ORW Opole


KRONIKA

OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ

ODDZIAŁU RATOWNICTWA WODNEGO

OPOLE

 

 

I. Okres do 1969 roku

Sekcja nurkowania w Opolu powstała w 1957 roku w ramach Ligi Przyjaciół Żołnierza.

Władze postanowiły, że coś takiego musi funkcjonować nie zapewniły jednak nurkom

odpowiedniego sprzętu. Początek to była pełna improwizacja – butle z powietrzem

przystosowano z gaśnic z bombowców Luftwaffe , reduktory przystosowano z aparatów ucieczkowych z radzieckich okrętów podwodnych „ISAM48” a za skafandry robiły własne swetry, spodnie. Reduktory z „ISAM48” „załatwił” mechanik ze statku handlowego „Dar Opola”.

Aparat „ISAM 48” był to aparat ucieczkowy dla załóg radzieckich okrętów podwodnych

oraz załóg czołgów -aparat tlenowy i można było w nim nurkować do 10 metrów głębokości.

W 1960 roku sekcja nurkowo-podwodna Ligi Przyjaciół Żołnierza w Opolu rozpoczęła

intensywne treningi w aparatach polskiej produkcji „Neptun” i radzieckiej „ISAM48” oraz

szkolenia ochotników do Marynarki Wojennej i specjalnych jednostek podwodnych.

W Centralnym Ośrodku Szkolenia Płetwonurków w Charzykowie k/Chojnic w 1960 roku

odbyły się zawody eliminacyjne płetwonurków do kadry Polski, do której zakwalifikowali się bracia Tadeusz i Zdzisław Wiśniewscy , Adam Lenart i Mieczysław Szymański z Opola.W sierpniu 1960 roku Tadeusz i Zdzisław Wiśniewscy wzięli udział w międzynarodowych zawodach płetwonurków na Krymie -Auszta / ZSRR/.

Po powstaniu Ligi Obrony Kraju w 1962 roku dalej prowadzili zajęcia szkoleniowe na basenie krytym w Opolu oraz brali udział w Ogólnopolskich Mistrzostwach LOK

Płetwonurków w Charzykowie k/Chojnic i podwyższali swoje uprawnienia płetwonurków.


 

W 1964 roku rozpoczyna sie planowe zaopatrywanie jednostek strazy pożarnych województwa opolskiego w zestawy sprzętu pływającego oraz umożliwiającego prowadzenie ratownictwa na wodach otwartych – łodzie ratownicze, silniki zaburtowe, rzutki ratownicze, sieci do wyławiania topielców. Nad jeziorem Turawskim, Komenda Wojewódzka Straży Pożarnych w Opolu organizuje obozy szkoleniowe dla oficerów i podoficerów i szkoli ich w zakresie sternika motorowodnego.

Na VII Centralnych Zawodach Płetwonurków LOK w 1965 roku w Charzykowie drużyna

w składzie:Tadeusz i Zdzisław Wiśniewscy, Kazimierz Kulczycki i Mieczysław Szydłowski

zajęła II miejsce /wicemistrz Polski/ , indywidualnie 4 miejsce zajął Tadeusz Wiśniewski

a 5 miejsce jego brat Zdzisław Wiśniewski.Zarząd Wojewódzki LOK w Opolu w nagrodę

ofiarował sekcji płetwonurków 5 aparatów do nurkowania typu „Mors”.

Otrzymanie nowego sprzętu tak zmobilizowało drużynę ,że na VIII Centralnych Zawodach

Płetwonurków w 1966 roku zdobyli tytuł Mistrza Polski a w konkurencji indywidualnej

Tadeusz Wiśniewski zajął 2 miejsce , uzyskując tytuł Wicemistrza Polski. Opolanie

wyprzedzili silne kluby z Warszawy, Poznania , Wrocławia, Śląska

Na I Ogólnopolskich Zawodach Pływania w Płetwach „O Srebrną Płetwę m.Poznania”

rozgrywanych w dniu 16.12.1967 rok , drużyna LOK Opole w składzie: Tadeusz Wiśniewski,

Stanisław Warzok, Paweł Warzok zajęła 3 miejsce na 19 startujących drużyn.

W konkurencjach indywidualnych :

-50 m pod wodą w płetwach – 2 miejsce Tadeusz Wiśniewski z czasem 0.30,1 min.

-200 m w płetwach -3 miejsce Stanisław Warzok z czasem 2.23,2 min.

-1850 m w płetwach - 5 miejsce Paweł Warzok z czasem 27.06,6 min.

W konkurencji zespołowej : sztafeta 3x25 m pod wodą w płetwach - 1 miejsce.

Klasyfikacja generalna: 1m.”Akwanauta” Poznań, 2 m.LOK Olsztyn, 3 m. LOK Opole,

4 m. Klub Morski PTTK Gdynia, 5 m. Oddział Ratownictwa Wodnego Wrocław,

6 m. Warszawski Klub Płetwonurków.

W 1967 roku przy Miejskiej Komendzie Straży Pożarnych w Opolu zorganizowano sekcję

płetwonurków , która została później przekształcona w Ochotniczą Straż Pożarną d/s ratownictwa wodnego. Sekcję tę wyposażono w sprzęt , urządzenia techniczne i środek

transportu , umożliwiając niesienie skutecznej pomocy w zakresie ratownictwa na wodach

otwartych , penetracji dla celów gospodarczych, przemysłowych i przeciwpowodziowych

zbiorników wodnych . Odbyły się również dwa kursy dla płetwonurków – pracowników

Zawodowych Straży Pożarnych i Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa

opolskiego.

Na krytej pływalni w Opolu 25 lutego 1968 roku /niedziela/ odbyły się dla 300 dzieci

i młodzieży pokazy pracy płetwonurków z Klubu Ligi Obrony Kraju przy Miejskiej

Komendzie Straży Pożarnych w Opolu. W czasie tej imprezy wręczono książeczki

płetwonurka dla 19 członków OSP z województwa opolskiego .

W miesiącu sierpniu 1968 roku nad jeziorem Srebrnym w Osowcu zorganizowano obóz

szkoleniowy w którym brali udział członkowie OSP Grodków.

W 1962 roku płetwonurkowie LPŻ z Opola wydobyli z glinianki w Rybniku woj.katowickie

z głębokości 15 m zwłoki mężczyzny/ stosowano sprzęt Komendy Miejskiej Straży Pożarnych w Opolu - samochód, łódź, przyczepka pod łódź / - jest to pierwsza interwencja płetwonurków - ochotników podczas poszukiwania i wydobywania zwłok..

W 1966 i 1967 roku płetwonurkowie LOK przeprowadzili około 30 akcji ratowniczych .

 

 

II.Okres od 1969 roku do 1992 roku

W 1969 roku pasjonaci nurkowania : Władysław Oleśków, Tadeusz Wiśniewski , Zdzisław

Wiśniewski szukali możliwości uprawiania nurkowania .Pomógł wtedy Komendant Wojewódzki Straży Pożarnych w Opolu kpt.sztab.Zdzisław Filingier, który był inicjatorem

założenia i wyposażenia jednostki.

Dnia 27.03.1969 roku powołano Ochotniczą Straż Pożarną Oddział Ratownictwa Wodnego

Opole. Była to wtedy druga jednostka OSP w Polsce o specjalizacji ratownictwo wodne, pierwszą jednostką była OSP ORW Wrocław -Plac Teatralny. Równocześnie OSP ORW Opole przystąpiło do struktury PTTK/CMAS i Klub przyjął nazwę MĄTWA .

Wybrano władze jednostki: Prezes – Adolf Warzok

Wiceprezes -

Naczelnik -

Sekretarz-

Skarbnik -

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej -

Jednostkę tworzyło członków zwyczajnych, siedziba była w wydzielonych pomieszczeniach

Komendy Miejskiej Straży Pożarnych w Opolu ul. Ozimska 53 /naprzeciwko krytego basenu/.

