Strona Główna
Strona Główna
Odbyło się posiedzenie Prezydium ZG w Krakowie

W Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego ZEiRP RP.

W pierwszym dniu obrad omawiano sprawy:

 • odwołania od waloryzacji kwotowej w 2012 roku i działań po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 grudnia 2012 roku,

 • sprawy finansowe i opłacalności składek członkowskich za 2012 rok,

 • nadanie odznak „Zasłużony dla ZEiRPRP”,

Nastepnego dnia poruszano sprawy:

1. Przewodniczący zespołu d/s obchodów XX-lecia ZEiRP RP Kol.Roman Świst przedstawił

propozycje wypracowane przez zespół. Po dyskusji podjęto uchwałę:

 • zorganizować uroczyste posiedzenie ZG we wrześniu 2014 roku wraz z nadaniem sztandaru dla ZG,

 • zorganizować konkurs kronik prowadzonych przez Zarządy Kół, Zarządy Wojewódzkie w I półroczu 2014 roku a wyróżnienia wręczyć podczas uroczystego posiedzenia ZG,

 • wydać „Kronikę ZG” (zakończoną na 2013 roku, stron ok.250,nakład 1000 egz) na uroczyste posiedzenie ZG,

 • powołać zespół d/s organizacji uroczystego posiedzenia ZG pod przewodnictwem Wiceprezesa ZG kol. Stanisława Musiała.

2. Przewodniczący zespołu d/s opracowania zmian w Statucie kol. Jan Wiznerowicz:

 • trzy ZW zaproponowały poprawki do Statutu,

 • ostateczny termin przysłania zmian -do 31 marca 2013 roku,

3. kol. Krzysztof Dietz – Skarbnik ZG:

 • broszura „Instrukcja finansowa ....” jest przesyłana do ZW,

 • szkolenie skarbników ZW i przewodniczących WKR odbędzie się w dniu 9 kwietnia 2013 roku o godz.1100 w siedzibie ZG tj. w Warszawie ul. Chłodna 3,

4. sprawy różne

W godzinach popołudniowych na zaproszenie Prezes ZG kol. Albina Piątkowskiego w posiedzeniu Prezydium ZG uczestniczyli:

 • kol. Henryk Borowiński - Prezes ZG SEiRPolicji,

 • kol. Jan Rutkowski - Prezes ZG ZEiRStraży Granicznej,

 • kol. Mariusz Kosmaty - Prezes Zarządu Regionu Cieszyn ZEiRSG,

 • kol. Józefa Łozińska - Członek ZG SEiRPolicji,

 • bryg. Marek Gałuszek - Naczelnik Wydziału Organizacyjnego KW PSP Kraków,

 • kol. Józefa Łozińska omówiła ubezpieczenia „SEiRP 2009”, a Prezesi ZG omówili działania podejmowane w zakresie obrony funduszu socjalnego emerytów i rencistów policyjnych w wysokości 0,5 %.

Prezydium ZG spotkało się z:

 • st. bryg. Bogusławem Kogut -Komendant SA PSP Kraków,

 • st. bryg. Ryszardem Gaczoł -Komendant Miejski PSP w Krakowie,

 • oraz odwiedziło Klub Seniora Koła ZEiRP RP przy KM PSP w Krakowie, spotykając się z Zarządem Koła.

 

 
Są następne interpelacje w naszej ........................

Poniżej podajemy linki do stron internetowych Sejmu RP zawierające informacje o następnych interpelacjach poselskich.

http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/interpelacja.xsp?documentId=873E10EA188298BDC1257B2400513696&view=6

 

http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/interpelacja.xsp?documentId=8947E6B4C5449FD6C1257B2B004FE073&view=6

 

W chwili obecnej teksty tych interpelacji są jeszcze niedostępne. Będą dostępne wkrótce.

 
Jesteśmy po to, aby służyć innym.

To już  ponad  500 000 odwiedzin naszej, strony internetowej.

Przypomnijmy, że nasza strona internetowa została uruchomiona 16 listopada 2009 roku. Z wielkim przybliżeniem informujemy, że średnio dziennie stronę tą odwiedza ponad 400 osób. Oczywiście wszystko tu jest uzależnione od treści zawartych w artykułach, szybkości ich „wstawienia” na nasze www.......... czyli aktualności jak również wielu innych czynników w tym np. właściwej oprawy graficznej.

Zdajemy sobie sprawę, nasza www.... jest bardzo skromna i niedoskonała. Podejmiemy w niedługim czasie działania zmierzające do poprawy grafiki, kolorystyki, czy wręcz zmiany wyglądu. Informujemy przy tym, że dotychczasowe informacje zostaną zachowane.

Dziękujemy wszystkim tym, którzy czytają naszą www........... i liczymy na uwagi merytoryczne oraz wszelkie podpowiedzi jakie informacje winny się tam znaleźć.

Prosimy o ustawiczne sprawdzanie umieszczanych przez nas informacji i podpowiadanie nam jeśli zrobimy jakiś błąd oraz współredagowanie tej strony internetowej.

Informujemy, że osób redagujących jest tylko kilka, zatem liczymy, że to grono się poszerzy.

Liczymy na koleżanki i kolegów spośród emerytów i rencistów członków naszej organizacji, ale jak zawsze liczymy także na wszystkie osoby związane z pożarnictwem wcześniej i obecnie.

Do chwili obecnej umieściliśmy już 990 informacji (artykułów). Oczywiście wiele z tych informacji

z uwagi na nieaktualność została „zdjęta” ze strony internetowej.

Staramy się dokumentować nasz dorobek, jak również chcemy popularyzować wiedzę o wcześniejszym pożarnictwie

i przekazywać informacje podpowiadające działania emerytów i rencistów pożarnictwa.

Umieszczamy także smutne informacje o wszystkich którzy „odeszli na wieczną służbę” próbując tym samym wykonać nie jako wykaz tych osób i oddając im cześć, aby o nich nie zapomniano.

Oczywiście dziękujemy wszystkim tym, którzy współredagują naszą www... przysyłając artykuły przez nich napisane, zdjęcia przez nich wykonane, czy szerokie opracowania dokumentujące konkretne zdarzenia, lub inne opracowania opisujące historię straży pożarnych i naszej organizacji.

Tu przypominamy, że informacje można wysyłać w formie elektronicznej na adres zarzad@zgzeirp.pl który jest podany na stronie internetowej oraz na adres emerycipoz@wp.pl .

Na stronie umieszczamy obok tekstów pisanych, zdjęcia z uroczystości i spotkań członków naszego Związku.

 

Administrator.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 9 z 22