószkowie oraz na

wspinalni KWSP Opole,ul. Budowlanych 1,przeprowadzono Wojewódzkie Zawody w Sportach Pożarniczych jako Memoriał im.plut.poż. Roberta Gedigi.

W dniach 3-6 lipca 1986 roku na bocznym boisku Stadionu Olimpijskiego we Wrocławiu zostały

przeprowadzone V Mistrzostwa Polski w Sporcie Pożarniczym.

Reprezentacja województwa opolskiego uzyskała wyniki:

*wspinanie przy użyciu drabiny hakowej na 3 piętro wspinalni indywidualnie

1 miejsce -Mistrz Polski -Norbert Heda /ZZSP ZPB „Frotex” Prudnik/ -15,24s

2 miejsce -I Wicemistrz Polski -Krzysztof Gwozdecki /ZSP Kluczbork/ -15,32s

*dwubój pożarniczy

1 miejsce -Mistrz Polski -Krzysztof Gwozdecki /ZSP Kluczbork/ -33,25s

*sztafeta pożarnicza 4*100m z przeszkodami

3 miejsce -II Wicemistrz Polski Opole -61,59s

*klasyfikacja drużynowa Mistrzostw Polski

1 miejsce -Lublin -12 punktów

2 miejsce -Opole -14 punktów

-wspinanie przy użyciu drabiny hakowej /zespołowo/ 1 miejsce-95,11s

-pożarniczy tor przeszkód 100m z przeszkodami /zespołowo/ 4 miejsce-112,43s

-sztafeta pożarnicza 4*100m z przeszkodami 3 miejsce-61,59s

-pożarnicze ćwiczenia bojowe 6 miejsce-39,28s

3 miejsce -Bielsko-Biała -29 punktów

W dniach 6-8 sierpnia 1986 roku na stadionie Klubu Sportowego „Warta” w Poznaniu odbyły się

XIII Międzynarodowe Zawody w Sporcie Pożarniczym Państw Socjalistycznych.

W klasyfikacji generalnej ,reprezentacja Polska I zajęła 1 miejsce,zwyciężając CSRR /2 miejsce/ i ZSRR/3 miejsce/ a reprezentacja Polska II zajęła 6 miejsce na 11 startujących drużyn.

Reprezentacja Polska I zajęła miejsca: wspinanie przy użyciu drabiny hakowej-3, pożarniczy

tor przeszkód 100m-3,sztafeta pożarnicza 4*100m z przeszkodami-3,pożarnicze ćwiczenia bojowe-1. W skład reprezentacji Polska I wchodzili: st.kpr.poż. Krzysztof Gwozdecki i ogn.poż. Stanisław Zubrzycki z KRSP Kluczbork ,którzy w dniu 25 września 1986 roku

zostali udekorowani złotymi medali „Za wybitne osiągnięcia sportowe” a trener kadry ppłk poż. mgr Włodzimierz Blada -Komendant Rejonowy Straży Pożarnych w Kluczborku

został odznaczony srebrną odznaką „Zasłużony działacz kultury fizycznej”.

Na III Mistrzostwach Polski Strażaków Płetwonurków zorganizowanych w 1986 roku we Wrocławiu,drużyna OSP ORW Opole w składzie:Tadeusz Wiśniewski,Janusz Targoński,

Andrzej Prokopowicz zajęła 1 miejsce i wywalczyła tytuł Drużynowego Mistrza Polski po raz

trzeci a indywidualnie 4 miejsce zajął Dariusz Banach z OSP ORW Opole.

W czerwcu 1987 roku przeprowadzone zostały wojewódzkie zawody w sporcie pożarniczym jako Memoriał im.plut.poz. Roberta Gedigi , wyłaniający i przygotowujący kadrę wojewódzką do

Mistrzostw Polski w Sporcie Pożarniczym.

Wprowadzona została „Instrukcja Nr1/87 Komendanta Głównego Straży Pożarnych z dnia

21 lipca 1987 roku w sprawie wychowania fizycznego i sportu w jednostkach ochrony ppoż.”.

Ustalała ona:

-”Indywidualna Kartę Sprawności Fizycznej”

-obowiązek zdawania testów sprawności fizycznej:letni i zimowy wraz z określeniem

norm na ocenę,zasady kontroli,opisy ćwiczeń itp.

-zestaw minimalnego wyposażenia w sprzęt w ZSP i ZZSP

-funkcjonariusze pożarnictwa pełniący służbę w jednostkach taktycznych ZSP,podczas

testu okresowego/październik/- obowiązkowe wejście po drabinie hakowej,np.

funkcjonariusz w wieku do 28 lat ustaloną miał normę na ocenę:bdb-20,0s;db-23,0s,

dst-26,0s.

-zajęcia prowadzą instruktorzy wychowania fizycznego i sportu w wymiarze:

-system służby codzienny-104 godziny rocznie /2 godziny tygodniowo/

-system służby zmianowy -zajęcia codzienne w wymiarze co najmniej 1 godziny

W dniach 22-28 lipca 1987 roku w Havlickovym Brodzie /Czechosłowacja/ odbyły się

VI Międzynarodowe Zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych CTIF. Zadanie skompletowania drużyny powierzono KWSP Opole. Drużyna dziewcząt i chłopców przygotowywała się na zgrupowaniu w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym KWSP Opole

w Turawie. Kierownikiem reprezentacji został ppłk poż.mgr Stanisław Pacyna, trenerem st.kpr.poż.