Jednostka posiadała wyposażenie

- samochód pożarniczy „Żuk” GLM-8,przystosowany do przewożenia aparatów

do nurkowania,skafandrów,spręzarki „Drager”,pontonu na dachu pojazdu

- 2 łodzie wiosłowo-motorowe „Wanda „,”Alina”

- silniki zaburtowe „Wicher”,”Niesob”

- 1 przyczepki do holowania łodzi własnej produkcji

Corocznie w zimie przeprowadzano ćwiczenia w zakresie nurkowania pod lodem , na jeziorze Srebrnym w Turawie-Osowcu, na kamionce „Silesia” w Opolu.

W 1970 roku w zorganizowanych III opolskich mistrzostwach płetwonurków na krytym basenie z udziałem klubów :Wodnik LOK Opole, Foka PTTK Opole, Mątwa OSP ORW Opole i Keson OSP ORW Kędzierzyn-Koźle jednostka pokazała sie z dobrej strony.

Otrzymaliśmy kilka skafandrów typu mokrego, wykonanych przez Śląskie Zakłady Przemysłu

Skórzanego „Otmęt” w Krapkowicach jako prototypy , które albo się mocno kurczyły albo

mocno rozciągały. Ale to było coś przy braku możliwości legalnego zakupu sprzętu.

Od dnia 31.07.1972 do 18.08.1972 grupa 19 płetwonurków przebywała na obozie szkoleniowym w Bułgarii w miejscowości Arkutino nad morzem Czarnym.

W 1975 roku ,po zmianie organizacji ochrony ppoż i oddaniu nowego obiektu strażnicy

Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnych w Opolu oraz Komendy Rejonowej Straży

Pożarnych w Opolu przy ul. Budowlanych 1 , jednostka została przeniesiona do nowego

obiektu,gdzie otrzymała 4 garaże ,świetlicę,pomieszczenie administracyjne na biuro -

w wydzielonym obiekcie oraz bezpośredni dojazd nad rzekę Odrę. Samochód SLRw „Żuk”

otrzymał numer operacyjny 271152.

W 1978 roku w ramach demobilu z wojska ,na teren województwa opolskiego ściągnięto

8 dużych amfibii -BAW, 3 kutry BMK-130 , 1 małą amfibię- MAW będącą do dyspozycji dla

OSP ORW Opole i KWSP Opole , przeznaczone do celów przeciwpowodziowych.

Wykonywano odpłatnie usługi na obiektach hydrotechnicznych : Głębinów,Januszkowice,

jazy rzeki Odry a za uzyskane środki finansowe próbowano zakupić sprzęt do nurkowania :

skafandry mokre ze „Stomilu” , aparaty ,wyposażenie podstawowe ABC.

1980 rok- Naczelnik druh Karol Nessel, stan członków 22,zorganizowano w Osowcu obóz

szkoleniowy na stopień średni,brak możliwości zakupu sprzętu do nurkowania.

Przepracowano 1500 godzin w zabezpieczeniu miejsc wypoczynku nad wodami

nad jeziorem w Osowcu, kamionką „Silesia” w Opolu w dni wolne od pracy,

niedziele i święta. Ustalono „Dzień Klubowy” - każdy czwartek godz.17.00,

OSP ORW Opole jest jednostką typu S 1.

1981 rok- Prezes płk poż. Romuald Kocielski, Naczelnik – kpt. Władysław Oleśków, Sekretarz -

chor. Jerzy Kuźnar, Skarbnik – Zdzisław Wiśniewski. Stan członków 28. Wykonano:

21 interwencji w poszukiwaniu i wydobywaniu zwłok , 5 prac pod wodą dla

jednostek gospodarczych, 52 dyżury na wodach otwartych /Silesia,Osowiec/,

6 pogadanek dla dzieci i młodzieży, 2 egzaminy na Powszechną Kartę Pływacką ,

zorganizowano wystawę sprzętu podczas manewrów batalionu pożarniczego

z okazji sesji FAO , klejono 3 łodzie, naprawiano MAW.

W okresie 1 – 14 sierpnia 1981 zorganizowano obóz szkoleniowy nad jeziorem

w Osowcu dla 17 członków OSP ORW Opole i OSP Grodków.

1982 rok- Zarząd bez zmian , stan 29 członków , 15 interwencji w poszukiwaniu i

wydobywaniu zwłok oraz 8 interwencji dla potrzeb jednostek gospodarczych:

elektrownia Turawa,elektrownia w Brzegu ,śluzy w Krapkowicach, Januszkowicach,

Czarnowąsach. Utworzono 2 zespoły WOPR , przeprowadzono 3 egzaminy na

powszechną kartę pływacką oraz wydano 10 kart pływackich dla członków OSP.

Przeprowadzono 10 pogadanek na koloniach i obozach,pełniono 40 dyżurów na

wodach otwartych. W lipcu zorganizowano nad jeziorem Osowiec obóz szkoleniowy

dla 20 członków OSP ORW Opole i Kędzierzyn – Koźle.

Przeprowadzono 55 zbiórek szkoleniowych a podczas 40 dyżurów zorganizowano

ćwiczenia płetwonurków i obsługi jednostek pływających.

W okresie jesienno-zimowo – wiosennym odbywają si raz w tygodniu zajęciaę

szkoleniowe na basenie krytym.

W czerwcu zorganizowano na kanale Ulgi w Opolu ćwiczenia z desantem

płetwonurków z samochodu -amfibii MAW,

1983 rok- Prezes Hubert Nessel, Naczelnik – Władysław Oleśków, stan 36 członków, 6 wezwań

do utonięć, 2 interwencje na obiektach hydrotechnicznych. Pomimo upalnego lata

był to rok małej liczby utonięć ,co jest skutkiem działalności prewencyjnej

organizacji zajmujących się bezpieczeństwem na wodach otwartych w tym i naszej

OSP. W ramach współpracy z Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym

oraz Posterunkiem Wodnym Urzędu Spraw Wewnętrznych w Turawie członkowie

OSP odbyli 48 dyżurów w 3 osobowych zespołach ,przepracowując społecznie

520 godzin. Zorganizowano 4 pokazy sprzętu i pogadanki oraz braliśmy udział

w 3 imprezach dziecięcych zorganizowanych przez opolskie zakłady pracy.

Zorganizowano obóz szkoleniowy w lipcu nad jeziorem Srebrnym dla 22 członków

OSP ORW z Opola, Grodkowa i Kędzierzyna – Koźla. W wyniku pozytywnych

wyników egzaminacyjnych wydano 15 patentów ze stopniem niższym i 7 patentów

ze stopniem średnim. Jednocześnie w trakcie obozu zorganizowano kurs ratowników

wodnych,który ukończyło 13 uczestników uzyskując stopień młodszego ratownika

8 osób i ratowników wodnych 5 osób.

Uchwalono nowy Statut OSP ORW Opole ul. Budowlanych 1.

W związku z eksploatacją sprzętu i niemożliwością zakupu nowego ,członkowie

OSP dokonali remontu skafandrów i reduktorów ,silników zaburtowych ,amfibi

MAW systemem gospodarczym, przy nakładzie finansowym OSP.

Wystąpiono przez Komisję Ładu i Przestrzegania Porządku Publicznego Wojewódzkiej

Rady Narodowej w Opolu do producentów aparatów i skafandrów nurkowych

w sprawie zakupu nowych - nawet nie otrzymano odpowiedzi w tej sprawie.

Dokonano zakupu 6 automatów oddechowych oraz 10 kompletów masek i fajek

poprzez kontakty prywatne i za środki finansowe OSP .

5 członków OSP ORW zostało wyróżnionych medalem „Za zasługi dla pożarnictwa”

1984 rok-Prezes Hubert Nessel ,Naczelnik -Władysław Oleśków ,stan 35 druhów, 4 wezwania

do poszukiwania i wydobycia zwłok oraz wydobycie z kamieniołomu „Silesia”

w Opolu zatopionego samochodu osobowego, przeprowadzono 60 zbiórek członków

OSP. Utworzona drużyna WOPR otrzymała wysoką ocenę od Zarządu Wojewódzkiego WOPR w Opolu i w ramach współzawodnictwa zajęła 2 miejsce w województwie.

