Strona Główna Lubelskie
Lubelskie
Dzień Strażaka w Świdniku.

 

TUTAJ pobierzesz tekst i zdjęcia w wersji PDF.

 
Dni ochrony przeciwpożarowej w Lublinie.

Dnia 4 maja 2013 r. o godz. 18 00 w kościele pw. MB Wspomożenia Wiernych w Lublinie została odprawiona Msza św. w intencji strażaków i ich rodzin po której jak co roku przeszła procesja z udziałem parafian i emerytów pożarnictwa zamieszkujących dzielnicę Kalinowszczyzna do figury św. Floriana – patrona strażaków.

W dniu 06.05.2013 r. o godz. 730 w kościele pw. św. Wojciecha w Lublinie kapelan wojewódzki ks. Mirosław Ładniak odprawił Mszę św. w intencji strażaków i ich rodzin oraz emerytów pożarnictwa z woj. lubelskiego. Po Mszy św. ks. kapelan zaprosił wszystkich uczestników do siebie na poranną kawę. We Mszy św. z ramienia Zarządu Wojewódzkiego uczestniczyli: kol. Stanisław Marek, kol. Paweł Dworak, kol. Adam Skowronek oraz z Koła Miejskiego w Lublinie kol. Józef Puderecki i kol. Wiesław Wrona. Ponadto uczestnikami Mszy św. byli: Komendant Wojewódzki PSP Tadeusz Milewski i Komendant Miejski PSP w Lublinie Mirosław Hałas z przedstawicielami komend tj. funkcjonariuszami i pracownikami cywilnymi. Następnie o godz. 1000 delegacja z Zarządu Wojewódzkiego ZE i RP RP w Lublinie złożyła wiązankę kwiatów przy pomniku - symbolu Poległych Strażaków Lubelszczyzny z lat 1939 - 1950. W delegacji z Zarządu Wojewódzkiego udział wzięli: kol. Paweł Dworak, kol. Adam Skowronek oraz członek Zarządu Miejskiego Koła w Lublinie kol. Józef Puderecki.    

Dnia 10 maja 2013 r. odbyły się Wojewódzkie Obchody Dnia Strażaka połączone z jubileuszem 140-lecia Lubelskiej Straży Pożarnej. Uroczystości rozpoczęły się o godzinie 1130 Mszą św. w Archikatedrze Lubelskiej pod przewodnictwem Jego Ekscelencji

ks. arcybiskupa Stanisława Budzika, który dokonał poświęcenia nowo ufundowanego sztandaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie. Fundatorami Sztandaru były instytucje, przedsiębiorstwa, organizacje jak m.in. nasze Koło Miejskie Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Lublinie oraz osoby prywatne m.in. kol. Grzegorz Gorzel. Na Mszy św. obecni byli też członkowie naszego Koła Miejskiego Emerytów z Lublina. W delegacji daru ołtarza (wiązanka kwiatów) z ramienia Zarządu Wojewódzkiego uczestniczyli: kol. Elżbieta Błaszczyk i kol. Paweł Dworak. Po zakończonej Mszy świętej uczestnicy uroczystości przemaszerowali na Plac Litewski, gdzie gości powitał Lubelski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie 

st. bryg. Tadeusz Milewski oraz Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP dh Marian Starownik. Następnie głos zabrał Komendant Miejski st. bryg. Mirosław Hałas, przedstawiając zarys historii lubelskiej straży pożarnej. Najważniejszym wydarzeniem w dalszej części uroczystości było wręczenie przez Prezydenta Miasta Lublin - przewodniczącego Społecznego Komitetu Fundacji Sztandaru na ręce Komendanta Głównego generała brygadiera Wiesława Leśniakiewicza, i następnie przekazanie Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie nowego sztandaru. W uroczystościach na Placu Litewskim reprezentowali nas m.in.: kol. Grzegorz Gorzel i kol. Mieczysław Piejak.