Zbigniew Mularczyk ,opiekunem dziewcząt druhna mgr Kazimiera Tchórzewska ,sędziami:mjr poż.inż. Jan Boćwiński i kpt.poż.inż. Jan Miza. W ogólnej klasyfikacji drużyn zajęli miejsca:12 chłopcy i 21 dziewczęta.

W dniach 24-26 lipca 1987 roku odbyły się na stadionie WKS „Lublinianka” w Lublinie

VI Mistrzostwa Polski w Sporcie Pożarniczym.

Reprezentacja województwa opolskiego uzyskała wyniki:

*wspinanie przy użyciu drabiny hakowej /indywidualnie/

-4 miejsce - Krzysztof Gwozdecki -15,51s

-6 miejsce -Norbert Heda -15,54s

*sztafeta pożarnicza 4*100m z przeszkodami

3 miejsce /II Wicemistrz Polski/ Opole -60,63s

*klasyfikacja drużynowa Mistrzostw Polski

1 miejsce -Lublin -11 punktów

2 miejsce -Opole -14 punktów

-wspinanie przy użyciu drabiny hakowej /zespołowo/ 3 miejsce-97,11s

-pożarniczy tor przeszkód 100m /zespołowo/ 4 miejsce-110,22s

-sztafeta pożarnicza 4*100m z przeszkodami 3 miejsce-60,63s

-pożarnicze ćwiczenie bojowe 4 miejsce-38,10s

3 miejsce -Białystok -21 punktów

W miesiącu wrześniu 1987 roku przeprowadzono XVI Wojewódzkie Zawody Sportowo-Pożarnicze

dla Ochotniczych Straży Pożarnych,mające na celu wyłonienie najlepszych drużyn na VII Krajowe

Zawody Sportowo-Pożarnicze OSP. Zawody OSP rozgrywano według nowego regulaminu z1985

roku a zamiast zawodów rejonowych,rozgrywano zawody na szczeblu czterech batalionów.

W miesiącu maju 1988 roku zostały przeprowadzone wojewódzkie zawody w sporcie pożarniczym

jako Memoriał im.plut.poż. Roberta Gedigi i wyłaniający kadrę wojewódzką na VII Mistrzostwa

Polski w Sporcie Pożarniczym.

VII Krajowe Zawody Sportowo-Pożarnicze OSP zostały przeprowadzone w dniach 23-26 lipca 1988 roku na obiektach ŁKS Łódź.

W grupie III -jednostki OSP wszystkich typów –1 miejsce zajęła OSP Jasiona / woj.opolskie/.

VII Mistrzostwa Polski w Sporcie Pożarniczym odbyły się w dniach 23-26 lipca 1988 roku, podczas VII Krajowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych OSP w Łodzi.

Reprezentacja ZSP województwa opolskiego osiągnęła wyniki:

*wspinanie przy użyciu drabiny hakowej na 3 piętro-indywidualnie

6 miejsce -Krzysztof Gwozdecki -15,18s

*pożarniczy tor przeszkód 100m -indywidualnie

4 miejsce -Krzysztof Gwozdecki -17,56s

*wspinanie przy użyciu drabiny hakowej na 3 piętro wspinalni-zespołowo

1 miejsce-Mistrz Polski Słupsk -95,84s

2 miejsce- I Wicemistrz Polski Opole -95,84s

*pożarniczy tor przeszkód 100m-zespołowo

4 miejsce Opole -109,83s

*sztafeta pożarnicza 4*100m z przeszkodami

2 miejsce-I Wicemistrz Polski Opole -61,22s

*klasyfikacja drużynowa – poza pierwszą szóstką drużyn

 

CTIF WARSZAWA 1989

Zgodnie z decyzją Komendanta Głównego Straży Pożarnych z dnia 6 listopada 1988 roku,KWSP

w Opolu zorganizuje centralne eliminacje jednostek OSP i drużyn pożarniczych do

IX Międzynarodowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych CTIF,które odbędą się w lipcu 1989 roku

w Warszawie.

Na eliminacje,które odbyły się w dniu 28 listopada 1988 roku na stadionie Fabrycznego Klubu Sportowego „Otmęt” w Krapkowicach,przyjechały najlepsze drużyny z 22 województw, ponad 400 zawodników,wyłonionych podczas 8 zawodów strefowych,rozgrywanych według regulaminu CTIF,tzw.”austriackiego”.

W nocy spadł śnieg a wokół oczyszczonej bieżni porozstawiano koksowniki,by zawodnicy modli

się rozgrzać. W kilku dużych namiotach przygotowano przebieralnie,zapewniono herbatę,kawę.

Reprezentantami na IX MZSP CTIF będą:2 drużyny młodzieżowe,2 drużyny kobiece i po 5 drużyn

męskich w kategorii A/bez punktów dodatkowych za wiek zawodników/ i B/z punktami za wiek/.

Po przeprowadzeniu konkurencji sztafet i ćwiczeń bojowych, ogłoszono wyniki,tu tylko 1 miejsca:

*1 miejsce w kategorii młodzieżowych drużyn pożarniczych-chłopcy w wieku 12-15 lat, zajęła

OSP w Kamienicy woj. opolskie z liczbą 126,95pkt

*1 miejsce w kategorii kobiecych drużyn pożarniczych-powyżej 18 lat,zajęła OSP w Żyrowej,

woj. opolskie z liczbą 112,02pkt

*1 miejsce w kategorii terenowych i zakładowych jednostek OSP w klasyfikacji grup A i B zajęła

OSP w Dobrzeniu Małym,woj. Opolskie z liczba 101,43pkt.

