Strona Główna Lubelskie
Lubelskie
Lublin na wycieczce

Informacja z wycieczki emerytów i sympatyków pożarnictwa z woj. lubelskiego
do Lwowa
.

 

W dniach 2 i 3 kwietnia 2011 r. uczestniczyliśmy w zagranicznej autokarowej wycieczce do Lwowa zorganizowanej poprzez Biuro Podróży AVITUR w Lublinie.

Wycieczka objęła następujące miejscowości: Oseredek, Bełżec, Żółkiew i Lwów.

Podczas wycieczki mieliśmy fachowe zabezpieczenie ze strony Biura Podróży AVITUR to jest tryskającą wiedzą pilota-przewodnika wycieczki p. Ewy Wilczyńskiej, która jest jednocześnie Dyrektorem Biura Podróży AVITUR oraz przewodniczki po stronie ukraińskiej p. Izabelli Tysson ze Lwowa.

Wspomnieć też należy o kierowcy p. Stanisławie Ziemichód prowadzącym firmę „StanTrans” w Lublinie. Jego opanowanie i umiejętność wymanewrowania przydały się w tak trudnych warunkach drogowych jakie są jeszcze na Ukrainie.

Pomimo zmęczenia na skutek ciągłego chodzenia, a jednocześnie chęcią zobaczenia jak największej ilości zabytkowych obiektów, wszyscy uczestnicy wycieczki byli i są zadowoleni.
Dwudniowa wycieczka weekendowa była udana i godna polecenia.

 

Informację sporządził i zdjęcia udostępnił: kpt. w st. spocz. mgr Adam Skowronek

 

 

 

 

 

 
Obradował V WZD w Lublinie

V Wojewódzki Zjazd Delegatów ZEiRP RP woj. lubelskiego.

 

W dniu 15.03.2011 r. odbył się wojewódzki zjazd delegatów ZEiRP RP w Lublinie.

Zarząd Wojewódzki ZEiRP RP w Lublinie przestawia się następująco:

 

1

Marek Stanisław

PREZES

2

Maluga Adam

V-ce PREZES

3

Dworak Paweł

V-ce PREZES

4

Skowronek Adam

Sekretarz

5

Błaszczyk Elżbieta

Skarbnik

6

Piejak Mieczysław

Członek ZW

7

Brzozowski Jerzy

Członek ZW

8

Kwiecień Grzegorz

Członek ZW

9

Sidor Marian

Członek ZW

10

Zięba Halina

Członek ZW

11

Ogorzałek Wiesława

Członek ZW

12

Nowak Wiesław

Członek ZW

13

Młynarski Czesław

Członek ZW

14

Ratyna Józefa

Członek ZW

15

Korulczyk Witold

Członek ZW

16

Stefaniec Zbigniew

Członek ZW

17

Moszczyński Waldemar

Członek ZW

18

Popajewski Roman

Członek ZW

19

Mazurek Ryszard

Członek ZW

20

Sidoruk Eugeniusz

Członek ZW

21

Górnicki Jerzy

PREZES HONOROWY

 

Skład Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej ZEiRP RP w Lublinie przedstawia się następująco:

 

1.

Wojciechowska Emilia

Przewodnicząca

2.

Tyniec Anna

V-ce Przewodnicząca

3.

Komanowski Anatoliusz

Sekretarz

 

Informację sporządził i zdjęcia udostępnił: kpt. w st. spocz. mgr Adam Skowronek

Zarząd Główny gratuluje nowowybranym władzom ZW w Lublinie.

Życzymy wielu osiągnięć w pracy na rzecz naszego środowiska.

 

 
Informacja z wycieczki lubelskich emerytów i rencistów w góry
W dniach 27.02. – 02.03. 2011 r. uczestniczyliśmy w autokarowej wycieczce  emerytów i rencistów pożarnictwa w góry.
Noclegi z wyżywieniem były jak w latach ubiegłych w pensjonacie „U Mostowego” w Poroninie.
Wycieczka objęła następujące miejscowości: Poronin, Zakopane, Bukowina Tatrzańska, Szaflary, Niedzica, Dębno Podhalańskie oraz w powrotnej drodze Sandomierz.
W programie wycieczki było zwiedzanie zamku w Niedzicy, zabytkowego kościoła w Dębnie Podhalańskim, kąpiele w basenach termalnych w Bukowinie Tatrzańskiej i Szaflarach oraz zwiedzanie Zakopanego i okolic.
Sprzyjające warunki atmosferyczne czyli piękna słoneczna pogoda, lekki mróz, pozwoliły nam na aktywny wypoczynek.
Wycieczka zorganizowana była przez V-ce Prezesa Zarządu Wojewódzkiego ZEiRPoż. RP kol. Stanisława Marka. Uczestnikami tej wycieczki byli członkowie kół ZEiRPoż. RP naszego województwa.

