Strona Główna Lubelskie
Lubelskie
Zebranie Koła ZEiRP RP w Lublinie.

 

W dniu 15 stycznia 2013 r. odbyło się zebranie noworoczno - sprawozdawcze Koła ZEiRP RP w Lublinie. Emerytów i rencistów zrzeszonych w Kole uczestniczyło w liczbie 44 osób.
 Wśród zaproszonych gości obecni byli:
 - st. bryg. mgr inż. Tadeusz Milewski – Lubelski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie,
 - st. bryg. mgr inż. Mirosław Hałas – Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej
 w Lublinie,
 - bryg. w st. spocz. mgr inż. Stanisław Marek – Prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Lublinie,
 - płk. poż. w st. spocz. Jerzy Górnicki – Prezes Honorowy Zarządu Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Lublinie,
 - ks. st. kpt. mgr Mirosław Ładniak – Kapelan Wojewódzki Strażaków.
 Zebraniu przewodniczył Prezes Koła kol. Paweł Dworak, który przedstawił zebranym obszerną informację z działalności Zarządu Koła w 2012 r. i plan działania Zarządu Koła na 2013 rok.
 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Koła kol. Stanisław Marczewski przedstawił informację z przeprowadzonej kontroli w zakresie:
    -  kontroli kasy i dokumentacji finansowej Koła,
    - działalności statutowej Koła za okres sprawozdawczy,
 oraz w imieniu Komisji Rewizyjnej Koła postawił wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi Koła za okres sprawozdawczy 2012 rok.
 W następnej kolejności 4 członków naszego Koła zostało wyróżnionych:
odznakami MSW „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej”

- kol. Paweł Dworak (złota odznaka),

- kol. Adam Skowronek (srebrna odznaka)

odznakami „Zasłuzony dla Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP”

- kol. Grzegorz Gorzel,

- kol. Kazimierz Jasiński,

Po zakończeniu walnego zebrania,  uczestnicy udali się na przygotowany poczęstunek.

 Informację sporządził i zdjęcia udostępnił: kpt. w st. spocz. mgr Adam Skowronek

 

 
Zebranie we Włodawie

W dniu 17 stycznia 2013 r odbyło się zebranie sprawozdawcze Koła Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP we Włodawie woj. Lubelskie.

W zebraniu oprócz członków naszego Koła uczestniczyli:

Paweł Dworak - Viceprezes Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP w Lublinie wraz z członkiem ZW Waldemarem Moszczyńskim, mł. bryg. Paweł Matczuk - Komendant Powiatowy PSP we Włodawie.

Otwarcia zebrania dokonał Prezes Koła bryg. w st. spocz. Edward Morawski. Przedstawił on następnie sprawozdanie z działalności za rok 2012. Na wniosek Komisji Rewizyjnej zebrani jednogłośnie udzielili absolutorium Zarządowi Koła. Przyjęto też plan pracy Koła na rok 2013.

W trakcie zebrania odbyła się też miła uroczystość otwarcia i przekazania nowej siedziby Koła przez Komendanta Powiatowego PSP. Jedna z najstarszych członkiń naszego Koła Jadwiga Chutkowska z okazji 80 -Lecia Urodzin uhonorowana została listem gratulacyjnym Komendanta Wojewódzkiego PSP i Prezesa ZW ZE i RP RP w Lublinie.

W drugiej części zebrania odbyło się spotkanie noworoczne. Zebrani podzielili się opłatkiem i życzyli sobie dużo zdrowia i wszystkiego dobrego w Nowym Roku.

 

Opracował: bryg.w st. spocz. Edward Morawski.

 

 
Posiedzenie Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Lublinie

 

W dniu 14 grudnia 2012 r. w siedzibie ZW w Lublinie odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa w pełnym siedmioosobowym składzie.

Prezydium przyjęło sprawozdanie roczne z działalności za rok 2012 oraz plan pracy na rok 2013. Prezydium rozpatrywało także sprawy związane z kampanią walnych zebrań, sprawy finansowe związku, odznaczeń i wyróżnień oraz jubileuszu 20-lecia naszego związku.

