Strona Główna Opolskie Informacja Prezesa ZW w Opolu !
Informacja Prezesa ZW w Opolu !

INFORMACJA

z działalności Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP w Opolu za 2011 rok

 

I. Sprawy organizacyjne

1.Dnia 22 marca 2011 roku odbył się V Wojewódzki Zjazd Delegatów,na którym wybrano nowe władze wojewódzkie oraz ustalono program działania na lata 2011-2015 /do VI WZD/.

Zarząd Wojewódzki w Opolu został wybrany w 16 osobowym składzie:

 1. Prezes – Tadeusz Śliwa,

 2. Wiceprezes -Henryk Stroński,

 3. Wiceprezes -Hubert Burczyk,

 4. Sekretarz -Krzysztof Maślankiewicz,

 5. Skarbnik -Adela Baron,

 6. Członek Prezydium -Małgorzata Szymura,

 7. Członek Prezydium -Zygmunt Czarnecki,

 8. Członek ZW -Romuald Kocielski /Prezes Honorowy ZW/,

 9. Członek ZW -Zygmunt Zalewski,

 10. Członek ZW -Jan Paluch,

 11. Członek ZW -Józef Brzozowski,

 12. Członek ZW -Janusz Kallus,

 13. Członek ZW -Władysław Opiło,

 14. Członek ZW -Józef Orłowski,

 15. Członek ZW -Andrzej Zawiślak,

 16. Członek ZW -Ryszard Raduchowski

Wojewódzka Komisja Rewizyjna została wybrana w 3 osobowym składzie:

 1. Przewodniczący -Józef Manderla,

 2. Wiceprzewodniczący -Czesław Maszkowski,

 3. Sekretarz -Józef Śleziak.

Wybrano także 3 delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów:

-Hubert Burczyk

-Krzysztof Maślankiewicz

-Zygmunt Zalewski

2. V Krajowy Zjazd Delegatów odbył się w dniach 7-9 czerwca 2011 roku w Centralnej Szkole

PSP w Częstochowie.

Spośród 3 delegatów z województwa opolskiego, w skład Zarządu Głównego zostali wybrani:

- na Wiceprezesa ZG -Krzysztof Maślankiewicz

- na Sekretarza ZG -Hubert Burczyk

3.Na terenie województwa opolskiego działa 12 Kół ZEiRPRP /przy wszystkich komendach PSP/,

do których na dzień 31.12.2011 rok należało 507 członków w tym 88 kobiet.

Wszystkie koła są zarejestrowane w starostwie powiatowym.

4.Zarząd Wojewódzki w Opolu odbył 3 posiedzenia

5.Prezydium ZW w Opolu odbyło 15 posiedzeń,z których sporządzono protokoły.

6.Podjęto 5 uchwał ZW w Opolu .Uchwały nie zostały wysłane do ZG-nikt tego nie wymaga.

7.Wydano 8 zezwoleń -legitymacji na zniżkowy przejazd pociągiem.

 

II. Wykonane prace

1.W miesiącach styczeń-marzec 2011 roku we wszystkich Kołach odbyła się kampania

spawozdawczo-wyborcza. Wojewódzki Zjazd Delegatów odbył się w dniu 22 marca 2011 roku.

2.Najważniejszym zadaniem dla ZW w Opolu były obchody 15-tej rocznicy działalności struktur

związku na terenie województwa opolskiego i związane z tym wręczenie sztandaru w dniu

20 maja 2011 roku na Rynku w Prudniku,podczas obchodów Wojewódzkiego Dnia Strażaka.

Sztandar dla ZW w Opolu został ufundowany przez Społeczny Komitet Fundacji Sztandaru dla

ZW w Opolu /SKFSdZWw Opolu/ i podczas uroczystości sztandar został przekazany przez:

-Wiceprezesa SKFSdZW w Opolu bryg. w st. spocz.inż. Jana Boćwińskiego

-dla Prezesa ZG ZEiRPRP st.bryg. w st. spocz. mgr Jan Cała

Sztandar odebrał Prezes ZW w Opolu st. bryg.w st.spocz.inż. Tadeusz Śliwa i przekazał dla

pocztu sztandarowego, który wystawiało Koło nr 9 w Prudniku.

