Strona Główna Lubelskie
Lubelskie
Koło w Hrubieszowie odbyło zebranie

W dniu 13 stycznia 2012 r. w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie odbyło się zebranie sprawozdawcze i spotkanie opłatkowe. W zebraniu uczestniczył członek Zarządu Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Lublinie Pan st. bryg. mgr inż. Roman Popajewski, Komendant Powiatowy PSP w Hrubieszowie Pan mł. bryg. mgr inż. Piotr Kierepka, Pani mgr Katarzyna Dubicka pracownik ds. organizacyjno – kadrowych oraz emeryci i renciści. Zebraniu przewodniczył Prezes Koła Ryszard Sidorski. Poruszane były tematy dotyczące opłaty składek członkowskich, dopłaty z funduszu socjalnego, waloryzacji emerytur i rent oraz brak refundacji spotkań opłatkowych i Dnia strażaka. 
Po zakończeniu zebrania podzielono się opłatkiem i skonsumowano wspólny obiad.

Opracował: Ryszard Sidorski

 
Zebranie Koła w Lublinie

W dniu 17 stycznia 2012 r. odbyło się walne zebranie noworoczno - sprawozdawcze Koła ZEiRP RP w Lublinie. Emerytów i rencistów przybyło w liczbie 45 osób.
Wśród zaproszonych gości obecni byli:
- st. bryg. mgr inż. Tadeusz Milewski– Lubelski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie,
- bryg. mgr inż. Mirosław Hałas – Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej
w Lublinie,
- bryg. w st. spocz. mgr inż. Stanisław Marek – Prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Lublinie,
- płk. poż. w st. spocz. Jerzy Górnicki – Prezes Honorowy Zarządu Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Lublinie,
- ks. st. kpt. mgr Mirosław Ładniak – Kapelan Wojewódzki Strażaków.
Zebraniu przewodniczył Prezes Koła kol. Paweł Dworak, który przedstawił zebranym obszerną informację z działalności Zarządu Koła w 2011 r.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Koła kol. Stanisław Marczewski przedstawił informację z przeprowadzonej kontroli w zakresie:
    kontroli kasy i dokumentacji finansowej Koła,
    działalności statutowej Koła za okres sprawozdawczy.
W następnej kolejności kilku członków naszego Koła zostało wyróżnionych okolicznościowymi odznakami za zasługi dla ZEiRP RP oraz wyróżnionych okolicznościowymi dyplomami z racji ukończenia 75 i 85 lat życia jako weterana służby pożarniczej.
Po zakończeniu walnego zebrania,  uczestnicy udali się na poczęstunek.

Informację sporządził i zdjęcia udostępnił: kpt. w st. spocz. mgr Adam Skowronek

 
Koło we Włodawie odbyło zebranie sprawozdawcze
W dniu 19 stycznia 2012 r w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Włodawie /woj. Lubelskie/ odbyło się Walne Zebranie Koła Emerytów i Rencistów Pożarnictwa połączone ze spotkaniem opłatkowo-noworocznym. Zebranie zaszczycił swoją obecnością Zastępca Komendanta Powiatowego PSP we Włodawie mł.bryg. Dariusz Pytka oraz członek Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP w Lublinie Waldemar Moszczyński. Sprawozdanie z działalności Koła za rok ubiegły oraz zamierzenia na rok bieżący przedstawił Prezes bryg.w st.spocz. Edward Morawski. Listem gratulacyjnym Komendanta Wojewódzkiego PSP w Lublinie został uhonorowany najstarszy wiekiem członek naszego Koła st.ogn. w st.spocz. Józef Sobczyk, który ukończył 95 lat.Obecni na spotkaniu emeryci i goście połamali się opłatkiem i złożyli sobie najlepsze życzenia noworoczne. Nowy 2012 Rok uczczono też wznosząc toast lampką szampana.Następnie toczono długą dyskusję wspominając lata służby przy strażackim poczęstunku przygotowanym przez Zarząd Koła.
Opracował: Edward Morawski.