W roku 2013 zaplanowano m. innymi:

- wyjazdowe posiedzenie Zarządu w Poroninie w dniach 24-27 luty

- wycieczkę do Częstochowy w miesiącu kwietniu

- wycieczkę turystyczną do Sankt Petersburga w czerwcu

- wycieczkę wypoczynkową na Węgry /wody termalne/ we wrześniu.

 

informację sporządził: kol. Stanisław Marek

zdjęcia udostępnił: kol. Adam Skowronek

 

 
Walne zebranie sprawozdawcze w Kole ZEiRP RP w Krasnymstawie

Z okazji 17 – lecia działalności Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP Koła w Krasnymstawie, w dniu 17 listopada 2012 r. w KP PSP Krasnystaw odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze. 
W zebraniu uczestniczyli zaproszeni goście:
bryg. w st. spocz. mgr inż. Stanisław Marek – Prezes ZW ZEiRP RP w Lublinie, członek ZG ZEiRP RP,
płk poż. w st. spocz. Jerzy Górnicki – Prezes Honorowy ZW ZEiRP RP w Lublinie, członek ZG ZEiRP RP,
mł. bryg. mgr inż. Dariusz Pylak – Komendant Powiatowy PSP w Krasnymstawie,
mł. bryg. mgr inż. Zbigniew Bojarczuk – Z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Krasnymstawie,
mgr Katarzyna Smalira – Inspektor KP PSP w Krasnymstawie,
asp. sztab. Bogdan Nowosad – Kierownik Sekcji w KP PSP w Krasnymstawie,
dh Zbigniew Ostrowski – Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Krasnymstawie.

Walne zebranie sprawozdawcze otworzył witając wszystkich przybyłych asp. w st. spocz. Marian Sidor – Prezes Koła Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Krasnymstawie.
Zebraniu przewodniczył ogn. w st. spocz. Krzysztof Kister – wiceprezes miejscowego koła, natomiast protokolantem był ogn. w st. spocz. Zenon Filipczuk.
Podczas obrad Prezes Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP w Lublinie wyróżnił dyplomem uznania Koło Emerytów i Rencistów w Krasnymstawie pod nieprzerwanym kierownictwem Prezesa Mariana Sidora z okazji 17-letniej działalności na rzecz integracji środowiska emerytów i rencistów pożarnictwa.
Ponadto wyróżnieni zostali:
asp. sztab. Bogdan Nowosad – Kierownik Sekcji KP PSP w Krasnymstawie odznaczony został przez Zarząd Główny ZEiRP RP w Warszawie Odznaką za zasługi dla Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP,
st. kpt. inż. w st. spocz. Bogusław Kalinecki i ogn. w st. spocz. Zenon Filipczuk odznaczeni zostali przez Zarząd Wojewódzki ZEiRP RP w Lublinie Odznaką za zasługi dla Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP.

Walne zebranie dokonało podsumowania działalności Koła od 1 stycznia 2012 r. do 30 października 2012 r. Komisja Rewizyjna oceniła działalność Koła za wzorową po czym walne zebranie udzieliło Zarządowi Koła absolutorium.

Informację sporządził Prezes Koła: asp. w st. spocz. Marian Sidor

 

 
Msza św. za zmarłych strażaków z woj. lubelskiego …

W dniu 15 listopada 2012 r. została odprawiona Msza św. w intencji zmarłych strażaków
i zmarłych z rodzin strażackich przez Wojewódzkiego Kapelana Strażaków ks. st. kpt. Mirosława Ładniaka, w kościele p.w. św. Wojciecha przy ul. Podwale 15 w Lublinie.

We Mszy św. uczestniczyli m.in. :

- st. bryg. mgr inż. Tadeusz Milewski – Lubelski Komendant Wojewódzki PSP,

- st. bryg. mgr inż. Mirosław Hałas – Komendant Miejski PSP w Lublinie,

- bryg. w st. spocz. mgr inż. Stanisław Marek – Prezes Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP w Lublinie,

- Naczelnicy Wydziałów i pracownicy Komendy Wojewódzkiej i Miejskiej PSP w Lublinie, kursanci Ośrodka Szkolenia PSP a także przedstawiciele Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Lublinie.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 4 z 10