3.Podczas uroczystości Wojewódzkiego Dnia Strażaka w Prudniku, Prezes ZG ZEiRP RP

st. bryg.w st.spocz.mgr Jan Cała wręczył dla 15 wyróżniających się emerytów i rencistów

odznakę honorową „Zasłuzony Dla ZEiRPRP”.

4.Na wiosnę 2011 roku, Prezes Koła nr 7 w Nysie Stanisław Kuszła wraz z Panią Arlettą

Kalinowską-absolwentką PWSZ w Nysie-Wydział Konserwacji Zabytków, zdołali ustalić

miejsce grobu Johannesa Hellmanna na Cmentarzu Św.Rocha w Nysie.

Dnia 10 listopada 2011 roku odbyła się uroczystość przeniesienia prochów Johannesa Hellmanna

i ponownego pochówku na Cmentarzu Jerozolimskim w Nysie.

5.Zarząd Koła nr 11 w Opolu oraz Prezes Honorowy ZW w Opolu płk poż.w st. spocz. Romuald

Kocielski, płk poż.w st.spocz.Zdzisław Filingier odwiedzili w domu jubilata

-st.ogn. poż. w st. spocz. FRANCISZKA KUŻELA, który obchodził 90-te urodziny.

6.Z okazji Dnia Kobiet, Zarząd Koła nr 11 w Opolu zorganizował w świetlicy KWPSP Opole, na

które zaproszono wszystkie kobiety-emerytki i kobiety-strażaków służby czynnej KWPSP Opole.

Przy kawie,herbacie i ciastkach-spędzono czas w miłej,koleżeńskiej atmosferze.

7.Dnia 2 maja 2011 roku emeryci Koła nr 5 w Krapkowicach uczestniczyli w Dniu Święta

Flagi Państwowej i Dniu Strażaka.

W dniu 4 maja 2011 roku, z okazji Dnia Strażaka, grupa weteranów i strażaków słuzby czynnej

z KWPSP Opole,zapaliła znicz przed Pomnikiem Poległym Strażakom o Wolność Śląska

Opolskiego,znajdującym się przed budynkiem KWPSP Opole,ul. Budowlanych 1.

Delegacja emerytów z Koła nr 11 w Opolu w miesiącu maju 2011 roku,zapaliła znicze na

grobach 55 zmarłych strażaków,pochowanych na cmentarzach w: Opolu-Półwsi, Opolu-

Grudzicach, Opolu-Nowej Wsi Królewskiej, Górkach, Osinach, Polskiej Nowej Wsi.

8.Podczas pielgrzymki strażaków na Górę Świętej Anny w dniu 8 maja 2011 roku, uczestniczyła

grupa ok.50 emerytów i rencistów z woj. opolskiego oraz 1800 strażaków z OSP i PSP,

157 sztandarów z OSP i 6 sztandarów z PSP.

9.Na terenie gospodarstwa agroturystycznego w miejscowości Pietna, pow. Krapkowice, odbyły się

w dniu 9 lipca 2011 roku -II Wojewódzkie Zawody Wędkarskie Emerytów i Rencistów Służb

Mundurowych Województwa Opolskiego /uczestniczyli członkowie ZEiRPRP i SEiRPolicji/.

Zawody rozgrywano w konkurencjach:zawody wędkarskie-indywidualnie i drużynowo, rzutki

wędkarskie /casting sport/, rzutki do tarczy. Wręczono 7 pucharów a każdy uczestnik otrzymał

dyplom. Nagrody rzeczowe dla każdego uczestnika ufundowało Koło PZW Krapkowice Miasto

oraz instruktor wędkarstwa rzutowego PZW Kol. Krzysztof Mazurek.

10.Na zaproszenie ZEiRPRP ZW w Katowicach, w dniach 6-7 września 2011 roku delegacja

ZW w Opolu w 5-osobowym składzie,na czele z Opolskim Komendantem Wojewódzkim PSP

st. bryg. Karolem Stępniem spotkała się z kolegami z woj. śląskiego. Odwiedzono grób śp. Tadeusza Baniaka, gdzie zapalono znicze i zmówiono cichą modlitwę.