Drużyny,które zajęły 1 miejsca wywalczyły bezpośrednio prawo startu na IX Międzynarodowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych CTIF w Warszawie w lipcu 1989 roku. Pozostałe drużyny KGSP zakwalifikowała na IX MZSP CTIF w terminie późniejszym:KDP Igloopol Jasło,MDP z Lubomii woj. katowickie,ZSP Kościan,OSP Jasiona,OSP Kadłub „A” i OSP Kadłub „B”,OSP Lądek,OSP Niechobrz, ZOSP Wolsztyńskich Fabryk Mebli,OSP Turbia, OSP Łubniany.

W 1989 roku najważniejszym zadaniem dla strażaków województwa opolskiego było

przygotowanie jednostek OSP z terenu województwa opolskiego i z terenu kraju oraz zawodników

ZSP w sportach pożarniczych do IX Międzynarodowych Zawodów Pożarniczych CTIF w Warszawie i VII Zawodów Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych CTIF.

Komendant Główny Straży Pożarnych wyznaczył z jednostek straży pożarnych województwa

opolskiego niżej wymienionych funkcjonariuszy i członków OSP do pełnienia funkcji:

1.Kierownika reprezentacji Polski -płk poż. Mieczysława Jańca

2.Opiekuna technicznego i trenera drużyn startujących -ppłkpoż. Włodzimierza Bladę

w konkurencjach sportu pożarniczego /ZSP/

3.Opiekuna technicznego i trenera jednostek i drużyn -kpt.poż. Tadeusza Śliwę

OSP startujących w zawodach pożarniczych CTIF

4.Opiekuna technicznego i trenera młodzieżowych -mjr poż. Jana Boćwińskiego

drużyn pożarniczych

5.Sędziów w Międzynarodowych Zawodach -st.chor.poż. Huberta Burczyka

Pożarniczych CTIF -chor.poż. Lecha Jaworowskiego

-druha Henryka Matuszka

-druha Henryka Waindoka

6.Sędziego w Międzynarodowych Zawodach -kpt.poż. Jana Mizę

Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych

W dniach 28-30 czerwca 1989 roku na obiektach Gwardyjskiego Klubu „Arkonia” w Szczecinie,

odbyły się VIII Mistrzostwa Polski w Sportach Pożarniczych. Spośród 520 zawodników z 49 województw i 3 szkół pożarniczych,reprezentacja województwa opolskiego osiągnęła wyniki:

*wspinanie po drabinie hakowej na 3 piętro wspinalni-zespołowo:

1miejsce Białystok -94,29s

2 miejsce Katowice -96,95s

3 miejsce Opole -98,83s

*sztafeta 4*100m z przeszkodami -zespołowo:

1 miejsce Białystok -61,99s

2 miejsce Opole -62,92s

3 miejsce Lublin -63,36s

*klasyfikacja drużynowa Mistrzostw Polski

1 miejsce Katowice -14punktów /złoty medal/

2 miejsce Białystok -18punktów /srebrny medal/

3 miejsce Opole -24punkty /brązowy medal/

W dniach 27-29 lipca 1989 roku odbyły się w Warszawie na stadionie WKS „Gwardia”

IX Międzynarodowe Zawody Straży Pożarnych CTIF i VII Międzynarodowe Zawody

Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych CTIF.

W skład reprezentacji Polski weszły:

-3 drużyny w sporcie pożarniczym, z tego Polska 3 jako reprezentacja OSP w składzie której

znajdowało się 4 zawodników z województwa opolskiego,

-1 drużyna ZSP z Kościana w zawodach ZSP według regulaminu austriackiego,

-2 kobiece drużyny pożarnicze z Żyrowej i Igloopolu Jasło,

-2 młodzieżowe druzyny pożarnicze z Kamienicy k/Paczkowa i z Lubomi k/Wodzisławia Śl.,

-6 drużyn OSP w kategorii „A” oraz 3 drużyny w kategorii „B”/z punktami za wiek/.

Łącznie startowało 17 drużyn w składach 10-osobowych.

W wyniku ogromnej pracy treningowo-przygotowawczej oraz walecznych postaw podczas zawodów – opolskie zespoły osiągnęły następujące wyniki:

1.KDP z OSP w Żyrowej -zwyciężyła wśród 15 zespołów,zdobyła złoty medal,puchar

organizatorów i specjalny puchar austriackiej firmy „Siems”,

2.MDP z Kamienicy -zajęła 3 miejsce wśród 23 drużyn i zwyciężyła

w olimpiadzie zręcznościowej,zdobyła złoty medal

3.OSP Dobrzeń Mały - spośród 56 drużyn w grupie „A”zajął 12 miejsce i otrzymał

medal złoty,

4.OSP Jasiona -zajęła 13 miejsce i otrzymała medal złoty,

5.OSP Kadłub „A” -zajął 21 miejsce i otrzymał medal srebrny

6.OSP Kadłub „B” - spośród 52 druzyn w grupie „B” zajął 28 miejsce i otrzymał

medal srebrny,

7.OSP Łubniany -zajęły 27 miejsce i otrzymały medal srebrny,

8.funkcjonariusze startujący w składzie drużyny ZSP „Polska 3” zwyciężyli we

wszystkich konkurencjach sportu pożarniczego /przed Czechosłowacją i Austrią/,

9.funkcjonariusze wchodzący w skład drużyny ZSP „Polska 1” przyczynili się do zajęcia

3 miejsca i 4 miejsce przez drużynę „Polska 2”,

W grupie ZSP sportu pożarniczego zwyciężyli zawodnicy ZSRR przed Czechosłowacją.