Przeprowadzono egzaminy na kartę pływacką dla 45 osób. Odbyło się 21 wyjazdów

na zabezpieczenie akwenów w trakcie których przeprowadzono ćwiczenia

z zakresu doskonalenia nurkowania oraz obsługi sprzętu pływającego.

Przeprowadzono kurs wewnętrzny dla 3 osób na stopień niższy. Jedna osoba na

obozie OSP ORW Wrocław „Zorba” na jeziorze Powidz uzyskała stopień wyższy.

Komenda Główna Straży Pożarnych wspólnie z Komendą Wojewódzką Straży

Pożarnych w Opolu zorganizowały po raz pierwszy w historii ochrony ppoż. -

I Mistrzostwa Polski Strażaków-Płetwonurków .

W dniach 14-16.09.1984 roku na jeziorze Osowiec k/Turawy woj.opolskie

rywalizowało 83 zawodników z 16 województw. Drużyna z OSP ORW Opole

jako Opole 1 zajęła 1 miejsce i zdobyła tytuł Mistrza Polski a druh Andrzej

Prokopowicz zajął 1 miejsce w konkurencji indywidualnej

i także zdobył tytuł Mistrza Polski – najlepszego strażaka płetwonurka.

Należy przypomnieć,że do 1992 roku, do czasu powstania Państwowej Straży

Pożarnej nie było w strukturach straży zawodowych terenowych powołanych

sekcji lub jednostek specjalistycznych z zakresu ratownictwa wodnego na wodach

śródlądowych. Jednostki ratownictwa wodnego działały tylko w strukturach

Ochotniczych Straży Pożarnych.

Jednostka OSP ORW Opole czynnie włączyła się w organizację I Mistrzostw

Polski Strażaków Płetwonurków : ładowała butle, tworzyła serwis techniczny

uczestniczyła w pokazach :desant płetwonurków do wody, jazda na nartach

wodnych, ślizg na krążku .

1985 rok-Zarząd bez zmian,stan 36 członków. Wyjeżdżano do 5 akcji poszukiwania zwłok

oraz w 2 przypadkach poszukiwania rzeczy na zlecenie prokuratury. OSP wykonała

52 zbiórki robocze i ćwiczenia. Podczas ćwiczeń – jak co roku- doskonalono

umiejętności w zakresie nurkowania swobodnego w tym nurkowanie na 20 i 40 m,

aby mieć zaliczenia na stopień średni i wyższy,nurkowania pod lodem. W dni wolne od pracy oraz w niedziele i święta wykonano 20 wyjazdów na zabezpieczenie kamieniołomów „Silesia” w Opolu , jeziora Srebrnego w Osowcu gdzie społecznie przepracowano 800 godzin. Zabezpieczaliśmy regaty żeglarskie na jeziorze dużym w Turawie podczas Mistrzostw Polski w klasie „ Kadet” i „Optymist”.Wygłoszono 4 pogadanki na temat bezpiecznej kąpieli wraz z pokazami sprzętu nurkowego.

Własna kadra instruktorska przeprowadziła kurs na stopień niższy oraz systemem

skoszarowanym – obozowym na stopień średni.Uczestniczyło 20 druhów z OSP

ORW Opole i OSP ORW Kędzierzyn-Koźle. Dwóch druhów zaliczyło prowadzenie

zajęć na stopień instruktorski.

Na II Mistrzostwach Polski Strażaków Płetwonurków zorganizowanych w Kaliszanach

k/Piły we wrześniu- odnieśliśmy duży sukces:

Mistrzem Polski została drużyna w składzie: Wiśniewski Tadeusz,Prokopowicz

Andrzej (po raz drugi)Targoński Janusz

Mistrzem Polski -najlepszym płetwonurkiem strażakiem został po raz drugi

Andrzej Prokopowicz

Drogą legalną staliśmy się posiadaczami skafandra mokrego firmy „Technisud”,

aparatu fotograficznego „Zenit”

1986 rok- Wybrano nowy Zarząd:Prezes Władysław Jazłowiecki,Wiceprezes d/s szkolenia

Bogdan Wanik, Wiceprezes-Naczelnik Władysław Oleśków ,Sekretarz Janusz

Targoński,Skarbnik Zdzisław Wiśniewski, Gospodarz Tadeusz Wiśniewski,

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Witold Stankiewicz.

Stan 33 członków. Wyjeżdżano do 6 akcji poszukiwania i wydobycia

zwłok oraz w 2 przypadkach poszukiwania i wydobycia przedmiotów na zlecenie

prokuratury. Przy zabezpieczeniu kamieniołomu „Silesia” w Opolu,jeziora Srebrnego

w Osowcu przepracowano społecznie 1250 godzin. Zorganizowano 3 wystawy

sprzętu ratowniczego na wodach wspólnie z Komisją Działalności Podwodnej

PTTK ,przeprowadzono 52 zbiórki szkoleniowe, 3 pokazy ratownictwa na wodach :

nad jeziorem Nyskim / wspólnie z OSP Grodków/ , nad jeziorem dużym w Turawie,

nad kanałem Ulgi w Opolu .W ramach pokazów wspólpracowano z amfibiami BAW

z Opola,Grodkowa.Przeprowadzono 4 nurkowania pod lodem.Przeszkolono 7 druhów

na kursie spawania gazowego.

Na III Mistrzostwach Polski Strażaków Płetwonurków we Wrocławiu , drużyna

w składzie: Tadeusz Wiśniewski, Andrzej Prokopowicz , Janusz Targoński po raz

trzeci wywalczyła tytuł Mistrza Polski /zajęła 1 miejsce/ a indywidualnie

4 miejsce zajął Dariusz Banach.

Zakupiono z funduszy wypracowanych przez członków OSP : 2 skafandry mokre

produkcji ZSRR oraz 1 skafander produkcji zachodniej od osób prywatnych.

1989 rok-Skład Zarządu bez zmian, stan członków : 47 czynnych oraz 14 wspierających,

udział w 6 akcjach poszukiwania i wydobywania zwłok.Urządzono 2 wystawy

sprzętu ratowniczego, 1 pokaz ratownictwa, przepracowano 2520 godzin podczas

zabezpieczenia jeziora Srebrnego w Osowcu, jeziora duzego w Turawie, „Silesi”

w Opolu w okresie od 01.05-30.09.1989 r.,56 zbiórek szkoleniowych,4 zabawy.

Przeszkolono 14 członków na stopień niższy oraz 6 osób na stopień średni

i wyższy.

Jednostka otrzymała nowy samochód „Żuk” ,zakupiono 3 skafandry mokre,

5 aparatów z reduktorami, 2 kamizelki ratunkowo-wyrównawcze.

Jednostka bierze corocznie udział w Mistrzostwach Polski Strażaków Płetwonurków

ale od 1988 roku z niewiadomych dla nas powodów – Komendant Główny Straży

Pożarnych gen.poż Andrzej Stefanowski ogłosił , że I Mistrzostwa Polski

Strażaków Płetwonurków odbyły się w dniach 2-4 września 1988 roku na jeziorze

Drawsko w Czaplinku woj.koszalińskie. Od tego okresu liczą się kolejne

Mistrzostwa Polski Strażaków Płetwonurków.

Do 1992 roku - do czasu powstania Państwowej Straży Pożarnej – OSP ORW Opole była

wiodącą jednostką spośród zawodowych i ochotniczych straży pożarnych województwa opolskiego w zakresie ratownictwa wodnego - podwodnego , nawodnego oraz lodowego.

Do czasu zorganizowania Specjalistycznej Grupy Wodno-Nurkowej w strukturach PSP - była jednostką OSP typu S1, wzywaną do wszystkich interwencji na wodach otwartych .

 

 

III.Okres od 01.07.1992 roku / powstania Państwowej Straży Pożarnej/.

Do czasu powołania Państwowej Straży Pożarnej , jednostkę naszą zaopatrywała w sprzęt,

materiały pędnie i smary,rozliczała konserwatorów sprzętu silnikowego, remontowała strażnicę

Komenda Rejonowa Straży Pożarnych w Opolu wraz z Komendą Wojewódzką Straży Pożarnych w Opolu .