Goszczono na terenie powiaty myszkowskiego, zwiedzono zamek Bobolice i ruiny zamku Mirów

Rewizytę kolegów z ZW w Katowicach-na czele z nadbryg. Markiem Rączką ,Komendantem

Wojewódzkim PSP w Katowicach- zaplanowano na 2012 rok.

11.Odbyło się Wojewódzkie Spotkanie Weteranów Służby Pożarniczej w restauracji „Maxim”

w Malni w dniu 9 września 2011 roku.

W spotkaniu uczestniczyło ok.130 emerytów i rencistów oraz zaproszonych gości.

12.Na zakończenie sezonu wędkarskiego, w dniu 24 września 2011 roku, odbyły się

VI Mistrzostwa Województwa Opolskiego Emerytów i Rencistów Pożarnictwa w Wędkarstwie

Spławikowym i Gruntowym. Ufundowano 3 puchary, a każdy uczestnik otrzymał dyplom.

Po zawodach, rozpoczął się piknik dla członków Koła nr 5 w Krapkowicach, dla emerytów

i ich współmałżonków .

13.Emeryci z KW i KM PSP Opole, KP Kędzierzyn-Koźle, Prudnik uczestniczyli w dniu

25 października 2011 roku w nabożeństwie za zmarłych strażaków i członków ich rodzin.

W kościele pw. Św. Zygmunta i Św.Jadwigi Śląskiej w Kędzierzynie-Koźlu, mszę Św. Odprawił

mł.bryg.ks.dr hab. Józef Urban -kapelan opolskich strażaków. Spotkanie po mszy Św, przy kawie

i śląskim kołaczu zorganizował Zarząd Koła nr 3 w Kędzierzynie-Koźlu.

14.Do Izby Tradycji KP PSP w Nysie, syn zmarłego nadbryg. Zbigniewa Szablewskiego -

Bartłomiej-przekazał w dniu 25 października 2011 roku: mundur generalski,czapkę generalską

i szablę generalską. Utworzono w Izbie Tradycji w Nysie-kącik pamięci,zmarłego w 2011 roku

nadbryg. Zbigniewa Szablewskiego -byłego strażaka z Nysy.

15.Delegacja emerytów z Koła nr 7 w Nysie i Koła nr 9 w Prudniku, zapaliła znicze na grobach

zmarłych strażaków w dniach 2 i 3 listopada 2011 roku.

16.Społeczny Komitet Fundacji Sztandaru dla Zarządu Wojewódzkiego w Opolu ZEiRP RP

odbył posiedzenie wspólnie z Prezydium Zarządu Wojewódzkiego w Opolu w dniu

6 czerwca 2011 roku, dokonał rozliczenia spraw finansowych i wszelkie zobowiązania

przekazał dla Zarządu Wojewódzkiego w Opolu.

Została wykonana gablota na sztandar ZW w Opolu i zgodnie z decyzją Opolskiego

Komendanta Wojewódzkiego st.bryg. Karola Stępnia , sztandar przechowywany jest

w sali operacyjnej KWPSP Opole.

17.Wycieczki organizowane przez ZW w Opolu:

-w dniach 14-19 czerwca 2011 roku zorganizowano wycieczkę dla 24 emerytów i rencistów

do Niemiec-szlakiem miast i zamków w dolinie Renu i Mozeli,

- w dniach 29.0811-01.09.2011 grupa 37 emerytów i rencistów zwiedziła najważniejsze

zabytki Warszawy,

oraz przez Koła:

-Koło nr 7 w Nysie zorganizowało wyjazd w dniu 13 lutego 2011 roku do Wrocławia.

Zwiedzano Muzeum Archidiecezjalne we Wrocławiu oraz obejrzano operę „Carmen” Bizeta,

-Koło nr 3 w Kędzierzynie -Koźlu zorganizowało w miesiącu kwietniu 2011 roku,

jednodniową wycieczkę dla 34 emerytów i rencistów do Wambierzyc, Kudowy Zdroju,

Gór Stołowych- Szczelińca, Złotego Stoku,

-Koło nr 9 w Prudniku zorganizowało dla 34 emerytów i rencistów w dniu 01.10.2011 roku

wycieczkę do Krakowa w tym przejazd statkiem po Wiśle.

