Strona Główna Aktualności Jesteśmy po to, aby służyć innym.
Jesteśmy po to, aby służyć innym.

To już  ponad  500 000 odwiedzin naszej, strony internetowej.

Przypomnijmy, że nasza strona internetowa została uruchomiona 16 listopada 2009 roku. Z wielkim przybliżeniem informujemy, że średnio dziennie stronę tą odwiedza ponad 400 osób. Oczywiście wszystko tu jest uzależnione od treści zawartych w artykułach, szybkości ich „wstawienia” na nasze www.......... czyli aktualności jak również wielu innych czynników w tym np. właściwej oprawy graficznej.

Zdajemy sobie sprawę, nasza www.... jest bardzo skromna i niedoskonała. Podejmiemy w niedługim czasie działania zmierzające do poprawy grafiki, kolorystyki, czy wręcz zmiany wyglądu. Informujemy przy tym, że dotychczasowe informacje zostaną zachowane.

Dziękujemy wszystkim tym, którzy czytają naszą www........... i liczymy na uwagi merytoryczne oraz wszelkie podpowiedzi jakie informacje winny się tam znaleźć.

Prosimy o ustawiczne sprawdzanie umieszczanych przez nas informacji i podpowiadanie nam jeśli zrobimy jakiś błąd oraz współredagowanie tej strony internetowej.

Informujemy, że osób redagujących jest tylko kilka, zatem liczymy, że to grono się poszerzy.

Liczymy na koleżanki i kolegów spośród emerytów i rencistów członków naszej organizacji, ale jak zawsze liczymy także na wszystkie osoby związane z pożarnictwem wcześniej i obecnie.

Do chwili obecnej umieściliśmy już 990 informacji (artykułów). Oczywiście wiele z tych informacji

z uwagi na nieaktualność została „zdjęta” ze strony internetowej.

Staramy się dokumentować nasz dorobek, jak również chcemy popularyzować wiedzę o wcześniejszym pożarnictwie

i przekazywać informacje podpowiadające działania emerytów i rencistów pożarnictwa.

Umieszczamy także smutne informacje o wszystkich którzy „odeszli na wieczną służbę” próbując tym samym wykonać nie jako wykaz tych osób i oddając im cześć, aby o nich nie zapomniano.

Oczywiście dziękujemy wszystkim tym, którzy współredagują naszą www... przysyłając artykuły przez nich napisane, zdjęcia przez nich wykonane, czy szerokie opracowania dokumentujące konkretne zdarzenia, lub inne opracowania opisujące historię straży pożarnych i naszej organizacji.

Tu przypominamy, że informacje można wysyłać w formie elektronicznej na adres zarzad@zgzeirp.pl który jest podany na stronie internetowej oraz na adres emerycipoz@wp.pl .

Na stronie umieszczamy obok tekstów pisanych, zdjęcia z uroczystości i spotkań członków naszego Związku.

 

Administrator.