Strona Główna
Strona Główna
Otrzymaliśmy życzenia

W dniu 15 czerwca 2013 w czasie obrad ZG w Sieradzu otrzymaliśmy życzenia od Komendanta Głównego PSP.

 

 

 

TUTAJ pobierzesz tekst życzeń w wersji PDF

 

Do "otwierania" tekstu w PDF proszę nie używać przeglądarki "FIREFOX". Ta przeglądarka tego nie "otwiera" Wszystkie inne przeglądarki tak.

 
Tak było w Nysie.

Poniżej relacja zdjęciowa z konferencji zorganizowanej m.in. przez Koło Nr 7 ZEiRP RP w Nysie z okazji 150-lecia związków strażackich na ziemi śląskiej.

Na zdjęciach pokaz działania sikawki parowej.


 

 

150 rocznica związków strażackich na Śląsku.

 

 

W niedzielę 26 maja w Nyskim Muzeum miała miejsce konferencja z okazji 150 rocznicy utworzenia pierwszych związków straży pożarnych na Śląsku. Współorganizatorami byli Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP Oddział Wojewódzki w Opolu i Związek Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rp Zarząd Koła nr 7 w Nysie.

 

Konferencję otworzył Prezes Koła ZEiRP RP w Nysie Stanisław Kuszła witając przybyłych gości z kraju z trzech województw Śląskiego, Dolnośląskiego i Opolszczyzny oraz delegację strażaków z zagranicy a konkretnie z Görlitz i z Fuldy (RFN).

 

Referaty tematyczne wygłosili druh Helmut Polewka z OSP Rozwadza oraz Paweł Gąsiorczyk z Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach dogłębnie przedstawiając historię tworzenia się związków strażackich na przestrzeni minionych 150 lat na Śląsku.

 

Wręczono przyznane uchwałą Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP w Opolu 2 medale honorowe Johannesa Hellmanna zasłużonym w dziele przywracania pamięci o Ojcu Śląskiego Pożarnictwa osobom i badaczom historii Pożarnictwa na ziemiach Śląska. Odznaczenia otrzymali druh Helmut Polewka oraz Gerd Schramen-archiwista z Muzeum Pożarnictwa w Fuldzie, a dekoracji odznaczeniami dokonał Prezes Oddziału Zarządu Wojewódzkiego ZOSPRP w Opolu Andrzej Borowski.

 

Prezes Zarządu Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Dobrodzieniu wraz z aktywistą OSP Szemrowice Rudolfem Hylą wręczyli przedstawicielom organizacji strażackich reprezentowanych na konferencji okolicznościowy medal pamiątkowy wybity na Jubileusz 150- lecia związków strażackich na Śląsku.

 

Aktywista związków strażackich i emerytów pożarnictwa z Wałbrzycha Roman Świst wręczył gościom honorowym konferencji pamiątkowe wydawnictwa o historii pożarnictwa na Śląsku a w szczególności na Ziemi Wałbrzyskiej, których jest autorem.

 

Podniosłą chwilą było wysłuchanie wykonanego na fortepianie, po raz pierwszy po 115 latach zapomnienia, odnalezionego w archiwach marsza strażackiego napisanego na jubileusz 25- lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Nysie.

 

W ramach niespodzianki dla uczestników konferencji jak również dla mieszkańców Nysy świętujących właśnie w tych dniach „Dni Nysy” był pokaz w działaniu zabytkowej sikawki o napędzie parowym z 1907r wytworzonej w firmie austriackiej z Wiednia. Sikawkę prezentowali w mundurach historycznych z epoki, zaprzyjaźnieni strażacy z Hradec nad Moravici na Morawach w Republice Czeskiej.

 

Na zakończenie uczestnicy konferencji udali się na Cmentarz Jerozolimski w Nysie gdzie przy dźwiękach melodii zagranej na trąbce złożyli kwiaty i zapalili znicze na grobie Ojca Śląskiego Pożarnictwa Johannesa Hellmanna.

 

Tekst: Jan Boćwiński

 

 

 
Informacja z posiedzenia ZG w Sieradzu.

 

W nawiązaniu do poprzedniej informacji informujemy, że Zarząd Główny rozpatrywał sprawy:

- przygotowania do obchodów 20 lecia ZEiRP RP w 2014 roku,

- włączenia się do protestu służb mundurowych od 17.06.2013 roku,

- realizacji postanowień Uchwały programowej z V Krajowego Zjazdu, Harmonogramu realizacji tej Uchwały oraz realizacji Planu Pracy na 2013 rok i działania z tym związane

- sprawy finansowe i organizacyjne.

W uznaniu zasług dla emerytów i rencistów województwa łódzkiego,zaproszeni goście zostali

wyróżnieni odznaką honorową „Zasłużony dla ZEiRP RP”:

- Pani Dorota Ryl - Wicemarszałek Województwa Łódzkiego,

- nadbryg. Andrzej Witkowski - Łódzki Komendant Wojewódzki PSP w Łodzi,

- bryg. Albert Romek - Komendant Powiatowy PSP w Sieradzu,

- mł. bryg. Grzegorz Maciaszek - Naczelnik Osz KWPSP w Łodzi z/s w Sieradzu.

Wyróżniono także odznaką honorową „Zasłużony dla ZEiRPRP” emerytów i rencistów

z województwa łódzkiego:

- kol. Ireneusz Mańko - Prezes ZW w Łodzi,

- kol. Jan Wiznerowicz - Wiceprezes ZW w Łodzi,

- kol. Stanisław Jeziorski - Prezes Koła w Sieradzu.

Kol. Andrzej Russek -Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej ZEiRP RP został odznaczony Złotym Znakiem ZOSP RP”, a wyróżnienie wręczył Członek Prezydium ZG ZOSP RP st.bryg.w st.spocz. Józef Dziemdziela.

W spotkaniu uczestniczył także Pan Tomasz Podolski – Wiceprzewodniczący Zarządu Krajowego Związku Zawodowego Strażaków „Florian”.

Sprawę nadania sztandaru dla ZG ZEiRP RP przeniesiono na 2015 rok, tj. na obrady Krajowego Zjazdu Delegatów.

Uczestniczy obrad zapoznali się jednym z najnowocześniejszych Ośrodków Szkolenia PSP w kraju, zapoznając się z bazą dydaktyczną i stanowiskami do ćwiczeń (bazą poligonową,komorą dymową).

 

 

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 2 z 22