18.Na stronie internetowej:

-KWPSP Opole została uruchomiona zakładka ZG ZEiRP RP, która po kliknięciu automatycznie

przekierowuje na stronę internetową ZEiRP RP a tam można wejść na stronę ZW w Opolu,

- Koło nr 3 w Kędzierzynie-Koźlu uruchomiło na stronie internetowej KP PSP w Kędzierzynie -

Koźlu zakładkę- ZEiRP RP,

19.W „Informacji o realizacji zadań w roku 2011 oraz kierunki działania komend Państwowej

Straży Pożarnej województwa opolskiego na 2012 rok” -załączniku nr 8 „Zestawienie

wydatków funduszu socjalnego emerytów i rencistów PSP województwa opolskiego na

dzień 31 grudnia 2011 roku” -wydanej przez KW PSP Opole i znajdującej się w każdej KP/KM/

PSP województwa opolskiego – są szczegółowe rozliczenia dla każdej komendy, wykorzystania

funduszu socjalnego emerytów i rencistów.

Załącznik nr 8 został wysłany do każdego Koła ZEiRP RP.

W 2011 roku ze świadczeń funduszu socjalnego emerytów i rencistów PSP województwa

opolskiego skorzystało 1421 osób, w tym na zapomogi ,koszty leczenia,sanatoria wykorzystano 75% z posiadanych srodków finansowych funduszu socjalnego.

Wykorzystanie 75% rocznego funduszu socjalnego świadczy o prawidłowym kierunku

działaniu członków Komisji Socjalnej KW PSP Opole oraz o zubożeniu emerytów i rencistów.

20.Na posiedzeniu ZW w Opolu w dniu 18 października 2011 roku, opracowano „projekt Planu

działania ZW w Opolu na 2012 rok” i poddano go pod dyskusje w Kołach, celem przyjęcia do

realizacji na posiedzeniu ZW w Opolu w dniu 20 marca 2012 roku.

Prezes ZW w Opolu

st.bryg.w st.spocz.inż.Tadeusz Śliwa

INFORMACJA

z działalności ZEiRP RP Zarządu Wojewódzkiego w Opolu za 2011 rok

 

I. Sprawy organizacyjne

1.Dnia 22 marca 2011 roku odbył się V Wojewódzki Zjazd Delegatów,na którym wybrano nowe władze wojewódzkie oraz ustalono program działania na lata 2011-2015 /do VI WZD/.

Zarząd Wojewódzki w Opolu został wybrany w 16 osobowym składzie:

 1. Prezes – Tadeusz Śliwa,

 2. Wiceprezes -Henryk Stroński,

 3. Wiceprezes -Hubert Burczyk,

 4. Sekretarz -Krzysztof Maślankiewicz,

 5. Skarbnik -Adela Baron,

 6. Członek Prezydium -Małgorzata Szymura,

 7. Członek Prezydium -Zygmunt Czarnecki,

 8. Członek ZW -Romuald Kocielski /Prezes Honorowy ZW/,

 9. Członek ZW -Zygmunt Zalewski,

 10. Członek ZW -Jan Paluch,

 11. Członek ZW -Józef Brzozowski,

 12. Członek ZW -Janusz Kallus,

 13. Członek ZW -Władysław Opiło,

 14. Członek ZW -Józef Orłowski,

 15. Członek ZW -Andrzej Zawiślak,

 16. Członek ZW -Ryszard Raduchowski

Wojewódzka Komisja Rewizyjna została wybrana w 3 osobowym składzie:

 1. Przewodniczący -Józef Manderla,

 2. Wiceprzewodniczący -Czesław Maszkowski,

 3. Sekretarz -Józef Śleziak.

Wybrano także 3 delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów:

-Hubert Burczyk

-Krzysztof Maślankiewicz

-Zygmunt Zalewski

2. V Krajowy Zjazd Delegatów odbył się w dniach 7-9 czerwca 2011 roku w Centralnej Szkole

PSP w Częstochowie.