Informację sporządził i zdjęcia udostępnił: kpt. w st. spocz. mgr Adam Skowronek

 
Walne zebranie czlonków Koła w Hrubieszowie
Walne zebranie Koła w Hrubieszowie
Informacja Koła ZEiRP RP w Hrubieszowie woj. lubelskie
Dnia 12 stycznia 2011 r. w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej przy ulicy Gródeckiej w Hrubieszowie, odbyło się Walne zebranie sprawozdawczo - wyborcze członków Koła Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Hrubieszowie.
Na zebraniu obecny był Komendant Powiatowy PSP Pan mł. bryg. mgr inż. Piotr Kierepkai Pani mgr Katarzyna Dubicka pracownik ds. organizacyjno - kadrowych.
Minutą ciszy uczczono pamięć kol. Bolesława Zdziennickiego, który w ubiegłym roku odszedł na wieczną wartę.
Odznaczono kol. Romana Gądka Brązową Odznaką "Zasłużony Dla Ochrony Przeciwpożarowej".
Zebranie przebiegało sprawnie, dyskusja była ożywiona i dotyczyła, składek członkowskich, dopłat z funduszu socjalnego, waloryzacji Rent i Emerytur itp.
Wybrano nowy zarząd.
Skład Zarządu:
  • Ryszard Sidorski - prezes
  • Jan Kucy - wiceprezes
  • Halina Zięba - sekretarz
  • Stanisław Swatowski - członek zarządu
  • Marian Graboś - skarbnik
Skład Komisji Rewizyjnej:
  • Kazimierz Koniec - przewodniczący
  • Tadeusz Tymecki - członek
  • Lech Malinowski - członek
po zakończeniu zebrania połamano się opłatkiem i skonsumowano wspólny obiad.
Tekst : st. ogn. w st. spocz. Ryszard Sidorski

 

 
Walne zebranie członków Koła w Chełmie

INFORMORMACJA

Z WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO WYBORCZEGO KOŁA

ZWIĄZKU EMERYTÓW I RENCISTÓW POŻARNICTWA RP w Chełmie

Tegoroczne Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze przeprowadzone dnia 21 stycznia 2011r w  Związku Emerytów Pożarnictwa, Koło w Chełmie - miało szczególny charakter. Nim przystąpiono do statutowej realizacji porządku zebrania, kierownictwo Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie, w obecności całej załogi i wszystkich emerytów, pożegnało odchodzących na emeryturę dwóch pracowników: st. kpt. poż Włodzimierza Koreckiego i st. ogn. poż. Eugeniusza Moroza. Były listy gratulacyjno-pożegnalne, upominki, kwiaty i uściski od kolegów.

Następnie odbyło się nie mniej uroczyste ślubowanie trzech nowych adeptów pożarnictwa. Komendant Miejski PSP w Chełmie st. kpt. mgr inż. Janusz Andrzejuk odczytywał, a nowo wstępujący z przejęciem powtarzali tekst ślubowania.

Tradycją chełmskich zebrań emeryckich stało się już, że zasłużonym działaczom którzy osiągnęli wiek powyżej siedemdziesięciu lat wręcza się listy gratulacyjne od Komendanta Wojewódzkiego PSP. W tym roku listy razem ze słodkimi upominkami otrzymali : Pleszczyńska Teresa, Sołopa Marcin i Kowalik Tadeusz.

Na zebraniu obecny był prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP

płk poż w st. spocz. Jerzy Górnicki, oraz członek Głównej Komisji Rewizyjnej Związku

st. kpt. w st. spocz. Jerzy Brzozowski i Emilia Wojciechowska przewodnicząca Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej.

Oboje są członkami naszego koła.

Minutą ciszy uczczono pamięć osób, które od czasu poprzedniego zebrania sprawozdawczego odeszły na wieczną wartę.

Zebranie przebiegało bardzo sprawnie, dyskusja była ożywiona i dotyczyła głównie dopłat z funduszu socjalnego do: kosztów leczenia, wycieczek i pomocy socjalnej dla osób chorych i niedołężnych.

Wybrano również władze koła na nową kadencję. Zgłoszono propozycję, by Zarząd i Komisja Rewizyjna, które pracowały dotychczas bardzo dobrze, kandydowały w pełnych dotychczasowych składach jeszcze raz. Wszyscy obecni byli za takim rozwiązaniem, czemu dano wyraz w jednogłośnym głosowaniu.

Skład Zarządu: Kazimierz Szwed – prezes; Jerzy Brzozowski – wiceprezes; Stanisław Majewski – sekretarz; Teresa Pleszczyńska – skarbnik; Tadeusz Kowalik – członek.

Skład Komisji Rewizyjnej: Adam Walczuk – przewodniczący ; Anna Pastuszak – członek; Henryk Kapłon – członek.

Na zakończenie zebrania, szampanem wzniesiono toast noworoczny i skonsumowano wspólny , strażacki obiad.


 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 9 z 10