Ustanowione zostały w grupie sportu pożarniczego ZSP-4 rekordy Polski w tym 2 rekordy

indywidualne i 2 rekordy zespołowe.

Pozostałe drużyny wchodzące w skład reprezentacji Polski,uzyskały następujące rezultaty:

1.ZSP Kościan -2 miejsce i złoty medal w grupie ZSP

2.KDP Igloopol Jasło -3 miejsce i złoty medal

3..OSP Lądek -10 miejsce w grupie „A” i złoty medal,

4.OSP Niechobrz -9 miejsce w grupie „B” i złoty medal,

5.ZOSP Wolsztyńskich -srebrny medal,

Fabryk Mebli

6.OSP Turbia -brązowy medal

Reprezentujący pożarnictwo polskie drużyny i jednostki straży pożarnych oraz członkowie

reprezentacji w konkurencjach zespołowych i indywidualnych,osiągnęły niespotykany w historii dotychczasowych startów w zawodach CTIF sukces sportowy-zdobywając 35 medali,w tym:

-15 złotych

-11 srebrnych

-9 brązowych

Jednostki OSP z województwa opolskiego zdobyły na zawodach CTIF w 1989 roku 7 medali

w tym 4 medale złote i 3 medale srebrne.

 

LATA 1990-1992

OKRES PRZEMIAN W POLSCE

W dniu 5 maja 1990 roku w Paczkowie z okazji Dnia Strażaka i wręczenia sztandaru dla ZSP Paczków, gdzie aktu wręczenia dokonał gen.poż. Andrzej Stefanowski -Komendant Główny

Straży Pożarnych,odbyło się uroczyste ślubowanie junaków Oddziału Obrony Cywilnej oraz

międzywojewódzkie zawody w konkurencji wspinania przy użyciu drabiny hakowej. Uczestniczyli

w nich zawodnicy z województw:bielsko-bialskiego,kaliskiego,katowickiego i opolskiego.

Indywidualnie zwyciężył Mirosław Zaleśny z Katowic z czasem 15,19s przed Krzysztofem Gwozdeckim /15,44s/ i Norbertem Hedą /15,70s/.Zespołowo konkurencję wygrał zespół z Opola /63,66s/ przed Katowicami /63,99s/ i Bielsko-Białą /71,66s/.

Mistrzostwa Polski w Sporcie Pożarniczym,które miały się odbyć w 1990 roku w Katowicach

z udziałem wszystkich reprezentacji województw i szkół -zostały odwołane przez gen.poż. Andrzeja Stefanowskiego - Komendanta Głównego Straży Pożarnych na wniosek mjr poż. Zdzisława Sołowina -Przewodniczącego Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ”Solidarność”. Pisze

o tych sprawach Pan Andrzej Stefanowski w „W ogniu faktów-Wspomnieniach generała pożarnictwa”,wydanie Poznań 2008,strona 496,512-513.

W dniach 25-27 czerwca 1990 roku w Krakowie odbywają się zawody w sporcie pożarniczym, w którym startuje tylko 10 reprezentacji wojewódzkich /na 49 województw/.Zespołowo zwycięża

reprezentacja Katowic przed Opolem i Białymstokiem. Zawody te zostały potraktowane jako

IX Mistrzostwa Polski w Sporcie Pożarniczym.

W lipcu 1990 roku w Brnie /Czechosłowacja/ odbyły się Mistrzostwa w Sporcie Pożarniczym

z udziałem reprezentacji państw tworzących ścisłą czołówkę światową .W klasyfikacji generalnej

reprezentacja Polski zajęła 3 miejsce,ustępując tylko reprezentacji ZSRR i Czechosłowacji.

Kierownikiem polskiej reprezentacji był płk poż.inż. Feliks Dela.

W ramach “Igrzysk Solidarności” zostały rozegrane Międzynarodowe Mistrzostwa Pożarnicze w jednej konkurencji- pożarniczych ćwiczeń bojowych, z udziałem reprezentacji;Polski, Estonii,Litwy i Łotwy oraz reprezentacji wojewódzkich. Na stadionie Klubu Sportowego “Arka” w Gdyni,

w dniu 17.08.1990 roku reprezentacja województwa opolskiego z Zawodowej Strazy Pożarnej

w Nysie zajęła 6 miejsce, na 20 startujących drużyn.

Z uwagi na przemiany ustroju politycznego,zmiany w gospodarce narodowej i w ochronie ppoż.

kraju, Mistrzostwa Polski w Sporcie Pożarniczym nie odbyły się w roku:1991 i 1992.

Memoriał im.plut.poż. Roberta Gedigi jest organizowany ale w małej obsadzie uczestniczących zawodników a jednostki ZZSP województwa opolskiego są postawione w stan likwidacji.

Na terenie województwa opolskiego w 1991 roku zostają przeprowadzone zawody sportowo-

pożarnicze na szczeblu batalionów dla jednostek OSP , celem wyłonienia i przygotowania reprezentacji z województwa na VIII Krajowe Zawody Sportowo-Pożarnicze OSP, które miały

się odbyć na jesieni 1992 roku.