Spośród 3 delegatów z województwa opolskiego, w skład Zarządu Głównego zostali wybrani:

- na Wiceprezesa ZG -Krzysztof Maślankiewicz

- na Sekretarza ZG -Hubert Burczyk

3.Na terenie województwa opolskiego działa 12 Kół ZEiRPRP /przy wszystkich komendach PSP/,

do których na dzień 31.12.2011 rok należało 507 członków w tym 88 kobiet.

Wszystkie koła są zarejestrowane w starostwie powiatowym.

4.Zarząd Wojewódzki w Opolu odbył 3 posiedzenia

5.Prezydium ZW w Opolu odbyło 15 posiedzeń,z których sporządzono protokoły.

6.Podjęto 5 uchwał ZW w Opolu .Uchwały nie zostały wysłane do ZG-nikt tego nie wymaga.

7.Wydano 8 zezwoleń -legitymacji na zniżkowy przejazd pociągiem.

 

II. Wykonane prace

1.W miesiącach styczeń-marzec 2011 roku we wszystkich Kołach odbyła się kampania

spawozdawczo-wyborcza. Wojewódzki Zjazd Delegatów odbył się w dniu 22 marca 2011 roku.

2.Najważniejszym zadaniem dla ZW w Opolu były obchody 15-tej rocznicy działalności struktur

związku na terenie województwa opolskiego i związane z tym wręczenie sztandaru w dniu

20 maja 2011 roku na Rynku w Prudniku,podczas obchodów Wojewódzkiego Dnia Strażaka.

Sztandar dla ZW w Opolu został ufundowany przez Społeczny Komitet Fundacji Sztandaru dla

ZW w Opolu /SKFSdZWw Opolu/ i podczas uroczystości sztandar został przekazany przez:

-Wiceprezesa SKFSdZW w Opolu bryg. w st. spocz.inż. Jana Boćwińskiego

-dla Prezesa ZG ZEiRPRP st.bryg. w st. spocz. mgr Jan Cała

Sztandar odebrał Prezes ZW w Opolu st. bryg.w st.spocz.inż. Tadeusz Śliwa i przekazał dla

pocztu sztandarowego, który wystawiało Koło nr 9 w Prudniku.

3.Podczas uroczystości Wojewódzkiego Dnia Strażaka w Prudniku, Prezes ZG ZEiRP RP

st. bryg.w st.spocz.mgr Jan Cała wręczył dla 15 wyróżniających się emerytów i rencistów

odznakę honorową „Zasłuzony Dla ZEiRPRP”.

4.Na wiosnę 2011 roku, Prezes Koła nr 7 w Nysie Stanisław Kuszła wraz z Panią Arlettą

Kalinowską-absolwentką PWSZ w Nysie-Wydział Konserwacji Zabytków, zdołali ustalić

miejsce grobu Johannesa Hellmanna na Cmentarzu Św.Rocha w Nysie.

Dnia 10 listopada 2011 roku odbyła się uroczystość przeniesienia prochów Johannesa Hellmanna

i ponownego pochówku na Cmentarzu Jerozolimskim w Nysie.

5.Zarząd Koła nr 11 w Opolu oraz Prezes Honorowy ZW w Opolu płk poż.w st. spocz. Romuald

Kocielski, płk poż.w st.spocz.Zdzisław Filingier odwiedzili w domu jubilata

-st.ogn. poż. w st. spocz. FRANCISZKA KUŻELA, który obchodził 90-te urodziny.

6.Z okazji Dnia Kobiet, Zarząd Koła nr 11 w Opolu zorganizował w świetlicy KWPSP Opole, na

które zaproszono wszystkie kobiety-emerytki i kobiety-strażaków służby czynnej KWPSP Opole.

Przy kawie,herbacie i ciastkach-spędzono czas w miłej,koleżeńskiej atmosferze.

7.Dnia 2 maja 2011 roku emeryci Koła nr 5 w Krapkowicach uczestniczyli w Dniu Święta

Flagi Państwowej i Dniu Strażaka.

W dniu 4 maja 2011 roku, z okazji Dnia Strażaka, grupa weteranów i strażaków słuzby czynnej

z KWPSP Opole,zapaliła znicz przed Pomnikiem Poległym Strażakom o Wolność Śląska

Opolskiego,znajdującym się przed budynkiem KWPSP Opole,ul. Budowlanych 1.