W 1992 roku nastąpiło przejęcie OSP ORW Opole przez Urząd Miasta Opola w zakresie:

utrzymania, wyposażenia,zapewnienia gotowości bojowej / zakupy sprzętu,paliwa, remonty

obiektu, remonty sprzętu / , szkolenia.

Szkolenia w zakresie podwyższania stopni płetwonurka, ratownika wodnego,kursów sterników,

członkowie OSP ORW częściowo pokrywają z własnych - prywatnych środków finasowych.

Na terenie województwa opolskiego utworzono 3 zawodowe grupy ratownictwa wodnego zlokalizowane w Jednostkach Ratowniczo-Gaśniczych w Opolu , Kędzierzynie-Koźlu i Nysie.

Na podstawie „Założeń systemu organizacji ratownictwa wodnego w PSP” wydanych przez

Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnych w grudniu 1995 roku -pkt III.2. „Jednostki

OSP i ich członkowie będą wspomagać działania JRG w zakresie ratownictwa wodnego

w różnych formach organizacyjnych”.

1995 rok- Zarząd działał w składzie:Prezes- Witold Stankiewicz, Naczelnik- Jacek Frydrych,

Z-ca Naczelnika – Robert Sieńko, Sekretarz – Robert Wilk, Członek - Michał

Podhorodecki.

Jednostka liczy 42 członków zwyczajnych w tym 5 kobiet i 2 członków

honorowych oraz 3 członków wspierających. Przeprowadzono 10 akcji poszukiwania i wydobywania zwłok / w jednej akcji nie znaleziona ciała osoby utopionej/ oraz wydobyto 1 zatopiony samochód osobowy. Przy zabezpieczeniu jeziora Srebrnego w Osowcu, jeziora dużego w Turawie oraz kamionki „Silesia” w Opolu

przepracowano 120 godzin .Zorganizowano wystawę sprzętu ratowniczego z okazji

Dnia Strażaka i Dnia Dziecka. Przeprowadzono 35 szkoleń na wodach otwartych

oraz 3 - dniowe nurkowanie głębokie w Budzisławiu Kościelnym oraz brano udział

w spływie Brdą. Zorganizowano 7 dniowy obóz kondycyjny w Osowcu przed

Mistrzostwami Polski Strażaków Płetwonurków .W Mistrzostwach Polski Strażaków

Płetwonurków drużyna w składzie 3-osobowym zajęła 5 miejsce.

Zorganizowano kurs płetwonurków na II i III stopień płetwonurka w Budzisławiu

Kościelnym który ukończyło 32 uczestników w tym 11 strażaków z PSP Opole ,

Nysa i Jelenia Góra. Zakupiono sprzęt: 1 butlę 15 dcm3, 2 pary płetw Stratos,

1 skafander piankowy,3 sztuki węży wraz z konsolami i manometrami, 2 sztuki

węży HP, Jakiet. Posiadamy 1 radiotelefon samochodowy i 2 radiotelefony nasobne.

Przeprowadzono nurkowanie na wrakach Zatoki Puckiej.

1996 rok-Wybrano nowy Zarząd w składzie: Prezes- Janusz Targoński, Naczelnik – Mariusz

Lewandowski, Z-ca Naczelnika- Robert Wilk , Sekretarz- Magdalena Stalmach,

Skarbnik- Ewa Jaciw, Członek Zarządu- Krzysztof Słomian.

Działa : 33 członków czynnych, 4 członków wspierających , 7 członków honorowych.

Stan gotowości bojowej, utrzymania w należytym porządku obiektów strażnicy

powierzonego sprzętu , Komisja KRPSP Opole oceniła jako wzorowe.

Wybrakowano zużyty sprzęt: radiotelefon „Echo”-2 szt.,mundury- 15 szt., pasy parciane

6 szt., skafandry „Stomil”-3 szt., skafander „angielski”-1 szt.,skafandry „ruskie” - 7 szt.,

spadochron duży-1 szt., reduktory „Elf”-2 szt., reduktory „Mors”- 2 szt.,aparat do

sprawdzania masek- 1 szt., aparat do mierzenia ciśnienia – 1 szt.,stoper duży – 1 szt.,

kamizelki ratunkowe „Zajdel” - 2 szt., rzutka ratownicza z rakietnicą – 1 szt., agregat

oświetleniowy – 1 szt. Otrzymaliśmy : silnik zaburtowy „Merkury 60”, skafander

piankowy mokry – 1 szt., płetwy – 3 pary.

Przeprowadzono 3 akcje poszukiwania i wydobywania zwłok oraz 3 inne akcje

/pomoc przy wyłapywaniu oleju napędowego na kanale Ulgi w Opolu, czyszczenie

zapory sztywnej/. Wyjeżdżano 16 razy na ćwiczenia na wodach otwartych w tym:

2 nurkowania pod lodem – pierwsze 7 stycznia , 3 nurkowania głębokie do 30 m.

Odbyło się 35 godzin ćwiczeń basenowych w okresie zimowym na pływalni

Szkoły Podstawowej nr 5 w Opolu oraz na pływalni miejskiej w K – Kożlu.

Zorganizowano kurs płetwonurków w miejscowości Budzisław Kościelny na którym

stopnie płetwonurkowe II i III uzyskało 10 druhów a 7 druhow uzyskało zaliczenia

międzystopniowe. Kadrę instruktorską stanowili : Leszek Skwara – instruktor

płetwonurkowania I stopnia, Sławomir Dudek i Janusz Kost- instruktorzy

płetwonurkowania a pomocnicy instruktorów: Janusz Targoński , Andrzej Prokopowicz

Robert Wilk, Marek Marzec, Tomasz Sokół – płetwonurkowie I stopnia i Adam Lenart-

płetwonurek II stopnia. Na obozie organizowanym przez PTTK Poznański Klub

Płetwonurków , 1 druhna uzyskała I stopień płetwonurka. Pięć osób ukończyło z

wynikiem pozytywnym kurs medyczny dotyczący udzielania pomocy przedlekarskiej

przy akcjach ratunkowych oraz zapobieganiu i rozpoznawaniu chorób nurkowych.

Przy zabezpieczeniu kamionki „Silesia”, wyrobiska „Piast”, jeziora Srebrnego

w Osowcu, przepracowano 120 godzin. Uczestniczono także w „Dniu Sprzątania

Świata” wydobywając zanieczyszczenia z dna w/w akwenów. Przeprowadzono

w trzech szkołach pogadanki na temat warunków bezpieczeństwa na wodach

otwartych oraz pokazy sprzętu do ratownictwa wodnego

. Współpracujemy z sekcjami płetwonurków z KRPSP z Opola, Kędzierzyna-Koźla,

Nysy oraz z Policją , LOK i WOPR działającymi na terenie miasta Opola.

Drużyna brała udział w Mistrzostwach Polski Strażaków Płetwonurków.

Stan wyszkolenia płetwonurków: I stopnia – 7 druhów, II stopnia- 12 druhów,

III stopnia- 9 druhów, młodzieżowe – 3 druhów .

1997 rok- skład Zarządu bez zmian, stan członków : 42 czynnych, 3 członków wspierających ,

oraz 7 członków honorowych. W ramach wojewódzkich przeglądów operacyjno-

technicznych w skali województwa opolskiego zajęliśmy 7 miejsce z oceną bardzo

dobrą. W OSP przeprowadzono inwentaryzację sprzętu przez Komisję Urzędu

Miasta Opola i 2 kontrole wewnętrzne.

Zakupiono dla potrzeb jednostki z funduszy Urzędu Miejskiego: dresy,buty ochronne,

sztormiaki, koła ratunkowe, kamizelki ratunkowe, piłę spalinową do cięcia drewna,

radiotelefon samochodowy „Motorola” i radiotelefon nasobny „Motorola” - przy

wsparciu finansowym Urzędu Wojewódzkiego w Opolu oraz Zarządu

Wojewódzkiego ZOSP RP w Opolu.

Z własnych środków finansowych i materiałowych wykonano kabinę natryskową

wykorzystywaną do płukania skafandrów i sprzętu nurkowego użytego podczas

ćwiczeń i działań ratowniczych.