W dniach 15-21 lipca 1991 roku w Lappeenranta /Finlandia/ odbyły się VIII Zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych CTIF, w których uczestniczyło 28 drużyn z 14 państw.

Z województwa opolskiego uczestniczyła Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza z Paczkowa w składzie 10 osób w przedziale wiekowym 12-16 lat a trenerem był ogn.poż. Zbigniew

Mularczyk z KRSP w Paczkowie,która zajęła 17 miejsce w klasyfikacji generalnej.

Wojewódzkie Zawody Sportowo-Pożarnicze OSP odbyły się w dniu 19 października 1991 roku

na stadionie w Kotorzu Małym.

Z dniem 1 lipca 1992 roku rozpoczyna działalność Państwowa Straż Pożarna.

Z uwagi na pożar lasu w Kuźni Raciborskiej w 1992 roku, VIII Krajowe Zawody Sportowo-Pożarnicze OSP zostały przełożone na 1993 rok.

ROK 1993

W lipcu 1993 roku w Berlinie odbywały się X Międzynarodowe Zawody Pożarnicze CTIF

i IX Międzynarodowe Zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Celem wyłonienia

reprezentacji kraju, przeprowadzono centralne eliminacje z 3 kobiecych drużyn pożarniczych i 21 jednostek straży pożarnych.

Centralne eliminacje odbyły się w dniu 17 października 1992 roku na stadionie sportowym

Zakładów Koksowniczych w Zdzieszowicach. Na podstawie uzyskanych rezultatów oraz analizy

szans naszych zespołów i drużyn,której dokonano w oparciu o wyniki zawodów CTIF z 1989 roku-

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej podjął decyzję,że pożarnictwo polskie będzie

reprezentować:w zawodach sportowo-pożarniczych CTIF grupy A-5 jednostek OSP i 2 JRG;

w grupie B-3 jednostki OSP;2 kobiece drużyny pożarnicze;2 młodzieżowe drużyny pożarnicze

w tym 1 żeńska i 1 męska-w konkurencjach sportu pożarniczego-reprezentacja kraju w grupieZSP

i OSP. Łącznie pożarnictwo polskie reprezentowało 16 zespołów.

Funkcje trenera i koordynatora przygotowań powierzono płk poż. w st. spocz. Mieczysławowi

Jańcowi z Opola a w konkurencjach sportu pożarniczego mł.bryg.mgr Grażynie Głowni z Katowic a na sędziego w konkurencji MDP powołano bryg.inż. Jana Boćwińskiego z Nysy.

Z województwa opolskiego prawo startu uzyskało 5 zespołów: KDP z Żyrowej, MDP z Kamienicy,

OSP:Dobrzeń Mały , Jasiona i Kadłub -wszyscy w grupie „A”.

W dniach 11-17 lipca 1993 roku na stadionie lekkoatletycznym w dzielnicy Wilmersdorf w zachodniej części Berlina,odbyły sie X Międzynarodowe Zawody Sportowo-Pożarnicze CTIF i IX Międzynarodowe zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.

Jednostki z województwa opolskiego uzyskały rezultaty:

1.MDP Paczków -na 24 zespoły zajęła 6 miejsce i zdobyła medal złoty -1045punktów

W olimpiadzie obozowej zdobyła 571punktów i zajęła 1 miejsce,

2.KDP Żyrowa -na 15 zespołów zajęła 2 miejsce i zdobyła złoty medal -395,50punktów,

3.OSP Kadłub -na 64 zespoły zajął 21 miejsce i zdobył złoty medal -411,90punktów,

4.OSP Dobrzeń -na 64 zespoły zajął 22 miejsce i zdobył złoty medal -411,80punktów

Mały

5.OSP Jasiona -na 64 zespoły zajęła 24 miejsce i zdobyła srebrny medal - 411,10punktów.

Reprezentacja Polski zdobyła 22 medale w tym:złote-9, srebrne-9, brązowe-4.

Jednostki OSP z województwa opolskiego na zawodach sportowo-pożarniczych CTIF w 1993 roku zdobyły 5 medali w tym 4 medale złote i 1 medal srebrny.

Podczas X MZSP CTIF w Berlinie zawodnicy i zawodniczki narzekali,że są głodni a posiłki ze

względu na sposób ich przyrządzenia np. surowe ziemniaki,zimne potrawy nie nadawały się do

spożycia, brak było surówek,deserów czy ciepłych napoi.. Dokonywano zmian regulaminowych o których jednostki dowiadywały się na treningu lub na chwilę przed startem. Na poszczególnych

torach jedni sędziowie zalecali określony sposób wykonania ćwiczenia a na innym torze za takie

wykonanie przyznawali punkty karne.

W dniach 1-2 października 1993 roku w Krakowie na obiektach Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 4 w Krakowie i Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie,zostały przeprowadzone VIII Krajowe Zawody Sportowo-Pożarnicze dla jednostek ochotniczych straży pożarnych i X Mistrzostwa Polski w Sporcie Pożarniczym.

W VIII Krajowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych OSP startowało 25 najlepszych jednostek OSP,wyłonionych w drodze zawodów strefowych.

