Strona Główna
Strona Główna
Następne interpelacje w naszej sprawie.....

Poniżej podajemy linki do do stron internetowych Sejmu RP zawierające następne protesty Panów Posłów w naszej sprawie.....

 

http://orka.sejm.gov.pl/izo7.nsf/www1/i15043/$File/i15043.pdf

 

http://orka.sejm.gov.pl/izo7.nsf/www1/i15278/$File/i15278.pdf

 

Dziękujemy Wam Panowie!

 
Obradował Senacki Zespół Strażaków.

Informowaliśmy wcześniej o posiedzeniu Senackiego Zespołu Strażaków w dniu 20 marca br.

Poniżej podajemy link do stron internetowych Senatu RP zawierający komunikat z tego posiedzenia.

Uwaga!

Po "uruchomieniu" wskazanego poniżej linka-adresu należy uruchomić zakładkę "Działalnośc" i dalej Protokół nr 4.

http://www.senat.gov.pl/sklad/senatorowie/zespoly/senacki,3,senacki-zespol-strazakow.html

 
To pilne - czytajmy szybko i dokładnie.

Poniżej podajemy link do  strony internetowej MSW zawierający

Projekt ustawy o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

http://bip.msw.gov.pl/portal/bip/435/22065/Projekt_ustawy_o_komisjach_lekarskich_podleglych_ministrowi_wlasciwemu_do_spraw_.html

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 8 z 22