W miesiącu styczniu wręczono założycielowi OSP ORW Opole - płk poż. w st.

spocz. ZDZISŁAWOWI FILINGIEROWI z okazji 75 rocznicy urodzin - nóż

nurkowy.

Pierwsze nurkowanie pod lodem wykonano w dniu 26.01.1997 rok na jeziorze

Srebrnym w Osowcu. Na jeziorze Dębowa k/K-Koźla w dniu 16 lutego , wspólnie

z sekcją ratownictwa wodnego z JRG Opole przeprowadzono ćwiczenia .Strażacy

z PSP testowali nowy sprzęt oraz aparaturę do łączności podwodnej. W okresie

zimowym prowadzone było szkolenie na basenie Szkoły Podstawowej nr 5 w Opolu.

Nurkowanie głębokie powyżej 30 m przeprowadzono w kamieniołomie k/Strzegomia.

W ramach szkolenia 4 druhów na kursie w Centrum Działalności Podwodnej

w Bytomiu uzyskało uprawnienia płetwonurka III stopnia.

Na Mistrzostwach Polski Strażaków Płetwonurków w woj.olsztyńskim drużyna

zajęła 7 miejsce.

W dwóch szkołach podstawowych zorganizowano pogadanki na temat bezpieczeństwa

podczas pobytu nad wodami otwartymi wraz z pokazami sprzętu nurkowego.

Podczas zabezpieczenia niestrzeżonych akwenów w mieście Opolu i jeziora

Srebrnego w Osowcu , czyszczenia dna kąpielisk – przepracowano 100 godzin..

Stan niektórego sprzętu na wyposażeniu naszej jednostki: skafandry nurkowe -19 szt.

Aparaty do nurkowania – 11 kpl., dresy- 15 kpl.,buty skutery- 15 par, łodzi

motorowych – 2 szt.,ponton -1 szt.,pilarka spalinowa do drewna – 1 szt.,sprężarki-2 szt.

W okresie letnim w lipcu 1997 roku, członkowie naszej jednostki, od pierwszych

dni zagrożenia powodziowego, brali czynny udział przy niesieniu pomocy osobom

zalanym przez wodę w miejscowościach naszego województwa: Głogówek,

Głuchołazy, Kędzierzyn- Koźle a po dojściu fali powodziowej do Opola niesiono

pomoc mieszkańcom zalanych dzielnic .W bezpośrednich działaniach ratowniczych

brało udział 22 druhów .Pozostali członkowie naszej jednostki z oddaniem

pracowali przy ratowaniu urządzeń i sprzętu nurkowego z zalanych pomieszczeń

garażowych naszej strażnicy a także podczas prac przy usuwaniu skutków po

ustąpieniu „Wielkiej Wody Stulecia”.

Z „Dziennika działania OSP ORW Opole” prowadzonego przez Naczelnika i Prezesa:

-07.07.97godz.22.00 – 08.07.97.godz.5.00 rejon Głogówka,ewakuacja ludzi

z uszkodzonej amfibii wojskowej,

-08.07.97godz.9.00-23.00 ,rejon Głuchołaz- wioska Rudawa,ewakuacja ludzi

z zalanych budynków

- 09.07.97godz.9.00- 10.07.97.godz.3.30, rejon K-Koźle, wieś Dębowa,Kobylice

ewakuacja ludzi z zalanych budynków

-10.07.97.godz.9.00-23.00 .Opole ul.Wrocławska,Spychalskiego,Niedurnego,

Bończyka,Koszyka,Pruszkowska,wyspa Pasieka - ewakuacja ludzi, dowóz

żywności, leków

-11.07.97i 12.07.97 godz.8.00 do zmroku – ewakuacja ludzi ,dowóz żywności,

leków, wyspa Pasieka,ul. Niemodlińska,Koszyka,Pruszkowska,Wojska Polskiego

-13.07.97 godz.8.00-20.00 zabezpieczenie przeprawy samochodowej na ulicy

Wrocławskiej , dowóz żywności, leków

....... 24.07.97 godz.8.00-20.00 zabezpieczenie i konserwacja sprzętu.

„ Przegląd Pożarniczy „ nr 11/97,str.21 - ... „Podczas ewakuacji mieszkańców wsi

Dzierżysławice, gmina Głogówek , transportem wojskowym zabrano 20 osób, w tym

5 dzieci i 3 osoby niepełnosprawne. Podczas rejsu powrotnego do punktu odbioru

ewakuowanych nastąpiło niebezpieczne zdarzenie. Obsługiwana przez żołnierzy

i strażaków amfibia zawisła na podwodnej grobli w odległości około pół kilometra

od brzegu. Zapadł zmrok a wzywana przez łączność radiową PSP pomoc innego

transportera nie nadchodziła. Tuż przed północą zastępy JRG z Prudnika i OSP

Oddział Ratownictwa Wodnego dotarli do unieruchomionej amfibii łodzią

z silnikiem oraz łodzią wiosłową i rozpoczęli ewakuację osób znajdujących się

na transporterze. Ze względu na rwący nurt wody i nocną porę, łódź wiosłowa

poruszała się wzdłuż lin rozwieszonych między drzewami. Mimo bardzo trudnych

warunków ratowniczych ewakuacja zakończyła się sukcesem”.

Wspomnienia członka OSP ORW Opole Witolda Zembaczyńskiego

/ działania w dniu 09.07.97/

„ To już trzeci dzień

Trzeci dzień, trzecia miejscowość. Tym razem Dębowa. Nikt nie uznałby owej

wioski za jakąś niezwykłą, inną od tysięcy podobnych, dopóki by jej nie ujrzał

zatopionej pod dwumetrową „falą nieszczęścia”.

Jest ponury poranek. Spotykamy się zgodnie z umową o siódmej rano w stanicy

Oddziału Ratownictwa Wodnego Ochotniczej Straży Pożarnej w Opolu. Krótko

dyskutujemy, pobieramy sprzęt i już po dwudziestu minutach jesteśmy gotowi do

drogi. Zostaliśmy odkomenderowani do akcji na terenie Kędzierzyna – Koźla.

W drodze napotykamy wiele przeszkód. Od wczesnych godzin porannych nie

wszystkie trasy są przejezdne. Wiele dróg odcięła powódź, obieramy więc okrężną

trasę. Kierowca Pan Adam Lenart jest zdenerwowany, bo nasz wysłużony Żuk

szwankuje i niestety w połowie drogi mamy awarię silnika. Stanęliśmy w szczerym

polu na wpół zalanej drodze. Z Żuka wysiada Pan Adam, Janusz Targoński, Przemek

Stankiewicz i Paweł Poliwoda. Michał Cackowski i ja zostajemy w środku, bo i tak

nie znamy się na mechanice. Z zewnątrz dochodzą odgłosy jakiegoś stukania

i rozmów. Od awarii minęło już piętnaście minut , a my wciąż stoimy na polnej

drodze. Pan Adam krzyczy; Michał przynieś skrzynkę z narzędziami! Wyskakujemy

więc z samochodu , mija jeszcze chwila i możemy ostrożnie ruszać w dalszą drogę,

kolejny raz potwierdziły się nieocenione umiejętności Pana Adama.

Przez okno pojazdu obserwujemy przerażający widok wielkiego lustra brązowej

wody. Jestem pod ogromnym wrażeniem i podobnie jak Michał nie rozmawiam

z kolegami. Z tego letargu budzi nas dźwięk brzęczącej radiostacji; 271152 zgłoś

się dla 2700! Janusz odpowiada na wezwanie. Dowiadujemy się od oficera

dyżurnego , że Kędzierzyn-Koźle jest „nieaktualny” i zostajemy wysłani do Dębowej.

Nareszcie ukazuje się zza przydrożnych krzaków tablica informująca nas, że jesteśmy

na miejscu. Przejeżdżamy jeszcze kilka metrów , droga się kończy. W tym miejscu

rozpoczyna się strefa wody. Wysiadamy , podchodzi do nas jakiś strażak. Mówi ,że

jest „miejscowy” i zna doskonale okolicę. Ta pomoc jest nam bardzo potrzebna.