W klasyfikacji ogólnej uzyskano następujące rezultaty:

1 miejsce OSP Jasiona /woj/opolskie/ -107,16 punktów

/bieg sztafetowy 7*50m -60,66pkt.+ćwiczenie bojowe-46,50pkt./

2 miejsce OSP Hanna /woj/bialsko podlaskie/ -110,71punktów

/bieg sztafetowy-63,41pkt. +ćwiczenie bojowe-47,30pkt./

3 miejsce OSP Hołubla /woj.siedleckie/ -113,14 punktów

/bieg sztafetowy-61,38pkt.+ćwiczenie bojowe-51,76pkt./

OSP Jasiona została Mistrzem Polski OSP -kolejny już trzeci raz w: 1984roku, 1988 roku i 1993 roku.

W X Mistrzostwach Polski w Sportach Pożarniczych, które się odbyły w dniach

1-2 października 1993 roku /razem z VIII Krajowymi Zawodami Sportowo-Pozarniczymi/,

reprezentacja województwa opolskiego uzyskała następujące rezultaty:

*wspinanie przy użyciu drabiny hakowej na 3 piętro wspinali-indywidualnie

1 miejsce Grzegorz Tyszuk woj. białostockie -15,15s

2 miejsce Stanisław Zubrzycki woj. opolskie -15,89s

3 miejsce Marek Olejarz woj. tarnobrzeskie -15,89s

*dwubój pożarniczych

1 miejsce Grzegorz Tyszuk woj. białostockie -32,99s

2 miejsce Marek Olejarz woj. tarnobrzeskie -33,59s

3 miejsce Stanisław Zubrzycki woj. opolskie -34,44s

*wspinanie przy uzyciu drabiny hakowej na 3 piętro wspinali-zespołowo

1 miejsce woj. tarnobrzeskie -100,26s

2 miejsce woj. opolskie -101,66s

3 miejsce woj. białostockie -103,98s

 

*klasyfikacja drużynowa

1 miejsce reprezentacja woj. tarnobrzeskiego -6punktów

2 miejsce reprezentacja woj. opolskiego -17punktów

3 miejsce reprezentacja woj. katowickiego -18punktów

Sukcesy osiągniete przez strażaków zawodowych i z ochotniczych straży pożarnych do 1993 roku, to rezultat ciężkiej, rzetelnej , systematycznej i konsekwentnie prowadzonej pracy, dużego zaangażowania reprezentantów i kadry szkolącej. Jest to także wynik wypracowanego systemu naboru, selekcji i szkolenia , systemu spartakiad i zawodów, zainteresowania i rzeczowej pomocy komend rejonowych i powiatowych straży pożarnych.

 


Od Autora


Niniejsza opracowanie powstało aby ocalić od zapomnienia znaczący i sprawiedliwy dorobek strażaków zawodowych i ochotniczych straży pożarnych województwa opolskiego w zakresie: organizacji , postępu, sportu pożarniczego i zawodów sportowo-pożarniczych OSP.

Pokolenie, które pełni służbę w Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Strażach Pożarnych

-jako ratownicy -winno wiedzieć, że osiągnięcia w zawodach sportowo-pożarniczych oraz

w sportach pożarniczych należy znać, kontynuować rywalizację sportową i poprawiać wyniki.

Po ukończeniu Szkoły Oficerów Pożarnictwa w Warszawie w 1973 roku, przez 2 lata pełniłem

służbę jako oficer Komendy Miejskiej Straży Pożarnych w Opolu W tym okresie czasu

przygotowywałem drużynę ZSP Opole do udziału w zawodach wojewódzkich w konkurencjach sportu pożarniczego i innych sportowych konkurencjach.” Biegałem” w sztafecie pożarniczej 4*100m z przeszkodami, wspólnie z Jerzym Kowalskim /reprezentant Polski/ ,ja na IV zmianie.

Od 1975 roku przez 3,5 roku byłem Dowódcą Oddziału I ZSP w Opolu i przygotowywałem

reprezentację ZSP Opole do zawodów wojewódzkich..” Regulaminu radzieckiego” uczyłem się od

Jerzego Kowalskiego. Od 1975 roku jestem sędzią -po przeszkoleniu przez płk poż. Mieczysława Jańca w „regulaminie austriackim”.Uczyliśmy się wspólnie w województwie-trenerzy, zawodnicy, sędziowie. Między sędziami dochodziło do różnej interpretacji-rozstrzygał sędzia główny płk poż. Mieczysław Janiec i magnetowid.Po przejściu do słuzby w KWSP Opole, byłem sędzią na każdych zawodach wojewódzkich, niektórych batalionowych. Najwięcej zmartwień miałem przez 7 miesięcy w 1989 roku , w czasie przygotowania drużyn do IX Międzynarodowych Zawodów Pożarniczych CTIF w Warszawie. W soboty i niedzele wyjazdy na treningi,sprawdziany kontrolne do jednostek OSP, także spoza województwa opolskiego np. Lądka,Wolsztyna i wykonywanie

swoich normalnych obowiązków Kierownika Służby Technicznej KWSP Opole.Większośc spraw załatwiał płk poż. Mieczysław Janiec np.uszycie systemem gospodarczym 40 kombinezonów startowych dla MDP i KDP,wyprodukowanie w Śląskich Zakładach Przemysłu Skórzanego „Otmęt”w Krapkowicach odpowiednich butów startowych dla wszystkich MDP, KDP i OSP z obszaru kraju, wykonanie 20 prądownic, 10 tulei dystansowych do motopomp, 69 noszaków do węży, doprowadzenie do stanu niezawodnego działania 6 kompletów sprzętu przewidzianego do ćwiczeń bojowych, uszycie 20 toreb i wyposażenie ich w linki oraz przygotowanie linek do 3 torów MDP, wyposażenie reprezentacyjnych druzyn i funkcyjnych w odpowiednie stroje galowe,startowe i służbowe oraz oznakowania.

