Strona Główna Aktualności Informacja o projekcie ustawy emerytalnej
Informacja o projekcie ustawy emerytalnej

Poniżej podajemy link do strony internetowej  NSZZ Policjantów  na temat projektu  ustawy emerytalnej służb
mundurowych.

http://www.nszzp.pl/?page=Structure&id=19&nid=1379

Administrator