Po chwili dowiadujemy się gdzie będzie można zwodować motorówkę, bez której

niewiele można było zdziałać.

Gdy łódź była już na wodzie rozpoczęliśmy kolejny dzień zmagań z żywiołem.

Pływaliśmy kolejno po trzech: sternik i dwóch na dziobie. Zalane podwórka kryły

wiele pułapek, takich jak zatopione maszyny rolnicze, płoty i samochody. Niesamowity

widok pokrytej brunatną wodą miejscowości, ludzi wołających z dachów

i pływających zwierząt robi na nas przygnębiające wrażenie.

Mimo niezwykłej ostrożności nie obeszło się bez niebezpiecznej kolizji. Przeszkodą,

na którą wpłynął Paweł był znak drogowy. Zderzenie to na szczęście zakończyło się

tylko utratą pagaja i kąpielą Michała.

Praca trwała do zmroku. Ewakuowaliśmy kilkudziesięciu mieszkańców Dębowej, to

był trudny dzień. Zabieraliśmy z zatopionych domów głównie starsze, przerażone

i zupełnie zszokowane osoby. Ludzie byli pogrążęni w skrajnej rozpaczy , zabierali

ze sobą po kilka ocalałych przedmiotów i zwierzęta domowe. Wielu z nich

mówiło iż nigdy w życiu nie spodziewało się, że będą pływać po Dębowej

motorówką. Wszystkich , którzy chcieli opuścić domy przewieźliśmy w bezpiecznej

miejsce.

Jednak okrutna śmierć spotkała wiele zwierząt , którym nie mogliśmy pomóc. Stała

przyczepa, a na niej kilka krów, brnąc po pas w wodzie próbujemy ją przetoczyć,

bez skutku. Jedyna, niewielka szansa aby się uratowały , to zrzucenie ich do wody .

Niestety, przestraszone krowy nie chcą się ruszyć. Ludzie są ważniejsi, pozostawiamy

zwierzęta ich losowi. Woda stale się podnosi. Przez jakiś czas słyszymy przeraźliwy

ryk krów, potem jest już tylko cisza.

Około godziny dwudziestej, Janusz powiedział;”Panowie wracamy do domu”. Te

słowa słyszeliśmy po raz trzeci i za każdym razem budziły w nas uczucie ulgi

oraz ciekawość, co będzie czwartego dnia. Nie minęło dużo czasu i już byliśmy

w drodze do Opola. Trasa była długa i trudna , wiele objazdów i ciągła niepewność,

czy za kilka kilometrów woda znów nie zagrodzi nam drogi. Byliśmy tak

zmęczeni , że nikt nie miał ochoty na rozmowę.

Po dotarciu o drugiej w nocy do stanicy, umówiliśmy się na siódmą rano,

wiedzieliśmy, że czeka nas kolejny dzień ratowania przed powodzią ludzi i ich

dobytku. Po kilku godzinach okazało się że byliśmy potrzebni w Opolu , żywioł

zaatakował nasze miasto”.

„Przegląd Pożarniczy” nr 11/97 , str 21i 23 - „Bohaterowie czasu powodzi”

Dowódca zastępu w JRG Opole mł.ogn.Marek Prochowski opowiada:

„Rankiem 10 lipca otrzymaliśmy zgłoszenie, że na ulicy Wrocławskiej woda zatopiła

samochód osobowy ze znajdującymi się w jego wnętrzu ludźmi. Gdy dotarliśmy

w pobliże zdarzenia okazało się, że silny nurt wody przewrócił pojazd na bok

i oparł go o latarnię i drzewo. Na szczęście dwoje pasażerów zdołało się z niego

uwolnić, wydostać się na powierzchnię wody i wdrapać się na jego bok. Wraz

z kilkoma ratownikami usiłowaliśmy do nich podejść, wiążąc się uprzednio linkami,

ale gdy byliśmy zaledwie 10 metrów od uwięzionych ludzi , musieliśmy zrezygnować

z dalszego marszu, tak silny był nurt wody.

Dostrzegając nasze niepowodzenie, ogn. Edward Bobowski wezwał do pomocy

GCPr 3000, którego kierowcą był funkcjonariusz z opolskiej Szkoły Podoficerskiej

PSP, ogn. Henryk Jaskólski. Zajęliśmy miejsca w samochodzie i przy jego pomocy

ponowiliśmy próbę dotarcia do poszkodowanych. Prąd wody był tak silny, że nawet

ten ciężki samochód z trudem opierał się jego naporowi. W pobliżu miejsca zdarzenia

zeskoczyliśmy obwiązani linami do wody, a następnie ratownicy: st.ogn. Janusz

Targoński ze Szkoły Podoficerskiej PSP oraz druh Adam Lenart, płetwonurek

OSP Oddział Ratownictwa Wodnego w Opolu , udali się w kierunku stojących na

przewróconym pojeździe ludzi. Najpierw ewakuowano kobietę, potem mężczyznę,

oboje doprowadzono do samochodu proszkowego i umieszczono bezpiecznie na

jego górnym pokładzie. Następnie poszkodowanych odtransportowano na nie zalany

most, stąd zabrała ich policja.”

W akcji powodziowej wykorzystano sprzęt pływający OSP ORW – 2 łodzie motorowe 1 ponton oraz 2 łodzie motorowe będące prywatną własnością naszych członków.

Zniszczeniu ulegał nasz sprzęt: Głogówek-złamany pagaj do łodzi, Głuchołazy-

rozerwany skafander 1 szt., porwane rękawice 2 pary, Kędzierzyn-Koźle- rozerwane

buty ze skafandra 2 pary, uszkodzona radiostacja samochodowa, rejon m.Opola-

uszkodzenie śruby w silniku „Merkury”, uszkodzenie układu chłodzenia w silniku

„Wicher”, uszkodzony skafander 1 szt., przebita przednia komora pontonu „Marines”,

uszkodzona – złamana prawa burta łodzi „Teresa”, złamane 2 wiosła,rozerwany kapok

Na wniosek KWPSP Opole, KWP Opole ,WOPR Opole członkowie nasi zostali

odznaczeni:Krzyżami Zasługi „ Za Dzielność „ , medalami „ Za Ofiarnośc i Odwagę”.

Otrzymaliśmy list pochwalny od Prezydenta Miasta Opola, list z podziękowaniami

od Wójta Gminy Reńska Wieś / miejscowość Dębowa należy do tej gminy/.,

nagrody od Inspektoratu Obrony Cywilnej Urzędu Miasta Opola.

Podjęliśmy wniosek - uregulowania statusu pomieszczeń zajmowanych przez OSP

ORW Opole, będących własnością KWPSP Opole.

1998 rok- Wybór Zarządu podczas nadzwyczajnego walnego zebrania wyborczego w dniu

07.11.1998 rok: Prezes- Witold Stankiewicz, Naczelnik- Jacek Frydrych, Sekretarz-

Robert Wilk, Z-ca Naczelnika- Robert Sieńko, Skarbnik - Michał Podhorodecki.

Stan członków : czynnych -43 w tym 6 kobiet i 37 mężczyzn / mężczyźni ; do 25

lat-24, od 25 do 50 lat- 9, powyżej 50 lat-4/, wspierających -1 , honorowych – 6.

Uczestniczono w 10 akcjach poszukiwania i wydobywania zwłok, wygłoszono

5 pogadanek w tym 3 dla dzieci i młodzieży, przeprowadzono 5 pokazów sprzętu

nurkowego i 2 pokazy sprawności płetwonurków.

Szkolenia: w Bałtyckim Centrum Nurkowym – Czarna Góra szkolili się nasi

nstruktorzy, głębokie nurkowanie w kamieniołomie Strzeblów- Sobótka, kurs

fizjopatologii w Gdyni,przeszkolono 18 osób- I stopień- 1 osoba, II stopień-3 osoby,

III stopień- 11 osób, instruktor- 2 osoby,motopomp- 1 osoba.