Drużyny OSP osiągnęły w Warszawie sukces-zdobyły 11 medali, to cieszy.

Po powstaniu Państwowej Straży Pożarnej, pełniłem służbę w Szkole Podoficerskiej PSP w Opolu do 2000 roku. W tym okresie czasu byłem powoływany jako sędzia zespołów konkurencji na zawodach wojewódzkich, eliminacjach wojewódzkich , strefowych OSP.

Na terenie województwa opolskiego był zespół sędziów, mających przygotowanie teoretyczne i bogate doświadczenie praktyczne, przygotowanych przez płk poż. Mieczysława Jańca w osobach:

śp.mjr poż. Tadeusz Dąbrowski z KRSP Kluczbork, mjr poż.inż. Jan Boćwiński z KRSP Nysa, ppłk poż mgr Józef Manderla z KRSP Strzelce Opolskie, chor.poz. Hubert Burczyk z KRSP Krapkowice śp. chor.poż. Lech Jaworowski z KWSP Opole ,druh Henryk Waindok z OSP Dobrzenia Małego, druh Henryk Matuszek z OSP Jasiona, druh Kaczmarek z OSP Kadłub Strzelecki ,chor.poż. Władysław Opiło z KRSP Strzelce Opolskie, st.ogn.poż. Andrzej Jóźków z KRSP Grodków .

Druhowie Henryk Waindok i Henryk Matuszek są uznanymi sędziami na zawodach CTIF, mł. bryg. w st. spocz. mgr inż. Hubert Burczyk jest przewodniczącym Kolegium Sędziów

w ZW w Opolu ZOSPRP.

W opracowaniu wykorzystałem część materiałów prywatnych, które pozostawił śp. płk poż. Mieczysław Janiec oraz własne.

 

LITERATURA

1. Kronika ochrony przeciwpożarowej województwa opolskiego za lata 1950-1969 – opracowanie

KWSP Opole, 1970 rok,

2. Przegląd Pożarniczy nr 8 z sierpnia 1966 roku, strona:9,22,24,

3. Przegląd Pożarniczy nr3 z marca 1969 roku, strona:16,17,

4. Przegląd Pożarniczy nr5 z maja 1970 roku,strona:20,21,

5. Przegląd Pożarniczy nr11 z listopada 1970 roku, strona:23,24,

6. Przegląd Pożarniczy nr12 z grudnia 1971 roku, strona:10-17,26,

7. Przegląd Pożarniczy nr7 z lipca 1972 roku, strona:5-11,

8. Muzealny Rocznik Pożarniczy, tom 8/1997/,Centralne Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach,

„O sporcie w strażach pożarnych”, strona:79-124, autor Piotr Bielicki

9. ”Kronika Ochotniczej Straży Pożarnej w Sławicach, gmina Dąbrowa, pow. Opole”, autor

Paweł Przybyła, strona:22-23,30,40,42,

10. Przegląd Pożarniczy nr5 z maja 1973 roku, strona 10,

11. Przegląd Pożarniczy nr9 z września 1973 roku, strona 7-11,16,

12 .Przegląd Pożarniczy nr 11 z listopada 1973 roku, strona 4-6,

13. Przegląd Pożarniczy nr 11 z listopada 1974 roku, strona 14-19,

14. Przegląd Pożarniczy nr 3 z marca 1974 roku, strona 19,

15. Sprawozdanie opisowe z działalności Służby Operacyjnej KWSP Opole za 1961 rok

Archiwum Państwowe Opole

16. Sprawozdanie Komendanta Wojewódzkiego Straży Pożarnych przy Prezydium Wojewódzkiej

Rady Narodowej w Opolu z wykonania prac w okresie od lipca do listopada 1950 roku,

