Strona Główna Aktualności
Aktualności
Informacja o projekcie ustawy emerytalnej

Poniżej podajemy link do strony internetowej  NSZZ Policjantów  na temat projektu  ustawy emerytalnej służb
mundurowych.

http://www.nszzp.pl/?page=Structure&id=19&nid=1379

Administrator

 
Poblematyka orzekania o inwalidztwie

Ze strony internetowej Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych  www.seirp.pl

PROBLEMATYKA ORZEKANIA O INWALIDZTWIE

GRUPA INWALIDZKA
(opracował Witold Wrotek, Prezes ZW SEiRP w Warszawie)

1. Kwestie związane z orzekaniem o inwalidztwie funkcjonariuszy, emerytów i rencistów, tryb postępowania i właściwość komisji lekarskich w tym zakresie uregulowane są w rozdz. 2 /renta inwalidzka/ art. 19 – 22 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji … i ich rodzin.

2. Podstawowym kryterium orzekania o inwalidztwie – i przyznawania renty inwalidzkiej oprócz stwierdzonego stanu zdrowia jest czasokres w którym funkcjonariusz /emeryt/ stał się inwalidą. Ustawa określa to jednoznacznie, precyzując 3 różne przypadki:
- czas pełnienia służby,
- okres 18 miesięcy po zwolnieniu ze służby,
- okres 3 lat po zwolnieniu ze służby.

3. W zależności od przyczyny inwalidztwa pozostaje ono w związku lub nie pozostaje w związku ze służbą.

4. Od otrzymanego orzeczenia komisji lekarskiej przysługuje zainteresowanemu odwołanie do komisji lekarskiej wyższego stopnia w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia.

5. Pomimo istnienia generalnych regulacji, to każdy przypadek rozpatrywany jest indywidualnie. Istotne jest czy zainteresowany jest w stanie wykazać, iż określone schorzenia posiadał przed przyjęciem do służby na określonym stanowisku. Bądź też, że określone choroby i schorzenia powstały ze szczególnymi właściwościami i warunkami pracy. Jeżeli po zwolnieniu ze służby Komisja Lekarska stwierdziła (zapisy dokumentacyjne) określone schorzenia, lecz ni zakwalifikowała grupy inwalidzkiej to bez względu na okres czasu, jeżeli te schorzenia się pogłębiły to można złożyć wniosek za pośrednictwem ZER MSWiA o skierowanie na Komisje Lekarską.

6. Szczegółowe zasady orzekania o inwalidztwie funkcjonariuszy regulują Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów.

7. W tym konkretnym przypadku opisanym w załączonym materiale zainteresowany nie wykazał należytej staranności, co do terminów ubiegania się o uzyskanie orzeczenia o inwalidztwie /jego związku ze służbą/ ani tez nie skorzystał z przysługującej mu drogi odwołania.

8. Ponieważ jak pisze „Obecne orzeczenia oparto na schorzeniach, które występowały wcześniej (doszło jeszcze jedno schorzenie) powinien podjąć próbę odwołania się po terminie do nadrzędnej Komisji Lekarskiej.

9. Nie ma prostej możliwości „przekwalifikowania” posiadanej II lub I grupy inwalidzkiej „cywilnej” – najczęściej przecież orzekanej na podstawie ogólnego stanu zdrowia – np. na III grupę inwalidzką w związku ze służbą. Istotną bowiem sprawą są tu rodzaje chorób i schorzeń powstałych w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby na określonym stanowisku.

 
Regulamin konkursu kronik
skanuj0002skanuj0003
 
Dobra wiadomość
Dobra wiadomość dla prawie 10 mln emerytów i rencistów. Ich świadczenia wzrosną od marca nie o 4,1%, jak przewidywał rząd, ale o 4,6% - zapowiada "Dziennik Gazeta Prawna".

GUS podał we wtorek, że w 2009 r. pensje po odliczeniu inflacji wzrosły o 2,1%. Wcześniej, w połowie stycznia, ogłosił, że wzrost cen w ubiegłym roku dla gospodarstw emerytów i rencistów wzrósł o 4,2%.

Na podstawie tych danych można wyliczyć wskaźnik waloryzacji, od którego zależy marcowa podwyżka świadczeń 9,8 mln osób. Według wyliczeń "DGP" wyniesie on 104,6%.
 
60-ta rocznica

Koledzy !

W dniu dzisiejszym mija 60 lat od uchwalenia pierwszej powojennej Ustawy o ochronie przeciwpożarowej i jej organizacji.

Ustawa z 4-go lutego 1950 została opublikowana w Dz. U. z 1950 r. Nr 6 poz. 51 i zmieniła zasady

funkcjonowania ochrony p.poż. w Polsce ustanowione Ustawą z 13 marca 1934 r. o ochronie

przed pożarami i innemi  klęskami. Ta ustawa z kolei była opublikowana w Dz.U.R.P. z 1934 r.

Nr 41 poz. 365 Przypominamy o tej istotnej dla ochrony p.poż. dacie i prosimy wszystkich

o podpowiedzi jak nasza organizacja winna godnie i właściwie udokumentować tę rocznicę.

Informujemy, że ZG na swoim posiedzeniu 19 stycznia br. wybrał 4 przedstawicieli do prac

nad referatem o genezie powstawania ustawy z 4 lutego 1950 oraz o budowaniu nowych

struktur ochrony p.poż.

Prosimy o uwagi i sugestie na adres zarzad@zgzeirp.pl

Administrator

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 10 z 10