Drużyna brała udział w Mistrzostwach Polski Strażaków Płetwonurków,

VII Ogólnopolskim „Spływie Brdą”

Odznaczono- wyróżniono 15 osób.

W październiku 1998 roku druhowie naszej jednostki brali udział w akcji

„Obrony Opolszczyzny”.

Otrzymaliśmy : samochód Lublin II / ze środków Phare/, skafandry półsuche – 4 szt.,

namioty wojskowe- 2 kpl., wyciągarka do „Lublina” / dotacje UM Opole/.

1999 rok- Zarząd bez zmian. Stan członków- czynnych 48 w tym 5 kobiet, honorowych -2,

wspierających- 1.Przeprowadzono 7 akcji poszukiwania i wydobywania zwłok ,

wygłoszono 8 pogadanek dla dzieci i młodzieży, zorganizowano obóz szkoleniowy.

Aktualny stan wyszkolenia: P-1- 22 osoby, P-2-9 osób, P-3-9 osób, instruktor- 2 osoby,

Otrzymano: 5 skafandrów mokrych, 7 par butów piankowych, 3 pary rękawic

piankowych, 2 pary płetw „Stratos”.Z własnych funduszy: naprawiano sprężarkę

GERA , strażnicę , sprzęt.

W dniach 29-30.05.1999 rok obchodzono jubileusz XXX lecia OSP ORW Opole.

Uchwałą nr 2/8/99 z dnia 04.10.1999 rok rozpatrzono z wynikiem negatywnym

propozycję uczestnictwa w Krajowym Systemie Ratowniczo- Gaśniczym.

2000 rok- Sekretarz – Agnieszka Pawłowska ,członek zarządu- Robert Wilk.

Stan członków: czynnych- 29 w tym 2 kobiety, wspierających – 1, honorowych-4

Sprzątanie kanału Ulgi w Opolu w dniu 06.05.2000r, zakup silnika do sprężarki,

organizacja kursu na stopień niższy.

Ćwiczenia na akwenie w Chermanicach - Czechy.

Rozważanie możliwości zmiany przynależności OSP ORW z CMAS na PADI.

2002 rok- Zmiana Zarządu: Prezes- Andrzej Prokopowicz, Naczelnik – Janusz Targoński,

Sekretarz- Agnieszka Pawłowska, Skarbnik- Michał Podhorodecki, członek Zarządu-

Dariusz Pawłowski.

Brano udział w 1 akcji poszukiwania i wydobywania zwłok.

Wygłoszono 3 pogadanki dla dzieci i młodzieży na temat bezpieczeństwa na

wodach otwartych, zabezpieczanie zawodów pływackich w Opolu -Malinie oraz na

akwenie „Silesia”, udział w akcji „Sprzatanie Świata” na akwenie „Silesia” i

jeziorze Srebrnym w Osowcu, prace porządkowe i gospodarcze na terenie strażnicy

Przeszkolono 13 osób na kursach: P-1,PN-1,SS-1.

Zakupiono 2 maski pełnotwarzowe, zlikwidowano : skafandry mokre piankowe

- 4 szt,magnetowid – 1szt, skafander suchy – 1 szt.

2003 rok- Zarząd : zmiana na stanowisku Skarbnika- Maciej Chmielewski ,Sekretarz – Bogdan

Bielecki. Stan członków 34, w tym:27 czynnych w tym 3 kobiety oraz 7 członków

honorowych. Wyjazdy do miejscowych zagrożeń - 1 / do miejscowości Turawa -

pomoc w pobraniu próbek mułu z dna jeziora dużego w Turawie dla

Uniwersytetu Opolskiego/.

Powołano zespół sportowy w składzie 4 osobowym,który zajął I miejsce na

Wojewódzkich Zawodach Strażaków Płetwonurków a zespół w składzie :druhowie

Andrzej Prokopowicz,Marek Ziomek,Radosław Moskwa zajął VII miejsce na

Mistrzostwach Polski Strażaków Płetwonurków.

Wygłoszono 3 pogadanki dla dzieci i młodzieży, zabezpieczenie akwenów w Opolu,

czyszczenie dna na zbiorniku wodnym „Silesia” w Opolu.

Przeszkolenie 3 druhów na kursie P-1.

2004 rok- Wybrano Zarząd w składzie: Prezes- Dariusz Obierzyński, Naczelnik – Janusz

Targoński, Sekretarz- Grzegorz Batóg, Skarbnik – Maciej Chmielewski, członek

Zarządu – Dariusz Pawłowski. Jednostka OSP typ S1. Stan członków 37 w tym:

czynnych 31 / 27 mężczyzn i 4 kobiety/ oraz 6 honorowych.

Brano udział w 3 miejscowych zagrożeniach podczas wyszukiwania i wydobywania

osób utopionych.

Przeprowadzono 4 pogadanki w tym 2 dla dzieci i młodzieży,zabezpieczano zawody

pływackie Mastersów, zabezpieczano niestrzeżone akweny w mieście Opolu - „Inka”

i „Piast”,zabezpieczano Wojewódzkie Zawody Strażaków Płetwonurków.

Przeprowadzono pokazy sprzętu w: Opolu – Plac Kopernika z okazji wejścia Polski

do Unii Europejskiej, Opole- Rynek Krajowe Zawody Drużyn Ratownictwa

Medycznego, organizacja ćwiczeń i pokazy z ratownictwa wodnego na rzece Odrze

w Opolu oraz na akwenie w Opolu – Malinie.

Powołano 2 zespoły sportowe , które brały udział w Zawodach Płetwonurków

w Bytomiu o Mistrzostwo Województwa Śląskiego – VIII miejsce oraz

w Międzynarodowych Mistrzostwach Polski w kategorii OSP w Łowiectwie

Podwodnym w Koszalinie- Czaplinku – V miejsce.

Zakupiono 3 szt. ubrań płetwonurka do szybkiego pływania.

Członkowie OSP ORW przepracowali 800 godzin podczas: remontu strażnicy-

malowanie świetlicy, remontu WC, naprawa rynien, malowanie i uszczelnianie bram

i drzwi, malowanie wyposażenia remizy, naprawa sprężarek ,naprawa kadłuba łodzi

„Teresa”,

Podjęto uchwałę o przystąpieniu jednostki OSP ORW Opole do Krajowego

Systemu Ratowniczo- Gaśniczego i w 2004 roku OSP ORW Opole została powołana

do Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego.

2005 rok-Skład Zarządu bez zmian, stan członków czynnych- 34 w tym 3 kobiety oraz

6 członków honorowych – razem 40 druhów.

Wyjazdów do zdarzeń -nie było. Przeprowadzono : 6 pogadanek, w tym 1 dla dzieci

i młodzieży , zabezpieczenie zawodów pływackich Mastersów, zabezpieczenie

akwenów „Inka” i „Silesia” w Opolu. Zorganizowano pokazy sprzętu z okazji Dnia

Strażaka , WOŚP Jurka Owsiaka.

Powołano 1 zespół sportowy w składzie 5 członków , który w Euroregionalnych

Mistrzostwach Polski Strażaków Płetwonurków Bornem-Sulinowo zajął 3 miejsce,

w Basenowych Mistrzostwach Śląska Płetwonurków w Bytomiu zajął 2 razy

1 miejsce w różnych kategoriach wiekowych, uczestniczył w spływie kanałem Ulgi

we Wrocławiu i zajął 4 miejsce.

Na kursach przeszkolono 2 ratowników medycznych, 2 operatorów sprzętu.

Pozyskano nowy sprzęt: skafander suchy -2 szt, kamizelka ratowniczo-wypornościowa

2 szt, mieszałka do Nitroxu. Wykonano prace:konserwacja automatów do nurkowania,

konserwacja sprężarek,,modernizacja przyczepy podłodziowej, wyciągu spalin

w garażu.,uporządkowanie terenu i slipu nad Odrą, naprawa rynien , naprawa

oświetlenia. Współpracowano z jednostkami: OSP ORW Kędzierzyn-Koźle, Klub

Dive-Tech” z Nysy, Klub „Nurek” z Bytomia, Służbami ratowniczymi BOT

Elektrownia Opole, Komenda Miejska PSP Opole, Komenda Wojewódzka PSP Opole,

jednostki OSP Opole- Szczepanowice, Grudzice, Bierkowice, Gosławice.