Archiwum Państwowe w Opolu

17. Sprawozdanie MSW-Pż5/S z wyposażenia w sprzęt za 1990 rok ,

18. Przegląd Pożarniczy nr 8 z sierpnia 1975 roku,strona14-15

19. Przegląd Pożarniczy nr 7 z lipca 1986 roku, strona 28,

20. Rozkaz Nr13/76 KWSP w Opolu z dnia 25.10.1976 w sprawie podsumowania startu

reprezentacji województwa opolskiego w IV KZSP i I CSSFP-Łódź 1976,

21. Strona internetowa OSP Łącznik, zakładka ZOSP

22. Przegląd Pożarniczy nr 8 z sierpnia 1977 roku, strona 4

23. Przegląd Pożarniczy nr 9 z września 1977 roku, strona 7-9,

24. Przegląd Pożarniczy nr 5 z maja 1977 roku, strona 19,

25. Przegląd Pożarniczy nr 10 z października 1977 roku, strona 14-22,

26. Przegląd Pożarniczy nr12 z grudnia 1978 roku, strona 5-9,

27. Sprawozdanie z podróży do Pragi płk poż. Mieczysława Jańca, KWSP Opole, maj 1978 rok

28. Wyniki I Indywidualnych Mistrzostw Polski w Sporcie Pożarniczym, Nysa-23.09.1978 rok,

30 .Przegląd Pożarniczy nr11 z listopada 1979 roku, strona8-9,

31. Przegląd Pożarniczy nr 1 ze stycznia 1981 roku, strona 16-17

32. Przegląd Pożarniczy nr4 z kwietnia 1980 roku, strona 12-13,

33. Przegląd Pożarniczy nr11 z listopada 1980 roku, strona 8,

34. Przegląd Pożarniczy nr 12 z grudnia 1980 roku, strona 6-15,

35. Dokumentacja Kierownika Reprezentacji Województwa Opolskiego na V Krajowe Zawody

Sportowo-Pożarnicze -Poznań 80, KWSP Opole,

36. Przegląd Pożarniczy nr 2 z lutego 1981 rok, strona 20-21,

37. Przegląd Pożarniczy nr6 z czerwca 1981 roku,strona 16-19,

38. Przegląd Pożarniczy nr 12 z grudnia 1981 roku, strona7-8,

39. Wyniki z Międzynarodowych Zawodów Pożarniczych CTIF z Boblingen/RFN/,KWSP Opole,

40. Przegląd Pożarniczy nr 11/12 z grudnia 1982 roku, strona 22-24,

41. Przegląd Pożarniczy nr1 ze stycznia 1983 roku, strona 29-30,

42. Przegląd Pożarniczy nr10 z października 1981 roku, strona 22-23

43. Przegląd Pożarniczy nr 2 z lutego 1983 roku, strona 30,

44. Przegląd Pożarniczy nr 8 z sierpnia 1983 roku, strona14-20,

45. Przegląd Pożarniczy nr11 z 1983 roku, strona12-15,

46. Przegląd Pożarniczy nr 12 z grudnia 1983 roku, strona 21-22,

47. Zawody strefowe , Puchary w 1983 roku, KWSP Opole,

48. Przegląd Pożarniczy nr 10 z października 1984 roku, strona 28-29,

49. Przegląd Pożarniczy nr 1 ze stycznia 1985 roku, strona 19-21,

50. Przegląd Pożarniczy nr 11 z listopada 1985 roku, strona 15-17,19,

51. Przegląd Pożarniczy nr 12 z grudnia 1985 roku, strona 23,

52. Materiały KWSP Opole-CTIF w Austrii 1985-

53. Przegląd Pożarniczy nr 9 z września 1986 roku, strona 16-20

54. Rozkaz Nr 6/86 Komendanta Wojewódzkiego Straży Pożarnych w Opolu z dnia 27 maja 1986

roku w sprawie przeprowadzenia Memoriału im.plut.poż. Roberta Gedigi

55. Przegląd Pożarniczy nr 7 z lipca 1986 roku, strona 10-15,

56. Przegląd Pożarniczy nr 11 z listopada 1986 roku, strona 19-28,

57. Przegląd Pożarniczy nr 1 ze stycznia 1987 roku, strona 11-15,

58. Przegląd Pożarniczy nr 10 z października 1987 roku, strona 7-16,

59. Przegląd Pożarniczy nr11 z listopada 1987 roku, strona 5-8,

60. Przegląd Pożarniczy nr 12 z grudnia 1988 roku, strona 10-19

61. Strażak nr 2 z lutego 1989 rok, strona 5,21-23,

62. Kronika OSP ORW Opole, dyplomy,puchary,odznaki z Kącika Tradycji OSP ORW Opole,

63. Przegląd Pożarniczy nr 7 z lipca 1989 roku, strona 1-15,

64. Przegląd Pożarniczy nr 10 z października 1989 roku, strona 5-11,

65. Przegląd Pożarniczy nr11 z listopada 1989 roku, strona 1-35,

66. Pismo KGSP nr RS.IV-1/10/89 z dnia 27.04.1989 roku w sprawie wyznaczenia funkcji

trenerów i sędziów na zawody CTIF Warszawa 89,

67. Rozkaz nr 36/89 Komendanta Wojewódzkiego Straży Pożarnych w Opolu z dnia 07.08.89

w sprawie wyróżnienia reprezentantów Polski za wyniki w Międzynarodowych Zawodach

Pożarniczych CTIF-Warszawa 89,

68. Przegląd Pożarniczy nr 9 z września 1993 roku, strona 16-17,25,

69. Przegląd Pożarniczy nr 11 z listopada 1993 roku, strona 29,

70. Przegląd Pożarniczy nr 12 z grudnia 1993 roku, strona 21-23.

71. Andrzej Stefanowski „W ogniu faktów-wspomnienia generała pożarnictwa” Poznań 2008 rok,

stron 816,

72. Informacja o realizacji zadań w roku 2009 oraz kierunki działania komend Państwowej Straży

Pożarnej województwa opolskiego na 2010 rok ,KWPSP Opole, stron 92,materiały na naradę

kadry kierowniczej PSP województwa opolskiego w dniu 29 stycznia 2010 roku.

73. Przegląd Pożarniczy nr 12 z grudnia 1991 roku, strona17-18,

74. Przegląd pożarniczy nr11 z listipada 1994 roku, strona 30-31,

75. Strony internetowe : Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej Opole, Ochotniczej

Straży Pożarnej Sławice, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Opolu, Komendy

Głównej Państwowej Straży Pożarnej Warszawa, Ochotniczej Strazy Pożarnej Lądek,

Ochotniczej Straży Pożarnej Kadłub,