Delegacja emerytów z Koła nr 11 w Opolu w miesiącu maju 2011 roku,zapaliła znicze na

grobach 55 zmarłych strażaków,pochowanych na cmentarzach w: Opolu-Półwsi, Opolu-

Grudzicach, Opolu-Nowej Wsi Królewskiej, Górkach, Osinach, Polskiej Nowej Wsi.

8.Podczas pielgrzymki strażaków na Górę Świętej Anny w dniu 8 maja 2011 roku, uczestniczyła

grupa ok.50 emerytów i rencistów z woj. opolskiego oraz 1800 strażaków z OSP i PSP,

157 sztandarów z OSP i 6 sztandarów z PSP.

9.Na terenie gospodarstwa agroturystycznego w miejscowości Pietna, pow. Krapkowice, odbyły się

w dniu 9 lipca 2011 roku -II Wojewódzkie Zawody Wędkarskie Emerytów i Rencistów Służb

Mundurowych Województwa Opolskiego /uczestniczyli członkowie ZEiRPRP i SEiRPolicji/.

Zawody rozgrywano w konkurencjach:zawody wędkarskie-indywidualnie i drużynowo, rzutki

wędkarskie /casting sport/, rzutki do tarczy. Wręczono 7 pucharów a każdy uczestnik otrzymał

dyplom. Nagrody rzeczowe dla każdego uczestnika ufundowało Koło PZW Krapkowice Miasto

oraz instruktor wędkarstwa rzutowego PZW Kol. Krzysztof Mazurek.

10.Na zaproszenie ZEiRPRP ZW w Katowicach, w dniach 6-7 września 2011 roku delegacja

ZW w Opolu w 5-osobowym składzie,na czele z Opolskim Komendantem Wojewódzkim PSP

st. bryg. Karolem Stępniem spotkała się z kolegami z woj. śląskiego. Odwiedzono grób śp. Tadeusza Baniaka, gdzie zapalono znicze i zmówiono cichą modlitwę.

Goszczono na terenie powiaty myszkowskiego, zwiedzono zamek Bobolice i ruiny zamku Mirów

Rewizytę kolegów z ZW w Katowicach-na czele z nadbryg. Markiem Rączką ,Komendantem

Wojewódzkim PSP w Katowicach- zaplanowano na 2012 rok.

11.Odbyło się Wojewódzkie Spotkanie Weteranów Służby Pożarniczej w restauracji „Maxim”

w Malni w dniu 9 września 2011 roku.

W spotkaniu uczestniczyło ok.130 emerytów i rencistów oraz zaproszonych gości.

12.Na zakończenie sezonu wędkarskiego, w dniu 24 września 2011 roku, odbyły się

VI Mistrzostwa Województwa Opolskiego Emerytów i Rencistów Pożarnictwa w Wędkarstwie

Spławikowym i Gruntowym. Ufundowano 3 puchary, a każdy uczestnik otrzymał dyplom.

Po zawodach, rozpoczął się piknik dla członków Koła nr 5 w Krapkowicach, dla emerytów

i ich współmałżonków .

13.Emeryci z KW i KM PSP Opole, KP Kędzierzyn-Koźle, Prudnik uczestniczyli w dniu

25 października 2011 roku w nabożeństwie za zmarłych strażaków i członków ich rodzin.

W kościele pw. Św. Zygmunta i Św.Jadwigi Śląskiej w Kędzierzynie-Koźlu, mszę Św. Odprawił

mł.bryg.ks.dr hab. Józef Urban -kapelan opolskich strażaków. Spotkanie po mszy Św, przy kawie

i śląskim kołaczu zorganizował Zarząd Koła nr 3 w Kędzierzynie-Koźlu.

14.Do Izby Tradycji KP PSP w Nysie, syn zmarłego nadbryg. Zbigniewa Szablewskiego -

Bartłomiej-przekazał w dniu 25 października 2011 roku: mundur generalski,czapkę generalską

i szablę generalską. Utworzono w Izbie Tradycji w Nysie-kącik pamięci,zmarłego w 2011 roku

nadbryg. Zbigniewa Szablewskiego -byłego strażaka z Nysy.