2006 rok- Skład Zarządu bez zmian, stan członków czynnych 29 w tym 3 kobiety oraz

6 członków honorowych , razem 35 druhów.

Jednostka wyjeżdżała do 5 miejscowych zagrożeń w tym 4 razy poza teren miasta

Opola. Przeprowadzono 2 pogadanki w tym 1 dla dzieci i młodzieży .

Prowadzono działania zabezpieczające na wodach otwartych ,niestrzeżonych:

kamieniołomu „Inka” i „Silesia” , zawodów kajakowych,zawodów plywackich

„Masters” oraz czyszczono kanał Młynówka w Opolu.

Drużyna sportowa : na „Spływie Kanałem Ulgi” we Wrocławiu zajęła 1 miejsce,

a w Basenowych Mistrzostwach Śląska Płetwonurków w Bytomiu 4 miejsce.

Kurs BHP ukończyło 11 druhów. Pozyskano sprzęt: automat oddechowy -4 szt,

ocieplacze do skafandrów z osprzętem – 2 kpl. Stacja DSP z terminalem

komórkowym- 1 kpl. Mundury koszarowe – 6 kpl. Przepracowano: przy modernizacji

slipu nad Odra, konserwacji sprzętu nurkowego,prac gospodarczych w remizie

35o godzin.

2007 rok- Nastąpiła zmiana Naczelnika – nowym Naczelnikiem został wybrany bryg.mgr inż.

Jerzy Mędrzycki. Stan członków czynnych 22 w tym 2 kobiety i 8 członków

honorowych- razem 30 druhów.

Druhowie : Tadeusz Wiśniewski, Zdzisław Wiśniewski i Andrzej Wojciechowski

zostali członkami honorowymi.

Uczestniczono w 10 akcjach ratowniczych w tym w 5 poza terenem miasta Opola.

Zabezpieczano akweny „Inka” i „Silesia” oraz 2 razy zawody kajakowe.

Drużyna sportowa brała udział w Euroregionalnych Mistrzostwach Polski

Strażaków Płetwonurków. Pozyskano następujący sprzęt: maska-6 szt, fajka z zaworem

6 szt,płetwy-2 kpl,nóż- 4 szt,latarka Vega- 2 szt, rękawice – 4 pary,wąż do jacketu-1 szt.

Jacket-1 szt,ciężarek 3kg- 5 szt, ciężarek 1 kg- 6 szt, skafander – 2 szt,,buty,4 pary, pas

balastowy- 6 szt.

Zorganizowano, jak corocznie Dzień Strażaka oraz przepracowano 600 godzin

podczas konserwacji sprzętu nurkowego, pływającego – łodzi „Bożena” i „Teresa”,

prac remontowych w strażnicy i wokół strażnicy.

2008 rok- Skład Zarządu oraz stan członków - tak jak w 2007 roku / 30 druhów/.

Jednostka uczestniczyła w 13 akcjach ratowniczych w tym w 8 poza terenem

miasta Opola. Zorganizowano uroczystości: Dzień Strażaka ,Spotkanie Wigilijne oraz

wzięliśmy udział w pokazach w ramach akcji „Spełniamy Marzenia”.

Przeprowadzono 3 pogadanki w tym 1 dla dzieci i młodzieży.

Prowadziliśmy zabezpieczenie płetwonurkowe akwenów „Inka” i „Silesia” oraz

zabezpieczenie zawodów kajakowych. Szkolenie BHP ukończyło 4 druhów.

Pozyskano sprzęt: automat- 2 szt, skafander nurkowy-2 szt, siatka na butle- 8 szt,

skarpety ocieplane do skafandra suchego -2 pary, rękawice – 1 para, nóż- 1 szt,

Jacket -1 szt, wyciągarka – 1 szt. a skasowano: skafander mokry- 4 szt, jacket-4 szt,

skafander suchy- 2 szt, automaty- 4 szt, buty nurkowe- 4 pary , płetwy- 2 pary.

Przepracowano 500 godzin podczas konserwacji sprzętu nurkowego, pływającego

oraz prac w remizie i wokół remizy.

Osiągnięcia sportowe OSP ORW Opole

 

20-22.VII.1969 - I miejsce druha Tadeusza Wiśniewskiego z OSP Opole podczas

Stary Folwark VII Międzynarodowych zawodach płetwonurków „O puchar Wigier”

 

19-22.VII.1970 - I miejsce w klasyfikacji drużynowej dla OSP Opole I podczas

Stary Folwark VIII Międzynarodowych zawodach płetwonurków „O puchar Wigier”

 

Listopad 1970 - I miejsce w konkurencji drużynowej sztafety 3*25m pod wodą w płetwach

Poznań podczas IV Ogólnopolskich zawodów „ O Srebrną Płetwę m.Poznania”

 

20-21.XI.1971 - VI miejsce druha Tadeusza Wiśniewskiego w konkurencji 50m pod wodą

Poznań w płetwach podczas V zawodów płetwonurków „O Srebrną Płetwę

m.Poznania”

Czerwiec 1972 - udział w V Międzynarodowych Mistrzostwach Polski w Łowiectwie

Gdynia Podwodnym

14-16.IX.1984 - I Ogólnokrajowe Zawody Strażaków Płetwonurków – Mistrzostwa Polski

Turawa/Osowiec Drużynowo - I miejsce Opole 1 , II miejsce Opole 2

Indywidualnie:I miejsce druh Andrzej Prokopowicz /Mistrz Polski/

III miejsce druh Tadeusz Wiśniewski

IV miejsce druh Jerzy Punt

VII miejsce druh Jerzy Warzecha

Trener i kierownik zespołu druh Władysław Oleśków

21.09.1985 - Mistrzostwa Polski Strażaków -Płetwonurków Kaliszany k/Piły

Piła Drużynowo - I miejsce OSP ORW Opole

Indywidualnie – I miejsce druh Andrzej Prokopowicz /Mistrz Polski/

III miejsce druh Tadeusz Wiśniewski

Trener i kierownik zespołu druh Władysław Oleśków

1986 - Mistrzostwa Polski Strażaków -Płetwonurków Wrocław Drużynowo

- I miejsce OSP ORW Opole

Indywidualnie - IV miejsce druh Dariusz Banach

XII miejsce druh Andrzej Prokopowicz

Trener i kierownik drużyny druh Władysław Oleśków

1995 rok - V miejsce w Mistrzostwach Polski Strażaków Płetwonurków

1996 rok - udział w Mistrzostwach Polski Strażaków Płetwonurków

1997 rok - VII miejsce w Mistrzostwach Polski Strażaków Płetwonurków

1998 rok - udział w Mistrzostwach Polski Strażaków Płetwonurków

2003 rok - udział w XV Międzynarodowych Mistrzostwach Polski Strażaków Płetwonurków w Borne-Sulinowo

2004 rok - V miejsce w Międzynarodowych Mistrzostwach Polski w kategorii OSP

w Lowiectwie Podwodnym w Koszalinie-Czaplinku

2005 rok - III miejsce w Euroregionalnych Mistrzostwach Polski Strażaków Płetwonurków w kategorii zespołowej formacji ochotniczych Borne-Sulinowo

04.06.2006 rok - Wrocławski Spływ Płetwonurków W kategorii zespołowej

I miejsce OSP ORW Opole

W kategorii indywidualnej I miejsce druh Mariusz Ziomek OSP ORW Opole

2007 rok - udział w XIX Euroregionalnych Mistrzostwach Polski Strażaków

Płetwonurków Borne – Sulinowo

2009 rok - zdobycie Pucharu Prezesa ZG ZOSP RP - Mistrz Polski -w kategorii OSP

XXXVII Międzynarodowych Mistrzostw Polski w Łowiectwie Podwodnym

 

 

 

Opracował st.bryg. w st. spocz.inż. Tadeusz Śliwa

Opole , dnia 21 lutego 2010 rok