 
Zebranie Koła w Chełmie
"W Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie (woj. lubelskie) odbyło się w 17stycznia 2012r.  Walne Zebranie  Koła Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Chełmie.
Na zebraniu obecni byli przedstawiciel Głównej Komisji Rewizyjnej i Zarządu Wojewódzkiego w Lublinie Jerzy Brzozowski, Komendant miejski PSP st. kpt. Janusz Andrzejuk , Dowódca Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Chełmie bryg. Jolanta Wachacka, oraz Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej przy Zarządzie Wojewódzkim Wojciechowska Emilia.  Na początku obrad ,  jubilatom którzy ukończyli ostatnio 75 i 85 lat wręczono listy gratulacyjne i słodkie prezenty od Komendanta Wojewódzkiego z Lublina i Miejskiego z Chełma.
Byli to:  st. ogn. w st. spocz. Władysław Kosiniec;  st. asp. w st. spocz. Edward Hałas, oraz  wdowy po emerytach - Zofia Pleszczyńska i Troćko Czesława. Emeryci dyskutując poruszyli wiele  spraw jak: zamieszanie ze służbą zdrowia w kraju i dofinansowanie kosztów leczenia i wypoczynku. W trakcie obrad podsumowano miniony rok, oraz zatwierdzono plan pracy na rok bieżący. Postanowiono, że osoby które nie opłaciły składek członkowskich przez co najmniej dwa lata, zostaną skreślene z listy członków Związku. Ponadto podjęto uchwałę o przystąpieniu do Zrzeszenia Służb Mundurowych w mieście Chełmie.
Spotkanie zakończono toastem noworocznym przy szampanie, a następnie nadal dyskutowano przy wspólnym strażackim obiedzie".

Opracował
Adam Walczuk

 
Obradował ZW ZEiRP RP w Lublinie


 

W dniach 11-13 listopada 2011 r. obradował Zarząd Wojewódzki ZEiRP RP na wyjazdowym posiedzeniu w Krasnobrodzie.

W wyjazdowym posiedzeniu uczestniczyło 36 osób oraz zaproszeni goście:

  • mł. bryg. mgr inż. Gustaw Włodarczyk – Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego w Lublinie,

  • mł. bryg. mgr inż. Jacek Sobczyński – Komendant Miejski PSP w Zamościu,

  • st. kpt. mgr inż. Andrzej Mandziuk – Z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Tomaszowie Lubelskim,

  • bryg. mgr inż. Sławomir Zygmunt – Z-ca Komendanta Powiatowego w Biłgoraju.

Posiedzenie prowadził Prezes Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP bryg. w st. spocz. mgr inż. Stanisław Marek.

W toku posiedzenia głos zabierali: kol. Adam Maluga, kol. Elżbieta Błaszczyk,
kol. Adam Skowronek, kol. Paweł Dworak, kol. Tadeusz Bulicz, kol. Czesław Młynarski,
kol. Małgorzata Kozieł

Poruszono ważne zagadnienia dotyczące naszego związku i członków.

Zgodnie z § 33 Statutu poszerzono skład Prezydium Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP w Lublinie o dwóch członków: kol. Romana Popajewskiego i kol. Czesława Młynarskiego.

Prezes ZW bryg. w st. spocz. mgr inż. Stanisław Marek przypomniał zebranym o planowanych w 2012 roku wycieczkach do : Poronina, Wilna i Chorwacji.

 

Na zakończenie posiedzenia zostały wręczone odznaczenia. Srebrną odznakę „zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej MSWiA” otrzymał emeryt z Koła Tomaszów Lubelski
kol. Bolesław Bednarz, któremu wręczył mł. bryg. mgr inż. Gustaw Włodarczyk – Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego w Lublinie.

Odznakę „za zasługi dla Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP” otrzymał Prezes Koła w Zamościu kol. Edward Wisz, któremu wręczył płk. poż. Jerzy Górnicki – Prezes Honorowy naszego Związku.

W dniu 12 listopada 2011 r. przebywaliśmy na wycieczce we Lwowie, gdzie zwiedziliśmy cmentarz Łyczakowski i Orląt Lwowskich a także inne zabytki Lwowa łącznie z gmachem Teatru Opery i Baletu. Dnia następnego w drodze powrotnej do Lublina podziwialiśmy: Kaplicę św. Rocha i Kapliczkę na wodzie – w Krasnobrodzie.

Posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego połączone z wycieczką na długo pozostanie w pamięci uczestników.


Informację sporządził i zdjęcia udostępnił: kpt. w st. spocz. mgr Adam Skowronek

 

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 7 z 10