Członkowie Koła Miejskiego w Lublinie po Mszy św. udali się na godz. 13.00 do restauracji  "Hades-Szerokie" w Lublinie przy ul. Grodzkiej, gdzie odbyło się uroczyste spotkanie członków Koła Miejskiego ZE i RP RP w Lublinie z okazji Dnia Strażaka. W spotkaniu uczestniczyło 36 członków Koła. W trakcie spotkania Prezes Koła kol. Paweł Dworak przekazał zebranym niezbędne informacje związkowe. Po przemówieniu Prezesa podano smaczny obiad.

 

 

 

 
Informacja o planowanej wycieczce.


ZW ZEiRP w Lublinie organizuje dla emerytów i rencistów oraz członków rodzin wycieczę na Węgry.

Mamy jeszcze wolne miejsca.

Szczegóły w załączonej ofercie. Zainteresowanych prosimy o kaontakt z Prezesem tel. 604911386

lub bezpośrednio z biurem podróży GULIVER.

 

 

Zapraszamy

 

Prezes ZW w Lublinie

Stanisław Marek

TUTAJ pobierzesz informację w PDF

 
Posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP w Lublinie.

Zbliżające się majowe „Dni ochrony przeciwpożarowej” Zarząd Wojewódzki
w Lublinie postanowił zainaugurować w dniach 13-14 kwietnia wyjazdowym posiedzeniem w obiektach Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie.

 

Dyskutowano o:

- Formie poparcia i zbierania podpisów przeciwko zmianie ustawy zmniejszającej odpis na

fundusz socjalny emerytów z 0,5% na 0,25%

- Przyśpieszeniu dokumentowania działalności związkowej przed jubileuszem XX lecia.

- Prowadzeniu kronik i dokumentowaniu fotograficznym działalności związkowej.

- Udziale emerytów w lokalnych uroczystościach „Dnia Strażaka.”

- Przekazywaniu informacji z działalności i zdarzeń naszego związku na strony internetowe.

 

Czas wolny wykorzystano rekreacyjnie na zwiedzenie Jaskini Raj, Centralnej Szkoły PSP, Jasnej Góry, Parku Miniatur Sakralnym z centralnym pomnikiem Jana Pawła II.

 

Serdecznie dziękujemy Panu st. bryg Tadeuszowi Milewskiemu Lubelskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu PSP za użyczenie autokaru oraz Panu st. bryg. Markowi Chmielowi Komendantowi CS PSP za udostępnienie obiektów na obrady, zakwaterowanie
i wyżywienie. Jesteśmy pod wrażeniem warunków dydaktyczno-hotelowych.

 

 
Obradował ZW woj.lubelskiego.

 

W dniach 24-27 luty 2013 Zarząd Wojewódzki ZEiRP RP w Lublinie z udziałem Prezesów kół odbywał swoje posiedzenie wyjazdowe na pięknym Podhalu w Poroninie.

Podniosłym momentem posiedzenia było uczczenie chwilą ciszy pamięć zmarłego Prezesa honorowego ZW Jerzego Górnickiego i odczytanie ku Jego pamięci wiersza autorstwa Adama Malugi.

 

Porządek obrad obejmował zagadnienia:

  • ocena kampanii walnych zebrań,

  • wykorzystanie funduszu socjalnego w województwie w 2012 roku,

  • sprawy finansowe i składki członkowskie,

  • przygotowanie do obchodów XX lecia Związku,

  • plan działania na rok 2013,

  • organizacja wycieczek oraz inne problemy działalności związkowej.

W chwilach wolnych od prac związkowych uczestnicy korzystali z kąpieli w wodach termalnych Bukowiny i Białki Tatrzańskiej, oraz ze stoków zjazdowych Małego Cichego i Kotelnicy.

Zwiedziliśmy również Wawel, Kościół Mariacki i Rynek Wielki w Krakowie.

Koszt wyjazdu pokryli uczestnicy posiedzenia w całości tj. po 250 zł.

Serdecznie dziękujemy Lubelskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu PSP

st.bryg. mgr inż. Tadeuszowi Milewskiemu za udostępnienie autobusu.

 

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 2 z 10