15.Delegacja emerytów z Koła nr 7 w Nysie i Koła nr 9 w Prudniku, zapaliła znicze na grobach

zmarłych strażaków w dniach 2 i 3 listopada 2011 roku.

16.Społeczny Komitet Fundacji Sztandaru dla Zarządu Wojewódzkiego w Opolu ZEiRP RP

odbył posiedzenie wspólnie z Prezydium Zarządu Wojewódzkiego w Opolu w dniu

6 czerwca 2011 roku, dokonał rozliczenia spraw finansowych i wszelkie zobowiązania

przekazał dla Zarządu Wojewódzkiego w Opolu.

Została wykonana gablota na sztandar ZW w Opolu i zgodnie z decyzją Opolskiego

Komendanta Wojewódzkiego st.bryg. Karola Stępnia , sztandar przechowywany jest

w sali operacyjnej KWPSP Opole.

17.Wycieczki organizowane przez ZW w Opolu:

-w dniach 14-19 czerwca 2011 roku zorganizowano wycieczkę dla 24 emerytów i rencistów

do Niemiec-szlakiem miast i zamków w dolinie Renu i Mozeli,

- w dniach 29.0811-01.09.2011 grupa 37 emerytów i rencistów zwiedziła najważniejsze

zabytki Warszawy,

oraz przez Koła:

-Koło nr 7 w Nysie zorganizowało wyjazd w dniu 13 lutego 2011 roku do Wrocławia.

Zwiedzano Muzeum Archidiecezjalne we Wrocławiu oraz obejrzano operę „Carmen” Bizeta,

-Koło nr 3 w Kędzierzynie -Koźlu zorganizowało w miesiącu kwietniu 2011 roku,

jednodniową wycieczkę dla 34 emerytów i rencistów do Wambierzyc, Kudowy Zdroju,

Gór Stołowych- Szczelińca, Złotego Stoku,

-Koło nr 9 w Prudniku zorganizowało dla 34 emerytów i rencistów w dniu 01.10.2011 roku

wycieczkę do Krakowa w tym przejazd statkiem po Wiśle.

18.Na stronie internetowej:

-KWPSP Opole została uruchomiona zakładka ZG ZEiRP RP, która po kliknięciu automatycznie

przekierowuje na stronę internetową ZEiRP RP a tam można wejść na stronę ZW w Opolu,

- Koło nr 3 w Kędzierzynie-Koźlu uruchomiło na stronie internetowej KP PSP w Kędzierzynie -

Koźlu zakładkę- ZEiRP RP,

19.W „Informacji o realizacji zadań w roku 2011 oraz kierunki działania komend Państwowej

Straży Pożarnej województwa opolskiego na 2012 rok” -załączniku nr 8 „Zestawienie

wydatków funduszu socjalnego emerytów i rencistów PSP województwa opolskiego na

dzień 31 grudnia 2011 roku” -wydanej przez KW PSP Opole i znajdującej się w każdej KP/KM/

PSP województwa opolskiego – są szczegółowe rozliczenia dla każdej komendy, wykorzystania

funduszu socjalnego emerytów i rencistów.

Załącznik nr 8 został wysłany do każdego Koła ZEiRP RP.

W 2011 roku ze świadczeń funduszu socjalnego emerytów i rencistów PSP województwa

opolskiego skorzystało 1421 osób, w tym na zapomogi ,koszty leczenia,sanatoria wykorzystano 75% z posiadanych srodków finansowych funduszu socjalnego.

Wykorzystanie 75% rocznego funduszu socjalnego świadczy o prawidłowym kierunku

działaniu członków Komisji Socjalnej KW PSP Opole oraz o zubożeniu emerytów i rencistów.

20.Na posiedzeniu ZW w Opolu w dniu 18 października 2011 roku, opracowano „projekt Planu

działania ZW w Opolu na 2012 rok” i poddano go pod dyskusje w Kołach, celem przyjęcia do

realizacji na posiedzeniu ZW w Opolu w dniu 20 marca 2012 roku.

Prezes ZW w Opolu

st.bryg.w st.spocz.inż.Tadeusz Śliwa